Byla I-4008-168/2012
Dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administraciniai teismai nenagrinėja bylų, kurios yra priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 str. 1 d.)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Sušinskienė, susipažinusi su S. V. skundu,

Nustatė

2S. V. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo panaikinti jam pritaikytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 27 str. 2 d. nuostatą, pagal kurią jis pripažintas pavojingu recidyvistu, ir pritaikyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 27 str. 1 d. nuostatą, pripažįstant jį recidyvistu.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str., administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administraciniai teismai nenagrinėja bylų, kurios yra priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 str. 1 d.).

5S. V. skundo turinio matyti, kad jis nesutinka su tuo, jog buvo pripažintas pavojingu recidyvistu, mano, kad buvo netinkamai pritaikytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatos.

6Kaip matyti iš prie skundo pridėto 2010-09-13 Šiaulių rajono apylinkės teismo nuosprendžio, itin pavojingu recidyvistu S. V. pripažintas 2000-06-30 Akmenės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu.

7Pagal Baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000-09-26 įstatymu Nr. VIII-1968, Baudžiamojo proceso kodekso, patvirtinto 2002-03-14 įstatymu Nr. IX-785 ir Bausmių vykdymo kodekso, patvirtinto 2002-06-27 įstatymu Nr. IX-994, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos 2002-10-29 Įstatymo Nr. IX-1162, 9 straipsnio 2 d., asmenys pagal senąjį Baudžiamąjį kodeksą pripažinti itin pavojingais recidyvistais, po naujojo Baudžiamojo kodekso įsigaliojimo laikomi pavojingais recidyvistais. Šiuo atveju, asmuo, pripažintas pavojingu recidyvistu, pavojingo recidyvisto statuso netenka pagal naujojo Baudžiamojo kodekso 27 straipsnio 5 dalį. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 27 str. 5 d. nustato, kad asmens pripažinimas pavojingu recidyvistu netenka galios, kai asmens teistumas išnyksta arba panaikinamas. Teistumo išnykimo ir panaikinimo tvarką ir terminus reglamentuoja Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 97 straipsnis.

8S. V. skundo turinio matyti, kad jis nekelia ginčo dėl teisės viešojo administravimo srityje, o jo keliamas reikalavimas yra susijęs su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatų taikymu. Kadangi S. V. keliamas reikalavimas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai, jo skundą atsisakytina priimti vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p.

9Išaiškintina, kad ginčo klausimu S. V. turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą (Akmenės rajono apylinkės teismą).

10Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., 104 str., 105 str.,

Nutarė

11Atsisakyti priimti S. V. skundą kaip neteismingą administraciniam teismui.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti S. V..

13Išaiškinti S. V. teisę dėl pavojingo recidyvisto statuso panaikinimo kreiptis į Akmenės rajono apylinkės teismą.

14Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai