Byla 1-300-373/2019

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Laima Dumskienė, sekretoriaujant Rasai Fedinienei, dalyvaujant prokurorui Ramūnui Bačiuliui, kaltinamajam A. A., gynėjui advokatui Rimantui Tijūnėliui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje A. A., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ), teistas: 1) 2004-11-05 Palangos m. apyl. teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 178 straipsnio 4 dalį areštu 30 parų; 2) 2004-12-01 Klaipėdos m. apyl. teismo pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, 22 straipsnio 1 dalį, 207 straipsnio 1 dalį ir subendrinus su 2004-11-05 nuosprendžiu laisvės atėmimu 1 metams 7 mėnesiams, vadovaujantis BK 75 straipsniu, bausmės vykdymas atidėtas 2 metams; 3) 2005-04-07 Kretingos raj. apyl. teismo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį ir subendrinus su 2004-12-01 nuosprendžiu laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams, vadovaujantis BK 75 straipsniu bausmės vykdymas atidėtas 3 metams; 4) 2005-06-17 Klaipėdos raj. apyl. teismo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį ir subendrinus su 2005-04-07 bei 2004-11-05 nuosprendžiais laisvės atėmimu 2 metams 7 mėnesiams; 5) 2005-10-19 Klaipėdos raj. apyl. teismo pagal BK 241 straipsnio 1 dalį ir subendrinus su 2005-06-17 nuosprendžiu laisvės atėmimu 3 metams 2 mėnesiams 25 dienoms; 6) 2006-03-22 Klaipėdos m. apyl. teismo pagal BK 182 straipsnio 3 dalį ir subendrinus su 2004-11-05, 2004-12-01, 2005-06-17, 2005-10-19 nuosprendžiais laisvės atėmimu 3 metams 2 mėnesiams 25 dienoms; 7) 2009-07-30 Klaipėdos m. apyl. teismo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1 metams 6 mėnesiams; 8) 2009-10-28 Klaipėdos m. apyl. teismo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 241 straipsnio 1 dalį ir subendrinus su 2009-07-30 nuosprendžiu laisvės atėmimu 3 metams 6 mėnesiams; 9) 2010-02-01 Klaipėdos m. apyl. teismo pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir subendrinus su 2009-07-30, 2009-10-28 nuosprendžiais laisvės atėmimu 4 metams; 10) 2010-02-24 Kretingos raj. apyl. teismo pagal BK 178 straipsnio 1 dalį ir subendrinus su 2009-10-28 nuosprendžiu laisvės atėmimu 4 metams, konfiskuojant 1300 Lt į valstybės biudžetą; 11) 2010-02-25 Klaipėdos raj. apyl. teismo pagal BK 178 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 3 metams 6 mėnesiams; 12) 2018-08-24 Klaipėdos raj. apyl. teismo pagal BK 182 straipsnio 3 dalį 20 parų arešto; 13) 2019-03-20 Tauragės apyl. teismo Tauragės rūmų pagal BK 178 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 10 mėnesių, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal BK 178 straipsnio 4 dalį,

Nustatė

3A. A. 2018 m. gruodžio 1 d., apie 14.27 val. iš prekybos centro „( - ).“ savitarnos skyriaus, ( - ), pagrobė akumuliatorinį gręžtuvą „MAKITA ( - )“, 179 eurų vertės, ir akumuliatorių „MAKITA 1945580-0“, 69,95 eurų vertės, tuo padarydamas UAB „( - )“ 248,95 eurų turtinę žalą.

4Įrodymai ir veikos kvalifikavimo motyvai

5Kaltinamasis A. A. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2018 m. gruodžio mėnesį Utenoje, prekybos centre „( - )“ pavogė akumuliatorinį gręžtuvą „Makita“ ir jo akumuliatoriaus pakrovėją, kuriuos užsikišo po savo drabužiais ir išėjo pro kasas nesumokėjęs. Ieškinį pripažįsta.

6Kaltinamojo kaltė be visiško jo prisipažinimo įrodyta ir kitais byloje surinktais įrodymais, kurie ištirti sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau ir - BPK) 273 str.).

7Liudytojas L. J. parodė, kad jis 2018-12-01 savo automobiliu ,,T. A.", v. Nr. ( - ) iš ( - ) į Uteną atvežė du vyrus, kurių vardų ir pavardžių nežino, tik žino, kad jie yra atlikę laisvės atėmimo bausmę. Utenoje buvo sustojęs degalinėje kol pylė kurą į automobilį abu asmenys, kuriuos vežė, buvo išėję. Jie po maždaug 20 minučių grįžo, tačiau jis nematė ar jie parsinešė kokių daiktų (t.1, b.l. 143-145).

8Liudytojas J. R. parodė, kad jis dirba apsaugos darbuotoju prekybos centre "( - ).", ( - ). 2018-12-01, apie 16.10 val. pastebėjo, kad prekybinės ekspozicijos skyriuje nėra akumuliatorinio gręžtuvo MAKITA ( - ) SYE.18V, b/k 0088381659765-179 eurų vertės ir akumuliatoriaus MAKITA 194558-0 14,4 V b/k 00883813146290 - 69,95 eurų vertės. Peržiūrėjęs vaizdo kamerų įrašus, pamatė, kad 2018-12-01 apie 14.15 val. į prekybos centrą buvo užėję du vyriškiai, kurie 14.18 val. buvo priėję prie akumuliatorių ekspozicijos. Aukštesnio ūgio asmuo į striukės kišenę įsidėjo nuo ekspozicijos akumuliatorių ir kažkokiu įrankiu nuėmęs tvirtinimo juostelę paėmė akumuliatorinį gręžtuvą "Makita", jį užsikišo už kelnių juosmens ir pro kasą Nr. 1 nesusimokėjęs išėjo į lauką (t. 1, b.l. 110-127).

9Liudytojas J. R. pagal nuotrauką atpažino A. A., kaip asmenį, kuris pavogė akumuliatorinį gręžtuvą MAKITA ( - ) SYE.18V, b/k 0088381659765 ir akumuliatorių MAKITA 194558-0 14,4 V b/k 00883813146290 (t.1, b.l.110-117).

10Įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota prekybos centre “ ( - )“ savitarnos skyriuje vieta, iš kurios 2018-12-01 buvo pavogtas akumuliatorinis gręžtuvas „MAKITA ( - )“ ir jo akumuliatorius „MAKITA 1945580-0“ (t.1, b.l.10-16).

11Prekybos centro „M. V.“ vaizdo kamerų 2018-12-01 įrašuose užfiksuota kaip A. A. pagrobė akumuliatorinį gręžtuvą „MAKITA ( - )“ ir akumuliatorių „MAKITA 1945580-0 (t. 1, b.l. 50-106).

12Pagal UAB „Makveža“ prekių inventorizacijos duomenis akumuliatorinio gręžtuvo „MAKITA ( - )“ vertė - 179 eurai, akumuliatoriaus „MAKITA 1945580-0“ vertė - 69,95 eurai (t.1, b.l.7-8).

13Byloje surinktų įrodymų visuma leidžia padaryti išvadą, kad kaltinamasis A. A. pagrobė prekybos centro „M. V.“ savitarnos salės ekspozicijoje buvusius akumuliatorinį gręžtuvą „MAKITA ( - )“ - 179 eurų vertės ir akumuliatorių „MAKITA 1945580-0“ - 69,95 eurų vertės, padarydamas UAB „( - )“ 248,95 eurų turtinę žalą. Jo veika pagal pavogto turto vertę, kuri viršija 3 MGL, bet neviršija 5 MGL dydžio sumos (BK 190 straipsnio 1 dalis) ir nesant veiką kvalifikuojančių požymių, atitinka BK 178 straipsnio 4 dalies sudėtį.

14Bausmės skyrimo motyvai

15Skiriant bausmę kaltinamajam A. A. atsižvelgiama į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę – prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad veiką padarė būdamas recidyvistas.

16Kaltinamasis iki šios veikos padarymo buvo 12 kartų teistas už tyčinius nusikaltimus, iš jų daugiausia už nusikaltimus nuosavybei. Iš paskutinės laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietos grįžo 2018-11-05, o 2018-12-01 vėl padarė nusikalstamą veiką. ( - ) tardymo izoliatoriaus charakterizuojamas kaip vartojantis narkotines medžiagas, pažeidinėjantis bausmės atlikimo tvarką, nevykdantis administracijos reikalavimų, jam buvo skirtos drausminės nuobaudos (t.2, b.l.27).

17A. A. tiek iki šios veikos padarymo, tiek ir po to daugybę kartų baustas administracine tvarka, daugiausia už smulkias vagystes (t.2, b.l. 8-68).

18Jis neįtrauktas į psichiatrinę ir priklausomybių įskaitas, veikos padarymo metu Užimtumo tarnyboje nebuvo registruotas, nedirbo (t. 2, b.l. 69-71).

19A. A. padarė baudžiamąjį nusižengimą.

20Įvertinus neigiamus kaltinamojo A. A. asmenybę apibūdinančius duomenis, jo padarytos veikos pavojingumą, tai, kad jis nusikalto turėdamas neišnykusį teistumą už tyčinius nusikaltimus bei nuolat daro ne tik nusikaltimus, bet ir administracinius nusižengimus, jam skirtina arešto bausmė, kurios dydis, atsižvelgiant į jo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes, skaičiuotinas nuo šios bausmės už baudžiamuosius nusižengimus vidurkio iki maksimumo (BK 61 str.).

21Byloje atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamajam skirtina bausmė mažinama 1/3 (BK 641 straipsnis).

22Civilinis ieškinys

23UAB „( - )“ pareiškė civilinį ieškinį 248,95 eurų turtinei žalai atlyginti (t.1, b.l.43) ir pateikė pavogto turto vertę pagrindžiančius įrodymus (t.1, b.l.7-8).

24Kaltinamasis ieškinį pripažįsta.

25Ieškinys įrodytas ir tenkinamas visiškai (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau ir – BPK) 115 straipsnio 1 dalis).

26Kardomoji priemonė

27A. A. paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje – naikintina, nes jis atlieka laisvės atėmimo bausmę pagal 2019-03-20 Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų nuosprendį (t.2, b.l.17-18).

28Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti

29Tuščia pakuotė nuo akumuliatoriaus „Makita“, saugoma Utenos AVPK, Maironio g. 3, Utena (t.1, b.l. 133-134), kaip menkavertis daiktas, sunaikintina (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 304 – 305 str., 307 str.,

Nutarė

31A. A. pripažinti kaltu pagal BK 178 straipsnio 4 dalį ir paskirti areštą 45 paroms.

32Remiantis BK 641 str., bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti areštą 30 parų.

33Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su 2019-03-20 Tauragės apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo 10 mėnesių bausme ir paskirti galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą 10 mėnesių 25 dienoms.

34Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.

35Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

36Į bausmės laiką įskaityti bausmę, atliktą pagal 2019-03-20 Tauragės apylinkės teismo nuosprendį.

37A. A. panaikinti kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

38Priteisti iš A. A. 248,95 eurų UAB „( - )“ turtinei žalai atlyginti.

39Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - tuščią pakuotę nuo akumuliatoriaus „Makita“, saugomą Utenos AVPK, Maironio g. 3, Utena, sunaikinti, remiantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktu.

40Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Utenos apylinkės teismo Utenos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Laima... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje... 3. A. A. 2018 m. gruodžio 1 d., apie 14.27 val. iš prekybos centro „( - ).“... 4. Įrodymai ir veikos kvalifikavimo motyvai... 5. Kaltinamasis A. A. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2018 m.... 6. Kaltinamojo kaltė be visiško jo prisipažinimo įrodyta ir kitais byloje... 7. Liudytojas L. J. parodė, kad jis 2018-12-01 savo automobiliu ,,T. A.", v. Nr.... 8. Liudytojas J. R. parodė, kad jis dirba apsaugos darbuotoju prekybos centre "(... 9. Liudytojas J. R. pagal nuotrauką atpažino A. A., kaip asmenį, kuris pavogė... 10. Įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota prekybos centre “ ( - )“... 11. Prekybos centro „M. V.“ vaizdo kamerų 2018-12-01 įrašuose užfiksuota... 12. Pagal UAB „Makveža“ prekių inventorizacijos duomenis akumuliatorinio... 13. Byloje surinktų įrodymų visuma leidžia padaryti išvadą, kad kaltinamasis... 14. Bausmės skyrimo motyvai... 15. Skiriant bausmę kaltinamajam A. A. atsižvelgiama į jo atsakomybę... 16. Kaltinamasis iki šios veikos padarymo buvo 12 kartų teistas už tyčinius... 17. A. A. tiek iki šios veikos padarymo, tiek ir po to daugybę kartų baustas... 18. Jis neįtrauktas į psichiatrinę ir priklausomybių įskaitas, veikos padarymo... 19. A. A. padarė baudžiamąjį nusižengimą.... 20. Įvertinus neigiamus kaltinamojo A. A. asmenybę apibūdinančius duomenis, jo... 21. Byloje atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamajam skirtina bausmė... 22. Civilinis ieškinys... 23. UAB „( - )“ pareiškė civilinį ieškinį 248,95 eurų turtinei žalai... 24. Kaltinamasis ieškinį pripažįsta.... 25. Ieškinys įrodytas ir tenkinamas visiškai (Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 26. Kardomoji priemonė... 27. A. A. paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis... 28. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti... 29. Tuščia pakuotė nuo akumuliatoriaus „Makita“, saugoma Utenos AVPK,... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 304... 31. A. A. pripažinti kaltu pagal BK 178 straipsnio 4 dalį ir paskirti areštą 45... 32. Remiantis BK 641 str., bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti areštą 30 parų.... 33. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę... 34. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.... 35. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.... 36. Į bausmės laiką įskaityti bausmę, atliktą pagal 2019-03-20 Tauragės... 37. A. A. panaikinti kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai... 38. Priteisti iš A. A. 248,95 eurų UAB „( - )“ turtinei žalai atlyginti.... 39. Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti -... 40. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali...