Byla B2-694-275/2017
Dėl įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi BUAB „Primtela“ bankroto administratoriaus UAB „Kitoks sprendimas“ prašymą dėl įmonės pabaigos,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 5 d. nutartimi iškėlė UAB „Primtela“ bankroto bylą ir paskyrė įmonės administratoriumi UAB „Kitoks sprendimas“. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 30 d. nutartimi patvirtino kreditorinius reikalavimus (vėliau jie patikslinti 2014 m. rugpjūčio 8 d., 2014 m. rugsėjo 5 d., 2014 m. rugsėjo 29 d., 2014 m. gruodžio 19., 2015 m. vasario 2 d., 2015 m. vasario 9 d., 2015 m. kovo 30 d., 2015 m. gegužės 4 d., 2015 m. rugpjūčio 19 d., 2015 m. spalio 5 d., 2016 m. sausio 4 d., 2016 m. gegužės 23 d. ir 206 m. rugsėjo 26 d. nutartimis). Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 24 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto.

32017 m. liepos 18 d. įmonės bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, pateikė reikalingus dokumentus.

4Teisme buvo gautas administratoriaus pranešimas, jog kreditoriams yra pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, kur bus nagrinėjamas prašymas.

5Prašymas tenkintinas.

6Vadovaujantis bankroto procesą reglamentuojančiu Įmonių bankroto įstatymu, teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus jos likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu ĮBĮ nustatyta tvarka susiję klausimai, kuriuos išsprendus yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Įsiteisėjus šiam sprendimui, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (CK 2.95 str. 3 d.). Įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigiamos tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto juridinio asmens prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai prievolę turi įvykdyti kiti asmenys (CK 6.128 str. 3 d.). ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nurodytus dokumentus, t. y. likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Primtela“ įmonių bankroto įstatyme numatytos bankroto procedūros yra baigtos. Iš pateiktos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2017 m. liepos 17 d. pažymos matyti, kad agentūra neturi duomenų, kad BUAB „Primtela“ sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas. Bankroto administratorius taip pat nurodė, kad galutinius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus sudaro reikalavimai, patvirtinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 26 d. nutartimi, viso 282 660,71 Eur. Kadangi daugiau realizuotino turto nėra, todėl yra tikslinga užbaigti bankroto procedūrą.

8Atsižvelgus į tai, kad administratorius pateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo numatytus privalomus duomenis, pateikti dokumentai įrodo, kad nebeliko įmonės turto, kuris galėtų būti panaudotas kreditorių reikalavimams tenkinti, bankroto eigoje buvo atlikti privalomi veiksmai, darytina išvada, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl BUAB „Primtela“ įmonės pabaigos ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

9Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 264, 265, 270 str., Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d.,

Nutarė

10Prašymą patenkinti.

11Pripažinti BUAB „Primtela“ (į. k. 121990528, adresas Geležinio Vilko g. 25-111, Vilnius) įmonės pabaigą ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

12Pavesti įmonės administratoriui UAB „Kitoks sprendimas“ atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

13Bankroto administratorių UAB „Kitoks sprendimas“ įpareigoti informuoti kreditorius apie priimtą sprendimą dėl BUAB „Primtela“ pabaigos.

14Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai