Byla eB2-339-755/2019
Dėl bankroto

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Eigirdas Činka, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutavusios UAB „Jėgainė 1“ kreditoriaus M. R. prašymą leisti jo lėšomis atlikti bankrutavusios UAB „Jėgainė 1“ dokumentų patikrinimą,

Nustatė

2M. R. kaip bankrutuojančios UAB „Jėgainė 1“ kreditorius prašo leisti jo lėšomis atlikti bankrutavusios UAB „Jėgainė 1“ dokumentų patikrinimą , jį pavedant atlikti siūlomam įgaliotam atstovui Raimondui Janavičiui. Nurodo, kad siekia Įmonių bankroto įstatymo( toliau tekste-ĮBĮ) 21 straipsnio 3 dalies pagrindu patikrinti įmonės dokumentus, nes ketina ginčyti įmonės sandorius, susijusius su akcininko ir direktoriaus G. M. darbo užmokesčio padidinimu, bei mano, kad įmonės bankrotas galėjo būti tyčinis.

3Prašymas tenkinamas.

4Panevėžio apygardos teismo 2018 m. birželio 4 d. nutartimi UAB „Jėgainė 1“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto administravimo biuras“. Kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai 33704,31 Eur sumai patvirtinti 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi, M. R. patvirtintas kreditinis reikalavimas sudaro 15411,64 Eur. M. R. reikalavimai sudaro daugiau nei 40 proc. nuo teismo patvirtintų reikalavimų. 2018 m. lapkričio 26 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas, gavęs motyvuotą prašymą, gali leisti šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas teises siekiančiam įgyvendinti kreditoriui (kreditoriaus įgaliotam atstovui, turinčiam aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimą (teisės ar ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį) ar teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą), arba grupės kreditorių įgaliotiems ne daugiau kaip dviem šioje dalyje nurodytą išsilavinimą turintiems atstovams, jeigu kreditoriaus ar grupės kreditorių reikalavimų suma vertine išraiška kartu sudaro ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos), savomis lėšomis atlikti įmonės dokumentu ir kitos informacijos patikrinimą. ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytos kreditoriaus teisės yra ginčyti įmonės sudarytus sandorius (actio Pauliana), kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ir kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų.

6Minėta, M. R. reikalavimas yra 15441,64 Eur, taigi didesnis nei įstatymu nustatyta minimali 10 proc. riba, kai kreditorius gali siekti atlikti įmonės dokumentų patikrinimo. Jis nurodo teisme ginčijąs bendrovės akcininkų susirinkimo nutarimus bei sieja inicijuoti tyčinio bankroto bylą. Iš Liteko duomenų matyti, jog Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose nagrinėjama civilinė byla civilinė byla Nr. e2-293-400/2019, kurioje M. R. pateikė ieškinį atsakovams G. M., bankrutuojančiai UAB „Jėgainė 1“, tretieji asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius,Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl 2018 m. sausio 29 d. UAB „Jėgainė 1“ pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimto sprendimo dėl G. M. nustatyto darbo užmokesčio dydžio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo. Šioje byloje jis kelia klausimus dėl bendrovės vadovo galimai nesąžiningų , bendrovei nenaudingų veiksmų, kelia klausimus dėl informacijos gavimo. Ieškinio pateikimo faktas, pareiškėjo nurodomas siekis spręsti dėl galimai tyčinio bendrovės bankroto procedūros inicijavimo leidžia spręsti, jog kreditorius turi įstatymu pagrįstą interesą atlikti bendrovės dokumentų patikrinimą.

7Dėl dokumentų patikrinimo apimties teismas nepasisako, nes toks prašymas nebuvo formuluotas, bet atkreipia dalyvaujančių procese asmenų dėmesį ,jog pagal ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalies nuostatas įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimas gali būti atliekamas tik su administratoriumi ir kreditorių susirinkimo pirmininku sudarius konfidencialumo sutartį, kurios formą tvirtina šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Sudarius konfidencialumo sutartį, administratorius turi leisti kreditoriui administratoriaus darbo valandomis patekti į patalpas, kur saugomi įmonės dokumentai ir kita su tikrinamais sandoriais susijusi informacija, sudaryti sąlygas susipažinti su įmonės dokumentais, reikalingais sandoriams patikrinti, atsakyti į kreditorių ar jų atstovų klausimus, susijusius su patikrintų įmonės dokumentų ar kitos informacijos patikslinimu, ir per įmanomai trumpiausią laiką pateikti jam žinomą papildomą informaciją ir (ar) prašomas dokumentų kopijas.

8Pareiškėjo nurodytas kaip jo įgaliotas dokumentų patikrinimui asmuo atitinka įstatyme nustatytus reikalavimus-turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimą (teisės ar ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį) ar teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą), todėl jam leistina tai atlikti.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

10M. R. prašymą tenkinti, leisti M. R. jo lėšomis atlikti bankrutavusios UAB „Jėgainė 1“ dokumentų patikrinimą, jį pavedant atlikti pareiškėjo įgaliotam atstovui Raimondui Janavičiui, a.k(duomenys neskelbtini)

11Nutarties kopiją išsiųsti kreditoriui ir administratoriui, įpareigojant jį supažindinti su šia nutartimi kreditorius.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai