Byla 2-457-255/2012
Dėl praleisto įstatymu nustatyto termino atnaujinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Regina Bertašienė, sekretoriaujant Vilmai Petraitienei, civilinėje byloje pagal pareiškėjo M. S. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, suinteresuotam asmeniui G. S. dėl praleisto įstatymu nustatyto termino atnaujinimo,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme priimtas pareiškėjo M. S. pareiškimas suinteresuotam asmeniui Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, G. S. dėl praleisto įstatymu nustatyto termino atnaujinimo.

3Į teismo 2012-02-20 posėdį neatvyko nei pareiškėjas, nei pareiškėjo atstovas. Duomenų apie neatvykimo priežastis proceso dalyviai nepateikė. Taip pat teisme nėra gautas prašymas nagrinėti bylą pareiškėjui nedalyvaujant.

4Pareiškimas paliktinas nenagrinėtu (CPK 296 str. 1 d. 6 p.).

5Pareiškėjas į teismo posėdį neatvyko, apie parengiamojo teismo posėdžio laiką ir vietą informuotas tinkamai. Neatvykimo priežasčių nepranešė, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, nagrinėti bylą jam nedalyvaujant taip pat nepateikė. Sudaryta atstovavimo sutartis su advokatu J. D. (b.l. 4), 2011-12-28 teismo nutartis dėl suinteresuoto asmens įtraukimo į procesą ir papildomų įrodymų pateikimo įteikta advokatui, tačiau nutartyje nurodytas įpareigojimas neįvykdytas. Paskirtas teismo posėdis 2012-01-23, apie posėdį pareiškėjo atstovui pranešta tinkamai, tačiau į posėdį nei pareiškėjas nei jo atstovas neatvyko, atvyko tik Klaipėdos apskrities valstybines mokesčių inspekcijos atstovė. Bylos nagrinėjimas atidėtas 2012-02-20, kaip jau minėta, į teismo posėdį pareiškėjo atstovas neatvyko, nors apie bylos nagrinėjimą informuotas tinkamai (b.l. 35)

6Dalyvaujantys byloje asmenys privalo domėtis bylos eiga, sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai (CPK 7 str. 2 d.). Pareiškėjas nei jo atstovas bylos eiga nesidomėjo, į paskirtus teismo posėdžius neatvyko du kartus, todėl yra pagrindas pareiškimą palikti nenagrinėtu (CPK 296 str. 1 d. 6 p.). Ši aplinkybė neužkerta kelio pareiškėjui vėl kreiptis į teismą bendra tvarka (CPK 297 str.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 230, 246, 290-291 str., 296 str. 1 d. 6 p. teismas

Nutarė

8pareiškėjo M. S. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, suinteresuotam asmeniui G. S. dėl praleisto įstatymu nustatyto termino atnaujinimo palikti nenagrinėtu.

9Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai