Byla 2-294-786/2008

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja V. R., sekretoriaujant N. K., dalyvaujant pareiškėjui K. G., suinteresuoto asmens Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovei D. V., suinteresuoto asmens Anykščių regioninio parko direkcijos atstovui K. Š., suinteresuoto asmens Anykščių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus atstovei V. J., suinteresuoto asmens Utenos apskrities viršininko administracijos atstovei S. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo K. G. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

2Pareiškėjas K. G. pareiškimu kreipėsi į teismą ir prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad žemės sklype ( - ), yra buvusi sodyba. Teismo posėdžio metu pareiškėjas K. G. prašė prašymą tenkinti ir paaiškino, jog 2007-11-20 jis įsigijo žemės sklypą ( - ). Šiuo metu šis žemės sklypas yra miško ūkio paskirties, hidrografinio draustinio teritorijoje, prie vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos, todėl statybos jame leistinos tik esamose ir buvusiose sodybvietėse. Šis žemės sklypas anksčiau priklausė A. Č., kuris jame turėjo sodybą su trobomis. Pareiškėjas, norėdamas buvusioje sodybvietėje statyti statinius, kreipėsi dėl leidimo statybai išdavimo, tačiau jį atsisakyta išduoti, kadangi nėra duomenų, patvirtinančių sodybos stovėjimą. Sodybos nurodytame sklype buvimą patvirtina Lietuvos centrinio valstybės archyvo išduota pažymą, kur nurodyta, kad A. Č. iš J. M. įsigijo sodybą su 1 ha 65 arų plotu, ten turėjo trobas ir gyveno. Tai, kad nurodytame sklype stovėjo sodyba patvirtina 2007-12-03 Antstolio A. B. surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 0025/07/00032, kuriame nurodyta, jog ten yra pamatai, šalia stovi gelžbetoninis elektros stulpas, prie kurio yra pritvirtinti elektros laidai. Negalėdamas kitokia tvarka gauti daiktinėms teisėms įregistruoti reikiamų dokumentų ir spręsti statybų klausimą, pareiškėjas kreipiasi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Juridinio fakto nustatymas reikalingas tam, kad galėtų keisti žemės paskirtį ir gauti statybos leidimą bei atstatyti sodybą.

3Suinteresuoto asmens - Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovė prieštaravo prašomo fakto nustatymui. Nurodė, kad pareiškėjo žemės sklypas patenka į Anykščių regioninio parko teritoriją, sklypo pagrindinė tikslinė paskirtis yra miškų ūkis. O pagal Miškų įstatymą miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik išimtinais atvejais. Vadinasi, statyti statinius, nesusijusius su miško veikla, miškų ūko paskirties žemėje neleidžiama. Kadangi galiojantys norminiai aktai nenumato galimybės miško paskirties žemėje statyti gyvenamuosius namus ir jų priklausinius, todėl šioje civilinėje byloje nustatytas juridinis faktas nesukels pareiškėjo pageidaujamų pasekmių – projektavimo sąlygų sąvadas buvusios sodybos atstatymui išduotas nebus, vadinasi pareiškėjas neįgis statytojo statuso. Suinteresuoto asmens nuomone, byla turi būti nutraukiama.

4Suinteresuoto asmens – Anykščių rajono regioninio parko direkcijos atstovas prieštaravo prašomo fakto nustatymui. Nurodė, kad pareiškėjui išduotame VĮ Registrų centro Utenos filialo 2007-11-20 pažymėjime apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre pažymėta, kad žemės sklypas, esantis ( - ) priklausantis K. G. yra miško ūkio paskirties. Statinių statyba miško paskirties žemėje prieštarauja Miškų įstatymui ir Žemės įstatymui. Kadangi juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas šioje situacijoje yra betikslis, prašė bylą nutraukti

5Suinteresuoto asmens – Anykščių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus atstovė prieštaravo prašomo fakto nustatymui. Nurodė, kad pareiškėjo sklypas, esantis ( - ) rajone yra Saugomoje teritorijoje, žemė yra miško paskirties. Todėl prašo pareiškimo netenkinti ir bylą nutraukti.

6Suinteresuoto asmens – Utenos apskrities viršininko administracijos atstovė prieštaravo prašomo fakto nustatymui. Nurodė, kad pareiškėjo valdomas žemės sklypas yra miškų ūkio paskirties. Statybas miškų ūkio paskirties sklypuose reglamentuoja LR Miškų įstatymas ir LR Žemės įstatymas. Šie įstatymai nenumato galimybės miško žemėje statyti statinius. Nors pareiškėjas nurodo, jog ketina keisti žemės sklypo paskirtį, tačiau pagal LR Vyriausybės nutarimu patvirtintą „Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos apyrašą“ miško žemė paverčiam kitomis naudmenomis tik išimtinais atvejais, derinant valstybės, miško savininko ir visuomenės interesus. Atsižvelgiant į tai, kad juridinio fakto apie buvusios sodybos egzistavimą nustatymas nesukurtų jokių teisinių pasekmių, prašo bylą nutraukti.

7Byla nutrauktina.

8Pagal CPK 444, 445 straipsnių nuostatas juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme.

9Kasacinis teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką bylose dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ne kartą pažymėjo, kad nustatytini ne bet kokie faktai, o tik tokie, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Dėl to, nagrinėjant klausimą dėl prašymo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, būtina įvertinti, ar prašomas nustatyti faktas, atsižvelgiant į atitinkamus santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, gali būti pagrindas atsirasti pareiškėjo siekiamoms įgyti teisėms.

10Žemės sklypas, priklausantis pareiškėjui, patenka į Anykščių regioninio parko teritoriją. Šio žemės sklypo pagrindinė tikslinė paskirtis yra miškų ūkio. Miškų įstatymas nustato specifinį atitinkamų teritorijų apsaugos režimą. Statinių statyba miško paskirties žemėje prieštarauja Miškų įstatymo 2 straipsnio 3 daliai , 11 straipsniui ir Žemės įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 punktui. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1998 m. birželio 1 d. ir 2006 m. kovo 14 d. nutarimuose yra konstatavęs, kad, atsižvelgiant į ekologinę, socialinę ir ekonominę miško reikšmę aplinkai, miškams, kaip ypatingiems nuosavybės teisės objektams, įstatymu gali būti nustatytas specialus, ypatingas teisinis režimas, lemiantis miško savininkų nuosavybės teisės tam tikrus apribojimus ir suvaržymus. Kadangi šie ribojimai užkerta kelią statyboms pareiškėjui priklausančioje miško žemėje, akivaizdu, kad pareiškėjo prašomo nustatyti fakto nustatymas nesuteiks jam siekiamos įgyti teisės statyti sodybos pastatus miške. Konstatavus, kad, atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, prašomas nustatyti faktas neįgis juridinės reikšmės, akivaizdu, kad nėra vienos iš būtinų jo nustatymo sąlygų (( - ) straipsnis).

11Pareiškėjas, įrodinėdamas savo prašymo nustatyti sodybos buvimo faktą pagrįstumą, pateikė teismui dokumentus, patvirtinančius buvus sodybą dabartinėje miško žemėje. Sodybos buvimo iki miško užaugimo fakto neginčija ir suinteresuoti asmenys. Minėta, kad pagal ( - ) straipsnį juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tokį faktą. Kadangi pareiškėjas turi dokumentus, patvirtinančius buvus sodybą ir esant jos liekanas, tai konstatuotina, kad šioje byloje nėra dviejų būtinų sąlygų, suteikiančių teismui pagrindą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą. Esant šioms aplinkybėms byla nutrauktina (( - ) straipsnio 1 punktas).

12Teismas , vadovaudamasis LR ( - ) str., 445 str., 293 str., 290 str., 291 str.

Nutarė

13Civilinę bylą pagal pareiškėjo K. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Anykščių regioninio parko direkcijai, Anykščių rajono savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriui, Utenos apskrities viršininko administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, nutraukti.

14Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai