Byla eB2-3191-577/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei J. V. individualiai įmonei „Kedras“, bendraatsakovis V. J., trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI)

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei J. V. individualiai įmonei „Kedras“, bendraatsakovis V. J., trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI),

Nustatė

2ieškovas pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovei J. V. IĮ „Kedras“, motyvuodamas tuo, kad atsakovė yra nemoki, nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, 2018 m. sausio 17 d. skola Fondo biudžetui yra 4 918,43 Eur (3 531,30 VSD įmokų už savininką, 1 359,96 Eur PSD įmokų ir 27,17 Eur delspinigių), draudėjo sąskaitose lėšų nepakanka skolai Fondo biudžetui padengti, antstoliui perduoti vykdyti sprendimai dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka neįvykdyti, draudėjas bei įmonės jos savininkas neturi turto, į kurį galima nukreipti skolos Fondo biudžetui išieškojimą.

3Atsakovė J. V. individuali įmonė „Kedras“ ir jos savininkas V. J. atsiliepimų į pareiškimą, reikalaujamų pateikti finansinių dokumentų nepateikė.

4Trečiasis asmuo VMI atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

6Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Juridinių asmenų registre atsakovė J. V. IĮ „Kedras“ (į. k. 120414974), įregistruota 1991 m. vasario 28 d., jos savininkas – V. J.. Finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registro tvarkytojui įmonė nėra pateikusi. Duomenų apie įmonės realią finansinę būklę teismas neturi. Iš bylos duomenų matyti, jog įsiskolinimas 2018 m. sausio 17 d. skola Fondo biudžetui yra 4 918,43 Eur (3 531,30 VSD įmokų už savininką, 1 359,96 Eur PSD įmokų ir 27,17 Eur delspinigių). Ieškovė nurodė, kad banko įstaigoms reguliariai perdavinėjo mokėjimo nurodymus dėl lėšų pervedimo ne ginčo tvarka, tačiau draudėjo sąskaitose lėšų nepakako mokėjimo nurodymams padengti, Fondo valdybos Vilniaus skyriaus sprendimai dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka buvo perduoti antstoliui, tačiau sprendimai iki šiol neįvykdyti. VĮ Viešųjų registrų duomenimis, atsakovė bei įmonės savininkas nuosavybės teise registruotino nekilnojamojo turto neturi. VĮ Regitra duomenimis, įmonė transporto priemonių neturi, o savininko V. J. vardu registruotos 4 transporto priemonės – Citroen XM, valst. Nr. ( - ) Hyundai Lantra, valst. Nr. ( - ) VW Jetta, valt. Nr. ( - ) bei ( - ) valst. Nr. ( - ) – kurios išregistruotos; jų dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas; taikomi apribojimai. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė valdytų nuosavybės teise kokį nors kitą materialų turtą, turėtų lėšų banko sąskaitoje ar kasoje. Skola VSDFV ieškinio pateikimo metu siekė 4 918,43 Eur; šiuo metu – 4 745,56 Eur. Apdraustųjų asmenų nėra, kas leidžia daryti išvadą, kad įmonė veiklos nevykdo.

8Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui pateiktus ieškovo, iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad įmonė yra nemoki ir negali atsiskaityti su kreditoriais, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

9ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinktas administratorius UAB „Lideres“, kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

10Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

11iškelti J. V. individualiai įmonei „Kedras“ (į. k. 120414974, registracijos adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 54-36) bankroto bylą.

12Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Lideres“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA147).

13Uždėti J. V. individualios įmonės „Kedras“ (į. k. 120414974, registracijos adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 54-36) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

15Pavesti paskirtai bankroto administratorei:

161) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

172) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

183) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

19Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

20Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Įmonės savininką per tuos pačius terminus įpareigoti pateikti administratoriui viso jo (jų) turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė.

21Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

22Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, rašytinio proceso... 2. ieškovas pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovei 3. Atsakovė J. V. individuali įmonė „Kedras“ ir jos... 4. Trečiasis asmuo VMI atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas. ... 6. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 7. Juridinių asmenų registre atsakovė J. V. IĮ... 8. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui pateiktus ieškovo,... 9. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 10. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio... 11. iškelti J. V. individualiai įmonei „Kedras“ (į. k.... 12. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Lideres“ (bankroto administravimo... 13. Uždėti J. V. individualios įmonės „Kedras“ (į. k.... 14. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 15. Pavesti paskirtai bankroto administratorei:... 16. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 17. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 18. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 19. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas... 20. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 21. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 22. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...