Byla 1S-830-491/2013
Dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 11 d. nutarties, kuria buvo nepatenkintas jo prašymas sutrumpinti bausmės laiką

1Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Valdo Petro Meidaus, teisėjų Sigito Bagdonavičiaus ir Algirdo Gapučio, sekretoriaujant Rimai Pačešiūnienei,

2teismo posėdyje išnagrinėjusi I. K. skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 11 d. nutarties, kuria buvo nepatenkintas jo prašymas sutrumpinti bausmės laiką,

Nustatė

3Visagino miesto apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) 2013 m. gegužės 21 d. nuosprendžiu, pakeistu Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 2 d. nuosprendžiu, I. K. buvo nubaustas galutine subendrinta bausme – laisvės atėmimu 2 metams 9 mėnesiams.

42013 m. rugpjūčio 15 d. prašymu I. K. kreipėsi į Visagino miesto apylinkės teismą prašydamas taikyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 641 str. ir sutrumpinti jam bausmės laiką, tačiau skundžiama nutartimi apylinkės teismas I. K. prašymo netenkino.

5Skundu I. K. prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir, taikant BK 641 str., sutrumpinti minėtoje baudžiamojoje byloje paskelbtu nuosprendžiu jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę. Jis cituoja Visagino miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 21 d. nuosprendį, skundžiamą nutartį ir nurodo, kad nagrinėjant šią baudžiamąją bylą jis pripažino savo kaltę, byloje buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas. I. K. teigia, kad BK 641 str. lengvina jo teisinę padėtį ir, BK 3 str. 2 d. prasme, turi grįžtamąją galią, todėl, atsižvelgdamas į visas šias aplinkybes ir į teismų praktiką, mano, kad šiuo atveju galima taikyti BK 641 str. nuostatas ir sutrumpinti jam paskirtą bausmę.

6Nuteistojo skundas atmetamas.

7I. K. skunde teigia, kad šiuo atveju jam gali būti taikomos BK 641 str. nuostatos, nes, jo manymu, ši jo teisinę padėtį lengvinanti teisės norma pagal BK 3 str. 2 d. turi grįžtamąją galią. Tačiau su tokia nuteistojo nuomone sutikti negalima.

8Nuo 2013 m. liepos 13 d. įsigaliojęs BK 641 str. (2013 m. liepos 2 d. įstatymas Nr. XII-499 (Žin., 2013, Nr. 75-3770)) nustato, kad baudžiamąją bylą išnagrinėjus pagreitinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, taip pat kai baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, nuteistajam skiriama bausmė, kuri tuo pačiu nuosprendžiu sumažinama vienu trečdaliu. Ši taisyklė taikoma tik tais atvejais, kai asmuo prisipažįsta esąs kaltas. Aiškinant šią teisės normą pažymėtina, kad pačiame BK 641 str. yra įtvirtinta, jog sušvelninti paskirtą bausmę galima tik tuo pačiu nuosprendžiu (baudžiamuoju įsakymu), kuriuo asmuo pripažįstamas kaltu ir nubaudžiamas. Ši teisės norma nenumato galimybės sušvelninti iki jos įsigaliojimo priimtais procesiniais sprendimais paskirtų bausmių, priimant dėl to kitus procesinius sprendimus. Tai reiškia, kad pagal BK 641 str. gali būti švelninamos tik po šios teisės normos įsigaliojimo priimamais tais pačiais nuosprendžiais (baudžiamaisiais įsakymais) skiriamos bausmės ir ši teisės norma, skirtingai, nei mano I. K., neturi grįžtamosios galios.

9Nagrinėjamu atveju Visagino miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 21 d. nuosprendis buvo priimtas iki BK 641 str. įsigaliojimo, šis nuosprendis yra įsiteisėjęs ir vykdomas. Be to, kaip matyti iš skundžiamos nutarties, priešingai, nei teigiama skunde, baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) įrodymai buvo tiriami įprastine tvarka. Taip pat ši baudžiamoji byla nebuvo baigta pagreitinto proceso tvarka ar baudžiamuoju įsakymu. Todėl nesant BK 641 str. įtvirtintų visų būtinų sąlygų, taikyti šios teisės normos nuostatas ir sušvelninti Visagino miesto apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) paskelbtu nuosprendžiu I. K. paskirtą laisvės atėmimo bausmę nėra teisinio pagrindo. Būtent tokią BK 641 str. taikymo praktiką formuoja ir Lietuvos apeliacinis teismas (šio teismo nutartis 1 N – 144 / 2013).

10Įvertinęs visus šiuos duomenis apygardos teismas, sutikdamas su skundžiamos apylinkės teismo nutarties motyvais ir argumentais bei pritardamas jiems konstatuoja, kad apylinkės teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė bylos duomenis, tinkamai taikė teisės aktus, todėl priimtas sprendimas atitinka teisės aktų nuostatas. Nuteistojo skunde nurodytos aplinkybės apylinkės teismo išvadų, su kuriomis sutinka apygardos teismas, nepaneigia, todėl skundžiama nutartis yra teisėta, pagrįsta, priimta nepažeidžiant materialinių ir procesinių teisės normų. Naikinti tokią nutartį skunde išdėstytais motyvais nėra jokio pagrindo.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 str. 8 d. 1 p., teismas

Nutarė

12Nuteistojo I. K. skundą atmesti ir palikti galioti Visagino miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartį.

13Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai