Byla 2A-1639-123/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Vigrinda“ ir atsakovės UAB „Mirigita“ apeliacinius skundus dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 16 d. sprendimo civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovės UAB „Vigrinda“ ieškinį atsakovei UAB „Mirigita“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Vigrinda“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Mirigita“

32 000,01 Lt skolos, 216 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 70 Lt žyminio mokesčio. Nurodo, jog

42009-10-05 sutarties Nr. 04-06-70, sudarytos su atsakove, pagrindu atliko aplinkos tvarkymo darbus objekte „Poilsinės pastato rekonstrukcija ( - )“. Ieškovė visus darbus atliko 2010-08-23, pasirašyta sąskaita faktūra VGR Nr. 0231 už 4 066,43 Lt sumą. Atlikus tarpusavio skolų sudengimą 2010-08-22 (sudengta 3 722,23 Lt) ir 2010-08-24 UAB „Mirigita“ sumokėjus 1 166,58 Lt pagal paskutinę sąskaitą faktūrą, atsakovė liko skolinga ieškovei 2 000,01 Lt. 2010-08-23 ieškovė pasirašė garantinį raštą pašalinti trūkumus minėtame objekte iki 2011-05-20, todėl buvo atidėtas galutinis atsiskaitymas už

52 000 Lt. Pašalinus dangų nelygumus iki garantiniame rašte minėtos datos, atsakovė liko skolinga

62 000,01 Lt.

7Palangos miesto apylinkės teismas 2012-05-16 sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės UAB „Vigrinda“ atsakovei UAB „Mirigita“ 500 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodo, kad iš byloje pateikto

8A. R. 2011-05-25 pranešimo atsakovei matyti, kad 2011-05-20 ieškovė prisiimtų įsipareigojimų pašalinti dangų atstatymo trūkumus neįvykdė. Teismas konstatavo, kad ieškovė nesikreipė į atsakovę prašydama surašyti aktą dėl nekokybiškų darbų atlikimo. Užsakovui A. R. priėmus tik dalį darbų, atsakovė patyrė nuostolių, kurių nebūtų patyrusi, jeigu ieškovė būtų tinkamai atlikusi darbus pagal sutartį. Be to, ieškovė nepateikė įrodymų apie 2010-08-23 garantiniame rašte pašalintus darbų trūkumus. Nustatęs, kad ieškovė už 2 000 Lt sumą darbų neatliko, ar atliko juos nekokybiškai ir jų iki garantiniame rašte nustatyto termino nepašalino, teismas ieškovės reikalavimą priteisti už šiuos darbus atlyginimą laikė nepagrįstu, todėl ieškinį atmetė. Teismas nurodo, kad atsakovė atstovavimo sutartį su advokatu S. Č. sudarė 2012-01-24, todėl nustatęs, jog advokatas 2011-12-06 atsiliepimo neruošė, atstovavimo išlaidas sumažino, iš ieškovės atsakovei priteisiant 500 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Vigrinda“ prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2012-05-16 sprendimą ir priimti naują sprendimą bei priteisti iš atsakovės 2 286,01 Lt, taip pat priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas nepagrįstai rėmėsi atsakovės paaiškinimais ir

10A. R. 2011-05-25 raštu, kuriuo jis nepriėmė iš UAB „Mirigita“ dalies darbų, nes ieškovei apie šį raštą nebuvo žinoma, be to, A. R. nėra įtrauktas į bylos nagrinėjimą, ieškovės nesieja sutartiniai santykiai su A. R. Rangovas galėjo reikalauti iš užsakovo A. R. tinkamo atsiskaitymo už atliktus statybos darbus. Ieškovei nebuvo įteiktas joks defektinis darbų aktas, todėl ieškovė savo nuožiūra ištaisė smulkius trinkelių dangos klojimo trūkumus, rašytinių pretenzijų atsakovė ieškovei nepateikė, konkretūs neatitikimai sklypo aplinkos planui nenurodomi ir A. R. 2011-05-25 rašte. Mano, kad teismas neišsiaiškino visų subrangos darbų atlikimo aplinkybių, neįvertino, kad atsakovė darbus priėmė be pastabų. Atliktų darbų aktai, pagal kuriuos atsakovei išrašytos PVM sąskaitos faktūros, yra nenuginčyti, todėl atsakovė privalėjo už darbus atsiskaityti.

11Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Mirigita“ prašo pakeisti Palangos miesto apylinkės teismo 2012-05-16 sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų ir iš ieškovės priteisti atsakovei 1 500 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodo, kad atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos šioje byloje sudaro 1 500 Lt. Paaiškino, kad atsiliepimą į UAB „Vigrinda“ ieškinį rengė advokatas S. Č., atsakovė UAB „Mirigita“ su advokatu

12S. Č. 2006-03-16 yra sudariusi ilgalaikę teisinių paslaugų sutartį, kurios pagrindu advokatas parengė atsiliepimą į ieškovės ieškinį. Mano, kad teismas nepagrįstai nepriteisė atsakovei iš ieškovės 1 000 Lt išlaidų už atsiliepimo į ieškinį parengimą.

13Atsiliepimu į ieškovės UAB „Vigrinda“ apeliacinį skundą atsakovė UAB „Mirigita“ prašo apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimo dalį, kuriuo ieškovės ieškinys buvo atmestas, palikti nepakeistą. Nurodo, kad UAB „Mirigita“ 2010-08-23 atliktų darbų aktą pasirašė iš UAB „Vigrinda“ gavusi 2010-08-23 garantinį raštą, kuriuo ji įsipareigojo iki 2011-05-20 atstatyti paklotas dangas, neatitinkančias projektinių reikalavimų. Ieškovė darbus vykdė pagal projektą, tačiau konkretūs darbai turėjo būti atlikti pagal darbų technologines korteles (instrukcijas). Apeliantė UAB „Vigrinda“ bylos nagrinėjimo teisme metu pripažino savo atliktų darbų kokybės trūkumus, ACO korio dangos lygumo su gretima danga, taip pat kitų kokybės trūkumų (pačios ACO korio dangos nelygumų) netaisė, todėl atsakovė pagrįstai ieškovei nesumokėjo 2 000 Lt, kurie laikytini netiesioginiais atsakovės nuostoliais. 2010-08-23 atliktų darbų aktą atsakovė pasirašė tik gavusi ieškovės garantinį raštą, todėl darbai buvo priimti su papildoma sąlyga ištaisyti broką. Ieškovė neatvyko į objektą šalinti trūkumų, nereikalavo atsakovės pateikti projektinių reikalavimų neatitinkančių darbų akto, todėl jo ir negavo.

14Apeliaciniai skundai atmestini.

15Byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovės reikalavimas priteisti skolą už atliktus aplinkos tvarkymo darbus, taip pat teismo sprendimo dalies, kuria atsakovei iš ieškovės nepriteista dalis bylinėjimosi išlaidų, teisėtumo ir pagrįstumo.

16UAB „Mirigita“ objekte (užsakovas A. R.) „Pastato rekonstrukcija su išplėtimu ( - )“ vykdė statybos darbus. Daliai darbų, t. y. pagrindų ir kietos dangos įrengimui atlikti atsakovė UAB „Mirigita“ ir ieškovė UAB „Vigrinda“ 2009-10-05 sudarė sutartį Nr. 04-06-70, pagal kurią ieškovė UAB „Vigrinda“ (rangovas) įsipareigojo atlikti aplinkos tvarkymo darbus, o atsakovė UAB „Mirigita“ (užsakovas) įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti (b. l. 4). Pagal 2009-10-05 sutartį ieškovė UAB „Vigrinda“ atliko darbų už 32 388,82 Lt sumą, o atsakovė UAB „Mirigita“ sumokėjo 26 666,58 Lt bei atsiskaitė statybinėmis medžiagomis už 3 722,23 Lt, iš viso už 30 388,81 Lt, t. y. liko skolinga ieškovei 2 000,01 Lt (b. l. 8). Paskutinis atliktų darbų aktas pasirašytas atsakovės bei sąskaita faktūra Nr. 0231 išrašyta 2010-08-23 (b. l. 6–7). 2010-08-23 ieškovė surašė garantinį raštą atsakovei, kuriuo garantavo, kad pagal 2009-10-05 sutartį Nr. 04-06-70 objekte atstatys paklotas dangas, kurios neatitinka projektinių reikalavimų iki 2011-05-20, garantinio rašto pastabose nurodė, kad neprieštarauja, jog iki 2011-05-20 (iki bus pašalinti projekto neatitikimai) 2 000 Lt būtų laikinai sulaikomi, o užsakovas pateikia neatitinkančių projektinių reikalavimų darbų aktą iki 2011-04-01 (b. l. 16).

17Dėl ieškovės apeliacinio skundo

18Apeliantė UAB „Vigrinda“ pateikė prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalies nuostatą apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas (CPK 322 str.). Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas (CPK 322 str.). Apeliantės pateiktas prašymas nėra motyvuotas, teismas nenustatė pagrindų pripažinti, kad žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas, todėl civilinė byla apeliacine tvarka nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

19Jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku (CK 6.655 str. 1 d.). CK 6.665 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tais atvejais, kai darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo:

201) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą;

213) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje. Pagal to paties straipsnio 3 dalį, jeigu rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

222010-08-23 ieškovė surašė garantinį raštą atsakovei, kuriuo garantavo, kad pagal 2009-10-05 sutartį Nr. 04-06-70 objekte atstatys paklotas dangas, kurios neatitinka projektinių reikalavimų iki

232011-05-20, tačiau per nurodytą terminą trūkumų nepašalino, o savo atsikirtimus grindžia iš esmės formaliomis aplinkybėmis, t. y., kad teismas nepagrįstai rėmėsi atsakovės paaiškinimais ir A. R. 2011-05-25 raštu, kuriuo jis nepriėmė iš UAB „Mirigita“ dalies darbų, nes ieškovei apie šį raštą nebuvo žinoma, be to, A. R. nėra įtrauktas į bylos nagrinėjimą, ieškovės nesieja sutartiniai santykiai su A. R. A. R. 2011-05-25 pranešimas generalinei rangovei UAB „Mirigita“ dėl plastikinės ACO korio dangos paklojimo trūkumų neištaisymo laikytinas rašytiniu įrodymu byloje (CPK 177 str.), patvirtinančiu, kad ieškovė neįvykdė susitarimo su UAB „Mirigita“ ištaisyti darbų trūkumus. Nurodytos apeliacinio skundo aplinkybės iš esmės nepaneigia aplinkybės, kad ieškovė neįvykdė darbų pagal darbų technologines korteles (instrukcijas), ir esant susitarimui su atsakove šiuos darbų trūkumus pašalinti, nustatytu terminu darbų trūkumų nepašalino.

24Apeliantė UAB „Vigrinda“ nurodo, kad generalinis rangovas atsako subrangovams už užsakovo prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą, o užsakovas ir subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su generaliniu rangovu, pažeidimu. Šiuo atveju nenagrinėjami užsakovo A. R. ir ieškovės UAB „Vigrinda“ prievoliniai santykiai, ginčas sprendžiamas tik tarp 2009-10-05 rangos sutartį sudariusių šalių – UAB „Vigrinda“ ir UAB „Mirigita“ dėl tinkamo rangos sutarties vykdymo. UAB „Vigrinda“ bylos nagrinėjimo teisme metu pripažino savo atliktų darbų kokybės trūkumus, ir nors nurodo, kad atliko dangų pataisymus, tačiau nepateikė įrodymų, kad paklotos dangos, kurios neatitinka projektinių reikalavimų buvo atstatytos (CPK 178 str). Rangos sutarties 5 d. nurodyta, kad rangovė UAB „Vigrinda“ įsipareigoja sutartyje numatytus darbus atlikti laiku ir kokybiškai, vadovaujantis statybos normomis ir taisyklėmis, tačiau šių įsipareigojimų neįvykdė.

25Ieškovė taip pat nurodo, kad jai nebuvo įteiktas joks defektinis darbų aktas, tačiau kaip matyti iš byloje esančių duomenų, pati apeliantė nesikreipė į UAB „Mirigita“ dėl šio akto gavimo, o užsakovas

26A. R. darbų trūkumų nepašalinus iki 2011-05-20 nutarė kreiptis į kitus rangovus dėl paklotos dangos ir kitų trūkumų šalinimo.

27Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės atlyginimą už atliktus aplinkos tvarkymo darbus pirmosios instancijos teismo buvo atmestas pagrįstai (CK 6.687 str.).

28Dėl atsakovės apeliacinio skundo

29Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atstovavimo sutartį su advokatu S. Č. atsakovė sudarė ir jam įmonę šioje byloje atstovauti pavedė 2012-01-24 (b. l. 37), todėl pagrįstai sprendė, jog advokatas 2011-12-06 atsiliepimo, kuris 2011-12-08 pateiktas teismui, neruošė, ir priteistinas atstovavimo išlaidas sumažino iki 500 Lt. 2006-03-16 advokato S. Č. ir UAB „Mirigita“ sutartis dėl teisinių paslaugų teikimo nebuvo pateikta pirmosios instancijos teismui, todėl apeliacinės instancijos teismas turi teisę atsisakyti priimti naujus įrodymus (CPK 314 str.). Atsiliepimas į ieškinį yra surašytas ant UAB „Mirigita“ firminio blanko ir yra pasirašytas įmonės direktoriaus G. K., atsiliepime į ieškinį nurodoma, kad byla bus vedama per advokatą S. Č., o atstovavimo sutartis bus pateikta posėdžio metu. Atstovavimo išlaidas UAB „Mirigita“ prašė priteisti vadovaujantis 2012-01-24 atstovavimo sutartimi, kuria advokatui buvo pavesta atstovauti konkrečioje civilinėje byloje su ieškove UAB „Vigrinda“ dėl skolos už atliktus aplinkos tvarkymo darbus priteisimo, todėl teismas pagrįstai priteisė tik dalį atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų.

30Be to, 1 500 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš ieškovės prieštarautų CPK 98 straipsnio 2 dalies ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2 punkto nuostatoms, nes ieškinio suma nėra didelė, civilinė byla nesudėtinga, joje nebuvo sprendžiami nauji teisiniai ar specialių žinių reikalaujantys klausimai.

31Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas neturi pagrindo sutikti su apeliantų argumentais ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK

32328 str.), kurio naikinti apeliacinių skundo motyvais nėra teisinio pagrindo. Dėl šių aplinkybių Palangos miesto apylinkės teismo 2012-05-16 sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliaciniai skundai atmestini (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

33Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

34Palangos miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. ieškovė UAB „Vigrinda“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš... 3. 2 000,01 Lt skolos, 216 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metinių palūkanų... 4. 2009-10-05 sutarties Nr. 04-06-70, sudarytos su atsakove, pagrindu atliko... 5. 2 000 Lt. Pašalinus dangų nelygumus iki garantiniame rašte minėtos datos,... 6. 2 000,01 Lt.... 7. Palangos miesto apylinkės teismas 2012-05-16 sprendimu ieškinį atmetė,... 8. A. R. 2011-05-25 pranešimo atsakovei matyti, kad 2011-05-20 ieškovė... 9. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Vigrinda“ prašo panaikinti Palangos... 10. A. R. 2011-05-25 raštu, kuriuo jis nepriėmė iš UAB „Mirigita“ dalies... 11. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Mirigita“ prašo pakeisti Palangos miesto... 12. S. Č. 2006-03-16 yra sudariusi ilgalaikę teisinių paslaugų sutartį, kurios... 13. Atsiliepimu į ieškovės UAB „Vigrinda“ apeliacinį skundą atsakovė UAB... 14. Apeliaciniai skundai atmestini. ... 15. Byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovės... 16. UAB „Mirigita“ objekte (užsakovas A. R.) „Pastato rekonstrukcija su... 17. Dėl ieškovės apeliacinio skundo ... 18. Apeliantė UAB „Vigrinda“ pateikė prašymą bylą nagrinėti žodinio... 19. Jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų... 20. 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai... 21. 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti... 22. 2010-08-23 ieškovė surašė garantinį raštą atsakovei, kuriuo garantavo,... 23. 2011-05-20, tačiau per nurodytą terminą trūkumų nepašalino, o savo... 24. Apeliantė UAB „Vigrinda“ nurodo, kad generalinis rangovas atsako... 25. Ieškovė taip pat nurodo, kad jai nebuvo įteiktas joks defektinis darbų... 26. A. R. darbų trūkumų nepašalinus iki 2011-05-20 nutarė kreiptis į kitus... 27. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės... 28. Dėl atsakovės apeliacinio skundo... 29. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atstovavimo sutartį su advokatu S.... 30. Be to, 1 500 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš ieškovės... 31. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas neturi pagrindo sutikti su apeliantų... 32. 328 str.), kurio naikinti apeliacinių skundo motyvais nėra teisinio pagrindo.... 33. Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija... 34. Palangos miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 16 d. sprendimą palikti...