Byla 2-774-559/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Bučmienė,

2sekretoriaujant Astai Zujevienei,

3dalyvaujant pareiškėjui R. P., nedalyvaujant suinteresuotų asmenų VMI prie LR finansų ministerijos ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovams,

4teismo posėdyje žodinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. P. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

5Pareiškėjas tikslu įgyvendinti paveldėjimo teisę prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis po motinos O. B., mirusios 2008-02-28, mirties priėmė palikimą pagal įstatymą faktiškai pradėdamas jį valdyti. Nurodė, kad 2008-02-28 mirė jo motina O. B.. Ji iki savo mirties gyveno kartu su pareiškėju ir vedė bendrą ūkį. Mirus mamai, jis pradėjo naudotis jai priklausiusiais namų apyvokos daiktais bei kitais asmeninės nuosavybės teisėmis priklausiusiais daiktais. Taip pat jis prižiūri ir naudoja mamai nuosavybės teise priklausantį 3 ha miško sklypą, esantį ( - ). Savo lėšomis išvalė mišką nuo sausuolių ir dalį atsodino jaunuolynu. Kai dėl miško sklypo įregistravimo jis kreipėsi į VĮ Registrų centro Kauno filialą, iš jo buvo pareikalauta pateikti paveldėjimo tesės liudijimą. Notaras jam paaiškino, kad yra praleidęs įstatymo nustatytą terminą priimti palikimą ir pasiūlė kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Kitų paveldėtojų nėra. Tėvas B. P. mirė 1961-10-12. Mamos gyvenamoji vieta buvo deklaruota adresu ( - ). Dar iki mirties ji savo namą perleido savo anūkui, o pati persikėlė gyventi pas pareiškėją į ( - ) likus 3-4 metams iki mirties.

6Suinteresuotų asmenų VMI prie LR finansų ministerijos ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovai į teismo posėdį neatvyko. Procesiniai dokumentai ir teismo šaukimai suinteresuotiems asmenims įteikti tinkamai. VMI prie LR finansų ministerijos savo atsiliepime nurodė, kad su pareiškimu sutinka tuo atveju, jeigu pareiškėjas pateiks teismui įrodymus,, patvirtinančius nekilnojamojo daikto – miško sklypo, faktinį valdymą, prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, prašymas atidėti bylos nagrinėjimą ar bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant, negautas.

7Liudytojas M. P. parodė, kad jie tą miško sklypą prižiūri seniai, ir po močiutės mirties jie mišką prižiūrėjo, tvarkė, atsodino pušaitėmis. Iki mirties močiutę prižiūrėjo mama su tėčiu, kai ji nebegalėjo pati vaikščioti, išvežė ją į ( - ), kur ji iki mirties gyveno 3-4 metus.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Pareiškėjo paaiškinimu, byloje esančiais rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad 2008 m. vasario 28 d. mirė O. B. a.k. ( - ) mirties akto įrašo Nr.139 (mirties liudijimas AA Nr. 462745; b.l. 5), kuri buvo pareiškėjo motina (b.l. 3, 7, 8). O. B. pirmasis sutuoktinis B. P. mirė 1961-10-11 (b.l. 4), o antrasis sutuoktinis S. B. mirė 1988-04-04 (b.l. 6). Palikėjos O. B. vardu yra įregistruotas 3 ha miško sklypas (unikalus Nr. 4605-0001-0140), esantis ( - ) (b.l. 11), kuris įgytas 2003-04-08 atkūrus nuosavybės teises į turėtą turtą, todėl laikytinas palikėjos O. B. asmenine nuosavybe. Po O. B. mirties minėtą turtą (sklypą) ir kitus namų apyvokos daiktus faktiškai valdė ir šiuo metu valdo palikėjos sūnus pareiškėjas R. P.. Tai patvirtina pareiškėjo ir liudytojo M. P. paaiškinimai bei pateikti rašytiniai įrodymai – ( - ) seniūnijos 2012-05-11 pažyma Nr. GP-67, patvirtinanti, kad po O. B. mirties žemės sklypu naudojosi ir prižiūrėjo R. P.. Kitų įpėdinių, priėmusių palikimą pagal įstatymą pareiškėjo paaiškinimu bei Jonavos rajono 4-ojo notaro biuro duomenimis (b.l. 12), taip pat Testamentų registro duomenimis nėra. Suinteresuoti asmenys pretenzijų dėl nustatomo juridinę reikšmę turinčio fakto teismui nepareiškė.

10Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (CK 5.51 str. 1 d.). Nuosavybės teisė gali būti įgyjama paveldėjimu (CK 4.47 str. 2 p.), todėl priėmęs palikimą, įpėdinis įgyja ir nuosavybės teisę į paveldėtą turtą. Tikslu įgyvendinti paveldėjimo teisę, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad R. P. priėmė palikimą, likusį po motinos O. B. mirties.

11Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas turto paveldėjimo tikslu.

12Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą (CK 5.51 str. 1 d.), todėl šiuo atveju nustatomas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjas priėmė palikimą po palikėjos O. B. mirties, pradėdamas faktiškai valdyti ne tik pareiškime nurodytą buto dalį, bet ir visą turtą bei turtines teises.

13Nustatytas juridinę reikšmę turintys faktas, yra įrodytas, sukels teisines pasekmes, pareiškėjas kitokia tvarka gauti jį patvirtinančių dokumentų negali (LR CPK 444 str. 1 d. 8 p., 445 str.).

14Remiantis LR CPK 96 str., iš pareiškėjo valstybės naudai yra priteistina 16,20 Lt teismo išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

15Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 444 str. 2 d. 8 p., 448 str. , teismas

Nutarė

16Pareiškimą tenkinti visiškai.

17Turto paveldėjimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. P. a.k. ( - ) priėmė palikimą, likusį po motinos O. B. a.k. ( - ) mirusios 2008 m. vasario 28 d., mirties pradėdamas faktiškai valdyti O. B. turėtą turtą ir turtines teises.

18Priteisti iš pareiškėjo R. P. a.k. ( - ) valstybei 16,20 Lt (šešiolika litų 20 centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (VMI prie LR finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaita Nr. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660).

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai