Byla 2-619/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno ir Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų R. Š. , G. T. ir R. T. , A. V. bei uždarosios akcinės bendrovės „Verslavita“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 20 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-1013-622/2009 pagal ieškovų UAB „Čelta“, A. K. Č., Š. Č. , A. Č. , R. Č. , L. Č. , IĮ „Taurų spalvos“ ieškinį atsakovams G. T. , R. T. , AB bankui „Snoras“, R. Š. , A. V. , UAB „Verslavita“, UAB DK „PZU Lietuva“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir žalos atlyginimo, tretieji asmenys: Jurbarko rajono 2-ojo notaro biuro notaras A. G. ir Tauragės rajono 3-iojo notaro biuro notarė V. J. .

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,

Nustatė

3Ieškovai UAB „Čelta“, A. K. Č., Š. Č. , A. Č. , R. Č. , L. Č. , IĮ „Taurų spalvos“ pateikė ieškinį atsakovams G. T. , R. T. , AB bankui „Snoras“, R. Š. , A. V. , UAB „Verslavita“, UAB DK „PZU Lietuva“, tretiesiems asmenims Jurbarko rajono 2-ojo notaro biuro notarui A. G. ir Tauragės rajono 3-iojo notaro biuro notarei V. J. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir žalos atlyginimo. Ieškinio suma – 2 591 295,57 Lt. Teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti priverstinį paskolos išieškojimą ne ginčo tvarka pagal 2009 m. sausio 22 d. Hipotekos skyriaus prie Tauragės rajono apylinkės teismo nutartį areštuoti įkeistą turtą Nr. 15; sustabdyti priverstinį paskolos išieškojimą ne ginčo tvarka pagal 2009 m. sausio 21 d. Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 22-1N/2009; sustabdyti priverstinį paskolos išieškojimą vykdomosiose bylose Nr. 0039/09/00380/1, Nr. 0039/09/00238/1, Nr. 0039/09/00239/1, Nr. 0039/09/00240/1, Nr. 0039/09/00380/1; taip pat civiliniam ieškiniui užtikrinti areštuoti ieškinio sumos atsakovų R. Š. , G. T. ir A. V. bei jų sutuoktinių, UAB „Verslavita“ turtą, esantį bendrąja jungtine nuosavybe. Nurodė, kad pareikšto ieškinio suma yra didelė, ypač atsižvelgiant į tai, kad dalis atsakovų yra fiziniai asmenys, neturintys brangaus turto, todėl siekiant užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą, siekiant sumažinti jau padarytus nuostolius ir žalą, būtina taikyti pareikšto reikalavimo sumos atsakovų R. Š. , G. T. ir A. V. bei jų sutuoktinių lėšų, esančių bankuose ir kitose kredito įstaigose, areštą, o nesant piniginių lėšų, areštuoti šio dydžio nuosavybės teise turimą kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą.

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. kovo 20 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies, ieškovų reikalavimams užtikrinti nutarė areštuoti: atsakovui G. T. ir R. T. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, neviršijant 159 521,57 Lt sumos, uždraudė šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę; atsakovui R. Š. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, neviršijant 159 521,57 Lt sumos, uždraudė šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę; atsakovui A. V. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, neviršijant 159 521,57 Lt sumos, uždraudė šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę; atsakovui UAB „Verslavita“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – lėšas ar turtines teises, priklausančias skolininkui ir esančias pas skolininką arba trečiuosius asmenis, neviršijant 159 521,57 Lt sumos, uždraudė šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę. Kitą prašymo dalį atmetė. Nurodė, kad priverstinis paskolos išieškojimas ne ginčo tvarka pagal Hipotekos skyriaus prie Tauragės rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartį areštuoti įkeistą turtą Nr. 15 bei priverstinis paskolos išieškojimas ne ginčo tvarka pagal Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartį Nr. 22-1N/2009 pradėtas pagal išieškotojo (kreditoriaus) akcinės bendrovės banko „Snoras“ pareiškimus. Kadangi AB bankas „Snoras“ yra pelningai veikiantis ir teikiantis įvairias bankininkystės paslaugas bankas, kurio įstatinis kapitalas vertinamas šimtais milijonų litų, nėra jokio pagrindo manyti, kad tuo atveju, jeigu teismas priimtų ieškovams palankų teismo sprendimą, nebūtų galima realiai jo įvykdyti. Tačiau tuo atveju, jeigu teismas taikytų laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdytų priverstinį paskolų išieškojimą, atsakovo AB banko „Snoras“ teisėti interesai būtų nepagrįstai pažeisti, kadangi taikyti tokių ribojimų šiuo atveju nėra būtina. Atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, teismas sprendė, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sustabdyti priverstinį paskolos išieškojimą ne ginčo tvarka pagal Hipotekos skyriaus prie Tauragės rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartį areštuoti įkeistą turtą Nr. 15, sustabdyti priverstinį paskolos išieškojimą ne ginčo tvarka pagal Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartį Nr. 22-1N/2009, sustabdyti priverstinį paskolos išieškojimą vykdomosiose bylose Nr. 0039/09/00380/1, Nr. 0039/09/00238/1, Nr. 0039/09/00239/1, Nr. 0039/09/00240/1, Nr. 0039/09/00380/1.

5Spręsdamas reikalavimo areštuoti ieškinio sumos dydžio atsakovų R. Š. , G. T. ir A. V. bei jų sutuoktinių, UAB „Verslavita“ turtą, esantį bendrąja jungtine nuosavybe, klausimą, teismas nurodė, jog ieškovų reikalavimas yra turtinio pobūdžio, pinigų suma, dėl kurios šioje byloje kilo ginčas, yra labai didelė, atsakovai turimą turtą gali paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitokiu būdu apsunkinti savo turtinę padėtį, todėl priėjo prie išvados, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas ir taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovų R. Š. , G. T. , R. T. , A. V. , UAB „Verslavita“ turto areštą neviršijant ieškinio reikalavimų sumos, t. y. 159 521,57 Lt. Ieškovų prašymo areštuoti atsakovų R. Š. bei A. V. sutuoktinių turtą teismas netenkino, nes ieškinyje joms nėra pareikšti jokie reikalavimai.

6Atskiruoju skundu atsakovas R. Š. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 20 d. nutarties dalį, kuria buvo areštuotas atsakovui priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, o jo nesant ar esant nepakankamai – lėšos ar turtinės teisės, priklausančios atsakovui ir esančios pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, neviršijant 159 521,57 Lt sumos, ir uždrausta šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę. Nurodo, kad teismas nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis visiškai formaliais pagrindais, neištyrė bylos aplinkybių, netinkamai pritaikė susiklosčiusius teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grėsmė, kad jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nagrinėjamoje byloje tokios grėsmės nėra, nes byloje yra ginčijami sandoriai, kurių šalimi atsakovas nėra, o yra tik atsakingas už kitų asmenų sandorius. Atsakovo profesinė veikla buvo susijusi su atsakovo AB banko „Snoras“ veikla, tačiau atsakovas, kaip fizinis asmuo, nėra atsakingas ieškovams už banko veiklą. Atsakovas, kaip fizinis asmuo, jokiuose sandoriuose su ieškovais nedalyvavo, jokio turto neketina slėpti, todėl ieškovų pareikštas ieškinys šiam atsakovui yra akivaizdžiai nepagrįstas, grindžiamas tik tuo, kad būtina sustabdyti išieškojimo, vykdymo ir turto realizavimo procesą. Ieškinyje nėra suformuoti pagrindai, kuriais remiantis atsakovui būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nėra nurodyta ir įrodyta, kad atsakovas piktavališkai susitaręs sudarė su ieškovais žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį bei vėlesnius sandorius dėl kredito, paskolos sutarčių ir hipotekos, elgėsi nesąžiningai. Ieškovai ieškinyje visiškai nemotyvuoja prašymo ir būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui. Byloje nėra įrodyta, kad yra būtinybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7Atskiruoju skundu atsakovai G. T. ir R. T. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 20 d. nutarties dalį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovams G. ir R. T. . Nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra susijęs ne vien su būtinumu užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bet ir su tikslingumu. Pagal bylos duomenis ieškovai su nupirktu turtu elgėsi neūkiškai, neįvertino komercinės rizikos, norėjo turtą tik pelningai perparduoti ir jokios kitos komercinės veiklos su turtu nevykdė, o šalį ištikus ekonominei krizei, pareiškė nepagrįstus turtinius reikalavimus. Derybos dėl turto pirkimo vyko per įgaliotus asmenis, todėl ieškovų kaltinimai dėl apgaulės ir piktavališko susitarimo su banku, turto vertinimo įstaiga, notarais ir kitais asmenimis yra nesąžiningi ir niekuo nepagrįsti. Parduodamo turto kaina buvo nustatyta remiantis objekto turto vertinimo ataskaita ir su ieškovu suderintu susitarimu dėl galutinės kainos. Ieškovai yra patyrę verslininkai, išmanantys kainas ir ekonominę situaciją. Jokių pagrindų, kuriais remiantis būtų galima taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškinyje nėra suformuota. Byloje taip pat nėra duomenų, pagrindžiančių atsakovų nesąžiningą elgesį. Atsakovai turto slėpti ar perleisti neketina. Ieškovų ieškinys yra iš esmės susijęs su vieninteliu reikalavimu – prašymu sustabdyti išieškojimo vykdymo ir turto realizavimo procesą. Ieškovai ieškinyje visiškai nemotyvuoja prašymo ir būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8Atskiruoju skundu atsakovas A. V. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 20 d. nutarties dalį, kuria atsakovui A. V. taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Nurodo, kad pareikštas ieškinys ir prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra visiškai nepagrįsti, o ieškovai pirmiausia siekia sustabdyti išieškojimo vykdymo ir areštuoto turto realizavimo procesą. Ieškovai nesuformulavo jokių pagrindų, kuriais remiantis atsakovui būtų pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas piktavališkai sudarė pirkimo-pardavimo sutartį bei vėlesnius sandorius su ieškovais, nes tokio susitarimo nebuvo ir negalėjo būti. Reikalavimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra visiškai nemotyvuotas, todėl nepagrįstas. Tik viename iš aštuoniolikos reikalavimų prašoma priteisti žalos atlyginimą solidariai iš atsakovo, žalos dydis iš esmės nemotyvuotas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra grindžiamas tik prielaida, kad atsakovas turtą gali paslėpti ar apsunkinti savo turtinę padėtį. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant ne vien į būtinumą užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bet ir į tikslingumą. Ieškovai su nupirktu turtu elgėsi neūkiškai, neįvertino komercinės rizikos, norėjo turtą tik pelningai perparduoti, jokios kitos komercinės veiklos su turtu nevykdė, o šalį ištikus ekonominei krizei, pareiškė nepagrįstą ieškinį. Ieškovai neįrodė, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

9Atskiruoju skundu UAB „Verslavita“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 20 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Verslavita“ turtui ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti atsakovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užkirsti kelią tikėtinam skolininkui išvengti skolos mokėjimo. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones UAB „Verslavita“, nukrypo nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo praktikos. Ieškovai nepateikė įrodymų, kad UAB „Verslavita“ bandytų slėpti ar stengtųsi sumažinti savo turimą turtą. UAB „Verslavita“ turi didelę patirtį turto vertinimo srityje, dirba visoje Lietuvoje ir turi pakankamai lėšų ir turto. Bendrovė yra apsidraudusi civilinę atsakomybę, todėl nėra pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, bus pažeisti bendrovės interesai ir ji gali patirti nuostolių.

10Atsiliepimu į atsakovo UAB „Verslavita“ atskirąjį skundą ieškovai prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas atskirajame skunde neteisingai vertina laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikšmę ir tikslą bei tai, kad spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas nėra įpareigotas įvertinti ieškinio pagrįstumą. Įvertinus didelę ieškinio sumą, yra realus pavojus būsimo teismo sprendimo įvykdymui, todėl teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones.

11Atsiliepimu į atsakovo A. V. atskirąjį skundą ieškovai prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Papildomai nurodo, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti nutartį, nes šioje proceso stadijoje nesprendžiamas ieškinio pagrįstumo klausimas. Nepagrįsti atsakovo argumentai, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nemotyvuotas, nes ieškinyje yra nurodyta, kad ieškinio suma vertintina kaip didelė, nes dalis atsakovų yra fiziniai asmenys, neturintys brangaus turto, nuo sandorio sudarymo yra praėję nemažai laiko, todėl įgytas lėšas atsakovai gali būti išleidę. Be to, atsakovai gali imtis priemonių turimam turtui ir lėšoms paslėpti, kadangi ir anksčiau yra naudoję apgaulę ir veikę nesąžiningai. Byloje priimtas sprendimas gali turėti esminę reikšmę ieškovų veiklai bei turtiniams interesams.

12Atsiliepimu į atsakovų G. T. ir R. T. atskiruosius skundus ieškovai prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo analogiškus argumentus kaip ir atsiliepime į atsakovo A. V. atskirąjį skundą.

13Atsiliepimu į R. Š. atskirąjį skundą ieškovai prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Papildomai nurodo, kad atsakovas nutyli tą aplinkybę, kad dėl jo veiklos pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Laikinosios apsaugos priemonės byloje pritaikytos teisėtai ir pagrįstai.

14Atskirieji skundai tenkintini.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

16Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

17Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tuomet, jeigu realizuojamas teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys. Teismo sprendimas, kuriuo būtų tik patvirtinamas ieškovo reikalavimų pagrįstumas, neužtikrintų tinkamos pažeistų teisių ar teisėtų interesų gynybos teismine tvarka. Tikimybė, jog sprendimą ateityje įvykdyti bus sunkiau, gali atsirasti tiek dėl objektyvių, tiek dėl subjektyvių priežasčių, kurias teismui būtina įvertinti taikant laikinąsias apsaugos priemones.

18Byloje yra pareikštas ieškinys, kuriame vienu iš aštuoniolikos reikalavimų yra pareikštas prašymas priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Verslavita“, UAB DK „PZU Lietuva“, G. ir R. T. , A. V. , R. Š. , AB banko „Snoras“ ieškovui UAB „Čelta“ 159 521,57 Lt turtinei žalai atlyginti. Šiam reikalavimui užtikrinti ieškovų prašymu pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo atsakovų G. T. , R. T. , R. Š. , A. V. ir UAB „Verslavita“ nekilnojamąjį bei kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – lėšas ar turtines teises.

19Atsakovai, kurių turtą teismas areštavo, ginčija pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tuo pagrindu, jog teismas nepagrįstai nustatė, kad ieškinio suma yra didelė, ir tai patvirtina teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, neįvykdymo grėsmę.

20Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grėsmė, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str.). Grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui gali lemti įvairios aplinkybės, tarp kurių paminėtina ir didelė ieškinio suma. Ieškinio sumos (reikalavimo) dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismų praktikoje aplinkybė, jog būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai vyksta didelės sumos turtinis ginčas, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 159 521,57 Lt reikalavimo suma yra didelė ir tai yra vienas iš pagrindų taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau pastebi, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi įvertinti ir kitas šių priemonių taikymą ar netaikymą pagrindžiančias aplinkybes.

21Kolegija pastebi, kad reikalavimas, kuriam užtikrinti buvo taikytas turto, lėšų ir turtinių teisių areštas, yra pareikštas solidariems atsakovams. Pagal CK 6.6 straipsnio 4 dalį, jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Kaip matyti iš ieškovų prašomo užtikrinti reikalavimo, jis yra pareikštas tiek atsakovams fiziniams asmenims, tiek ir juridiniams. Šiuo reikalavimu prašoma 159 521,57 Lt sumą priteisti iš septynių solidarių atsakovų, tarp kurių yra bankas, draudimo bendrovė bei įmonė, kuri verčiasi turto vertinimu ir kuri savo atsakomybę yra apdraudusi 1 000 000 Lt.

22Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad 159 521,57 Lt reikalavimas pareikštas septyniems solidariems atsakovams, tarp kurių yra finansiškai stiprių juridinių asmenų, sprendžia, kad prašomo užtikrinti reikalavimo suma jiems nėra didelė, ieškovai gali reikalauti, kad prievolę įvykdytų bet kuris iš šių atsakovų arba jie visi kartu, tiek visą, tiek jos dalį, todėl daro išvadą, kad pareikštam reikalavimui užtikrinti nėra pagrindo areštuoti atsakovams G. T. , R. T. , R. Š. , A. V. ir UAB „Verslavita“ priklausančio turto, lėšų ar turtinių teisių, todėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 20 d. nutarties dalis, kuria šiems atsakovams buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, naikintina, o ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

24n u t a r i a :

25Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 20 d. nutarties dalį, kuria ieškovų UAB „Čelta“, A. K. Č., Š. Č. , A. Č. , R. Č. , L. Č. , IĮ „Taurų spalvos“ reikalavimams užtikrinti

Nutarė

26areštuoti atsakovui G. T. , a. k. ( - ) R. T. , a. k. ( - ) R. Š. , a. k. ( - ) A. V. , a. k. ( - ) UAB „Verslavita“, juridinio asmens kodas 145762127, priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančius pas atsakovus arba trečiuosius asmenis, neviršijant 159 521,57 Lt sumos, ir uždraudė šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, panaikinti ir šią ieškovų prašymo dalį atmesti.

27Kitas nutarties dalis palikti nepakeistas.

28Nutarties nuorašą išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,... 3. Ieškovai UAB „Čelta“, A. K. Č., Š. Č. , A. Č. , R. Č. , L. Č. , IĮ... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. kovo 20 d. nutartimi prašymą dėl... 5. Spręsdamas reikalavimo areštuoti ieškinio sumos dydžio atsakovų R. Š. ,... 6. Atskiruoju skundu atsakovas R. Š. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m.... 7. Atskiruoju skundu atsakovai G. T. ir R. T. prašo panaikinti Klaipėdos... 8. Atskiruoju skundu atsakovas A. V. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo... 9. Atskiruoju skundu UAB „Verslavita“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 10. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Verslavita“ atskirąjį skundą ieškovai... 11. Atsiliepimu į atsakovo A. V. atskirąjį skundą ieškovai prašo Klaipėdos... 12. Atsiliepimu į atsakovų G. T. ir R. T. atskiruosius skundus ieškovai prašo... 13. Atsiliepimu į R. Š. atskirąjį skundą ieškovai prašo Klaipėdos apygardos... 14. Atskirieji skundai tenkintini.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 17. Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tuomet, jeigu... 18. Byloje yra pareikštas ieškinys, kuriame vienu iš aštuoniolikos reikalavimų... 19. Atsakovai, kurių turtą teismas areštavo, ginčija pirmosios instancijos... 20. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 21. Kolegija pastebi, kad reikalavimas, kuriam užtikrinti buvo taikytas turto,... 22. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad 159 521,57 Lt reikalavimas... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. n u t a r i a :... 25. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 20 d. nutarties dalį, kuria ieškovų... 26. areštuoti atsakovui G. T. , a. k. ( - ) R. T. , a. k. ( - ) R. Š. , a. k. ( -... 27. Kitas nutarties dalis palikti nepakeistas.... 28. Nutarties nuorašą išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir Centrinei...