Byla e2FB-2114-465/2016
Dėl bankroto bylos nutraukimo A. K.. Jame vienbalsiai nutarta bankroto bylą A. K. nutraukti

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančio fizinio asmens A. K. bankroto administratorės Onos Paulauskienės prašymą nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, suinteresuoti asmenys UAB „Fabeta“, UAB „Vilniaus šilumos tinklai“, Lindorff Oy veikiantis per Lindorff Oy filialą, SIA „B2Kapital“, UAB „Gelvora“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

2Teismas

Nustatė

3Teisme gautas A. K. bankroto administratorės Onos Paulauskienės prašymas nutraukti A. K. bankroto bylą Nr. e2FB-2114-465/2016. Prašyme nurodoma, kad 2016 m. rugsėjo 16 d. teismo nutartimi patvirtintas fizinio asmens A. K. patikslintas mokumo atkūrimo planas, kurio A. K. tinkamai nevykdo. Bankroto administratorė ne kartą kreipėsi į A. K. primindama, kad jis nesilaiko Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 8 straipsnio 11 dalyje ir 10 straipsnio 1 dalies 11 punkte numatytų reikalavimų, t. y. nevykdo mokėjimų kreditoriams pagal patikslinto mokumo atkūrimo plane numatytus mokėjimo grafiko terminus. Vadovaudamasi FABĮ 12 straipsnio 2 ir 4 dalimis, bankroto administratorė prašė A. K. pateikti informaciją bei su ja susijusius dokumentus apie jo gautas pajamas bei patirtas išlaidas, tačiau A. K. duomenų ir/ar dokumentų nepateikė. 2018 m. sausio 29 d. bankroto administratorė sušaukė kreditorių susirinkimą dėl bankroto bylos nutraukimo A. K.. Jame vienbalsiai nutarta bankroto bylą A. K. nutraukti.

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 9 d. nutartimi paskirtas rašytinis bylos nagrinėjimas. Apie paskirtą nagrinėjimą A. K. buvo informuotas viešo įteikimo būdu. Per teismo nustatytą terminą A. K. atsiliepimo į prašymą nepateikė.

5Prašymas tenkintinas.

6Vilniaus miesto apylinkės teisme 2016 m. sausio 5 d. nutartimi iškelta fizinio asmens A. K. bankroto byla: bankroto administratore paskirta Ona Paulauskienė ir nustatytas keturių mėnesių terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti (e. b. l. 80-84, II tomas). 2016 m. rugsėjo 16 d. teismas nutartimi patvirtino patikslintą fizinio asmens A. K. mokumo atkūrimo planą. Šiame plane nurodytas fizinio asmens A. K. kreditorių sąrašas: AB „DNB Bankas“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo Vilniaus skyriaus, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Fabeta“, UAB „Gelvora“, Lindorff Oy filialas. Kreditorių piniginių reikalavimų suma – 45 538,92 Eur, mokėjimo reikalavimų tenkinimo terminą išdėstytas iki 2019 m. gegužės 31 d. 2017 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi teismas kreditorių AB „DNB Bankas“ pakeitė kreditoriumi SIA „B2Kapital“. 2018 m. sausio 22 d. nutartimi teismas kreditorių UAB „Vilniaus Energija“ pakeitė kreditoriumi AB „Vilniaus šilumos tinklai“. 2018 m. sausio 29 d. fizinio asmens A. K. kreditorių susirinkimas vienbalsiai nusprendė įpareigoti bankroto administratorę kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl bankroto bylos nutraukimo.

7FABĮ 10 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas gali priimti nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu plane numatytos priemonės neįgyvendinamos ir dėl to kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška viršija visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų 2/3 sumos, kreipiasi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo. Bankroto administratorės teismui pateikti dokumentai patvirtina, kad bankrutuojantis asmuo A. K. nevykdo FABĮ 8 straipsnio 11 dalyje, 10 straipsnio 1 dalies 8 punkte, 16 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Neatsiskaito su kreditoriais pagal mokėjimo grafike numatytus atsiskaitymo terminus. Iš teismui pateikto banko sąskaitos išrašo matyti, kad A. K. pervedė tik dalį sumos bankroto administravimo išlaidoms dengti, o į bankroto administratorės siųstus priminimus įvykdyti likusią prievolės dalį nereagavo. Be to, bankroto administratorei nėra pateikta jos reikalauta informacija ir dokumentai apie bankrutuojančio asmens pajamas bei patirtas išlaidas (atlyginimo mokėjimo dokumentai, dokumentai apie gaunamas pajamas iš individualios veiklos). Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad A. K. patikslintame mokumo atkūrimo plane numatytos mokumo atkūrimo priemonės nėra įgyvendinamos, šis asmuo nebendradarbiauja su bankroto administratore Ona Paulauskiene ir nededa jokių pastangų siekdamas užtikrinti patikslintame mokumo atkūrimo plane numatytų priemonių įgyvendinimą. A. K. kreditoriai 2018 m. sausio 29 d. susirinkimo metu pritarė kreipimuisi į teismą dėl A. K. bankroto bylos nutraukimo. Balsavusių kreditorių reikalavimų suma sudaro 97,07 procento visos patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos.

8Atsižvelgdamas į A. K. vykdomus FABĮ pažeidimus ir nustatęs, kad nėra ribojimų bankroto bylą nutraukti, teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 293 straipsniais,

Nutarė

9Nutraukti bankrutuojančio fizinio asmens A. K., a. k. ( - ) bankroto bylą.

10Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai