Byla e2-14940-854/2018
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, sekretoriaujant Gretai Čepelionytei, dalyvaujant ieškovui D. V. ir jo atstovei advokatei Eglei Valiulienei, atsakovui S. B. ir jo atstovui advokatui Vytautui Kalmatavičiui, atsakovės A. B. atstovui advokatui Sauliui Urbanavičiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. V. ieškinį atsakovams A. B. ir S. B. dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ieškiniu, kurio reikalavimus 2018-05-22 pareiškimu sumažino, prašo: pripažinus prievolę sumokėti ieškovui D. V. 27 356,44 EUR dydžio skolą bendrąja daline sutuoktinių prievole, priteisti ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis 23 677,70 EUR dydžio skolą už nesumokėtą atlyginimą ir 3 678,74 EUR dydžio delspinigius lygiomis dalimis; arba pripažinus prievolę sumokėti ieškovui D. V. 27 356,44 EUR dydžio skolą asmenine S. B. prievole, priteisti ieškovui D. V. (23 677,7 EUR dydžio skolą už nesumokėtą atlyginimą ir 3 678,74 EUR dydžio delspinigius iš atsakovo S. B. asmeniškai. Taip pat ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistų sumų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Reikalavimus kildina iš ieškovo su atsakovu S. B. sudarytos 2016-07-11 atstovavimo paslaugų, parduodant nekilnojamąjį turtą, teikimo sutarties Nr. DVA/2016/07/11 (toliau – Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo ieškoti trečiųjų asmenų (pirkėjų) Sutartyje nurodytam turtui pirkti, t.y., 15856/101362 žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) daliai, kurios plotas 1,5856 ha, kartu su šioje žemės sklypo dalyje stovinčiais statiniais - gamybiniu pastatu, kompresorine, automobilių svarstyklėmis bei šaldytuvu. Ieškovas teigia, kad Sutartimi S. B. įsipareigojo sumokėti ieškovui už suteiktas paslaugas atlyginimą: 3 proc. nuo galutinės Turto kainos, bet ne mažiau kaip 50 000 EUR.

6Ieškovas teigia sąžiningai vykdęs visas sutartimi prisiimtas pareigas. Nurodė, kad ieškovui susipažinus su turto specifika paaiškėjo, kad jis mažai likvidus - apleisti gamybiniai pastatai (buvęs mėsos kombinatas) stovintys ant neišpirktos valstybinės žemės, kurie per 10 metų nuo tada, kada S. B. juos įsigijo, nebuvo vystyti, paruošti pardavimui ir pan.

7Ieškovas teigia, kad jam pavyko surasti potencialų pirkėją, kuris norėjo įsigyti turtą už jį iš dalies atsiskaitant kitokio pobūdžio nekilnojamuoju turtu („loftais“ Rusnėje ir kitais gyvenamosios paskirties objektais, kurių likvidumas paprastai būna ženkliai didesnis lyginant su apleistų gamybinių pastatų likvidumu). Nors S. B. pirmenybę teikė tokiam pirkėjui, kuris visą kainą už turtą būtų galėjęs sumokėti piniginėmis lėšomis, tačiau sutiko su ieškovo surasto pirkėjo siūlomomis sąlygomis ir su potencialiu pirkėju (UAB „CTLF“) pasirašė 2016-11-14 ketinimų protokolą, numatantį, jog už perleidžiamą turtą iš dalies bus atsiskaitoma kitu nekilnojamuoju turtu, papilomai sumokant 600 000 EUR dydžio priemoką. Po to prasidėjo ilgas, sunkus ir komplikuotas procesas tarp visų suinteresuotų ir susijusių šalių derinant turto perleidimo sąlygas, kurių pagrindu būtų užbaigtas sandoris ir sudaryta galutinė turto perleidimo sutartis. Kadangi ketinimų protokolas neįtvirtino ženklių sankcijų dėl atsisakymo sudaryti galutinę turto perleidimo sutartį, ieškovo žiniomis, per visą laikotarpį nuo ketinimų protokolo pasirašymo iki sutarties, kuria buvo perleistas turtas, sudarymo, S. B. tiek tiesiogiai, tiek per trečiuosius asmenis bandė ieškoti kito pirkėjo, kuris sutiktų įsigyti turtą S. B. palankesnėmis sąlygomis, tačiau jo pastangos buvo nesėkmingos.

8Praėjus beveik metams nuo ketinimų protokolo pasirašymo, galiausiai buvo sudaryta 2017-09-06 Mainų sutartis, kurios pagrindu nuosavybės teisė į turtą buvo perleista pirkėjui už bendrą 1 536 884,94 EUR dydžio kainą, sumokamą perleidžiamu 659 475 EUR vertės turtu ir 877 409,94 EUR dydžio priemoka.

9Pažymėjo, kad sandorio sudarymą apsunkino tai, kad pastatai buvo įkeisti bankui atsakovų sudarytų kredito sutarčių užtikrinimui, iš kurių bent viena buvo su pradelstais įsipareigojimais, atsakovų tarpusavio santykiai yra sudėtingi ir pakankamai komplikuoti atsakovų tarpusavio santykiai, pirkėjui sutikus įsigyti turtą su sąlyga, kad dalis kainos bus sumokama perleidžiant nuosavybę į kitą nekilnojamąjį turtą, reikėjo rasti bendrą kompromisą tarp turto pirkėjo ir atsakovų dėl mainomų objektų sąrašo. Visa tai pareikalavo didelių su sandoriu susijusių šalių, tame tarpe ir Ieškovo, pastangų bei laiko sąnaudų.

10Sutarties 4.2 punktu buvo susitarta, jog su ieškovu bus atsiskaityta per 2 dienas po galutinio atsiskaitymo už turtą. Mainų sutartis buvo baigta vykdyti 2017-10-18, t.y. būtent tada buvo galutinai atsiskaityta už įsigytą turtą, tačiau ieškovui, po kelių priminimų, buvo sumokėta tik dalis jam priklausančio atlyginimo: 2017-11-22 pervesta 18 322,30 EUR suma, 20017-12-11 pervesta 5 000 EUR, o 2017-12-15 pervesta 3000 EUR, t.y., iš viso sumokėta 26 322,3 EUR. Sumokėti likusią atlyginimo dalį, lygią 23 677,7 EUR, atsakovai atsisakė.

11Ieškovas nurodo, kad nors sutartis sudaryta tik su atsakovu S. B. prievolė pagal ją atsiskaityti laikytina bendra atsakovų prievole CK 3.109 straipsnio 1 dalies pagrindu. Turtas atsakovams priklausė bendrosios jungtinės nuosavybės teise, jis buvo įkeistas bankui siekiant užtikrinti jų bendrų prievolių vykdymą, jų abiejų bendras interesas buvo turtą realizuoti.

12Atsiliepdamas į ieškinį atsakovas S. B. nurodė su juo nesutinkantis. Paaiškino, kad sutartį pasirašė jos neperskaitęs, nes pasitikėjo ieškovu, kuris nurodė, kad sutartis analogiškai tai, kurią jis buvo sudaręs anksčiau, t.y. 2014-01-27, su ieškovo kolege K. M.. Dėl šios priežasties nežinojo apie sutartyje įrašytą sąlygą dėl 50 000 Eur. Sudarant Sutartį atsakovas su ieškovu susitarė dėl atlygio - 3 procentai nuo turto pardavimo kainos - ir jokios kitos atsiskaitymo sąlygos su atsakovu nebuvo individualiai aptartos. Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad atsakovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas sumokėti ieškovui ne mažiau kaip 50 000 Eur sumą. Vienintelis atlygis, kuris apibrėžiamas Sutartyje yra „3 proc. nuo galutinės Turto pardavimo kainos“, o 50 000 Eur suma apibūdina tik minimalaus atlygio pokyčio sumą, o ne jo dydį. Pažymėjo, kad kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai; visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Teigė, kad šalių sudaryta Sutartis yra vartojimo sutartis ir prašė teismo Sutarties 2.2. punkto dalį, kurioje numatyta, kad “šiame Sutarties punkte nurodytas atlygio dydis gali kisti, priklausomai nuo galutinės Turto pardavimo kainos (toliau Atlyginimas), bet ne mažiau kaip 50 000 Eur” ex officio pripažinti negaliojančia kaip nesąžiningą vartotojo atžvilgiu Sutarties sąlygą ta apimtimi, kuria numatoma (pagal ieškovo traktavimą), kad ieškovas visais atvejais turi teisę gauti ne mažesnį kaip 50 000 Eur atlygį, nepriklausomai nuo to, kokia būtų turto pardavimo kaina.

13Teigė, kad mainų sutarties sudarymas negali būti laikomas tinkamu Sutarties įvykdymu, nes neatitiko Sutarties sąlygų, aiškių atsakovo (kliento) nurodymų ieškovui (paslaugų teikėjui) ir tikrojo Sutarties tikslo. Atsakovas paaiškino, pasirašė ketinimu protokolą ir mainų sutartį tik siekdamas išvengti dar sunkesniu pasekmių, kuriomis grasino bendrai sutarę DNB bankas, UAB DNB būstas (dabar Luminor būstas UAB) ir ieškovas, tačiau šis faktas negali būti pagrindu pripažinti, kad ieškovas tinkamai įvykdė Sutartį. Atsakovui pareiga atsiskaityti kyla tik po Sutarties įvykdymo, tuo tarpu ieškovas sutarties neįvykdė. Atsakovas geranoriškai sumokėjo ieškovui 3 proc. nuo dalies už turtą gautos pinigais.

14Pažymėjo, kad ieškovas gali pretenduoti į atlygį tik už Sutartyje nurodytą parduotą turtą. Vienas iš mainų sutartimi perleistų objektų - geležinkelis - geležinkelio privažiuojamasis kelias, unikalus Nr. ( - ), Sutartyje su ieškovu nenurodytas. Atitinkamai tokiu atveju turto kaina pagal mainų sutartį būtų 1 531 184,94 (viso atsakovo mainų sutartimi išmainyto turto kaina 1 536 884,94 Eur atėmus geležinkelio - geležinkelio privažiuojamojo kelio, unikalus Nr. ( - ), kainą 5 700 Eur). Nuo šios turto kainos 3 proc. sudarytų tik 45 935,55 Eur sumą, bet ne ieškovo nurodomą 50 000 Eur sumą.

15Atsiliepime į ieškinį atsakovė A. B. nurodė, kad ji nėra atsakinga pagal ieškovo ir atsakovo S. B. sudarytą sutartį. Atsakovės apie Sutarties sudarymą neinformavo nei ieškovas, nei sutuoktinis S. B., su kuriuo atsakovė jau Sutarties sudarymo metu gyveno atskirai ir nepalaikė santuokinių ryšių. Atsakovė nei Sutarties sudarymo metu nei vėliau nedavė sutikimo sudaryti tokį sandorį, su ja nebuvo derintos Sutarties sąlygos. Ji niekada nepatvirtino S. B. vienašališkai sudarytos sutarties su ieškovu. Sutartis su ieškovu nebuvo būtina nei sutuoktinių turto pardavimui, nei jų prievolių bankui atlyginimui. Nekilnojamojo turto pardavimas gali įvykti ir be tarpininko dalyvavimo, juolab, ne tokiomis nepalankiomis sutuoktiniams sąlygomis, kaip numatyta Sutartyje.

16Pažymėjo, kad ji palaiko S. B. atsiliepime išdėstytą poziciją dėl to, kad ieškovo reikalavimai priteisti skolą pagal Sutartį yra nepagrįsti.

17Teismo posėdžio metu šalys ir jų atstovai iš esmės palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus.

18Ieškinys tenkintinas.

19Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

202016-07-11 ieškovas ir atsakovas S. B. sudarė atstovavimo paslaugų, parduodant nekilnojamąjį turtą adresu ( - ), teikimo sutartį (el.b.t. I, l. 10-12). Ieškovas veikė kaip individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo (el.b.t. II, l. 59) tarp jo ir UAB „DNB būstas“ sudarytos franšizės sutarties pagrindu (el.b.t. II, l. 55-58)

21AB DNB bankas (vėliau – Luminor Bank AB) pranešimai atsakovams patvirtina, kad atsakovams priklausęs turtas adresu ( - ), buvo įkeistas hipoteka, juo užtikrintų įsipareigojimų bankui atsakovai tinkamai nevykdė (el.b.t. I, l. 177-183).

22Tuo pat metu tarpininkaudami siekiant to paties atsakovų turto perleidimo dirbo ir kiti asmenys (el.b.t. II, 51-52, 53-54, 60-61).

232016-11-14 atsakovas S. B. ir UAB „CTLF“ pasirašė ketinimų protokolą, kuriuo sutarė gera valia derėtis dėl atsakovams priklausančio turto mainymo į kitą nekilnojamąjį turtą su pinigine priemoka (el.b.t. I, l. 128-131).

242017-09-06 atsakovai su UAB „Savanorių 219“ sudarė mainų sutartį, kuria pastarajai buvo perleistas atsakovams priklausęs turtas adresu ( - ), mainais į kitą nekilnojamąjį turtą, kurio sutartinė kaina 659 475 Eur, su 877 409,94 Eur dydžio priemoka (el.b.t. I, l. 85-127).

25Byloje nekilo ginčo dėl to, kad manų sutartis sudaryta ketinimų protokolo pagrindu, šiuose dokumentuose nurodytas tas pats mainais perleidžiamas turtas. Byloje iš esmės nekilo ginčo ir dėl to, kad atsakovams priklausiusio turto įgijėjas buvo surastas ieškovo.

262017-11-16 S. B. pervedė į UAB „Luminor būstas“ 16 322,30 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „už paslaugas pagal 2016-07-11 atstovavimo sutartį Nr. DVA/2016/07/11 (el.b.t. I, l. 165). 2017-12-08 perverta dar 5000 Eur, 2017-12-14 – 3000 Eur (el.b.t. I, l. 166-167). Kad atlygis ieškovui turės būti pervedamas į franšizės davėjo sąskaitą, šalys buvo susitarusios atstovavimo paslaugų teikimo sutarties 4.2 punkte (el.b.t. I, l. 11), to buvo paprašyta ir ieškovo papildomu pranešimu (el.b.t. I, l. 171).

272017-12-22 ieškovas per atstovą kreipėsi į atsakovus su pretenzija, nurodydamas, kad atlygis pagal Sutartį turėjo būti sumokėtas vėliausiai iki 2017-10-20 ir pareikalaudamas vėliausiai iki 2018-01-05 sumokėti likusią atlygio dalį, t.y. 23 677,70 Eur (el.b.t. I, l. 71-72).

282018-01-23 atsakovas S. B. atsakė į pretenziją, nurodydamas, kad su ja nesutinka (el.b.t.I, l. 184-187).

292018-01-24 išsiųsta pakartotinė pretenzija atsakovams, pareikalauta skolą sumokėti iki 2018-02-02 (el.b.t. I, l. 73-74).

302018-02-19 atsakydamas į ieškovo atstovo pretenziją, atsakovės A. B. atstovas išdėstė su ieškovo reikalavimais nesutinkantis (el.b.t. I, l. 26-27).

31Dėl ieškovo tinkamumo

32Teismas sprendžia, kad D. V. asmeniškai turi reikalavimo teisę pagal ginčo sutartį ir yra tinkamas ieškovas šioje byloje.

33Teismui pateikti įrodymai apie tai, kad ieškovas sudarydamas sutartį su atsakovu veikė įregistravęs individualią veiklą.

34Atsakovo S. B. argumentus apie tai, kad jis manė sudaręs tarpininkavimo paslaugų sutartį su bankui priklausančia dukterine įmone UAB DNB būstas (vėliau UAB Luminor būstas), būtent šiai įmonei pervedęs atlygį, jokių pretenzijų jam bankas neturi, teismas atmeta kaip nepagrįstus.

35Šalių sudarytos sutarties šalimis aiškiai nurodyti ieškovas ir atsakovas. Sutartyje pažymėta, kad atstovas (ieškovas) yra sudaręs franšizės sutartį dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo, nuomos ir kitokių su nekilnojamuoju turtu susijusių sandorių sudarymo naudojantis tik UAB DNB Būsto vardu ir sistema (el.b.t. I, l. 10).

36CK 6.766 straipsnio 1 dalis nustato, kad franšizės sutartimi viena šalis (teisių turėtojas) įsipareigoja perduoti už atlyginimą kitai šaliai (naudotojui) tam tikram terminui arba neterminuotai teisę naudotis verslo tikslais išimtinių teisių, priklausančių teisių turėtojui, visuma (teise į firmos vardą, teise į prekių ar paslaugų ženklą, teise į saugomą komercinę (gamybinę) informaciją ir kt.), o kita šalis įsipareigoja už tai mokėti sutartyje nustatytą atlyginimą. Šios sutarties esmės lemia, kad vadovaudamasis ja teisių naudotojas veikia savarankiškai, o teisių turėtojo su teisių naudotojo užsakovais tiesiogiai nesieja jokie santykiai, jiems nėra sukuriamos jokios tarpusavio teisės ar pareigos.

37Dėl atstovavimo paslaugų sutarties kvalifikavimo vartojimo sutartimi

38Remiantis teisės aktuose pateikta vartojimo sutarties apibrėžtimi, kasacinio teismo praktikoje suformuluoti esminiai požymiai, kuriuos atitinkanti sutartis kvalifikuojama kaip vartojimo: pirma, prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo; antra, fizinis asmuo prekes ir paslaugas įsigyja ne dėl savo ūkinės, komercinės ar profesinės veiklos, o savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti; trečia, prekes ar paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis verslo tikslais) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003, 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008, 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2014). Taigi kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant, ar sudaryta sutartis yra vartojimo, būtina identifikuoti sutarties šalis (vartotoją ir prekių (paslaugų) tiekėją) bei nustatyti, kokio tikslo, sudarydama sutartį, siekia viena iš sutarties šalių – vartotojas.

39Nagrinėjamu atveju teismas sutinka su ieškovo atstovės teismui išdėstyta pozicija, kad šalių sudaryta sutartis negali būti laikoma vartojimo sutartimi.

40Turtą, dėl kurio realizavimo susitarė su ieškovu buvo įgiję ne asmeniniams poreikiams tenkinti. Tokią išvadą lemia įgyto objekto pobūdis – buvusio mėsos kombinato teritorija su pastatais ir infrastruktūra. Teismo posėdžio metu atsakovas S. B. paaiškino, kad įgijo turtą kaip investicinį projektą, planavo įgytoje teritorijoje įkurti viešąją įstaigą – automobilių muziejų, kitą dalį turto parduoti ar nuomoti. Planams nepavykus, sudarydamas ginčo sutartį atsakovas tikėjosi realizuoti turtą, siekdamas padengti šiam turtui įsigyti prisiimtus kreditorinius įsipareigojimus ir išvengti turto priverstinio realizavimo.

41Nustatytų faktinių aplinkybių visuma lemia, jog atsakovai nelaikytini vartotojais (CK 1.39 straipsnio 1 dalis), o atstovavimo paslaugų sutartis nelaikytina vartojimo sutartimi (CK 6.188 straipsnio 1 dalis). Padaręs tokią išvadą, teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo ex officio spręsti dėl sutarties sąlygų sąžiningumo (CK 6.188 straipsnis).

42Dėl atstovavimo paslaugų sutarties 2.2 punkto aiškinimo

43Tarp šalių kilo ginčas dėl to, koks atlygis sėkmės atveju priklauso ieškovui pagal šalių sudarytos sutarties 2.2 punktą.

44Šiame punkte nurodyta: užsakovas įsipareigoja sumokėti atstovui atlygį už suteiktas paslaugas, kurio dydis yra lygus 3 proc. nuo galutinės turto pardavimo kainos, kuris sudaro 56 400 Eur. Šiame sutarties punkte nurodytas atlygio dydis gali kisti, priklausomai nuo galutinės turto pardavimo kainos (toliau atlyginimas), bet ne mažiau kaip 50 000 Eur.

45CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas užtikrina šalims teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas. Todėl tai, kad atsakovas S. B. panašias sutartis buvo sudaręs ir kitokiomis sąlygomis, jokios reikšmės savaime neturi. CK 6.189 straipsnis nustato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Teismas jau konstatavo, kad nagrinėjamu atveju, kad sutartiniai santykiai siejo lygiaverčius jų dalyvius. Todėl aplinkybė, kad sutarties projektas buvo pateiktas ieškovo esminės reikšmės neturi. Byloje nustatyta, kad sutarties projektas buvo elektroniniu paštu išsiųstas atsakovui S. B. dar prieš ją pasirašant. Atsakovas pasirašė ant kiekvieno sutarties lapo. Sutarties 2.6 punkte savo papildomu parašu patvirtino, kad specialiosios sutarties sąlygos aptartos individualiai, su sąlygomis sutinka (el.b.t. I, l. 11). Teismas konstatuoja, kad tokiu būdu atsakovas akceptavo ieškovo jam pateiktą ofertą su visomis jos sąlygomis, tame tarpe ir su Sutarties 2.2 punkto nuostatomis (CK 6.162 str.). Atsakovo argumentai apie tai, kad jis visos sutarties ją pasirašydamas neperskaitė, ieškovas jo apie sutarties 2.2 punkto sąlygas detaliai neinformavo, jokios sąlygos nebuvo individualiai aptartos, jis pasitikrino tik procentų, tenkančių ieškovui, dydį, 3 proc. jį tenkino, neatitinka bonus pater familias elgesio etalono, todėl atmestini. Teismo posėdžio metu atsakovas S. B. patvirtino ilgus metus ėjęs įvairias vadovaujančias pareigas, per gyvenimą jam yra tekę skaityti ir sudaryti daug įvairių sutarčių. Todėl teismas konstatuoja, atsakovui taikytini aukštesni atidumo ir rūpestingumo kuriant civilinius teisinius santykius nei vidutiniam tokių santykių dalyviui. Be to, teismas pažymi, kad atsakovas yra buvęs Lietuvos Respublikos Seimo nariu, taigi jis yra ypač gerai susipažinęs su teisės aktų turinio aiškinimo, interpretavimo, galiojimo standartais. Atsakovas turėjo galimybę laisva valia pasirinkti sutarties su kontrahentu sąlygas, o to nepadaręs turi pareigą prisiimti visas jam kylančias neigiamas pasekmes. Tuo tarpu atsakovo argumentai, kad jis nepaskaitė visų sutarties sąlygų, manydamas, kad jos tokios pat kaip kitos su kitu asmeniu anksčiau sudarytos sutarties, neturi jokios teisinės reikšmės, nes toks neatsakingas sutarties šalies elgesys negali būti pateisintas.

46Kai šalys nesutaria dėl sudarytos sutarties turinio ir sąlygų, jie aiškinami taikant sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas CK 6.193 straipsnyje. Teismų praktikoje visuotinai pripažįstama, kad sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį, aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Be to, aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Esminiai sutarčių aiškinimo principai, t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai, lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Sutarties turinys negali būti aiškinamas taip, kad prieštarautų logikos dėsniams.

47Teismas nepagrįstais laiko atsakovo atstovo argumentus apie tai, kad gramatinis šalių sudarytos sutarties 2.2 punkto (el.b.t. I, l. 11) aiškinimas lemia, kad antrasis šio punkto sakinys nurodo tik tai, kokia suma atlygio dydis gali kisti, bet ne jo dydį, o kadangi sutarties 2.2. punkte nurodyta galutinė turto pardavimo kaina yra 1 880 000 Eur (darant nuorodą į sutarties 2.1. punktą), nuo kurios 3 proc. atlygis yra 2.2. punkto pirmajame sakinyje nurodyta 56 400 Eur suma, tai atlygio dydis dėl mažesnės turto pardavimo kainos, nei sutartyje nurodyta 1 880 000 Eur turto pardavimo kaina, turi mažėti ne mažiau kaip 50 000 Eur suma, t.y. bent iki 6 400 Eur. Toks aiškinimas yra iš esmės nelogiškas, nes reikštų, kad atsakovų turtą pardavus bent vienu euru mažiau, nei sutartyje nustatytoji jo preliminari kaina, ieškovo atlygis sumažėtų 10 kartų.

48Sutiktina su ieškovo atstove, kad kiekvienas nešališkas stebėtojas antrąjį sutarties 2.2 punktą aiškintų taip, kad ieškovui priklauso 3 proc. dydžio atlygis nuo turto realizavimo kainos, tačiau bet kuriuo atveju ne mažiau kaip 50 000 Eur. Be to, teismas šiuo atveju svarbiomis aplinkybėmis laiko tai, kad atsakovai turtą bandė parduoti jau ilgą laiką iki sutarties su ieškovu sudarymo. Pagal sutarties 2.3 punktą ieškovui nebuvo sumokėtas joks avansas. Ieškovui nebuvo suteiktos išimtinės teisės tarpininkauti realizuojant atsakovų turtą (sutarties 2.4), jį tuo pat metu kaip ir ieškovas reklamavo ir siekė realizuoti tiek pats atsakovas, tiek kiti tarpininkai. Byloje nustatyta, kad sutarties vykdymas net ir suradus potencialų pirkėją pareikalavo daug laiko, įvairių turto realizavimo sandorio sąlygų derinimo veiksmų. Taigi ieškovas, sudarydamas sutartį, prisiėmė pakankamą riziką, kad sėkmės atveju gautų ne mažesnį kaip sutartyje nustatytas 50 000 Eur atlygį. Pažymėtina ir tai, kad turto pardavimo ar kitokio jo realizavimo sandorio sudarymas, kaip ir kainos, už kurią turtas bus realizuotas akceptavimas, buvo išimtinai atsakovų prerogatyva.

49Dėl atsakovui pagal sutartį priteistino atlyginimo

50Nagrinėjamu atveju tarp šalių buvo sudaryta atlygintinų paslaugų teikimo sutartis. Pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Teismas nustatė, kad vykdydamas sutartį ieškovas atliko aktyvius veiksmus, tai patvirtina į bylą pateikti elektroniniai laiškai (el.b.t. I, l. 13-25), iš esmės atsakovai ir neneigia fakto, kad asmuo, su kuriuo galiausiai buvo sudaryta mainų sutartis, buvo surastas ieškovo. Nuosavybę į visą turtą, nurodytą atstovavimo paslaugų sutartyje (2.1 punktas) atsakovai perleido mainų sutartimi ieškovo surastam asmeniui.

51Tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar laikytina, kad paslaugos pagal sutartį buvo suteiktos, kadangi atsakovų turtas buvo neparduotas, tačiau išmainytas.

52Teismas sutinka su ieškovu, kad iš esmės buvo pasiektas ginčo šalių sutartyje nustatytas tikslas – realizuoti atsakovų turtą. Tuo tarpu atsakovų pažodinis sutarties aiškinimas, teigiant, kad atlygis ieškovui priklausytų tik tuomet, jei dėl turto būtų sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, prieštarautų atstovavimo sutarties esmei ir tikslams, todėl atmestinas. Realizavimo būdas – turtą parduoti ar išmainyti į kitą atsakovams priimtiną turtą buvo pačių atsakovų galutinio apsisprendimo rezultatas, todėl tai negali lemti ieškovo teisės į atlygį už suteiktas paslaugas.

53Ieškovas prašė teismo vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-07-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2013, atsakovų atstovai aiškino, kad nurodytos bylos ir nagrinėjamos bylos ratio decidendi nesutampa.

54Teismas sutinka su ieškovu, kad nurodytoje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformavo taisyklę, kuri taikytina šioje byloje, o besiskiriančios kai kurios bylų faktinės aplinkybės nesudaro pagrindo nesivadovauti esminiu analogiško pobūdžio santykių tikslų aiškinimu. Kasacinis teismas pažymėjo, kad turto realizavimo būdas butą parduodant ar mainant šiuo atveju neturi reikšmės, nes pagal CK 6.432 straipsnio 2 dalį mainų sutarčiai taikomos pirkimo–pardavimo sutartis reglamentuojančios normos (šios knygos XXIII skyrius), jeigu tai neprieštarauja šio skyriaus normoms ir mainų esmei, o mainų sutarties atveju abi mainų sutarties šalys laikomos ir perduodamos prekės pardavėju, ir gaunamos prekės pirkėju.

55Pagal CK 6.200 straipsnio 1 dalį šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, o pagal to paties straipsnio 2 dalį, vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Atsakovai, akceptavę pasiūlymą turtą išmainyti, negali atsisakyti dėl to sumokėti ieškovui atlygį. Teismas nepagrįstais laiko ir atsakovų argumentus apie tai, kad ieškovas darbo nebaigė, nes nepardavė mainų sutartimi atsakovų įgyto kito nekilnojamojo turto, nes dėl kito turto realizavimo šalys nebuvo susitarusios.

56Atstovavimo paslaugų sutartyje šalys susitarė dėl kainos, už kurią bus bandoma turtą realizuoti, tačiau galutinė sandorio kaina buvo nustatyta išimtinai atsakovų ir jų kontrahento valia, ieškovas galutiniam jų sprendimui negalėjo ir neturėjo daryti jokios įtakos. Atsakovų sudarytoje mainų sutartyje aiškia nurodyta jos vertė, taigi byloje yra įrodymai, kad turtas buvo realizuotas už 1 536 884,94 Eur sumą. 3 procentai nuo šios sumos sudaro 46 106,55 Eur. Teismas jau padarė išvadą, kad sutarties įvykdymo atveju ieškovui priklauso ne mažesnis kaip 50 000 Eur atlygis nuo parduoto turto vertės arba daugiau, jei šią sumą viršija 3 procentai nuo turto realizavimo kainos. Taigi ieškovui šiuo atveju priklauso 50 000 Eur dydžio atlygis. Esant tokiai faktinei situacijai esmės nekeičia aplinkybė, kad šalys į atstovavimo paslaugų sutartį nebuvo įtraukusios tuo pačiu adresu esančio geležinkelio - geležinkelio privažiuojamojo kelio, t.y. vienintelio papildomo objekto įtraukto į manų sutartį, kurio kaina mainų sutartyje nurodyta 5 700 Eur, kaip ir priežastys, dėl kurių šis objektas nebuvo įrašytas į šalių sudarytą sutartį, nes tai nekeičia ieškovui priklausančio atlygio dydžio.

57Aplinkybė, kad atsakovai šiuo metu yra sudarę tarpininkavimo sutartis dėl mainais įgyto nekilnojamojo turto realizavimo, pagal kurias turės sumokėti mokestį paslaugų teikėjams, kaip ir tai, už kokią kainą jie vėliau pardavė ar parduos šį turtą, taip pat negali lemti šios bylos ieškovo teisės į sutartimi suderėtą atlygį netekimo ar pagrindo jį mažinti.

58Dėl delspinigių

59Sutarties 4.4 punkte šalys susitarė, kad šalis, vėluojanti vykdyti savo piniginius įsipareigojimus pagal Sutartį, privalo mokėti 0,08 % nuo vėluojamos mokėti sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą mokėjimo dieną ir atlyginti visas išlaidas, susijusias su tokio mokėjimo išieškojimu. Pagal šalių sudarytos sutarties 4.2 punktą, atlyginimas už suteiktas paslaugas sumokamas ne vėliau kaip per dvi dienas nuo galutinio atsiskaitymo už turtą. Galutinis atsiskaitymas už turtą, perleistą mainų sutartimi įvyko 2017-10-18, taigi atlygimas ieškovui turėjo būti sumokėtas ne vėliau kaip 2017-10-20. Dalį sumos už ieškovo suteiktas paslaugas atsakovas sumokėjo 2017-11-16, 2017-12-08 ir pavedimais 2017-12-14. Iki kreipimosi į teismą dienos ieškovas priskaičiavo 3678,74 Eur delspinigių (el.b.t. II, l. 50). Teismas sutinka, kad jie apskaičiuoti teisingai, pagrįstai ir ieškovo reikalavimas šioje dalyje taip pat tenkintinas (CK 6.71 straipsnis, 6.72 straipsnis).

60Dėl atsakovų atsakomybės pobūdžio

61Atsakovės A. B. atsakomybę pagal ieškovo ir atsakovo S. B. sudarytą sutartį ieškovas kildina iš CK 3.109 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos, teikdamas, kad šis sandoris buvo sudarytas šeimos interesais. Teismas su tokiais argumentais sutinka. Turtas, dėl kurio realizavimo tarėsi ieškovas ir atsakovas, atsakovams priklausė bendrosios jungtinės nuosavybės teise, turtą mainų sutartimi atsakovai taip pat įgijo bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Paskola siekto realizuoti turto įgijimui taip pat buvo paimta abiejų atsakovų – sutuoktinių, vardu, abiem kilo bendra pareiga prieš banką dėl prievolės ją mokėti tinkamo nevykdymo. Atsakovas S. B. teismo posėdžio metu patvirtino, kad sutarties su ieškovu sudarymo metu atsakovai gyveno kartu ir vedė bendrą ūkį, nesutarimai šeimoje kilo vėliau. Atsakovės A. B. atstovas priešingų įrodymų nepateikė. Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis byla dėl santuokos nutraukimo tarp atsakovų iki šiol nėra iškelta, o dėl jos iškėlimo atsakovai kreipėsi jau prasidėjus procesui šioje byloje.

62Be to, proceso dalyvių paaiškinimais nustatyta, kad abu atsakovai dalyvavo derybose dėl turto realizavimo, atsakovė A. B. žinojo apie sutuoktinio sudarytą atstovavimo paslaugų sutartį, jai neprieštaravo.

63CK 3.109 straipsnyje nurodytos sutuoktinių prievolės yra solidarios. Pagal CK 6.6 straipsnio 4 dalį, jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Šiuo atveju ieškovas reikalauja, kad atsakovai, solidarūs skolininkai, prievolę įvykdytų lygiomis dalimis. Teismas, vadovaudamasis nurodytu teisiniu reglamentavimo, neturi pagrindo tokio reikalavimo netenkinti.

64Dėl procesinių palūkanų

65Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovų priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą bendrą 27 356,44 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018-03-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

66Dėl bylinėjimosi išlaidų

67Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 3 416,24 Eur išlaidų už advokato pagalbą, 90,40 Eur už laikinųjų pasaugos priemonių taikymą, 31,92 Eur už registrų išrašus, 617 Eur žyminį mokestį už ieškinį bei 38 Eur žyminį mokestį už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iš viso 4 193,56 Eur bylinėjimosi išlaidų (2 t., e. b. l. 65-79) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis , 80 straipsnio 5 dalis ir 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 8-10 punktai). Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui lygiomis dalimis iš atsakovų priteistina 4 193,56 Eur bylinėjimosi išlaidų, t. y. po 2 096,78 Eur.

68Teismas atmeta atsakovo atstovo prašymą laikyti nepagrįstomis ieškovo advokatės nurodytas išlaidas už atstovavimą parengiamajame teismo posėdyje. Ieškovo atstovė paaiškino, kad ši suma yra bendra už ieškovo atstovavimą teisme, nes vėliau ji tokių įrodymų pateikti, vadovaudamasi CPK nuostatomis negalėtų. Į bylą nėra pateikta įrodymų apie tai, kad ieškovas sumokėjo atstovei už atstovavimą posėdyje, kuriame byla išnagrinėta iš esmės, trukusiame 4 valandas. Todėl teismas sprendžia, kad nepriteisimas ieškovui jo patirtų išlaidų advokato pagalbai prieštarautų patirtų išlaidų atlyginimo principui bei civilinio proceso tikslams (CPK 93 str. 1 d., 2 str.).

69Vadovaujantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovų lygiomis dalimis valstybės naudai priteistina 8,30 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitus reikia pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

70Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

71Patenkinus ieškinį, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-03-29 nutartimi atsakovų atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

72Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais,

Nutarė

73ieškinį tenkinti.

74Priteisti ieškovui D. V., asmens kodas ( - ) iš atsakovų S. B., asmens kodas ( - ) ir atsakovės A. B., asmens kodas ( - ) lygiomis dalimis 23 677,70 EUR dydžio skolą ir 3 678,74 EUR dydžio delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą bendrą 27 356,44 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018-03-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 4 193,56 Eur bylinėjimosi išlaidas.

75Priteisti atsakovo iš atsakovo S. B., a. k. ( - ) 4,15 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

76Priteisti iš atsakovo A. B., a. k. ( - ) 4,15 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

77Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-03-29 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

78Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. V.... 3. Teismas... 4. ieškovas ieškiniu, kurio reikalavimus 2018-05-22 pareiškimu sumažino,... 5. Reikalavimus kildina iš ieškovo su atsakovu S. B. sudarytos 2016-07-11... 6. Ieškovas teigia sąžiningai vykdęs visas sutartimi prisiimtas pareigas.... 7. Ieškovas teigia, kad jam pavyko surasti potencialų pirkėją, kuris norėjo... 8. Praėjus beveik metams nuo ketinimų protokolo pasirašymo, galiausiai buvo... 9. Pažymėjo, kad sandorio sudarymą apsunkino tai, kad pastatai buvo įkeisti... 10. Sutarties 4.2 punktu buvo susitarta, jog su ieškovu bus atsiskaityta per 2... 11. Ieškovas nurodo, kad nors sutartis sudaryta tik su atsakovu S. B. prievolė... 12. Atsiliepdamas į ieškinį atsakovas S. B. nurodė su juo nesutinkantis.... 13. Teigė, kad mainų sutarties sudarymas negali būti laikomas tinkamu Sutarties... 14. Pažymėjo, kad ieškovas gali pretenduoti į atlygį tik už Sutartyje... 15. Atsiliepime į ieškinį atsakovė A. B. nurodė, kad ji nėra atsakinga pagal... 16. Pažymėjo, kad ji palaiko S. B. atsiliepime išdėstytą poziciją dėl to,... 17. Teismo posėdžio metu šalys ir jų atstovai iš esmės palaikė procesiniuose... 18. Ieškinys tenkintinas.... 19. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 20. 2016-07-11 ieškovas ir atsakovas S. B. sudarė atstovavimo paslaugų,... 21. AB DNB bankas (vėliau – Luminor Bank AB) pranešimai atsakovams patvirtina,... 22. Tuo pat metu tarpininkaudami siekiant to paties atsakovų turto perleidimo... 23. 2016-11-14 atsakovas S. B. ir UAB „CTLF“ pasirašė ketinimų protokolą,... 24. 2017-09-06 atsakovai su UAB „Savanorių 219“ sudarė mainų sutartį, kuria... 25. Byloje nekilo ginčo dėl to, kad manų sutartis sudaryta ketinimų protokolo... 26. 2017-11-16 S. B. pervedė į UAB „Luminor būstas“ 16 322,30 Eur, mokėjimo... 27. 2017-12-22 ieškovas per atstovą kreipėsi į atsakovus su pretenzija,... 28. 2018-01-23 atsakovas S. B. atsakė į pretenziją, nurodydamas, kad su ja... 29. 2018-01-24 išsiųsta pakartotinė pretenzija atsakovams, pareikalauta skolą... 30. 2018-02-19 atsakydamas į ieškovo atstovo pretenziją, atsakovės A. B.... 31. Dėl ieškovo tinkamumo... 32. Teismas sprendžia, kad D. V. asmeniškai turi reikalavimo teisę pagal ginčo... 33. Teismui pateikti įrodymai apie tai, kad ieškovas sudarydamas sutartį su... 34. Atsakovo S. B. argumentus apie tai, kad jis manė sudaręs tarpininkavimo... 35. Šalių sudarytos sutarties šalimis aiškiai nurodyti ieškovas ir atsakovas.... 36. CK 6.766 straipsnio 1 dalis nustato, kad franšizės sutartimi viena šalis... 37. Dėl atstovavimo paslaugų sutarties kvalifikavimo vartojimo sutartimi... 38. Remiantis teisės aktuose pateikta vartojimo sutarties apibrėžtimi, kasacinio... 39. Nagrinėjamu atveju teismas sutinka su ieškovo atstovės teismui išdėstyta... 40. Turtą, dėl kurio realizavimo susitarė su ieškovu buvo įgiję ne... 41. Nustatytų faktinių aplinkybių visuma lemia, jog atsakovai nelaikytini... 42. Dėl atstovavimo paslaugų sutarties 2.2 punkto aiškinimo... 43. Tarp šalių kilo ginčas dėl to, koks atlygis sėkmės atveju priklauso... 44. Šiame punkte nurodyta: užsakovas įsipareigoja sumokėti atstovui atlygį už... 45. CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas užtikrina... 46. Kai šalys nesutaria dėl sudarytos sutarties turinio ir sąlygų, jie... 47. Teismas nepagrįstais laiko atsakovo atstovo argumentus apie tai, kad... 48. Sutiktina su ieškovo atstove, kad kiekvienas nešališkas stebėtojas... 49. Dėl atsakovui pagal sutartį priteistino atlyginimo ... 50. Nagrinėjamu atveju tarp šalių buvo sudaryta atlygintinų paslaugų teikimo... 51. Tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar laikytina, kad paslaugos pagal sutartį... 52. Teismas sutinka su ieškovu, kad iš esmės buvo pasiektas ginčo šalių... 53. Ieškovas prašė teismo vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-07-17... 54. Teismas sutinka su ieškovu, kad nurodytoje byloje Lietuvos Aukščiausiasis... 55. Pagal CK 6.200 straipsnio 1 dalį šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir... 56. Atstovavimo paslaugų sutartyje šalys susitarė dėl kainos, už kurią bus... 57. Aplinkybė, kad atsakovai šiuo metu yra sudarę tarpininkavimo sutartis dėl... 58. Dėl delspinigių... 59. Sutarties 4.4 punkte šalys susitarė, kad šalis, vėluojanti vykdyti savo... 60. Dėl atsakovų atsakomybės pobūdžio... 61. Atsakovės A. B. atsakomybę pagal ieškovo ir atsakovo S. B. sudarytą... 62. Be to, proceso dalyvių paaiškinimais nustatyta, kad abu atsakovai dalyvavo... 63. CK 3.109 straipsnyje nurodytos sutuoktinių prievolės yra solidarios. Pagal CK... 64. Dėl procesinių palūkanų ... 65. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui... 66. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 67. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 3 416,24 Eur išlaidų už advokato... 68. Teismas atmeta atsakovo atstovo prašymą laikyti nepagrįstomis ieškovo... 69. Vadovaujantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovų... 70. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 71. Patenkinus ieškinį, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-03-29 nutartimi... 72. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 73. ieškinį tenkinti.... 74. Priteisti ieškovui D. V., asmens kodas ( - ) iš atsakovų S. B., asmens kodas... 75. Priteisti atsakovo iš atsakovo S. B., a. k. ( - ) 4,15 Eur bylinėjimosi... 76. Priteisti iš atsakovo A. B., a. k. ( - ) 4,15 Eur bylinėjimosi išlaidų į... 77. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-03-29 nutartimi pritaikytas laikinąsias... 78. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...