Byla 2A-318-267/2011

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Burbulienės (pirmininkė ir pranešėja), Reginos Agotos Gutauskienės, Birutės Simonaitienės, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovui A. P., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo A. P. ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Iskera“ apeliacinius skundus dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo dalies panaikinimo ir pakeitimo civilinėje byloje Nr. 2-67-132/2011, iškeltoje pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovui UAB „Iskera“ dėl darbo užmokesčio įsiskolinimo, vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą laiką, išeitinės išmokos, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, delspinigių bei palūkanų priteisimo, bei atsakovo UAB „Iskera“ priešieškinį A. P. dėl 75749,23 Lt dydžio žalos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas A. P. 2010-09-28 ieškiniu kreipėsi į Radviliškio rajono apylinkės teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Iskera“: 1) 24526,04 Lt neišmokėto darbo užmokesčio; 2) 22000 Lt vidutinio darbo užmokesčio sumą už uždelsimo laiką laikotarpiu nuo 2009-08-03 iki 2010-07-03; 3) vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką nuo 2010-07-03 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos; 4) 4712,48 Lt kompensaciją už nepanaudotas atostogas; 5) 149,51 Lt delspinigius; 6) 4000 Lt vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką; 7) įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 8) 2746,38 Lt bylinėjimosi išlaidas ir išlaidas už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme; 9) 980 Lt bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

5Ieškovas nurodė, kad UAB „Iskera“ pradėjo dirbti nuo 2008 m. spalio 28 d. Pagal darbo sutarties 3 punktą atsakovas už darbą įsipareigojo mokėti 2000 Lt atlyginimą per mėnesį. Atsakovas nuo 2009 metų kovo mėnesio nebeatsiskaitė už atliktą darbą, kaltino žalos įmonei padarymu. 2009 m. liepos 30 d. ieškovas parašė prašymą dėl atleidimo iš darbo ir pareikalavo visiškai atsiskaityti jo atleidimo dieną. Iš atsakovo pusės sulaukė užuominų, kad atsiskaityta nebus, o ieškovas bus atleistas už tarnybinius nusižengimus. 2009-07-30 įsakymu „Dėl A. P. ir V. M. pravaikštų“ 2009 m. liepos 28-29 dieną minėtiems darbuotojams konstatuotos pravaikštos. 2009-07-30 įsakymu Nr. 47 “Dėl Zarasų filialo direktoriaus žalos padarymo” atsakovas nurodė, jog sudarė komisiją dėl žalos įmonei padarymo. 2011-07-31 įsakymu atsakovas A. P. paskyrė drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo. 2009-08-10 buvo gautas atsakovo laiškas, kuriuo buvo pranešta, kad UAB „Iskera“ atsisako nutraukti darbo sutartį ieškovo prašymu nuo 2009-08-03, panaikino tarnybinę nuobaudą atleidimą iš darbo ir pareikalavo pasiaiškinti dėl inventorizacijos komisijos nustatytų drausmės pažeidimų. 2009-08-12 ieškovas registruotu laišku nusiuntė savo paaiškinimus. 2009-08-27 gavo iš atsakovo laišką, kuriuo buvo atsiųstas 2009-08-17 įsakymas Nr. 55, kuriuo buvo paskirta drausminė nuobauda, atleidimas iš darbo. Darbo sutarties nutraukimą ieškovas A. P. ginčijo teismine tvarka ir 2010-02-02 Radviliškio rajono apylinkės teismo sprendimu bei Šiaulių apygardos teismas 2010-07-02 nutartimi ieškovo A. P. atleidimą iš darbo pripažino neteisėtu, taip pat pripažino, kad ieškovo A. P. ir atsakovo UAB „Iskera“ 2008 metų darbo sutartis nutraukta teismo sprendimu nuo 2010 metų liepos 2 d. Ieškovo reikalavimai dėl neišmokėto darbo užmokesčio, išeitinės išmokos, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, delspinigių, vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo minėta Šiaulių apygardos teismo nutartimi buvo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (1 t., 282–290 b. l.).

6Atsakovas UAB „Iskera“, nagrinėjant bylą iš naujo pirmosios instancijos teisme, ieškinio reikalavimus dėl 4000 Lt išeitinės išmokos ir palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo paliko spręsti teismo nuožiūra, likusius ieškovo reikalavimus prašė atmesti kaip nepagrįstus. Ieškovui priteistinas bylinėjimosi ir atstovavimo išlaidas prašė mažinti proporcingai atmestų reikalavimų daliai. Su ieškovo reikalavimais dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo atsakovas sutiko iš dalies, t.y. sutiko, kad ieškovui turi būti priteisiamas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2009-08-17 iki 2010-07-02, įvertinus, kad vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis – 2000 Lt ieškovui buvo sumokėtas, vykdant 2010-07-02 Šiaulių apygardos teismo nutartį. Nurodė, kad ieškovas dirbo UAB „Iskera“ padalinio vadovu tik iki 2009-08-17 ir atleidimo dieną – 2009-08-17, iš jam priklausančio išmokėti darbo užmokesčio buvo išskaičiuota vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio materialinė žala, A. P. buvo išmokėta priklausanti piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, taip pat išmokėtas po atlikto išskaitymo visas priklausantis darbo užmokestis. 2009-10-16 mokėjimo pavedimu Nr.763 ieškovui buvo pervesti 256,58 Lt delspinigių už laiku iki darbo sutarties nutraukimo nesumokėtą darbo užmokestį.

72010-11-10 Atsakovas UAB „Iskera“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo A. P. 75749,23 Lt dydžio padarytą žalą. Priešieškinio reikalavimus grindė DK 257 straipsnio nuostatomis ir nurodė, kad ieškovas įmonei tyčiniais neteisėtais veiksmais padarė žalą, kurią sudaro: 1) nepagrįstos išlaidos už pervežimo ir remonto darbus – 8951,30 Lt, 2) UAB „Iksera“ verslo mokėjimo kortelės naudojimas ne įmonės reikmėms – 4544,49 Lt; 3) nereikalingų darbuotojų priėmimas – 4962,49 Lt; 4) nuostoliai, patirti dėl negautų pajamų, statybinę techniką naudojant nelegaliam darbui – 55800 Lt; 5) 2 telefonų „Nokia“ negrąžinimas įmonei – 610 Lt (2 t., 118 – 122 b. l.).

  1. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

8Radviliškio rajono apylinkės teismas 2011 m. sausio 14 d. sprendimu: 1) ieškinį tenkino iš dalies, iš atsakovo UAB „Iskera“ priteisė ieškovui A. P. 21432,95 Lt vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką ir 4000 Lt dydžio išeitinę išmoką bei 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2009-10-01 iki pilno teismo sprendimo įvykdymo; 2) priešieškinį tenkino iš dalies ir iš ieškovo A. P. priteisė 14376,74 Lt žalos atlyginimo atsakovui UAB „Iskera“; 3) iš ieškovo A. P. priteisė 432 Lt žyminio mokesčio atsakovo UAB „Iskera“ naudai; 4) iš atsakovo UAB „Iskera“ priteisė 1990 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui A. P.; 5) iš atsakovo UAB „Iskera“ valstybės naudai priteisė 896 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas, ir 1840 Lt žyminio mokesčio, kurio mokėjimas atsakovui buvo atidėtas.

9Teismas nustatė, kad ieškovas dirbo UAB „Iskera“ statybos direktoriumi pagal 2008-10-28 darbo sutartį Nr. 63 nuo 2008-10-29 iki 2009-08-17. Iš darbo jis buvo atleistas 2009-08-17 UAB „Iskera“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 55. Pagal šio įsakymo 2 punktą iš ieškovui priklausančio darbo užmokesčio buvo išskaičiuota vieno vidutinio darbo užmokesčio, kuris, neatskaičiavus mokesčių sudaro 2000 Lt, dydžio, UAB „Iskera“ tyčiniais ieškovo veiksmais padaryta materialinė žala. Teismas įvertino, kad Šiaulių apygardos teismas 2010-07-02 nutartimi pripažinęs neteisėtu A. P. atleidimo iš darbo pagrindą konstatavo, kad ieškovo A. P. ir atsakovo UAB „Iskera“ 2008-10-28 darbo sutartis nutraukta teismo sprendimu nuo 2010-07-02. Pirmosios instancijos teismas priteisė A. P. vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką ir vadovaudamasis LR Darbo kodekso 140 str. 2 d. nuostatomis, patenkino ieškovo reikalavimą dėl 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmokos priteisimo. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nors su ieškovu ir nebuvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, tačiau A. P., kaip filialo direktoriaus kompetencija ir atsakomybė, buvo apibrėžta UAB „Iskera“ Zarasų filialo nuostatais. Nusprendė, kad ieškovas, kaip filialo vadovas, buvo atsakingas už tai, kad jo vadovavimo laikotarpiu filiale buvo atliekamos neteisėtos finansinės operacijos, neteisėtai mokant už prekes ir paslaugas, kurios filialui nebuvo reikalingos arba kurios nebuvo gautos ir suteiktos. Padarė išvadą, kad šie faktai reiškia, jog A. P. tyčia, netinkamai ir aplaidžiai ėjo savo kaip įmonės filialo vadovo pareigas. Todėl teismas iš ieškovo atsakovui priteisė 14376,74 Lt žalos atlyginimo (3 t., 61 – 68 b. l.).

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

10Ieškovas A. P. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti ieškinio dalyje, priteisti 21809,56 Lt vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką, priverstinės pravaikštos laiką nuo 2009-08-03 iki 2010-07-02, skaičiuojant, kad vidutinis mėn. atlyginimas – 2000 Lt, valandinis – 95,24 Lt (10 mėn. x 2000 Lt. + 19 d. x 95,24 Lt=21809,56 Lt); priteisti 4335,56 Lt neišmokėto darbo užmokesčio; priteisti 4710,57 Lt kompensaciją už nepanaudotas atostogas; priteisti 21809,56 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką, skaičiuojant nuo 2009-08-03 iki 2010-07-02; priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką nuo 2010-07-02 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos; priteisti 149,51 Lt delspinigių; priteisti 2746,38 Lt bylinėjimosi išlaidų ir išlaidų už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme; priteisti 980 Lt už apeliacinio skundo surašymą apeliacinės instancijos teisme; nustatyti ir priteisti iš atsakovo ieškovo turėtas išlaidas už kurą atvykstant į teismo posėdžius ieškinio pakartotinio nagrinėjimo bei priešieškinio nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu; palikti nepakeistą Radviliškio rajono apylinkės teismo sprendimą dalyje dėl 4000 Lt dydžio išeitinės išmokos bei 6 % metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2009-10-01 iki pilno teismo sprendimo įvykdymo; panaikinti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 14 d. priimto sprendimo dalį, kurioje teismas priešieškinį tenkino iš dalies, t. y. iš ieškovo A. P. priteisė 14376,74 Lt žalos atlyginimo atsakovui UAB „Iskera“; palikti nepakeistą Radviliškio rajono apylinkės teismo sprendimą likusioje priešieškinio dalyje.

11Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

121. A. P. nuomone, Radviliškio rajono apylinkės teismas nepaisė Šiaulių apygardos teismo nustatytų byloje aplinkybių ir savo sprendime priteisdamas ieškovui vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką skaičiavimus pradeda vadovaudamasis atsakovo 2009-08-17 įsakyme Nr. 55 nurodyta ieškovo atleidimo iš darbo data, t. y. 2009-08-17, o ne 2009-08-03.

132. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas vertindamas atsakovo pateiktą 2009-12-22 Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Operatyvaus patikrinimo pažymą Nr. OP - 1688 ir LR Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus 2009-09-10 raštą Nr. SD-20044 „Dėl pranešimo tyrimo“ netinkamai taikydamas LR CPK 197 str. 2 dalį pripažino minėtas pažymas oficialiais rašytiniais įrodymais, turinčias didesnę įrodomąją galią. Mano, kad jose aprašyta informacija visiškai neįrodo darbo užmokesčio sumokėjimo fakto.

143. Apelianto nuomone, Radviliškio rajono apylinkės teismas nesilaikė 2010-07-02 Šiaulių apygardos teismo nutartimi įtvirtintų nurodymų, kadangi neišreikalavo iš atsakovo piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas paskaičiavimo, netesėtai sureikšmino ir vadovavosi Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvaus patikrinimo pažymą Nr. OP-1688, neatsižvelgdamas į tai, kad Šiaulių apygardos teismas jau buvo pasisakęs, jog nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu dalyje, kur teismas nepagrįstai sureikšmino byloje pateiktus rašytinius įrodymus. Dėl šių priežasčių Radviliškio rajono apylinkės teismas nepagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą priteisti kompensaciją už nepanaudotas atostogas.

154. Apelianto nuomone, Radviliškio rajono apylinkės teismo sprendimo dalis dėl reikalavimo priteisti 22000 Lt vidutinio darbo užmokesčio yra nepagrįsta ir neteisėta, nes teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes bei byloje surinktus įrodymus dėl kasos išlaidų orderio teisėtumo, VMI pažymos ir Šiaulių VDI pažymos leistinumo. Teismas neteisėtai ir nepagrįstai sureikšmino atsakovo byloje pateiktą 2009-08-17 įsakymą Nr. 55, nors jis buvo priimtas po to, kai buvo teisinis pagrindas nutraukti darbo santykius pagal DK 127 str. 2 d.

165. Apelianto nuomone, Radviliškio rajono apylinkės teismo sprendimo dalis dėl reikalavimo priteisti 149,51 Lt delspinigių yra nepagrįsta ir neteisėta, nes teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes bei byloje surinktus įrodymus dėl kasos išlaidų orderio teisėtumo, VMI pažymos ir Šiaulių VDI pažymos leistinumo.

176. Apelianto nuomone, Radviliškio rajono apylinkės teismo sprendimo dalis dėl reikalavimo priteisti 2746,38 Lt bylinėjimosi išlaidas yra nepagrįsta ir neteisėta, nes teismas netinkamai aiškino teisės normas, įtvirtintas CPK 88, 98 straipsnio 2 ir 3 dalyse. Taikydamas minėtas teisės normas, pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos.

187. Apelianto nuomone, Radviliškio rajono apylinkės teismas neobjektyviai ir šališkai vertino atsakovo pateikiamus nepagrįstus įrodymus, neatsižvelgdamas į dažnus atsakovo ir jo atstovų parodymų prieštaravimus. Teismas nepagrįstai sureikšmino atsakovo teiginius ir neatsižvelgė į ieškovo parodymus ir atsikirtimus į atsakovo priešieškinio reikalavimus. Dėl šių priežasčių teismas netinkamai pritaikė materialiąsias teisės normas, kurios nustato materialinės atsakomybės sąlygas.

198. Apelianto nuomone, Radviliškio rajono apylinkės teismas netinkamai vertindamas faktines aplinkybes byloje pripažino, kad ieškovas atsakovui padarė 640,93 Lt žalą. Tačiau nepripažino AB „Visagino mechanizacija“ išrašytos PVM sąskaitos faktūros už autovežio KING grindų keitimą. 2009-07-29 išlaužę filialo buveinės užraktą atsakovo atstovai paėmė dalį buhalterinės apskaitos dokumentų, o autovežio remonto darbai buvo atliekami pagal su AB „Visagino mechanizacija“ sudarytą sutartį, kuri buvo atsakovo paimta iš filialo patalpų 2009-07-29.

209. Apelianto nuomone, Radviliškio rajono apylinkės teismas netinkamai vertindamas faktines aplinkybes byloje pripažino, kad ieškovas atsakovui padarė 240,02 Lt žalą. Tačiau nepripažino AB „Visagino mechanizacija“ išrašytos 2009-07-23 PVM sąskaitos faktūros Nr. 0001289. Nesutinka su atsakovu, kad minėta PVM sąskaita faktūra turi būti nurašyta ir nepriimta, nes joje suklysta dėl technikos pavadinimo. Mano, kad netikslumas galėjo atsirasti dėl technikos pervežimo įmonės klaidos.

2110. Apelianto nuomone, Radviliškio rajono apylinkės teismas netinkamai vertindamas faktines aplinkybes byloje pripažino, kad ieškovas atsakovui padarė 8951,30 Lt žalą. Teismas visiškai neatsižvelgė į ieškovo byloje konstatuotas aplinkybes dėl atsakovo įvykdytos inventorizacijos atlikimo neteisėtumo, dėl to nepasisakė. Mano, kad tai turi didelę reikšmę nustatant jo kaltę bei žalos dydį, be to nėra galima civilinė atsakomybė.

2211. Apelianto nuomone, teismas netinkamai vertindamas įrodymus byloje, neatsižvelgė, jog atsakovui priteista 4544,49 Lt žala dėl ieškovo prekių ir paslaugų pirkimo ne filialo reikmėms, buvo pirkiniai perkami būtent filialo poreikiams tenkinti neviršijant ieškovui, kaip UAB „Iskera“ Zarasų filialo vadovui suteiktų įgaliojimų.

2312. Apelianto nuomone, Radviliškio rajono apylinkės teismas netinkamai vertindamas faktines aplinkybes byloje dėl ieškovo neteisėtų veiksmų, daug kur rėmėsi veiksmais atliktais A. P. pavaduotojo V. M.. Mano, kad pavaduotojo atlikti veiksmai negali būti pagrindas materialinei atsakomybei atsirasti.

24Atsakovas UAB „Iskera“ taip pat pateikė apeliacinį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 14 d. sprendimo panaikinimo dalyje, kuria atmesti priešieškinio reikalavimai, ir atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą. Atsakovas prašo A. P. apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 14 d. sprendimą panaikinti dalyje, kuria atmesti priešieškinio reikalavimai, priimti naujo sprendimą, bei išspręsti klausimą dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio pakeitimo. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas reikalavimą dėl 4962,49 Lt atsakovo patirtų nuostolių už į Zarasų filialą priimtus tris darbuotojus atmetė nurodydamas nepagrįstą argumentą – byloje nėra duomenų apie šių asmenų priėmimą į darbą ir jų atleidimą iš darbo. Mano, kad teismas nevertino, netyrė ir nepasisakė dėl visų byloje surinktų įrodymų, nes atsakovas teismui pateikė visų trijų darbuotojų darbo sutarčių kopijas, socialinio draudimo mokesčių suvestines, banko pavedimo išrašų kopijas ir kitus dokumentus. Todėl teismas pažeidė LR civilinio proceso kodekso 263 str. ir 265 str., kuriais yra įpareigotas ištirti visus byloje surinktus įrodymus. Be to, apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė priešieškinyje nurodytą reikalavimą priteisti atsakovui iš ieškovo 55800 Lt nuostolius, patirtus dėl negautų pajamų, nes su A. P. patikėta statybine technika buvo dirbama nelegaliai. Byloje nustatyta ir teismo sprendimu konstatuota, jog ieškovui nuo 2009 m. birželio mėnesio vidurio iki liepos 29 d. buvo patikėta UAB „Iskera“ priklausanti tvarkinga statybinė technika. Taip pat nustatyta, jog su šia technika ieškovo pavedimu buvo dirbama nelegaliai, technikos savininkas – UAB „Iskera“ negavo jokių pajamų, susijusių su eksploatuojama technika, priešingai, atsiėmus techniką ji buvo remontuojama, dėl to buvo patirti nuostoliai (3 t., b. l. 105 – 108, 114 – 115 b. l.).

25Atsiliepimu į atsakovo UAB „Iskera“ apeliacinį skundą ieškovas A. P. prašo atmesti atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytus reikalavimus, juos laikant nepagrįstais ir neteisėtais. Ieškovo nuomone, jis, kaip filialo vadovas, pagal filialo nuostatų 5.4.6 punktą turėjo teisę priimti į darbą darbuotojus. Tai ir buvo padaryta laikantis filialo nuostatų bei kitų teisės aktų. Apie šių asmenų įdarbinimą buvo informuotos VSDF įstaigos. Apeliantas apie šių asmenų įdarbinimą buvo informuotas tomis pačiomis dienomis, kai asmenys buvo priimami į darbą. Darbuotojai buvo priimti dirbti su į filialą atvežta statybine technika. Ieškovo teigimu, techninės apžiūros talonai buvo gauti nevežant statybinės technikos į techninės apžiūros atlikimo vietą – Radviliškį, todėl tikėtina, jog jie buvo gauti neteisėtu būdu. Mano, kad jais negalima vadovautis ir teigti, kad statybinė technika buvo techniškai tvarkinga. Ieškovas pažymi, kad niekada nebuvo materialiai atsakingu asmeniu, jokių vertybių iš UAB „Iskera“ nepriėmė, niekur dėl jų nepasirašinėjo. Jokių perduotų vertybių (statybinės technikos) pradinės būklės atsakovas nebuvo įforminęs jokiuose ieškovui žinomose dokumentuose. Statybinė technika dirbo pagal 2009-07-21 statybos paslaugų teikimo sutartį Nr. 09/07/21-1. LR VDI piliečių prašymų tyrimo ir analizės skyriaus 2010-10-12 rašte Nr. D-356 yra įtvirtinti atsakovo parodymai dėl ieškovo darbo tikslų UAB „Iskera“: „Bendrovės direktorius D. S. 2009-08-27 raštiškame paaiškinime nurodė, kad sudarant darbo sutartį su A. P., buvo tartasi, kad iki 2009 m. pavasario A. P. sutvarkys leidimus ir atestatus statybos darbams vykdyti, ieškos užsakymų, o nuo kovo mėn. pradės statybos darbus, taip pat buvo numatyta įsteigti Zarasų filialą“. Todėl ieškovas mano, kad jo darbo tikslai UAB „Iskera“ buvo organizuoti statybinį padalinį, gauti statybiniai veiklai vykdyti reikalingus leidimus, o ne įdarbinti bei remontuoti pasenusią techniką. Darbai pagal statybos sutartį buvo pradėti, filialas iš sutarties būtų gavęs akivaizdžią naudą, tačiau darbai nebuvo baigti ne dėl ieškovo tyčinių veiksmų, o dėl to, kad atsakovas atsiėmė statybinę techniką, tuo padarydamas žalos filialui. Dėl šių priežasčių mano, kad atsakovo pateikti apskaičiavimai dėl 55 800 Lt žalos padarymo yra nepagrįsti ir neturi teisinio pagrindo (3 t., 118-125 b. l.).

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

27Byloje nustatytos faktinės aplinkybės:

28Ieškovas A. P. bendrovėje „Iskera“ įsidarbino 2008-10-28 statybos direktoriumi pagal darbo sutartį Nr. 63. Darbo sutarties 3 punkte nustatyta, kad darbdavys įsipareigojo mokėti jam 2000 Lt dydžio mėnesinį atlyginimą (1 t., 112-115 b. l.). UAB „Iskera“ generalinio direktoriaus D. S. 2009-08-17 įsakymu Nr. 055 „Skirti drausminę nuobaudą A. P.“ darbo sutartis su A. P. buvo nutraukta nuo 2009-08-17 DK 235 straipsnio 2 dalies 4 ir 9 punktuose numatytais pagrindais, iš ieškovui priklausančio darbo užmokesčio buvo išskaičiuotas vieno vidutinio darbo užmokesčio, 1554,50 Lt dydžio, padarytos materialinės žalos atlyginimas (1 t. 46 b. l.).

292009-08-17 pavedimu Nr. 679 ieškovui darbdavys išmokėjo 3229,82 Lt atsiskaitymą už birželio – rugpjūčio mėn. (3 t., 151 b. l.).

302009-09-30 ieškovas A. P. iškėlė bylą teisme atsakovui UAB „Iskera“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, darbo užmokesčio įsiskolinimo, vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą laiką, išeitinės išmokos, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, delspinigių bei palūkanų priteisimo (1 t. 2 – 8 b. l.).

31Šiaulių apygardos teismas 2010-07-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-314-124/2010 pripažino neteisėtu A. P. atleidimo iš darbą pagrindą ir nusprendė, kad ginčo darbo sutartis nutraukta teismo sprendimu nuo 2010 m. liepos 2 d., o ieškinio reikalavimus, susijusius su darbo užmokesčiu ir išeitinėmis kompensacijomis, perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

32Tarp šalių nėra ginčo, kad skubiai vykdant šį teismo sprendimą ieškovui buvo išmokėtas vieno mėnesio – 2000 Lt dydžio darbo užmokestis.

332010-11-10 atsakovas UAB „Iskera“ pareiškė byloje priešieškinį A. P. dėl 75749,23 Lt dydžio padarytos žalos atlyginimo.

34Teisėjų kolegija bylą nagrinėja LR CPK 320 straipsnyje reglamentuota tvarka ir pasisako dėl ginčo šalių pateiktų apeliacinių skundų argumentų juos sugrupavusi:

  1. Dėl priešieškinio reikalavimų

35Atsakovas UAB „Iskera“ priešieškiniu ir apeliaciniu skundu prašė priteisti iš ieškovo A. P. visą, 75749,23 Lt dydžio, neteisėtais veiksmais bendrovei padarytą žalą. Atmesdama atsakovo apeliacinį skundą teisėjų kolegija vadovaujasi LR CPK 178 straipsnio nuostatomis, įpareigojančiomis šalis įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Priešieškinį pareiškęs atsakovas prašomo priteisti žalos dydžio neįrodė, nurodydamas negautų pajamų dydį, vadovavosi pajamomis, kurias UAB „Iskera“ tikėjosi ir planavo gauti Zarasų filiale, nors privalėjo pateikti teismui įrodymus, kad tokio dydžio pajamas bendrovė faktiškai gaudavo, esant analogiškoms aplinkybėms. Teisėjų kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu ir teisine argumentacija dėl atsakovui padaryto žalos dydžio (14376,74 Lt), tačiau mano nesant įstatyminio pagrindo nagrinėjamu atveju taikyti visišką darbuotojo materialinę atsakomybę (DK 255 str., 257 str.).

36Visiška materialinė atsakomybė yra taikoma tik įstatymo nustatytais atvejais, kurie numatyti DK 255 straipsnyje. Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinis teismas formuodamas teismų praktiką bendrovės filialo vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, atsakomybės aspektu, išaiškino, kad tais atvejais, kai bendrovės filialo vadovas padaro bendrovei žalos netinkamai organizuodamas kasdienę filialo veiklą, t. y. netinkamai atlikdamas savo kaip vadovo pareigas „vidiniuose“ santykiuose, tai dėl jo atsakomybės spręstina pagal darbo teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009, 2009 m. gruodžio 18 nutartis civilinėje byloje AB „Mažeikių nafta“ v. I. D., J.G., B. J., L. J.., O. S., bylos Nr. 3K-3-446/2009). Todėl, kolegijos vertinimu, neteisus yra pirmosios instancijos teismas, nusprendęs, kad A. P., kaip filialo direktoriaus, kompetencija ir visiška materialinė atsakomybė, buvo apibrėžta UAB „Iskera“ Zarasų filialo nuostatais. Be to, atsakovas savo reikalavimus grindė DK 257 straipsnio 2 dalies nuostatomis, numatančiomis visišką darbuotojo materialinę atsakomybę, kai žala padaroma tyčia, tačiau neįrodė atsakovo, A. P., tyčios, kaip būtinosios visiškos materialinės atsakomybės sąlygos (DK 255 str. 1 p.). 2010 m. liepos 2 dienos Šiaulių apygardos teismo nutartimi konstatuotas 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 055 ieškovui A. P. paskirtos drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo už šiurkščius darbo drausmės pažeidimus, t. y. už pravaikštą bei už savavaliavimą ir pasinaudojimą pareigomis, siekiant gauti neteisėtų pajamų, – neteisėtumas. Todėl negalima sutikti su skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, kad A. P. tyčia, netinkamai ir aplaidžiai vykdė savo pareigas ir jam turi būti taikoma visiška materialinė atsakomybė. Faktą, kad ieškovui turėjo būti taikoma ribotoji materialinė atsakomybė, patvirtina ir darbdavio sprendimas išskaityti iš atleidžiamo A. P. darbo užmokesčio jo veiksmais padarytą žalą, neviršijančią vieno mėnesio darbo užmokesčio (1 t., 46 b. l.).

37Teisėjų kolegija, spręsdama tarp šalių kilusį ginčą priešieškinio dalyje, atkreipia dėmesį, kad bylos iškėlimo stadijoje atsakovas UAB „Iskera“ nereiškė A. P. reikalavimų dėl žalos atlyginimo, o 2009-12-01 teismo posėdyje darbdavys D. S. nurodė, kad bendrovei padaryta 7000 Lt dydžio žala (1 t., 188 b. l.) ir tik po metų, 2010-09-28, byloje buvo pareikštas priešieškinis dėl 59114,41 Lt žalos išieškojimo iš ieškovo A. P..

38Todėl ieškovo apeliacinis skundas šioje reikalavimo dalyje tenkintinas, o atsakovo atmestinas. Priešieškinio dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas pripažintinas nepagrįstu, nes teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas ir dėl šių pažeidimų buvo neteisingai išspręsta byla (CPK 330 str.).

  1. Dėl ieškinio reikalavimų

39Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Radviliškio rajono apylinkės teismo sprendimas ieškinio dalyje keistinas, nes teismo išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių (CPK 329 str.).

40Ieškovo reikalavimas priteisti neišmokėtą 24526,04 Lt darbo užmokestį, kolegijos vertinimu, turi būti tenkinamas iš dalies, priteisiant A. P. 2009 m. gegužės 31 d., birželio 30 ir liepos 31 d. kasos išlaidų orderiuose Nr. 3287, 3294 ir 3306 nurodytas sumas – 2884, 53 Lt (1 t., 119, 120, 121 b. l.), nes šie dokumentai ieškovo nepasirašyti. Pagal LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo“ 19 punkto nuostatas, kasos išlaidų orderyje arba mokėjimo žiniaraštyje nesant pinigų gavėjo parašo, laikoma, kad pinigai neišmokėti. Likusioje dalyje apelianto A. P. reikalavimas priteisti neišmokėtą darbo užmokestį atmestinas kaip visiškai nepagrįstas, nes byloje surinkti įrodymai paneigia ieškovo teiginius dėl neišmokėto darbo užmokesčio dydžio. Šią išvadą teisėjų kolegija grindžia ne tik Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus 2009-09-10 rašto Nr. SD-20044 „Dėl pranešimo tyrimo“ ir Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-12-22 operatyvaus patikrinimo pažymos Nr. OP-1688 duomenimis (1 t., 48, 49, 89, 90 b. l.), bet ir ieškovo bei atsakovo banko sąskaitų duomenimis, atsakovo pateikta pažyma apie ieškovui išmokėtą darbo užmokestį ir delspinigius, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Zarasų skyriaus 2009-09-18 pažymos apie A. P. valstybinio socialinio draudimo laikotarpius (1 t., 63, 64, 65, 97, 154, 203 b. l., t. 3 b. l. 150 - 153). Iš dalies tenkindamas ieškovo reikalavimą šioje apeliacinio skundo dalyje teisėjų kolegija įvertina, kad bylos iškėlimo stadijoje pats ieškovas prašė priteisti 3990,13 Lt darbo užmokesčio skolą. Tik 2010-09-28, tikslindamas ieškinį, padidino ieškinio reikalavimą šioje dalyje iki 24526,04 Lt, neteisingai aiškindamas DK 297 straipsnio 4 dalies nuostatas ir prašydamas už laikotarpį nuo 2009-08-17 (neteisėto darbo sutarties nutraukimo data) iki 2010-07-02 (įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatyta darbo sutarties nutraukimo data) dvigubo apmokėjimo, t. y. darbo užmokesčio ir vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką.

412009-08-17 pavedimu Nr. 679 ieškovui darbdavys išmokėjo 3229,82 Lt atsiskaitymą už birželio – rugpjūčio mėn. (3 t., 151 b. l.). Šiuo pavedimu paskaičiuota 1377,12 Lt kompensacija už nepanaudotas atostogas (paskaičiuota 1377,12 Lt, o išmokėta, atskaičius pajamų ir soc. draudimo mokesčius, 1099,8 Lt) ir 1852,70 Lt darbo užmokestis (1 t., 94 b. l.). LR DK 177 straipsnio 1 dalis nustato, kad jei dėl darbo santykių pabaigos darbuotojui negali būti suteiktos kasmetinės atostogos, jam išmokama piniginė kompensacija. Kolegija pažymi, kad šiuo atveju darbo sutartis buvo nutraukta teismo sprendimu, todėl priverstinės pravaikštos dienos įskaitomos į stažą kasmetinėms atostogoms gauti. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas yra paskaičiuojama remiantis LR Vyriausybės 2003-05-27 nutarimo NR. 650 7 punktu, kuris nustato, kad nepanaudotų atostogų kalendorinių dienų suma dauginama iš metinio darbo dienų koeficiento (pagal darbuotojo ar įmonės darbo (pamainos) grafiką) ir iš darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos užmokesčio. Ieškovas savo reikalavime neteisingai paskaičiavo kompensaciją už nepanaudotas atostogas, nes sumos nepadaugino iš metinio darbo dienų koeficiento, todėl jo reikalavimas tenkintinas iš dalies priteisiant jam iš atsakovo 1757,61 Lt (95,24 Lt x 47,02 d. x 0,7-1377,12 Lt = 1757,61 Lt) kompensacija už nepanaudotas atostogas (DK 141 straipsnio 1, 2 dalys, 170 straipsnis, 177 straipsnis, 186 straipsnis, 206 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

42Pagal Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 str. 1 d. numatytas delspinigių dydis 0,06 procento nuo priklausančios mokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų. Darbuotojui priklausanti išmokėti suma yra jau atskaičius mokesčius, todėl delspinigiai skaičiuojami nuo darbuotojui išmokėtinos sumos. LR Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus 2009-09-10 rašte Nr. SD-20044 nurodyta, kad A. P. skundas dėl jam nemokamų delspinigių tenkintinas pilna apimtimi. Kolegija sutinka su ieškovo pateiktu paskaičiavimu dėl jam nesumokėtų delspinigių (1 t. 6 b. l.). Ieškovas neginčija, kad ši suma mažintina atsakovo jau sumokėta delspinigių suma 256,58 Lt (3 t. 152 b. l.). Todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 149,51 Lt delspinigių.

43Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovo teiginiais, kad pirmosios instancijos teismas nepaisė Šiaulių apygardos teismo nustatytų byloje aplinkybių, priteisdamas ieškovui vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2009-08-17, o ne 2009-08-03, nes Radviliškio rajono apylinkės teismas, skundžiamu sprendimu, nepažeisdamas Darbo kodekso 297 straipsnio 4 dalies nuostatų, priteisė ieškovui 21432,95 Lt vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos (2009-08-17) iki teismo sprendimo, kuriuo šis atleidimas buvo pripažintas neteisėtu įsigaliojimo dienos (2010-07-02).

44Apelianto reikalavimai priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką nuo 2009-08-03 iki 2010-07-03 ir vidutinį darbo užmokestį nuo 2010-07-03 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, vadovaujantis DK 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis, teisėjų kolegijos vertinami kaip neatitinkantys bendrųjų teisės principų. Lietuvos Aukščiausiasis teismas formuodamas teisminę praktiką šios kategorijos bylose yra nurodęs, kad aiškinant ir taikant DK 141 straipsnio 3 dalį svarbu nustatyti šios normos tikslus ir paskirtį, užtikrinti šios normos sisteminį aiškinimą. Straipsnyje nurodyta sankcija, kaip ir bet kuri kita, gali būti efektyvi ir pasiekti tikslus, dėl kurių ji yra nustatyta, tik tuo atveju, jeigu ji proporcinga teisės pažeidimui, už kurį yra skiriama. Proporcingumo principas reikalauja, kad sankcijos dydis būtų adekvatus pažeidimo pobūdžiui ir jo padariniams. Proporcingumas yra neatskiriamas teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų aspektas. Šie principai reikalauja, kad tarp teisės pažeidimo ir sankcijos nebūtų nepagrįstai didelio neadekvatumo, disproporcijų. Neadekvačios sankcijos taikymas tokiais atvejais pažeistų ne tik šiuos principus, bet ir galėtų padaryti žalos kitų darbuotojų ir stsakovo kreditorių interesams. Dėl šių priežasčių teisėjų kolegija sprendžia, kad patenkinus ieškovo reikalavimą priteisti jam vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2009-08-17 iki 2010-07-02, papildomas vidutinio darbo užmokesčio priteisimas už uždelsimo laiką nuo 2009-08-03 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos būtų neadekvati sankcija ir pažeistų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Todėl šiose reikalavimų dalyse ieškovo apeliacinis skundas negali būti tenkinamas.

45Remiantis išdėstytais motyvais teisėjų kolegija pakeičia Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 14 d. sprendimą ieškinio dalyje, padidindama priteistą ieškovui sumą neišmokėto darbo užmokesčio dalimi – 2884,53 Lt (mokesčiai sumokėti), kompensacija už nepanaudotas atostogas - 1757,61 Lt ir 149,51 Lt delspinigių. Priešieškinio dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas – priešieškinį atmesti.

46Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir įvertinus tai, kad ieškovo pareikštas ieškinys dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu buvo patenkintas visiškai, keistinas apylinkės teismo sprendimas ir žyminio mokesčio, bylinėjimosi ir atstovavimo išlaidų dalyse, priteisiant ieškovui visas turėtas išlaidas (CPK 93, 98 str.). Ieškovo pagrįstos bylinėjimosi išlaidos pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme yra 3728,36 Lt (1 t., 14, 15, 85-87, 129-131, 201-202, 258, 259 b. l.; 2 t., 89 b. l.; 3 t., 161 b. l.).

47Ieškinį iš esmės patenkinus, o priešieškinį atmetus iš atsakovo valstybei priteistinas 3122 Lt nesumokėtas žyminis mokestis ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei 38,58 Lt.

48Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

49Pakeisti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 14 d. sprendimą.

50Padidinti ieškinio dalyje iš atsakovo UAB “Iskera” (įmonės kodas 171667748, Radviliškio r., Gražionių k., a. s. Nr. ( - ), AB Ūkio bankas) priteistą sumą ir priteisti ieškovui A. P. (asmens kodas ( - ) adresas( - ), a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas) 2884,53 Lt neišmokėto darbo užmokesčio (socialinio draudimo ir pajamų mokesčiai sumokėti), 1757,61 Lt kompensaciją už nepanaudotas atostogas, 21432,95 Lt vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką, 4000 Lt dydžio išeitinę išmoką, 149,51 Lt delspinigių bei 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2009-10-01 iki teismo sprendimo įvykdymo.

51Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

52Panaikinti Radviliškio rajono apylinkės teismo sprendimą priešieškinio dalyje ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – atsakovo UAB “Iskera” ieškinį atmesti.

53Priteisti iš atsakovo UAB “Iskera” (įmonės kodas 171667748, Radviliškio r., Gražionių k., a. s. Nr. ( - ), AB Ūkio bankas) 3328,38 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui A. P. (asmens kodas ( - ) adresas ( - ), a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas).

54Priteisti iš atsakovo UAB “Iskera” (įmonės kodas 171667748, Radviliškio r., Gražionių k., a. s. Nr. ( - ), AB Ūkio bankas) 3122 Lt žyminio mokesčio ir 38,58 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas A. P. 2010-09-28 ieškiniu kreipėsi į Radviliškio rajono... 5. Ieškovas nurodė, kad UAB „Iskera“ pradėjo dirbti nuo 2008 m. spalio 28... 6. Atsakovas UAB „Iskera“, nagrinėjant bylą iš naujo pirmosios instancijos... 7. 2010-11-10 Atsakovas UAB „Iskera“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė... 8. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2011 m. sausio 14 d. sprendimu: 1)... 9. Teismas nustatė, kad ieškovas dirbo UAB „Iskera“ statybos direktoriumi... 10. Ieškovas A. P. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo skundžiamą... 11. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 12. 1. A. P. nuomone, Radviliškio rajono apylinkės teismas nepaisė Šiaulių... 13. 2. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas vertindamas atsakovo... 14. 3. Apelianto nuomone, Radviliškio rajono apylinkės teismas nesilaikė... 15. 4. Apelianto nuomone, Radviliškio rajono apylinkės teismo sprendimo dalis... 16. 5. Apelianto nuomone, Radviliškio rajono apylinkės teismo sprendimo dalis... 17. 6. Apelianto nuomone, Radviliškio rajono apylinkės teismo sprendimo dalis... 18. 7. Apelianto nuomone, Radviliškio rajono apylinkės teismas neobjektyviai ir... 19. 8. Apelianto nuomone, Radviliškio rajono apylinkės teismas netinkamai... 20. 9. Apelianto nuomone, Radviliškio rajono apylinkės teismas netinkamai... 21. 10. Apelianto nuomone, Radviliškio rajono apylinkės teismas netinkamai... 22. 11. Apelianto nuomone, teismas netinkamai vertindamas įrodymus byloje,... 23. 12. Apelianto nuomone, Radviliškio rajono apylinkės teismas netinkamai... 24. Atsakovas UAB „Iskera“ taip pat pateikė apeliacinį skundą dėl... 25. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Iskera“ apeliacinį skundą ieškovas A. P.... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 27. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės:... 28. Ieškovas A. P. bendrovėje „Iskera“ įsidarbino 2008-10-28 statybos... 29. 2009-08-17 pavedimu Nr. 679 ieškovui darbdavys išmokėjo 3229,82 Lt... 30. 2009-09-30 ieškovas A. P. iškėlė bylą teisme atsakovui UAB „Iskera“... 31. Šiaulių apygardos teismas 2010-07-02 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 32. Tarp šalių nėra ginčo, kad skubiai vykdant šį teismo sprendimą ieškovui... 33. 2010-11-10 atsakovas UAB „Iskera“ pareiškė byloje priešieškinį A. P.... 34. Teisėjų kolegija bylą nagrinėja LR CPK 320 straipsnyje reglamentuota tvarka... 35. Atsakovas UAB „Iskera“ priešieškiniu ir apeliaciniu skundu prašė... 36. Visiška materialinė atsakomybė yra taikoma tik įstatymo nustatytais... 37. Teisėjų kolegija, spręsdama tarp šalių kilusį ginčą priešieškinio... 38. Todėl ieškovo apeliacinis skundas šioje reikalavimo dalyje tenkintinas, o... 39. Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Radviliškio rajono... 40. Ieškovo reikalavimas priteisti neišmokėtą 24526,04 Lt darbo užmokestį,... 41. 2009-08-17 pavedimu Nr. 679 ieškovui darbdavys išmokėjo 3229,82 Lt... 42. Pagal Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais,... 43. Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovo teiginiais, kad pirmosios instancijos... 44. Apelianto reikalavimai priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo... 45. Remiantis išdėstytais motyvais teisėjų kolegija pakeičia Radviliškio... 46. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir įvertinus tai, kad... 47. Ieškinį iš esmės patenkinus, o priešieškinį atmetus iš atsakovo... 48. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 49. Pakeisti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 14 d.... 50. Padidinti ieškinio dalyje iš atsakovo UAB “Iskera” (įmonės kodas... 51. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 52. Panaikinti Radviliškio rajono apylinkės teismo sprendimą priešieškinio... 53. Priteisti iš atsakovo UAB “Iskera” (įmonės kodas 171667748, Radviliškio... 54. Priteisti iš atsakovo UAB “Iskera” (įmonės kodas 171667748, Radviliškio...