Byla 2-14351-584/2013
Dėl baudos skyrimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Regimanto Budreikos pareiškimą suinteresuotiems asmenims G. P., UAB „Amicus Bonus ir Ko“ dėl baudos skyrimo, ir

Nustatė

2Antstolis Regimantas Budreika pareiškimu kreipėsi į teismą prašydamas skirti baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą skolininkui G. P.. Pareiškime nurodė, kad antstolis vykdo Kauno miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-4022-584 dėl 15882,59 Lt skolos bei 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko G. P. išieškotojo UAB „Amicus Bonus ir Ko“ naudai. Antstolis 2012-10-23 išsiuntė skolininkui pranešimą dėl turto adresu ( - ), Kaunas, arešto. Pranešimu skolininkas buvo įpareigotas per 2 dienas nuo pranešimo gavimo, pateikti duomenis apie areštuojamą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Pranešimas įteiktas skolininko motinai R. P., tačiau skolininkas jo nevykdo.

3Suinteresuotas asmuo UAB „Amicus Bonus ir Ko“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad sutinka su antstolio pareiškimu. Skolininkui 2013-06-21 teismo nutartimi jau buvo paskirta bauda už antstolio reikalavimų nevykdymą, tačiau jis reikalavimų toliau nevykdymo.

4Suinteresuoti asmenys apie rašytinį teismo procesą yra informuoti pranešimais ir CPK 133 str. 3 d. nustatyta tvarka. Suinteresuotas asmuo G. P. atsiliepimo ir prašymų nepateikė.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Civilinėje byloje Nr. 2-14351-584/2013 esančiais duomenimis nustatyta, kad antstolis R. Budreika yra priėmęs vykdyti Kauno miesto apylinkės teismo 2012-07-05 išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-4022-584/2012 dėl 15051,59 Lt skolos bei 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 831 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko G. P. išieškotojo UAB „Amicus Bonus ir Ko“ naudai.

7Antstolis 2012-10-22 priėmė pranešimą dėl turto arešto, kuriuo įpareigojo skolininką per 2 dienas nuo pranešimo gavimo, pateikti duomenis apie skolininkui priklausantį turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Pranešimas su antstolio reikalavimu įteiktas skolininko šeimos narei motinai R. P. CPK 123 str. 3 d. nustatyta tvarka.

8CPK 585 str. 1 d. numato, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d).

9Skolininkas jokių 2012-10-22 pranešime reikalaujamų duomenų antstoliui nepateikė. Apie reikalavimo nevykdymo priežastis nei antstoliui, nei teismui nepranešė. Duomenų, kad skolininkas antstolio reikalavimą įvykdė, nėra, todėl yra pagrindas skirti skolininkui skirti baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą (CPK 585 str. 2 d).

10Įvertinus antstolio reikalavimų nevykdymo trukmę, išieškotinų sumų dydį bei atsižvelgus į aplinkybę, jog už antstolio reikalavimų skirtų UAB „Kauno gerbūvis“ nevykdymą Kauno apylinkės teismo 2013-06-21 nutartimi skolininko UAB „Kauno gerbūvis“ vadovui G. P. buvo paskirta 250 Lt dydžio bauda, taip pat teismui vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, tikslinga skirti vienkartinę 300 Lt baudą (CK 1.5 str. 4 d., CPK 585 str. 2 d., 3 d., 593 str.). Likusioje dalyje antstolio pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą (CPK 177 str., 185 str.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 593 str.,

Nutarė

12antstolio Regimanto Budreikos pareiškimą tenkinti iš dalies.

13Vykdomojoje byloje Nr. 0085/12/01439 skolininkui G. P., a. k. ( - ) skirti 300 Lt (trijų šimtų litų) baudą.

14Likusioje dalyje pareiškimą atmesti.

15Priteista suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, b.k. 73000, įmokos kodas 6800.

16Nutarties patvirtintas kopijas siųsti proceso dalyviams.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai