Byla 2-7943-512/2011
Dėl iškeldinimo ir nuostolių atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant Skaistei Jauniškytei, dalyvaujant Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovei J. P., žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Klaipėdos miesto savivaldybės ieškinį atsakovui N. L. (N. L.) dėl iškeldinimo ir nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškeldinti atsakovą iš gyvenamosios patalpos ( - ), su visais jam priklausančiais daiktais, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, priteisti ieškovui 1087,70 Lt nuompinigių už naudojimąsi butu ( - ), nuo 2008-01-01 iki 2011-03-31, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-18 įsakymu Nr. AD1-2813 trejų metų terminui buvo išnuomotos Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos ( - ). Su atsakovu 2008-01-08 buvo pasirašyta terminuota Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 145-2147. Nuomos terminas baigėsi 2010-12-19. Atsakovas 2010-11-11 pateikė prašymą dėl socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos nuomos atnaujinimo ir pridėjo 12 paskutinių mėnesių metinę gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaraciją. Šioje deklaracijoje metinės atsakovo pajamos viršija LR Vyriausybės 2003 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 670 ,,dėl metinių pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, nustatymo“ 2.1.1. punkte nurodytą 13200 Lt grynųjų pajamų vienam asmeniui ribą. Todėl atsakovas neteko teisės į savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų Karlskronos g. 3-14, Klaipėda, nuomos termino atnaujinimą ir iš gyvenamųjų patalpų privalėjo išsikelti. Atsakovas buvo informuotas dėl atsisakymo sudaryti nuomos sutartį ir jam buvo nurodyta išsikelti iš buto iki 2011-02-21. Atsakovas atsisako tai padaryti gera valia. Be to, atsakovas liko skolingas už buto nuomą 1087,70 Lt.

4Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad yra sumokėjęs už buto nuomą, prideda mokėjimų pavedimus.

5Teismo posėdyje ieškovo atstovė ieškinį palaiko, ieškinyje nurodytų motyvu pagrindu prašo tenkinti.

6Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranesšta tinkamai, byla nagrinėjama jam nedalyvaujant.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Ieškinyje išdėstytais ieškovo, pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-18 įsakymu Nr. AD1-2813 trejų metų terminui buvo išnuomotos Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos ( - ) (b.l. 4,5). Su atsakovu 2008-01-08 buvo pasirašyta terminuota Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 145-2147 iki 2010-12-19 (b.l. 6-8). Atsakovas 2010-11-11 pateikė prašymą dėl socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos nuomos atnaujinimo ir pridėjo 12 paskutinių mėnesių metinę gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaraciją (b.l. 14-21). Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė atsakovui raštą dėl atsisakymo sudaryti gyvenamosios patalpos nuomos sutartį naujam terminui, kuriame paaiškino, kad atsakovo pajamos viršija LR Vyriausybės nustatytus dydžius (b.l. 22). Atsakovas pateikė kasos pajamų orderius bei mokėjimo kvitą, iš kurių matyti, kad yra sumokėjęs 1322,63 Lt nuomos mokesčio (b.l. 35-37).

9Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, kai nuomotojas yra valstybė, savivaldybė ar juridinis asmuo, turi būti sudaroma raštu (LR CK 6.579 str. l d.). Pasibaigus gyvenamosios patalpos nuomos terminui, su atsakovu nebuvo pratęsta gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, kadangi atsakovo metinės pajamos viršija LR Vyriausybės 2003 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 670 ,,dėl metinių pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, nustatymo“ 2.1.1. punkte nurodytą 13200 Lt grynųjų pajamų vienam asmeniui ribą. Kadangi atsakovas N. L. Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame bute Karlskronos g. 3-14, Klaipėdoje, gyvena be teisėto pagrindo - nuomos sutarties, laikytina kad atsakovas yra savavališkai užėmęs gyvenamąją patalpą (LR CK 6.612 str.). Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas iškeldinti atsakovą iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, yra pagrįstas ir teisėtas, todėl tenkintinas.

10Tarp ieškovo ir atsakovo, šiam gyvenant ieškovui nuosavybės teise priklausančiose patalpose, susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Atsakovas gyveno ieškovui nuosavybės teise priklausančiame bute ir privalo sumokėti nuomos mokestį (LR CK 6.583 str. 1 d., 2 d., 6.584 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str.). Byloje esantys kasos mokėjimo orderiai ir mokėjimo kvitas patvirtina, kad atsakovas ieškovui yra prievolę įvykdęs. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti 1087,70 Lt skolos naudojimąsi gyvenamąja patalpa, atmestinas.

11Ieškovas įstatymu atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Už reikalavimą dėl iškeldinimo žyminis mokestis sudaro 137,00 Lt. Patenkinus ieškinį iš dalies, ši suma valstybei priteistina iš atsakovo N. L. (LR CPK 96 str. l d.)

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Iškeldinti atsakovą N. L. (N. L.), a.k. ( - ) su visais jam priklausančiais daiktais iš ieškovui Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos Karlskronos g. 3-14, Klaipėdoje, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

15Priteisti iš atsakovo N. L. (N. L.), a.k. ( - ) 137,00 Lt žyminio mokesčio valstybei.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai