Byla 2A-807-390/2015
Dėl darbo sutarties nutraukimo be įspėjimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Buzelio (pirmininkaujantis), Virginijos Gudynienės ir Algimanto Kukalio (pranešėjas) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo V. Š. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-10095-920/2014 pagal ieškovo V. Š. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Verus gustus“ dėl darbo sutarties nutraukimo be įspėjimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Tarp šalių ginčas kilo dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos pažeidimo, darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo, išeitinės išmokos priteisimo. Ieškovas prašė teismo pripažinti jo atleidimą iš darbo atsakovės 2014-03-26 įsakymu „Dėl drausminės nuobaudos paskyrimo“ nuo 2014-03-26 pagal DK 136 str. 3 d, 2 p.; 235 str. 2 d. 7 p. neteisėtu ir laikyti darbo sutartį nutraukta pagal DK 127 str. 2 d. teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos, negrąžinti ieškovo į pirmesnį darbą ir, vadovaujantis DK 140 str. 1 d. 6 p., priteisti iš atsakovės ieškovo naudai šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, priteisti iš atsakovės ieškovo naudai vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos, t. y. nuo 2014-03-27 iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos, priteisti iš atsakovės ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad darbo sutarties pagrindu, daugiau negu 10 metų dirbo įvairiose pareigose UAB „Verus gustus“, o paskutiniu metu dirbo konsultanto pareigose. Šiurkštus ieškovo darbo pareigų pažeidimas grindžiamas tuo, kad ieškovas neteisėtai pasinaudojo bendrovės kuro kortele - iš 2014-02-28 sąskaitos, kuriam priskirta STATOIL degalinių tinklo bendrovės kuro kortele atsiskaitė už dyzelinį kurą, kai tuo tarpu ieškovo naudojamas bendrovės automobilis Porshe Boxster S yra varomas benzinu. Tokį ieškovo elgesį atsakovė prilygino veikai, turinčiai vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo požymių. Ieškovas pripažino, kad jam priskirta STATOIL degalinių tinklo bendrovės kuro kortele atsiskaitė už dyzelinį kurą, tačiau nemano, kad toks jo elgesys laikytinas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu, nes ieškovo veikoje nėra nei vagystės (BK 178 str.), nei sukčiavimo ar turto pasisavinimo (BK 182, 183 straipsniai) arba iššvaistymo (BK 184 str.) požymių. Ieškovui buvo išduota STATOIL degalinių tinklo bendrovės kuro kortelė, kuria jis galėjo naudotis nenustatant jokių apribojimų. Išduodant šią kortelę, ieškovui nebuvo nurodyta, kad ja galima atsiskaityti tik tokiu atveju, jeigu kuras yra pilamas būtent į Porshe Boxster automobilį. Ieškovui taip pat nebuvo nurodyta, kad šios kortelės jis neturi teisės duoti kitiems bendrovėms darbuotojams, kurie taip pat gali sumokėti už kurą atsakovei suteiktomis STATOIL degalinių tinklo bendrovės kuro kortelėmis. Pagal ilgametę praktiką bendrovėje kuro pylimas buvo galimas ir į nuomojamus bei panaudos būdu eksploatuojamus automobilius. Direktoriaus įsakyme dėl drausminės nuobaudos paskyrimo nėra nurodyta, kokius norminius teisės aktus ar atsakovės lokalinius aktus ieškovas pažeidė, nevykdė ar vykdė netinkamai. Atsakovei nereglamentavus naudojimosi STATOIL degalinių tinklo bendromis kuro kortelėmis tvarkos bei nenurodžius, kokių lokalinių teisės aktų nevykdė arba netinkamai vykdė ieškovas, laikytina, kad ieškovas darbo drausmės nepažeidė, todėl taikyti drausminę atsakomybę jo atžvilgiu nebuvo pagrindo. Drausminė nuobauda buvo paskirta nepareikalavus ieškovo pasiaiškinti dėl tariamo darbo drausmės pažeidimo. Be to, skirdama griežčiausią drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo, atsakovė neatsižvelgė nei į padaryto darbo drausmės pažeidimo sunkumą, nei į sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, kitas aplinkybes.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo valstybei 19,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

7Teismas nustatė, kad 2006-09-01 atsakovė su ieškovu pasirašė darbo sutartį, kuria priėmė ieškovą į direktoriaus pavaduotojo pareigas, nuo 2006-12-01 ieškovas bendrovėje eina konsultanto pareigas (b. l. 47). 2011-01-20 tarp ieškovo ir atsakovės buvo pasirašytas kuro mokėjimo kortelės priėmimo-perdavimo aktas, kuriuo atsakovė perdavė ieškovui STATOIL kuro mokėjimo kortelę su individualiu identifikaciniu Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad kortelė privalo būti naudojama darbo metu tarnybiniais tikslais. Kortelę naudojant asmeniniams tikslams, bus taikoma drausminė atsakomybė (b. l. 26). 2012-12-12 atsakovės direktorius S. S. patvirtino Įmonės ir asmeninių transporto priemonių, naudojamų darbo reikmėms, naudojimo, priežiūros, remonto taisykles (b. l. 27–31). 2013-01-01 Priedu Nr. 1 prie Įmonės ir asmeninių transporto priemonių, naudojamų darbo reikmėms, naudojimo, priežiūros, remonto taisyklių buvo patvirtintas įmonėje naudojamų automobilių sąrašas, ieškovui tarnybiniais tikslais paskirtas Porsche Boxster S tarnybinis automobilis, v. n. ( - ), varomas benzinu (b. l. 32–33). Pagal 2014-02-28 PVM sąskaitą faktūrą Serija 2908 Nr. 1050550298, ieškovui V. Š. atsakovės priskirta STATOIL kuro mokėjimo kortele Nr. ( - ), 2014-02-14 buvo įsigyta 48,22 litrai dyzelino D Miles Plus** už 218,44 Lt sumą, o 2014-02-25 buvo įsigyta 44,80 litrai dyzelino D Miles Plus** už 202,94 Lt sumą. Viso minėta kuro mokėjimo kortele ieškovas 2014 m. vasario mėn. įsigijo 93,02 litrus dyzelino D Miles Plus** už 421,38 Lt sumą (b. l. 34–35). 2014-03-20 priimtas atsakovės UAB „Verus gustus“ l. e. p direktorės įsakymas dėl pasiaiškinimo už kuro įsigijimus, kuriuo ieškovas paprašytas per 3 dienas po susipažinimo su šiuo įsakymu pateikti raštišką pasiaiškinimą dėl 2014 m. vasario mėn. bendrovės kuro kortele Nr. ( - ) įsigytų 93,02 litrų dyzelino už 421,38 Lt sumą (b. l. 42). 2014-03-20 priimtas atsakovės UAB „Verus gustus“ l. e. p direktorės prašymas Nr. 2014-3112, kuriuo ieškovas paprašytas iki 2014-03-21 grąžinti įmonei priklausantį automobilį Porsche Boxster S, v. n. ( - ) (b. l. 41). 2014-03-20 aktu užfiksuota, kad ieškovas pasirašytinai susipažinti su 2014-03-20 raštu dėl automobilio grąžinimo ir 2014-03-20 UAB „Verus gustus“ direktoriaus įsakymu dėl pasiaiškinimo už kuro įsigijimus atsisakė bei atsakovės UAB „Verus gustus“ l. e. p. direktorę E. Š., vyr. buhalterę J. M. ir personalo vadybininkę L. G. informavo, kad šių dokumentų nematė ir jokių pasiaiškinimų neteiks (b. l. 43). 2014-03-26 atsakovės UAB „Verus gustus“ personalo vadybininkė L. G. pranešimu Nr. 2014-33, kuris išsiųstas registruotu paštu, informavo ieškovą, kad šis nuo 2014-03-26 yra atleidžiamas iš UAB „Verus gustus“ konsultanto pareigų, vadovaujantis DK 136 str. 3 d. 2 p., t. y. šiurkščiai pažeidus darbo pareigas (b. l. 44–46).

8Teismas nustatė, kad 2012-12-12 atsakovės direktoriaus S. S. patvirtintų Įmonės ir asmeninių transporto priemonių, naudojamų darbo reikmėms, naudojimo, priežiūros, remonto taisyklių (b. l. 27–31) ieškovas nėra pasirašęs, tačiau jis yra pasirašęs nurodytų Įmonės ir asmeninių transporto priemonių, naudojamų darbo reikmėms, naudojimo, priežiūros, remonto taisyklių 2013-01-02 Priedu Nr. 2 patvirtintą kuro kortelių perdavimo žiniaraštį (b. l. 33). Atsižvelgęs į šias aplinkybes, o taip pat DK 228 straipsnio nuostatas, kad darbuotojai turi dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus, darbo normas, laikytis technologinės drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, tausoti darbdavio turtą, teismas konstatavo, kad ieškovui turėjo būti žinoma įmonėje nustatyta kuro kortelių naudojimo tvarka, kurios esminę sąlygą išreiškia 2011-01-20 tarp ieškovo ir atsakovės pasirašytas kuro mokėjimo kortelės priėmimo–perdavimo aktas, kuriuo atsakovė perdavė ieškovui STATOIL kuro mokėjimo kortelę su individualiu identifikaciniu Nr. ( - ), ir kuriame buvo nurodyta, kad kortelė privalo būti naudojama darbo metu tarnybiniais tikslais, kortelę naudojant asmeniniams tikslams, bus taikoma drausminė atsakomybė (b. l. 26). Ieškovas neginčijo aplinkybių, kad kuro mokėjimo kortele 2014 m. vasario mėn. įsigijo 93,02 litrus dyzelino D Miles Plus** už 421,38 Lt sumą (b. l. 34–35), tačiau nurodė, kad išduodant kortelę ieškovui nebuvo nurodyta, kad ja galima atsiskaityti tik tokiu atveju, jeigu kuras yra pilamas būtent į Porshe Boxster S automobilį. Ieškovui taip pat nebuvo nurodyta, kad šios kortelės jis neturi teisės duoti kitiems bendrovėms darbuotojams. Teismas ieškovo teiginius vertino kaip nepagrįstus jokiais įrodymais, nes ieškovas nenurodė ir neįrodė, kokiems atsakovės įmonės darbuotojams suteikė jam išduotą kuro kortelę, o tai reiškia, kad ieškovas nesilaikė savo įsipareigojimo kortelę naudoti darbo metu tarnybiniais tikslais. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad 2014-02-14 ir 2014-02-25 pildamas ne 2013-01-01 Priedu Nr. 1 jam paskirto Porsche Boxster S tarnybinio automobilio, v. n. ( - ), varomo benzinu (b. l. 32–33) naudojamą kurą, tai darė tarnybiniais tikslais, o ne asmeniniams tikslams, tokiu būdu iššvaistydamas atsakovės lėšas. Teismas ieškovo veiksmus laikė šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu, nes ieškovas grubiai pažeidė DK 228 straipsnio nuostatas. Byloje esantys įrodymai apie anksčiau ieškovo atliktus analogiškus veiksmus, pilant ne 2013-01-01 Priedu Nr. 1 jam paskirto Porsche Boxster S tarnybinio automobilio, v. n. ( - ), varomo benzinu naudojamą kurą, patvirtino atsakovės nurodytas aplinkybes, kad atvejis, kuomet ieškovas asmeniniais tikslais neteisėtai pasinaudojo minėta kuro mokėjimo kortele, yra ne pirmas, nes iš UAB Statoil Fuel & Retail Lietuva atsakovei išrašytų 2013-12-31 PVM sąskaitos faktūros Serija 2908 Nr. 10505331141 ir 2014-01-31 PVM sąskaitos faktūros Serija 2908 Nr. 10505416901 duomenų nustatyta, kad ieškovas laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio mėn. pradžios iki 2014 m. sausio mėn. pabaigos kuro mokėjimo kortele Nr. ( - ) viso įsigijo 276,17 litrų dyzelino už 1 225,84 Lt sumą; už šias veikas atsakovė geranoriškai nusprendė ieškovui jokios drausminės nuobaudos neskirti, tikėdamasi, jog šis ateityje daugiau tokių neteisėtų veiksmų nebeatliks. Teismas konstatavo, kad atsakovės veiksmai parenkant drausminę nuobaudą atitiko DK 238 straipsnyje nustatytas sąlygas, kad skiriant drausminę nuobaudą, turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau, o taip pat kasacinio teismo formuojamą praktiką. Ieškovo argumentus, kad direktoriaus įsakyme dėl drausminės nuobaudos paskyrimo nėra nurodyta, kokius norminius teisės aktus ar atsakovės lokalinius aktus ieškovas pažeidė, nevykdė ar vykdė netinkamai, todėl laikytina, kad ieškovas darbo drausmės nepažeidė ir taikyti drausminę atsakomybę jo atžvilgiu nėra pagrindo, teismas atmetė atsižvelgęs į tai, kad norminis ieškovo atleidimo pagrindas yra suformuluotas 2014-03-26 direktoriaus įsakyme, kuriame nurodoma, kad ieškovas nuo 2014-03-26 atleidžiamas iš UAB „Verus gustus“ konsultanto pareigų, vadovaujantis DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktu, t. y. šiurkščiai pažeidus darbo pareigas pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punktą.

9Teismas atmetė ieškovo teiginius, kad atsakovė pažeidė drausminės nuobaudos skyrimo tvarką, kaip nepagrįstus ir nustatęs ginčui spręsti reikšmingas aplinkybes sprendė, kad ieškovas buvo tinkamai informuotas apie drausminės nuobaudos skyrimą. Atsižvelgęs į tai, kad ieškinio reikalavimas dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu yra atmestas, kitus ieškovo reikalavimus teismas atmetė kaip neturinčius teisinio pagrindo.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai.

11Apeliaciniu skundu ieškovas V. Š. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti visiškai. Ieškovas nesutinka su teismo sprendimu, nes teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir netinkamai taikė DK nuostatas, reglamentuojančias drausminių nuobaudų skyrimą, dėl ko priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą.

12Pirmosios instancijos teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus, pažeidė DK normas, įtvirtinančias principinę nuostatą, kad, esant abejonėms ar prieštaravimams tarp darbo teisės aktų nuostatų, yra taikoma darbuotojui naudingesnė nuostata bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įtvirtintą nuostatą, kad darbuotojas yra silpnesnioji šalis ir visos abejonės turi būti vertinamos darbuotojo naudai. Pripažindamas, kad ieškovas nėra pasirašęs atsakovės patvirtintų Įmonės ir asmeninių transporto priemonių, naudojamų darbo reikmėms, naudojimo, priežiūros remonto taisyklių (toliau – Taisyklės), teismas vis dėlto sprendė, kad ieškovui šios taisyklės turėjo būti žinomos, nes ieškovas yra pasirašęs nurodytų taisyklių Priedu Nr. 2 patvirtintą kuro kortelių perdavimo žiniaraštį. Tokia teismo išvada gal ir būtų pagrįsta, jeigu minėtų taisyklių nebūtų pasirašę ir kiti bendrovės darbuotojai. Ieškovo pasirašymas Kuro kortelių perdavimo žiniaraštyje negali būti laikomas susipažinimu su Taisyklėmis dar ir todėl, kad Taisyklės buvo patvirtintos 2012-12-12, o Kuro kortelių perdavimo žiniaraštis tik 2013-01-02. Nurodytos faktinės aplinkybės akivaizdžiai patvirtina, kad ieškovas nebuvo supažindintas su Taisyklėmis, o jo parašas Kuro kortelių perdavimo žiniaraštyje tik patvirtina kuro kortelės išdavimo ieškovui faktą ir jokiu būdu nepatvirtina, kad gaudamas kuro kortelę ieškovas buvo supažindintas ir su jos panaudojimo tvarka. Nebūdamas supažindintas su Taisyklėmis, už kurių pažeidimą ieškovui yra taikyta griežčiausia drausminė nuobauda, ieškovas neturėjo galimybių jų laikytis.

13Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad drausminė nuobauda ieškovui buvo skirta nepažeidžiant drausminių nuobaudų skyrimo tvarkos, t. y. kad prieš skiriant griežčiausią drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo, ieškovo pagal DK 240 straipsnio 1 dalį nuostatas buvo pareikalauta pasiaiškinti. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovui buvo įteiktas reikalavimas pasiaiškinti. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovui registruotu laišku buvo išsiųstas 2014-03-26 atsakovės direktoriaus įsakymas „Dėl drausminės nuobaudos paskyrimo“ bei 2014-03-26 Pranešimas Nr. 2014-33. Byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovui kokiu nors būdu buvo įteiktas 2014-03-20 direktoriaus įsakymas „Dėl pasiaiškinimo už kuro įsigijimus“. Atsakovės į bylą pateiktas 2014-03-20 aktas „Dėl darbuotojo atsisakymo susipažinti su dokumentais“ vertintinas kritiškai, nes jį pasirašė atsakovės darbuotojai, branginantys savo darbo vietas, be to bylos nagrinėjimo metu nebuvo apklausti kaip liudytojai, pasirašę priesaiką sakyti byloje tiesą.

14Ieškovui paskirta pati griežčiausia drausminė nuobauda - atleidimas iš darbo, yra neadekvati galimam ieškovo padarytam darbo drausmės pažeidimui. Apelianto įsitikinimu, bylos duomenys apie pažeidimo padarymo aplinkybes bei ieškovo ankstesnį darbą neteikia pagrindo išvadai, kad nagrinėjamu atveju drausminės atsakomybės tikslus atitinka griežčiausios drausminės nuobaudos ieškovui skyrimas.

15Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Verus gustus“ prašo ieškovo apeliacinio skundo netenkinti, Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-10095-920/2014 palikti iš esmės nepakeistą (b. l. 109–113). Atsakovė nurodo, kad šioje byloje neginčijamai nustatyta, jog 2011-01-20 tarp ieškovo ir atsakovės buvo pasirašytas kuro mokėjimo kortelės priėmimo–perdavimo aktas, kuriuo atsakovė perdavė ieškovui STATOIL kuro mokėjimo kortelę su individualiu identifikaciniu Nr. ( - ), kuriame nurodyta, jog „kortelė privalo būti naudojama darbo metu tarnybiniais tikslais. Kortelę naudojant asmeniniams tikslams, bus taikoma drausminė atsakomybė“. Ieškovas su šiuo kuro mokėjimo kortelės priėmimo– perdavimo aktu buvo supažindintas pasirašytinai, todėl jam jau 2011 metais buvo žinoma atsakovės jam perduotos kuro mokėjimo kortelės naudojimo tvarka, t. y. kad ši kortelė turėjo ir galėjo būti naudojama tik tarnybiniais tikslais ir teisę ja atsiskaityti už pilamą kurą turėjo išimtinai tik ieškovas. 2013-01-01 Priedu Nr. 1 prie Taisyklių buvo patvirtintas įmonėje naudojamų automobilių sąrašas, iš kurio matyti, jog ieškovui tarnybiniais tikslais paskirtas Porsche Boxster S tarnybinis automobilis, v. n. ( - ), varomas tik benzinu, o 2013-01-02 buvo patvirtintas Kuro kortelių perdavimo žiniaraštis. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, jog nepaisant to, kad atsakovės patvirtintos Taisyklės ieškovo nebuvo pasirašytos, ieškovui privalėjo ir galėjo būti žinoma atsakovės įmonėje nustatyta kuro kortelių naudojimo tvarka, kadangi esminė šios tvarkos sąlyga yra išreikšta 2011-01-20 tarp ieškovo ir atsakovės pasirašytu kuro mokėjimo kortelės priėmimo–perdavimo aktu, kuriuo atsakovė perdavė ieškovui STATOIL kuro mokėjimo kortelę su individualiu identifikaciniu Nr. ( - ), ir kuriame buvo nurodyta, kad kortelė privalo būti naudojama darbo metu tarnybiniais tikslais, o kortelę naudojant asmeniniais tikslais, bus taikoma drausminė atsakomybė. Ieškovo pasirašymo Kuro kortelių perdavimo žiniaraštyje momentu Taisyklės atsakovės jau buvo patvirtintos ir egzistavo, o atsakovės darbuotojai jų laikėsi, todėl ieškovo padarytas pažeidimas buvo pagrįstai įvertintas atsižvelgiant į Taisykles ir priedus prie jų. Ieškovo argumentas dėl ankstesnio ieškovo galimai padarytų darbo drausmės pažeidimų tyrimo yra niekaip nesusijęs su byloje nagrinėjamu ieškovo darbo drausmės pažeidimu, kadangi nagrinėjamu atveju ieškovui taikyta drausminė nuobauda - atleidimas iš darbo DK 136 str. 3 d. 2 p., 235 str. 2 d. 7 p. pagrindu, atsakovės nėra grindžiama ieškovo anksčiau padarytų darbo drausmės pažeidimų faktais. Remiantis DK 228 straipsniu, ieškovas turėjo būti protingas ir rūpestingas, dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis 2011-01-20 tarp ieškovo ir atsakovės pasirašyto kuro mokėjimo kortelės priėmimo–perdavimo akto nuostatų, ir tausoti atsakovės turtą, tačiau to nepadarė, kadangi 2014-02-14 ir 2014-02-25 sąmoningai atsiskaitė už į neaišku kokį automobilį užpiltą dyzeliną, tokiu būdu panaudodamas atsakovės ieškovui perduotą kuro mokėjimo kortelę neteisėtai, t. y. ne atsakovės, o savo asmeniniais tikslais ir interesais, ir taip tyčia iššvaistydamas atsakovės lėšas ir padarydamas turtinės žalos atsakovei, sumažinant atsakovės materialaus turto apimtį. Kauno apylinkės teismas pagrįstai nusprendė, jog ieškovo veiksmai laikytini šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu, nes ieškovo veiksmai grubiai pažeidė DK 228 straipsnio nuostatas, turi akivaizdžius nusikalstamų veikų požymius, dėl kurių atsakovė prarado pasitikėjimą ieškovu, padarė materialinę žalą atsakovei, egzistuoja priežastinis ryšys tarp ieškovo neteisėtų veiksmų ir atsakovės patirtos žalos, be to, akivaizdi ieškovo kaltė sąmoningai ir tyčia, be teisėto pagrindo, neteisėtai naudojantis jam atsakovės suteikta kuro mokėjimo kortele, iššvaistant atsakovės lėšas. Teismas padarė teisingą išvadą, kad atsakovės veiksmai skiriant ieškovui drausminę nuobaudą vadovaujantis DK 235 str. 2 d. 7 p. suformuluotomis sąlygomis, visiškai atitinka kasacinio teismo suformuotą praktiką. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais neginčijamai nustatyta, kad 2014-03-20 ieškovui buvo įteiktas atsakovės l. e. p direktorės E. Š. įsakymas dėl pasiaiškinimo už kuro įsigijimus, kuriuo ieškovas paprašytas per 3 dienas po susipažinimo su šiuo įsakymu pateikti raštišką pasiaiškinimą dėl 2014 m. vasario mėn. kuro kortele Nr. ( - ) įsigyto dyzelino. Ieškovui atsisakius pasirašytinai susipažinti su minėtu įsakymu ir informavus atsakovės l. e. p. direktorę, vyr. buhalterę J. M. ir personalo vadybininkę L. G., kad šių dokumentų ieškovas nematė ir jokių pasiaiškinimų neteiks, toks ieškovo atsisakymas minėtų atsakovės įmonės darbuotojų buvo tinkamai įformintas 2014-03-20 aktu dėl darbuotojo atsisakymo susipažinti su dokumentais. Ieškovas 2014-03-26 atsakovės personalo vadybininkės L. G. pranešimu Nr. 2014-33 buvo informuotas apie tai, jog jis nuo 2014-03-26 yra atleidžiamas iš atsakovės konsultanto pareigų, vadovaujantis DK 136 str. 3 d. 2 p., t. y. šiurkščiai pažeidus darbo pareigas. Atsakovė teigia, kad 2011 metais atsakovės įmonėje buvo atliekamas tyrimas dėl ieškovo analogiškais neteisėtais veiksmais, t. y. kuro mokėjimo kortelėmis atsiskaitant ne už tarnybinio automobilio naudojamą, o kitos rūšies kurą, galimai padaryto darbo drausmės pažeidimo aplinkybių. Kauno apylinkės teismas objektyviai, visapusiškai ir teisingai įvertino byloje esančius įrodymus, tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes bei tinkamai aiškino teisės normas, tokiu būdu teisingai išsprendė tarp šalių kilusį ginčą bei priėmė visapusiškai pagrįstą ir teisėtą sprendimą civilinėje byloje.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

17Apeliacinis skundas atmestinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (C P K 320 straipsnio 1dalis), t. y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųstojo teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

19Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų numatytų C P K 329 straipsnio 1 dalyje nenustatyta.

20Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, nustatė visas teisiškai reikšmingas aplinkybes, tinkamai pritaikė materialines ir procesines teisės normas, todėl apeliacinį skundą tenkinti ir pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą panaikinti nėra teisinio pagrindo.

21Tiek ieškovo ieškinyje, tiek apelianto apeliaciniame skunde keliamas klausimas dėl darbuotojo atleidimo iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą teisėtumo.

22Nagrinėjamu atveju ieškovas buvo atleistas iš darbo remiantis DK 136 str. 3 p. 2 d. pagrindu. Teismų praktikoje pripažįstama, kad pagal šį punktą, šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu gali būti laikomas: kituose norminiuose arba lokaliniuose teisės aktuose, profesinės etikos kodeksuose ir taisyklėse nurodytas ir šiurkščiu įvardytas nusižengimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka, arba kitas nusižengimas, kuris, atsižvelgiant į DK 235 straipsnio 2 dalies 1–10 punktuose išdėstytą įstatymo leidėjo poziciją dėl šiurkščių darbo drausmės pažeidimų vertinimo, pagal savo pobūdį, padarinius, darbuotojo kaltės laipsnį ir kitas reikšmingas aplinkybes kvalifikuotinas kaip nusižengimas, kuriuo šiurkščiai pažeista darbo tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2004; 2005 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2005; 2005 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-532/2005; 2005 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-669/2005; 2007 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2007; 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-144/2009 ir kt.).

23Teisėjų kolegija pažymi, kad spendžiant klausimą dėl drausminės nuobaudos parinkimo ieškovei buvo būtina atsižvelgti į bylos specifiką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotos principinės nuostatos dėl darbuotojo drausminės atsakomybės pagrindų ir sąlygų, reikšmingų sprendžiant drausminės nuobaudos skyrimo klausimą, pasisakyta dėl drausminės nuobaudos parinkimo kriterijų ir pan. (pvz., žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 14 d. nutartį civilinėje byloje I. P. v. VšĮ Radviliškio ligoninė, bylos Nr. 3K-3-669/2005; 2007 m. gruodžio 28 d. nutartį civilinėje byloje J. C. v. L. Š. IĮ „Meškėnas“, bylos Nr. 3K-3-560/2007; 2009 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje D. C. v. VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras, bylos Nr. 3K-3-393/2009; kt.). Vertinant darbdavio paskirtos drausminės nuobaudos pagrįstumą, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kad darbdavys tiesiog gali netekti pasitikėjimo šiurkščiai darbo pareigas ar darbo tvarką pažeidusiu darbuotoju, t. y. jo sugebėjimu ateityje tinkamai atlikti pavestas darbo funkcijas; darbdaviui dėl darbuotojo padaryto pareigų pažeidimo net ir nepatiriant realios turtinės žalos, galima padaryti neturtinio pobūdžio žalą profesijos, tarnybos ar institucijos prestižui ir geram vardui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje V. L. v. Užsienio reikalų ministerija, bylos Nr. 3K-3-125/2008; 2007 m. gruodžio 12 d. nutartis byloje V. M. v. UAB ,,Sanatorija ,,Pušyno kelias“, bylos Nr. 3K-3-565/2007; 2007 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje J. C. v. L. Š. IĮ „Meškėnas“, bylos Nr. 3K-3-560/2007).

24Nagrinėjamos bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas su atsakove sudarė darbo sutartį, nuo 2006m. gruodžio 1d. dirbti bendrovėje konsultanto pareigoms. Nuo 2014m. kovo 26d. su ieškovu ir atsakove darbo sutartis nutraukta pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą ( kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas DK 235 straipsnis). Pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą ieškovo ieškinio netenkino motyvuodamas tuo, kad ieškovas atlikdama pareigas padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą ir darbdavys turėjo pagrindą nutraukti su ieškovu darbo sutartį.

25Atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo nustatytas teisiškai reikšmingas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė darbo teisiniuose santykiuose įtvirtintų įrodymų vertinimo taisyklių, teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, padarė pagrįstas išvadas, susijusias su ieškovo reikalavimo pagrįstumu.

26Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – galimybė padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-277/2011, 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2011). Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). Taigi, įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir teisė ir pareiga. Šias teises ir pareigas minėti asmenys įgyvendina nurodydami teisiškai reikšmingas aplinkybes, rinkdami ir pateikdami teismui įrodymus bei dalyvaudami juos tiriant ir vertinant.

27Paprastai jeigu darbuotojas ginčija drausminės nuobaudos skyrimo teisėtumą ir pagrįstumą, pareiga įrodyti, kad drausminė nuobauda skirta teisėtai ir pagrįstai, tenka darbdaviui. Tokiais atvejais darbdavys privalo įrodyti, kad buvo visos drausminės atsakomybės sąlygos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004).

28Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovė savo pareigą įvykdė ir byloje pateiktais įrodymais įrodė ieškovui paskirtos nuobaudos pagrįstumą.

29Nagrinėjamu atveju byloje esantys rašytiniai įrodymai akivaizdžiai patvirtina, kad pagal 2014m. vasario 28d. PVM sąskaitą-faktūrą, ieškovui atsakovės priskirta STATOIL kuro mokėjimo kortele Nr. ( - ), 2014m. vasario 14d. buvo įsigyta 48,22 litrai dyzelino D Miles Plius** už 218,44 Lt sumą, o 2014m. vasario 25d. buvo įsigyta 48,22 litrai dyzelino D Miles Plius** už 202,94 lt sumą. Šių teismo nustatytų aplinkybių ieškovas neginčija, tačiau tiek ieškinyje, tiek apeliaciniu skundu tvirtina, kad išduodant jam kortelę nubuvo nurodyta, jog kortele galima atsiskaityti tik pilant kurą į automobilį Porshe Boxster, taip pat argumentuoja, kad niekur nebuvo nurodyta, kad kortelės negalima perduoti kitiems bendrovės darbuotojams. Pirmosios instancijos teismas atmesdamas tokius ieškovo teiginius laikė juos neįrodytais ( CPK 178 straipsnis) ir savo išvadas pakankamai bei aiškiai motyvavo ( CPK 270 straipsnio 4 dalis). Taigi, apelianto apeliacinio skundo argumentai aptartu klausimu yra nepagrįsti ir atmestini.

30Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais ir atmeta apelianto apeliacinio skundo argumentaciją, kad apeliantui nebuvo žinomos atsakovės patvirtintos Įmonės ir asmeninių transporto priemonių, naudojamų darbo reikmėms, naudojimo, priežiūros remonto taisyklės. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas minėtų taisyklių nebuvo pasirašęs, tačiau apeliantas yra supažindintas su aptartų taisyklių priedu Nr. 2, kuris patvirtina kuro kortelių perdavimo žiniaraštį. Apeliantui taip pat buvo žinoma, kad mokėjimo kortelė turi būti naudojama tik darbo metu ir tarnybiniais tikslais. Todėl jo aptarti teiginiai neįtikinami.

31Byloje nenustatyta, kad darbdavys atleisdamas ieškovą nesilaikė drausminei nuobaudai skyrimo tvarkos reikalavimų numatytų DK 240 straipsnyje. Kaip matyti iš bylos medžiagos, kad 2014m. kovo 20d. aktu yra pripažinta, jog ieškovas pasirašytinai susipažinti su 2014-03-20 raštu dėl automobilio grąžinimo ir 2014-03-20 UAB „Verus Gustus“ direktoriaus įsakymu dėl pasiaiškinimo už kuro įsigijimus atsisakė. Kiti byloje pateikti duomenys taip pat rodo apie tai, kad ieškovas paaiškinimų dėl kuro naudojimo nepageidavo pateigti. Taigi, apeliantas nepagrįstai apeliaciniame skunde argumentuoja, jog drausminę nuobaudą jam darbdavys skyrė nepareikalavęs pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimo ir tuo pažeidė DK 240 straipsnyje nustatytas nuostatas.

32DK 238 straipsnis, reglamentuojantis drausminės nuobaudos parinkimą, nustato, kad, skiriant drausminę nuobaudą, turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo ankščiau. Ši teisės norma turi būti taikoma parenkant drausminę nuobaudą tiek už nešiurkštų, tiek ir už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą (šiurkštų darbo pareigų nevykdymą). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad atleidimas iš darbo DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu yra drausminė nuobauda (DK 237 straipsnio 1 dalies 3 punktas), todėl, nagrinėdamas darbuotojo (ieškovo) reikalavimą dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, teismas, be kitų aplinkybių, patikrina ir DK 238 straipsnyje nustatytų reikalavimų, kuriuos darbdavys privalo vykdyti, skirdamas darbuotojui drausminę nuobaudą, laikymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. sausio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. R. v. AB „Klaipėdos kartonas“, bylos Nr. 3K-3-13/2005). Parinkdamas drausminę nuobaudą, darbdavys gali (atitinkamais atvejais – turi) atsižvelgti ir į kitas aplinkybes, reikšmingas jos parinkimui, taip pat turi vadovautis DK 35 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Pagal DK 242 straipsnio 2 dalį teismas turi teisę nuobaudą panaikinti atsižvelgdamas į padaryto darbo drausmės pažeidimo sunkumą, aplinkybes, kuriomis jis padarytas, darbuotojo darbą ir elgesį, į tai, ar drausminė nuobauda atitinka padaryto nusižengimo sunkumą.

33Nagrinėjamoje byloje vertinant ieškovui paskirtą drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, atsižvelgtina į tai, kad ieškovas ir anksčiau buvo pažeidinėjęs atsiskaitinėjimo už kurą tvarką. Tai, kad ieškovui darbdavys už tokio pobūdžio pažeidimus neskyrė drausminių nuobaudų dar nereiškia, kad ieškovo elgesys buvo tinkamas. Bylos duomenys apie pažeidimo padarymo aplinkybes bei duomenys apie ankstesnį ieškovo darbą leidžia daryti išvadą, kad nagrinėjamu atveju, drausminės atsakomybės tikslus atitiko ieškovui drausminės nuobaudos paskyrimas. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovui paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo nėra per griežta.

34Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje pateikti duomenys leidžia padaryti išvadą, kad ieškovas atlikdamas savo pareigas padarė tyčinius pažeidimus priskirtus prie šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo. Atsakovės pateikti įrodymai, kuriais buvo įrodinėjamas ieškovo padarytas drausmės pažeidimas yra informatyvūs. Atsakovės visos bylos nagrinėjimo metu pozicija teikiant įrodymus buvo nuosekli ir neprieštaringa. Taigi, teisėjų kolegija įvertinusi tiek pirmosios instancijos teismo nustatytas faktines aplinkybes, tiek ir apeliacinio skundo bei atsiliepimo į apeliacinė skundą argumentaciją sprendžia, kad atsakovė įrodė DK 235 straipsnyje įtvirtintą šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo sudėtį, todėl pagrįstai pirmosios instancijos teismas ieškovės atleidimą iš darbo pripažino teisėtu.

35Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti ar keisti apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kolegija,

Nutarė

37Apeliacinį skundą atmesti.

38Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Tarp šalių ginčas kilo dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 7. Teismas nustatė, kad 2006-09-01 atsakovė su ieškovu pasirašė darbo... 8. Teismas nustatė, kad 2012-12-12 atsakovės direktoriaus S. S. patvirtintų... 9. Teismas atmetė ieškovo teiginius, kad atsakovė pažeidė drausminės... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai.... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas V. Š. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 12. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus,... 13. Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad drausminė... 14. Ieškovui paskirta pati griežčiausia drausminė nuobauda - atleidimas iš... 15. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Verus gustus“ prašo... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Apeliacinis skundas atmestinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų numatytų C P K 329... 20. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi apeliaciniame... 21. Tiek ieškovo ieškinyje, tiek apelianto apeliaciniame skunde keliamas... 22. Nagrinėjamu atveju ieškovas buvo atleistas iš darbo remiantis DK 136 str. 3... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad spendžiant klausimą dėl drausminės... 24. Nagrinėjamos bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas su atsakove sudarė... 25. Atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo nustatytas teisiškai... 26. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas... 27. Paprastai jeigu darbuotojas ginčija drausminės nuobaudos skyrimo teisėtumą... 28. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovė savo pareigą įvykdė ir byloje... 29. Nagrinėjamu atveju byloje esantys rašytiniai įrodymai akivaizdžiai... 30. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais ir atmeta apelianto apeliacinio skundo... 31. Byloje nenustatyta, kad darbdavys atleisdamas ieškovą nesilaikė drausminei... 32. DK 238 straipsnis, reglamentuojantis drausminės nuobaudos parinkimą, nustato,... 33. Nagrinėjamoje byloje vertinant ieškovui paskirtą drausminę nuobaudą –... 34. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje pateikti duomenys leidžia padaryti... 35. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 37. Apeliacinį skundą atmesti.... 38. Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą....