Byla e2-199-877/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Modestai Petkūnaitei, Ingai Dvareckaitei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Mediena statybai“ bankroto administratorei Ž. J., atsakovui V. M. ir jo atstovui advokatui Linui Mažonui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Mediena statybai“ ieškinį atsakovui V. M. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

31.

4Ieškovė bankrutavusi UAB „Mediena statybai“, atstovaujama bankroto administratorės Ž. J., ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. M. 12 530,71 Eur žalai atlyginti bei 5 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

51.1.

6Ieškinyje nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2017-03-24 nutartimi UAB „Mediena statybai“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta Ž. J.. Atsakovas Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio pagrindu įgijo pareigą perduoti bankrutuojančios bendrovės turtą ir visus dokumentus bankroto administratoriui. Bankroto administratorius susipažinęs su įmonės dokumentais nustatė, kad paskutinis UAB „Mediena statybai“ direktorius V. M. kaip atskaitingas asmuo šiai dienai turi 12 530,71 Eur dydžio nepanaudotą UAB „Mediena statybai“ avanso likutį. Tarp administratorei perduotų įmonės dokumentų nėra atsakovo 12 530,71 Eur dydžio avanso panaudojimą įmonės interesams patvirtinančių dokumentų, taip pat įrodymų, kad šias lėšas atsakovas būtų grąžinęs į įmonės kasą ar sąskaitą. Remiantis VĮ Registrų centras duomenimis, V. M. buvo paskutinis UAB „Mediena statybai“ direktorius ir ėjo šias pareigas nuo 2014-04-15 iki 2017-03-01, t. y. iki įmonės veiklos pabaigos, kadangi po 2017-03-01 įmonė veiklos nevykdė, darbuotojų neturėjo. Pagal administratorei perduotus UAB „Mediena statybai“ dokumentus įmonė paskutinius pirkimus atliko 2015 metų liepos mėnesį. Pagal V. M. avanso apyskaitą Nr. 15-05-05, sudarytą 2015-05-31, patvirtintą paties V. M. parašu, atsakovas turėjo 11 744,29 Eur dydžio nepanaudotą UAB „Mediena statybai“ avanso likutį. Po to atsakovas iš įmonei priklausančios sąskaitos, esančios SEB banke išsiėmė sau grynais viso 2 370,00 Eur. Kadangi bankroto administratorei atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad 12 530,71 Eur jo žinioje esantį nepanaudotą avanso likutį būtų panaudojęs įmonės interesams ar kad šias lėšas atsakovas būtų grąžinęs į įmonės kasą ar sąskaitą todėl mano, jog dėl atsakovo neteisėtų veiksmų UAB „Mediena statybai“ ir jos kreditoriai patyrė nuostolius viso 12 530,71 Eur sumai.

71.2.

8Ieškovė 2018 m. liepos 4 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad sumažina ieškinio sumą ir prašo priteisti 11 978,89 Eur žalai atlyginti. Administratorė, patikrinusi visus iš FNTT gautus Bendrovės dokumentus nustatė, kad į atsakovo avanso apskaitas nebuvo įtraukti V. M. mokėjimai, atlikti po 2015-07-31 už Bendrovei suteiktas paslaugas 551,82 Eur sumoje pagal sekančius dokumentus. (2015-09-30 pinigų priėmimo kvito LIS Nr.158 kopija, 2015-09-14 pinigų priėmimo kvito KET Nr.15-09-010 kopija, 2015-08-12 AB Lietuvos pašto kvito kopija, 2015-10-02 AB Lietuvos pašto kvito kopija, 2015-09-14 AB Lietuvos pašto kvito kopija, 2015-10-02 AB Lietuvos pašto kvito kopija, 2015-08-25 UAB Medicinos banko mokėjimo patvirtinimo kopija, 2015-10-15 AB Lietuvos pašto kvito kopija.)

91.3.

10Ieškovės atstovė teismo posėdžiuose paaiškino, kad ne vieną kartą ragino atsakovą atvykti ir susipažinti su jai perduotais įmonės dokumentais, tačiau atsakovas į raginimus nereagavo.

111.4.

12Ieškovės teigimu, atsakovas neužtikrino, kad įmonės buhalterinė apskaita būtų vedama tinkamai, todėl jo atsikirtimai, kad kratos metu nebuvo sudaryti detalūs segtuvuose esančių dokumentų apyrašai, yra nepagrįsti, kadangi pati įmonė savo laiku tokių apyrašų nebuvo sudariusi.

132.

14Atsakovas V. M. atsiliepime į ieškinį nurodė, jog su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Teigė, kad ieškinys paremtas pamąstymais, o ne įrodymais. Visi įmonės dokumentai buvo paimti FNTT tarnybos, tame tarpe ir dėl ieškinyje minimo 12530 Eur nepanaudoto likučio, dėl to atsakovas neturėjo galimybės jų pateikti, t. y. nurodė, kad tarp įmonės dokumentų gali būti dokumentų neįtrauktų į V. M. avanso apyskaitas, kurie sumažintų nepanaudotą avanso likutį. Atsiliepime į ieškinį atsakovas V. M. neginčija UAB „Mediena statybai“ piniginių lėšų, įtrauktų į jo avanso apyskaitas, gavimo, tačiau mano, kad nepanaudoto avanso likutis turėtų būti mažesnis. Atsakovas neturėjo ir neturi galimybės prieiti prie Bendrovės dokumentų ir pateikti juos kaip rašytinius įrodymus, mažinančius nepanaudoto avanso likutį.

152.1.

16Atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad visi įmonės dokumentai yra paimti FNTT tarnybos ir nesudarytas dokumentų apyrašas. Visas iš įmonės gautas lėšas jis panaudojo įmonės veikloje – statybinėms medžiagoms pirkti, apmokėti už įmonei suteiktas paslaugas.

172.2.

18Atsakovo atstovas advokatas Linas Mažonas teismo posėdyje nurodė, kad ieškovės reikalavimai nepagrįsti, dokumentus paėmė FNTT darbuotojai, kratos buvo atliktos nesilaikant įstatymo reikalavimų, dokumentai neaprašyti, o dėžės, į kurias buvo sudėti segtuvai, netinkamai užplombuotos, o vėliau iš viso sunaikintos.

19Ieškinys tenkinamas visiškai.

203.

21Byloje sprendžiamas ginčas dėl žalos, padarytos juridinio asmens vadovui aplaidžiai tvarkius buhalterinę apskaitą ir neperdavus bankroto administratoriui įmonės turto, atlyginimo įmonei, kuriai iškelta bankroto byla.

224.

23Bylos medžiaga bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 24 d. nutartimi UAB „Mediena statybai“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta Ž. J. (b. l. 6 – 8).

245.

25Kauno apygardos teismas UAB „Mediena statybai“ bankroto byloje 2017 m. birželio 27 d., 2018 m. kovo 7 d. ir 2018 m. balandžio 23 d. nutartimis patvirtino kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus 61 417,97 Eur sumai (b. l. 28 – 29) .

266.

27VĮ Registrų centras duomenimis V. M. buvo paskutinis UAB „Mediena statybai“ direktorius ir ėjo šias pareigas nuo 2014-04-15 iki 2017-03-01. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis pagal UAB „Mediena statybai“ apdraustųjų asmenų sąrašą už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2017-04-04 paskutiniai įmonės darbuotojai buvo atleisti 2015 m. rugsėjo mėnesį, direktoriui V. M., 2015-09-28 atleidus bendrovės vyr. buhalterę J. N. ir 2015-09-30 atleidus direktoriaus pavaduotoją V. K., V. M. buvo paskutinis bendrovėje dirbęs darbuotojas, t. y. VSDFV duomenimis po 2015-09-30 įmonė darbuotojų neturėjo (b. l. 122).

287.

29Ieškovė savo reikalavimą grindžia tuo, kad atsakovas, būdamas UAB „Mediena statybai“ vadovu, atsakingu už įmonės turto išsaugojimą, pažeidė CK 2.87 straipsnyje įtvirtintą pareigą sąžiningai ir protingai veikti juridinio asmens atžvilgiu ir nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu. Atsakovas negrąžino įmonei nepanaudoto 11 978,89 Eur avanso likučio, todėl jam turi būti taikoma civilinė atsakomybė.

308.

31CK 6.263 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1–4 dalyse.

329.

33Pagal ABĮ 37 straipsnio 8 dalį bendrovės vadovas organizuoja kasdienę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006, 2017 m. liepos 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-297-378/2017 14 punktas). Pagal ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 1 punktą bendrovės vadovas inter alia atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą.

3410.

35Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 str.). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Bendrovės vadovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės ir remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų paneigti šią prezumpciją (CPK 178 str., 182 str. 4 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166-421/2015).

3611.

37Fiduciarinės juridinio asmens organų narių pareigos yra įtvirtintos CK 2.87 straipsnyje: juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (1 dalis); jis turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo (2 dalis); jis privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (3 dalis); jis negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas juridinio asmens organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo (4 dalis); jis privalo pranešti kitiems juridinio asmens valdymo organo nariams arba dalyviams apie aplinkybes, nurodytas šio straipsnio 3 dalyje, ir nurodyti jų pobūdį ir, jei įmanoma, vertę (5 dalis); jis gali sudaryti sandorį su juridiniu asmeniu, kurio organo narys jis yra, tačiau apie tokį sandorį jis privalo nedelsdamas pranešti kitiems juridinio asmens organams arba dalyviams (6 dalis).

3812.

39ABĮ 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Ši bendrovės vadovo pareiga teismų praktikoje suformuluota kaip pareiga veikti išimtinai bendrovės interesais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-421/2018 50 punktas ir jame nurodyta kasacinio teismo praktika).

4013.

41Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas.

4214.

43Pagal V. M. avanso apyskaitą Nr. 15-05-05, sudarytą 2015 m. gegužės 31 d. patvirtintą V. M. parašu, bei jos priedą, atsakovas turėjo 11 744,29 Eur dydžio nepanaudotą UAB „Mediena statybai“ avanso likutį (b. l. 14; 15). Po to atsakovas iš įmonei priklausančios sąskaitos Nr. LT14 7044 0600 0776 033, esančios SEB banke išsiėmė sau grynais viso 2 370,00 Eur (b. l. 16 – 18).

4415.

45Iš V. M. kaip atskaitingo asmens avanso apyskaitas už 2015 metų birželio ir liepos mėnesius, nustatyta, kad V. M. per 2015 m. birželio mėnesį panaudojo įmonės reikmėms viso 1 113,42 Eur (406,04 + 648,23 + 59,15) (b. l. 19 – 21), 2015 m. liepos mėnesį – 470,16 Eur (224,69 + 54,06 + 191,41) (b. l. 22 – 24). Tokiu būdu V. M. kaip atskaitingas asmuo 2015-07-31 turėjo 12 530,71 Eur (11744,29 + 2370,00 - 1113,42 – 470,16) dydžio nepanaudotą UAB „Mediena statybai“ avanso likutį, kurio susidarymas yra detaliai atvaizduotas avanso apyskaitose už 2015 m. birželio ir liepos mėnesius (b. l. 19 – 24). Be to, į avansines apyskaitas nebuvo įtraukti V. M. mokėjimai, atlikti po 2015-07-31 už Bendrovei suteiktas paslaugas 551,82 Eur sumoje pagal sekančius dokumentus: 2015-09-30 pinigų priėmimo kvitą LIS Nr.158– 52,56 Eur, 2015-09-14 pinigų priėmimo kvitą KET Nr.15-09-010 – 15,00 Eur, 2015-08-12 AB Lietuvos pašto kvitą -169,23 Eur, 2015-10-02 AB Lietuvos pašto kvitą – 51,45 Eur, 2015-09-14 AB Lietuvos pašto kvitas – 13,85 Eur, 2015-10-02 AB Lietuvos pašto kvitą – 71,20 Eur, 2015-10-15 AB Lietuvos pašto kvitą – 12,81 Eur, 2015-08-25 UAB Medicinos banko mokėjimo patvirtinimą – 165,72 Eur (b. l. 71 – 78). Taigi, pagal byloje esančius įrodymus V. M. įmonei negrąžino 11978,89 Eur.

4616.

472018 m. kovo 8 d. BUAB ,,Mediena statybai“ bankroto administratorė Ž. J. atsakovui V. M. pareiškė pretenziją, kurioje pareikalavo, kad atsakovas padengtų 12 530, 71 Eur įsiskolinimą (b. l. 25 – 27).

4817.

49UAB „Mediena statybai“ direktorius V. M. 2015 m. spalio 8 d. išdavė V. M. įgaliojimą (b. l. 121).

5018.

51Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos nusikalstamų veikų tyrimo skyriuje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 03-6-00074-15 pagal požymius nusikalstamų veikų, numatytų Baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d., 183 str. 2 d., 183 str. 1 d. ir visi įmonės dokumentai buvo paimti iš buvusio įmonės vadovo V. M. ir buhalterės J. N..

5219.

532018 m. vasario 2 d. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras surašė kaltinamąjį aktą, pagal kurį V. M. kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d., 184 str. 2 d., 183 str. 1 d., padarymu, tarp jų ir UAB „Mediena statybai“ apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymu ir jo žinioje buvusio šios įmonės turto pasisavinimu ir iššvaistymu. Šioje baudžiamojoje byloje UAB „Mediena statybai“ bankroto administratorė yra pareiškusi civilinius ieškinius 5000 Eur sumai pagal už neįvardintas paslaugas JAV bendrovės „JOHN & JOHN, Inc I“ atstovybei pagal 2014-02-14 sąskaitą faktūrą serija AB Nr.02/13 3 perduotas įmonės lėšas ir 918,28 Eur sumai dėl L. Ž. neva išmokėto darbo užmokesčio (b. l. 124-141).

5420.

55Kauno apygardos teisme ikiteisminio tyrimo Nr. 03-6-00074-15 pagrindu nagrinėjama baudžiamoji byla Nr. 1-27-383/2019. Atsakovas į šią civilinę bylą pateikė teisiamųjų posėdžių, kuriuose buvo apklausti liudytojai D. Ž. ir G. S., garso įrašus. Tyrėjas D. Ž., apklausiamas liudytoju 2018-10-23 teisiamajame posėdyje, nurodė, kad jis 2016 m. vasario 19 d. atliko kratas V. M. namuose, darbo vietoje ir deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Darbo vietoje radęs daug dokumentų, priėmė nutarimą visus išimtus segtuvus su dokumentais sudėti į dėžes, dėžes užplombuoti. Kitą dieną dėžės, dalyvaujant V. M. buvo atplombuotos, surašyti ir sunumeruoti visi dokumentai, kurie buvo paimti kratos metu Savanorių pr.. 2016 m. vasario 23 d., atplombuojant dėžes buvo rašomas apžiūros protokolas, jame V. M. savo parašu patvirtino, kad plomba nepažeista. Liudytojas nurodė, kad V. M. gyvenamojoje vietoje buvo rasta nedaug dokumentų, todėl jie visi iš karto buvo suskaičiuoti ir tai nurodyta protokole. Visus išimtus dokumentus vėliau aprašė ir išvardino specialistė išvadoje, visi buvę segtuvuose dokumentai yra saugomi, nėra dingę, o pasibaigus ikiteisminiam tyrimui perduoti bankroto administratorei, kuri įpareigota juos saugoti.

5621.

57Pagal nagrinėjamoje byloje esančius duomenis atsakovas, būdamas atsakingas už buhalterinių dokumentų apskaitą, jų saugojimą (Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalis, 21 straipsnis), nepateikė jokių dokumentų, įrodančių 11 978,89 Eur dydžio nepanaudoto avanso likučio panaudojimą įmonės interesams, taip pat įrodymų, kad šias lėšas atsakovas būtų grąžinęs į įmonės kasą ar sąskaitą, todėl atsakovo veiksmai prieštarauja ieškovės interesams ir yra neteisėti. Vadovo veiksmai ir elgesys negali būti aiškinami kaip normali, bet vėliau nepasiteisinusi verslo rizika, vadovo elgesys rodo, kad jis, vadovaudamas bendrovei, nebuvo tiek rūpestingas, kiek akivaizdžiai buvo būtina esamomis aplinkybėmis. Konstatuotas asmens veiksmų neteisėtumas ir jo kaltė savaime nepagrindžia žalos padarymo, todėl asmuo, kuris reikalauja atlyginti žalą, turi įrodyti tiek žalos faktą, tiek jos dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-145-415/2017). Ieškovui atstovaujanti bankroto administratorė ieškinį dėl atsakovo lėšų neperdavimo ieškovei grindžia ieškovo avanso apyskaita, lėšų panaudojimo suvestinėmis, banko sąskaitos išrašu. Iš pateiktų bankroto administratorės priedų matyti, kad buvo vertinamos įmonės buhalterinės operacijos (banko, kasos, avanso apyskaitų), kas leidžia konstatuoti, kad atsakovui buvo išmokami pinigai per bendrovės sąskaitas bankuose, o jis išleisdavo pirkimams už grynus pinigus ir įmonei pateikdavo prekių ar paslaugų apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus. Įvertinus pateiktus įrodymus nustatyta, kad buvęs vadovas V. M. BUAB „Mediena statybai“ liko skolingas 11 978,89 Eur, avansinės apyskaitos patvirtina, kad ši suma buvo perduota ieškovui, o tarp įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų, patvirtinančių, kad pinigai buvo panaudoti įmonės veikloje, nėra. Teismo vertinimu, būtent tokia suma yra pagrįsta ir priteistina iš atsakovo bendrovei.

5822.

59Atsakovo atsikirtimai, kad ne jis neišsaugojo įmonės dokumentų, o jie buvo prarasti kratų jo gyvenamojoje ir įmonės veiklos vietoje dėl neteisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų atmestini, kaip nepagrįsti. Iš atsakovo teismui pateiktų Kauno apygardos teismo posėdžių, kuriuose buvo apklausti liudytojai ikiteisminio tyrimo pareigūnai garso įrašų matyti, kad atsakovo gyvenamojoje vietoje buvo rasta nedaug įmonės dokumentų, o tai patvirtina aplinkybę, kad atsakovas net ir po to, kai jis pranešė VSDFV apie savo, kaip įmonės vadovo, darbo sutarties pasibaigimą, jokiam kitam vadovui ar įmonės įgaliotam asmeniui dalies įmonės dokumentų neperdavė. Kaip pažymėjo liudytojas D. Ž., darbo vietoje buvo rasta daug dokumentų, todėl buvo nutarta kratos vietoje jų neaprašyti, o dokumentų segtuvus sudėti į dėžes, jas užklijuoti ir užplombuoti. Tiek kratos vietoje užplombuojant dėžes, tiek ikiteisminio tyrimo įstaigoje dėžes atidarant dalyvavo atsakovas V. M., apžiūros protokole savo parašu patvirtinęs, kad plomba nepažeista. Dėl to teismui nekyla abejonių, kad ikiteisminio tyrimo metu paimti įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai buvo tinkamai perduoti bankroto administratorei, kuri iš jų nustatė įmonei ieškovo negrąžintą sumą. Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir įmonės dokumentus perdavus bankroto administratorei, atsakovas turėjo galimybę su dokumentais susipažinti bei jais grįsti savo atsikirtimus į ieškinį. Net ir šios bylos nagrinėjimo metu atsakovas ne kartą buvo raginamas bankroto administratorės atvykti ir susipažinti su jai pateiktais dokumentais, tačiau atsakovas pasirinko poziciją ne savo atsikirtimus pagrįsti, o tiesiog viską neigti. Teismas papildomai pažymi, kad teismo posėdyje vizualiai lygindamas atsakovo parašus pastebėjo, kad atsakovas įvairiuose dokumentuose pasirašinėja visiškai skirtingai: parašas jo asmens tapatybės kortelėje ir teismui posėdžio metu duotoje priesaikoje akivaizdžiai skiriasi, lygiai taip pat skiriasi parašas jo 2015 m. gegužės 31 d. avanso apyskaitoje ir 2015 m. spalio 8 d. išduotame V. M. įgaliojime. Atsakovas tokio neatitikimo logiškai paaiškinti nesugebėjo, todėl teismo vertinimu atsakovas sąmoningai dokumentuose pasirašo skirtingais parašais, dėl ko negali remtis šia aplinkybe kaip savo atsikirtimų pagrindu. Atsakovas nepateikė į bylą įrodymų, kad 11 978,89 Eur jis panaudojo įmonės veikloje. Tai patvirtina, kad jis, kaip įmonės vadovas, neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, išimtinai bendrovės interesais. Pinigų gavimo ar panaudojimo paskirties atsakovas neįrodė (CPK 12, 178 str.).

6023.

61Nagrinėjamos bylos duomenimis įrodyta, kad atsakovas pasisavino 11978,89 Eur įmonės lėšų (neteisėti veiksmai) (CK 6.246 str. 1 d.), kas lėmė tai (priežastinis ryšys) (CK 6.247 str.), jog ieškovė patyrė tiesioginius nuostolius (CK 6.249 str. 1 d). Tokie atsakovo veiksmai pažeidė bendrovės ir jos kreditorių interesus, todėl jam kyla pareiga atlyginti įmonei ir jos kreditoriams padarytą žalą.

6224.

63Nustačius atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas bei atsakovui jo kaltės prezumpcijos nepaneigus, ieškinys tenkinamas visiškai (CK 6.246-249 straipsniai, CPK 178 straipsnis).

6425.

65Ieškovei iš atsakovo V. M. priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. gegužės 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d.). Dėl bylinėjimosi išlaidų

6626.

67Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

6827.

69Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei, remiantis CPK 80 straipsnio 7 dalimi, priteistina 269,53 (11978,89 x 3% x 75% ) Eur žyminio mokesčio (nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista) (CPK 96 str.).

7028.

71Ieškinį atmetus, atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

72Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsniu, 269 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

73Ieškinį tenkinti.

74Priteisti bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Mediena statybai“, juridinio asmens kodas 302694398, atstovaujamai bankroto administratorės Ž. J., iš V. M., asmens kodas ( - ) 11 978,89 Eur (vienuolika tūkstančių devynis šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus 89 ct) žalai atlyginti, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (11978,89 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. gegužės 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

75Priteisti iš V. M., asmens kodas ( - ) 269,53 Eur (du šimtus šešiasdešimt devynis eurus 53 ct) žyminio mokesčio valstybei, šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

76Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. 1.... 4. Ieškovė bankrutavusi UAB „Mediena statybai“, atstovaujama bankroto... 5. 1.1.... 6. Ieškinyje nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2017-03-24 nutartimi UAB... 7. 1.2.... 8. Ieškovė 2018 m. liepos 4 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad... 9. 1.3.... 10. Ieškovės atstovė teismo posėdžiuose paaiškino, kad ne vieną kartą... 11. 1.4.... 12. Ieškovės teigimu, atsakovas neužtikrino, kad įmonės buhalterinė apskaita... 13. 2.... 14. Atsakovas V. M. atsiliepime į ieškinį nurodė, jog su pareikštu ieškiniu... 15. 2.1.... 16. Atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad visi įmonės dokumentai yra paimti... 17. 2.2.... 18. Atsakovo atstovas advokatas Linas Mažonas teismo posėdyje nurodė, kad... 19. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 20. 3.... 21. Byloje sprendžiamas ginčas dėl žalos, padarytos juridinio asmens vadovui... 22. 4.... 23. Bylos medžiaga bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta,... 24. 5.... 25. Kauno apygardos teismas UAB „Mediena statybai“ bankroto byloje 2017 m.... 26. 6.... 27. VĮ Registrų centras duomenimis V. M. buvo paskutinis UAB „Mediena... 28. 7.... 29. Ieškovė savo reikalavimą grindžia tuo, kad atsakovas, būdamas UAB... 30. 8.... 31. CK 6.263 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis taip,... 32. 9.... 33. Pagal ABĮ 37 straipsnio 8 dalį bendrovės vadovas organizuoja kasdienę... 34. 10.... 35. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo... 36. 11.... 37. Fiduciarinės juridinio asmens organų narių pareigos yra įtvirtintos CK 2.87... 38. 12.... 39. ABĮ 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad bendrovės valdymo organai privalo... 40. 13.... 41. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį už apskaitos... 42. 14.... 43. Pagal V. M. avanso apyskaitą Nr. 15-05-05, sudarytą 2015 m. gegužės 31 d.... 44. 15.... 45. Iš V. M. kaip atskaitingo asmens avanso apyskaitas už 2015 metų birželio ir... 46. 16.... 47. 2018 m. kovo 8 d. BUAB ,,Mediena statybai“ bankroto administratorė Ž. J.... 48. 17.... 49. UAB „Mediena statybai“ direktorius V. M. 2015 m. spalio 8 d. išdavė V. M.... 50. 18.... 51. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus... 52. 19.... 53. 2018 m. vasario 2 d. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras surašė... 54. 20.... 55. Kauno apygardos teisme ikiteisminio tyrimo Nr. 03-6-00074-15 pagrindu... 56. 21.... 57. Pagal nagrinėjamoje byloje esančius duomenis atsakovas, būdamas atsakingas... 58. 22.... 59. Atsakovo atsikirtimai, kad ne jis neišsaugojo įmonės dokumentų, o jie buvo... 60. 23.... 61. Nagrinėjamos bylos duomenimis įrodyta, kad atsakovas pasisavino 11978,89 Eur... 62. 24.... 63. Nustačius atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas bei atsakovui jo kaltės... 64. 25.... 65. Ieškovei iš atsakovo V. M. priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos... 66. 26.... 67. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 68. 27.... 69. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei, remiantis CPK 80 straipsnio 7... 70. 28.... 71. Ieškinį atmetus, atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.... 72. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 73. Ieškinį tenkinti.... 74. Priteisti bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Mediena statybai“,... 75. Priteisti iš V. M., asmens kodas ( - ) 269,53 Eur (du šimtus šešiasdešimt... 76. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...