Byla 2-1900-169/2011

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta Erlickienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vilijai Rukšėnienei, dalyvaujant pareiškėjos P. R. atstovui advokatui Gintarui Griciui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjus civilinę bylą pagal pareiškėjos P. R. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl praleisto įstatymo nustatyto termino palikimui priimti pratęsimo (atnaujinimo),

Nustatė

3pareiškėja P. R. kreipėsi į teismą prašydama pratęsti dėl svarbios priežasties praleistą įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą sutuoktinio A. R., mirusio 2010 m. gruodžio 8 d., palikimui priimti. Nurodė, jog jiems su sutuoktiniu bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas: 2.3700 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); 0.3300 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); 0.3000 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), bei jame esantys statiniai: pastatas - gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - ), pastatas - garažas (unikalus Nr. ( - ), pastatas - ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - ), pastatas - ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - ), kiti statiniai (inžineriniai) - kiemo statiniai (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini, pastatas - viralinė (unikalus Nr. ( - ), pastatas - daržinė (unikalus Nr. ( - ).. 2008 m. lapkričio 4 d. A. R. sudarė testamentą (Notarinio registro Nr. 1M08-4788), kuriuo savo mirties atveju padarė tokį patvarkymą, kuriuo visą jam priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kur jis bebūtų ir koks bebūtų, paliko dukterims S. L., gim. ( - ), ir B. J., gim. ( - ), lygiomis dalimis, t. y. po 1/2 (vieną antrąją) dalį. 2011 m. liepos 5 d. S. L. ir B. J. Mažeikių rajono 3 -iojo notaro biuro notarei pateikė pareiškimus (Notarinio registro Nr. 768 ir Nr. 769), kuriais atsisakė pagal įstatymą ir pagal testamentą joms priklausančių palikimo dalių, atsiradusių po tėvo, A. R., mirties. Mažeikių rajono 3 - iojo notaro biuro notarė 2011 m. liepos 5 d. išdavė liudijimą (Notarinio registro Nr. 767), kuriuo paliudijo, kad mirus 2010 m. gruodžio 8 d. A. R. paveldėjimo byla laikotarpiu nuo 2010 m. gruodžio 8 d. iki šiol nėra užvesta. Įpėdinių pareiškimų dėl mirusiojo palikimo priėmimo negauta. Ji, būdama A. R. sutuoktinė, turi paveldėjimo teisę pagal įstatymą paveldėti savo mirusio sutuoktinio turtą, tačiau per įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą nesikreipė į notarą dėl palikimo priėmimo, nes po vyro mirties stipriai pablogėjo jos sveikata, turėjusi rimtų sveikatos sutrikimų bei daug kitų, su palikimo priėmimu nesusijusių, asmeninių problemų.

4Pareiškėjos atstovas advokatas G. Gricius pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti pareiškime nurodytais motyvais.

5Suinteresuoto asmens Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas, kuriam apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai (b. l. 37), į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime į pareiškimą nurodė dėl termino atnaujinimo neprieštaraują, jeigu pareiškime nurodytos aplinkybės bus įrodytos teisminio nagrinėjimo metu (b. l. 39).

6Pareiškimas tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 5.50 ir 5.57 straipsniuose nurodyta, kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, o jei šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, tai pripažinęs, teismas jį gali pratęsti.

8Pareiškėjos P. R. pareiškimu bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais, t. y.: pareiškėjos santuokos sudarymo akto įrašo Nr.48 kopija (b. l. 7); A. R. mirties 2010 m. gruodžio 8 d. liudijimo kopija (b. l. 8); 2008 m. lapkričio 4 d. testamento kopija (b. l. 10); liudijimo dėl paveldėjimo bylos nebuvimo kopija (b. l. 12); B. J., S. L., R. J. ir V. R. pareiškimų apie atsisakymą nuo palikimo kopijomis (b. l. 23, 24, 41, 42); Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais (b. l. 13-22); išrašu iš medicininių dokumentų (b. l. 25) nustatyta, kad 2008 m. gruodžio 8 d. mirus pareiškėjos vyrui A. R. ir testamentinėms įpėdinėms atsisakius nuo palikimo, liko paveldimas turtas – gyvenamas namas su ūkio pastatais ir žemės sklypai, esantys ( - ). Mirusiojo A. R. įstatyminė įpėdinė P. R. per įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą šiam palikimui priimti nei pradėjo faktiškai valdyti paveldimą turtą, nei kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo, nei padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą, kadangi iki 2011 m. balandžio 15 d. sirgo bei tik 2011 m. liepos 5 d. sužinojo apie tai, jog įpėdinių pareiškimų dėl mirusiojo palikimo priėmimo Mažeikių rajono 3-ajame notaro biure negauta.

9Iš aukščiau išdėstytų faktinių bylos aplinkybių visumos matyti, kad Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 5.50 straipsnio 3 dalyje nurodytą trijų mėnesių terminą mirusiojo A. R. palikimui priimti pareiškėja P. R. praleido dėl svarbios priežasties, todėl teismas sprendžia, jog yra pakankamas pagrindas atnaujinti jai terminą jos mirusio vyro A. R. palikimui pagal įstatymą priimti (CK 5.53 straipsnio 1 dalis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 577 straipsniu ir 578 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

11patenkinti pareiškimą.

12Pratęsti (atnaujinti) terminą pareiškėjai P. R., a. k. ( - ) gyvenančiai ( - ), A. R., gimusio ( - ), a. k. ( - ) mirusio 2010 m. gruodžio 8 d., palikimui pagal įstatymą priimti.

13Teismo nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai