Byla N2-8881-613/2014
Dėl vaiko atskyrimo nuo motinos, išlaikymo priteisimo, nuolatinės globos ir globos vietos nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, sekretoriaujant Raimondai Karbauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei Vaidilutei Stalmokienei, trečiajam asmeniui A. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei K. K., trečiajam asmeniui A. P. dėl vaiko atskyrimo nuo motinos, išlaikymo priteisimo, nuolatinės globos ir globos vietos nustatymo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama atskirti nuo motinos K. K., sūnų K. K., gim. ( - ), nustatyti K. K. nuolatinę globą, jo globėja skirti A. P., nuolatinę vaiko globos vietą nustatyti su globėja ir priteisti iš K. K. išlaikymą sūnui po 135,00 Lt per mėnesį periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo dienos iki vaiko pilnametystės. Nurodė, jog K. K. yra vienišos motinos K. K. sūnus. Atsakovei nustatyta ligos diagnozė – išsėtinė sklerozė, darbingumo lygio pažyma DL-1 Nr. 0744428 nustatytas 15 procentų darbingumo lygis nuo 2013-07-08 iki 2015-07-07 bei nuo 2013-07-08 iki 2015-07-07 specialios priežiūros poreikis, pažyma SP Nr. 003433. 2012-11-06 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu K. K. perduotas jį prižiūrinčios močiutės A. P. laikinajai globai. Ieškovas nurodė, jog A. P. atitinka globėjams keliamus reikalavimus ir tinkamai atlieka globėjos pareigas. Atskyrus vaiką nuo motinos, K. K. lieka pareiga teikti išlaikymą savo nepilnamečiui sūnui.

3Tretysis asmuo A. P. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad jos dukra K. K. serga išsėtine skleroze, dėl kurios negali auginti sūnaus K. K., todėl ji anūku rūpinasi beveik nuo gimimo, sutinka būti jo nuolatine globėja ir auginti jį iki pilnametystės.

4Atsakovė K. K. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka.

5Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad tretysis asmuo A. P. sudaro sąlygas atsakovei bendrauti su vaiku, ji yra artimiausias vaikui žmogus. Prašo priteisti iš atsakovės minimalią išlaikymo sumą – 135,00 Lt.

6Ieškinys tenkintinas.

7Dėl vaiko atskyrimo nuo motinos.

8Tais atvejais, kai tėvai (tėvas ar motina) negyvena kartu su vaiku dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių (dėl ligos ir pan.) ir reikia nuspręsti, kur turi gyventi vaikas, teismas gali nuspręsti atskirti vaiką nuo tėvų (tėvo ar motinos) (LR CK 3.179 str. 1 d.).

9Iš bylos medžiagos nustatyta, kad K. K., gim. ( - ), yra K. K. sūnus, duomenų apie vaiko tėvą nėra (b. l. 21). 2009-04-27 medicinos etikos komisijos Atsakovei nustatyta ligos diagnozė – išsėtinė sklerozė ir skirtas ligos eigą moduliuojantis gydymas Interferonu Klaipėdos universitetinėje ligoninėje (b. l. 9) Darbingumo lygio pažyma DL-1 Nr. 0744428 nustatytas 15 procentų darbingumo lygis nuo 2013-07-08 iki 2015-07-07 bei nuo 2013-07-08 iki 2015-07-07 specialios priežiūros poreikis, pažyma SP Nr. 003433 9b.l. 14-15). 2012-11-06 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2554 K. K. perduotas jį prižiūrinčios močiutės A. P. laikinajai globai, globos vieta - globėjos gyvenamojoje vietoje – Giraitės g. 8, Klaipėda (b. l. 19). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-15 įsakymu Nr. AD1-2544 laikinoji globa pratęsta, nenurodant termino (b.l. 20).

10Byloje surinkta medžiaga patvirtina, kad atsakovė K. K. serga sunkia liga, dėl kurios ji negali pati pasirūpinti savo vaiku, kuriam taip pat nustatytas neįgalumas ir būtini specialūs poreikiai (b. l. 9-15, 23-24). Įvertinus išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių (ligos), K. K. negeba savarankiškai rūpintis savo mažamečiu sūnumi, t. y. patenkinti jo pagrindinių poreikių: maitinimo, sveikatos priežiūros, užtikrinti vaiko ugdymosi proceso bei saugios aplinkos. Esant nurodytoms aplinkybėms ir nesant duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, atsižvelgiant į vaiko interesus, darytina išvada, kad yra pagrindas vaiką nuo motinos atskirti. Ieškovo reikalavimas dėl vaiko atskyrimo nuo motinos, kaip pagrįstas, tenkintinas.

11Pažymėtina, kad atskirtam nuo tėvų vaikui išsaugomos visos asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos, pagrįstos giminyste. Atskyrus vaiką nuo tėvų (tėvo ar motinos), tėvai netenka teisės gyventi kartu su vaiku ir reikalauti jį grąžinti iš kitų asmenų. Kitomis teisėmis tėvai gali naudotis tiek, kiek tai įmanoma negyvenant kartu su vaiku (LR CK 3.179 str.).

12Dėl nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir gyvenamosios vietos nustatymo.

13Priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui globą (rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą (LR CK 3.183 str. 4 d., LR CPK 407 str.). 2012-11-06 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2554 K. K. perduotas jį prižiūrinčios močiutės A. P. laikinajai globai, globos vieta - globėjos gyvenamojoje vietoje – ( - ) (b. l. 19). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-15 įsakymu Nr. AD1-2544 laikinoji globa pratęsta, nenurodant termino, globos vieta - globėjos gyvenamojoje vietoje – ( - ) (b.l. 20). Konstatuotina, kad A. P. atitinka globėjams keliamus reikalavimus ir tinkamai atlieka globėjos pareigas, gyvenimo sąlygos globėjos namuose yra geros, atitinkančios mažamečio interesus ir poreikius (b. l. 33-45). Bylos duomenimis kitų asmenų, norinčių globoti mažametį, nėra. Esant nurodytoms aplinkybėms ir atsižvelgiant į vaiko interesus, K. K. nustatytina nuolatinė globa, paskiriant jo globėja A. P., ir nustatant jo gyvenamąją vietą kartu su globėja.

14Dėl išlaikymo priteisimo.

15Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (LR CK 3.192 str. 1 d.) Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią (LR CK 3.195), todėl atsakovei išlieka pareiga išlaikyti savo nepilnametį sūnų. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystymosi sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės minimalią išlaikymo sumą – 135,00 Lt. Iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovė viso per mėnesį gauna 1118,22 Lt pajamų (b. l.3, 16). Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, ieškovės reikalavimas dėl išlaikymo priteisimo, kaip pagrįstas, tenkintinas, iš atsakovės K. K. priteistinas išlaikymas K. K. po 135,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

16Dėl bylinėjimosi išlaidų.

17Patenkinus ieškinį iš atsakovės K. K. turėtų būti valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, - 192,6 Lt žyminis mokestis (144 Lt už reikalavimą atskirti vaiką nuo atsakovės ir reikalavimą nustatyti nuolatinę globą, globėjos paskyrimą ir gyvenamosios vietos nustatymą, nes šie reikalavimai yra tarpusavyje susiję, 48,6 Lt (135 Lt x 12 mėn. x 3 proc. už išlaikymo priteisimą) (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 5 p., 82 str., 96 str. 1 d., ). Tačiau teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė serga išsėtinė skleroze, nustatytas sunkus neįgalumo lygis, atsakove rūpinasi jos mama A. P., mano jog yra pagrindas atleisti atsakovę nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, atsižvelgiant į jos sunkią sveikatos būklę ir materialinę padėtį (CPK 83 str. 1d.14p., 3 d.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 268 – 270, 282, 407 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti.

20Atskirti K. K., a. k. ( - ) nuo motinos K. K., a. k. ( - )

21Nustatyti K. K., a. k. ( - ) nuolatinę globą, jo nuolatine globėja paskirti A. P., a. k. ( - ) bei nustatyti K. K. gyvenamąją vietą kartu su globėja A. P..

22Priteisti iš atsakovės K. K., a. k. ( - ) išlaikymą K. K., a. k. ( - ) po 135,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

23Atleisti atsakovę K. K., a. k. ( - ) nuo bylinėjimosi išlaidų – 192,60 Lt žyminio mokesčio.

24Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė,... 2. ieškovė ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama atskirti nuo motinos K.... 3. Tretysis asmuo A. P. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu... 4. Atsakovė K. K. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka.... 5. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Dėl vaiko atskyrimo nuo motinos.... 8. Tais atvejais, kai tėvai (tėvas ar motina) negyvena kartu su vaiku dėl... 9. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad K. K., gim. ( - ), yra K. K. sūnus,... 10. Byloje surinkta medžiaga patvirtina, kad atsakovė K. K. serga sunkia liga,... 11. Pažymėtina, kad atskirtam nuo tėvų vaikui išsaugomos visos asmeninės ir... 12. Dėl nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir gyvenamosios vietos... 13. Priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu... 14. Dėl išlaikymo priteisimo.... 15. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (LR CK 3.192... 16. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 17. Patenkinus ieškinį iš atsakovės K. K. turėtų būti valstybei priteistinos... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 268 –... 19. ieškinį tenkinti.... 20. Atskirti K. K., a. k. ( - ) nuo motinos K. K., a. k. ( - )... 21. Nustatyti K. K., a. k. ( - ) nuolatinę globą, jo nuolatine globėja paskirti... 22. Priteisti iš atsakovės K. K., a. k. ( - ) išlaikymą K. K., a. k. ( - ) po... 23. Atleisti atsakovę K. K., a. k. ( - ) nuo bylinėjimosi išlaidų – 192,60 Lt... 24. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...