Byla e2-6782-1104/2019
Dėl iš vaikų išlaikymo fondo išmokėtų išmokų priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėjas Dmitrij Rancev rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus ieškinį atsakovui S. K. dėl iš vaikų išlaikymo fondo išmokėtų išmokų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

31. Ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 285,00 Eur permoką ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

42. Ieškovas nurodė, kad atsakovas S. K. laiku neinformavo Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo administracija) apie 2016 m. gruodžio 1 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo sprendimą, kuriuo nuo 2016 m. liepos 1 d. vaiko L. A. gyvenamoji vieta nustatyta su motina R. A. bei priteistas išlaikymas iš vaiko tėvo S. K., todėl už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2016 m. lapkričio mėn. susidarė permoka.

53. Atsakovas Fondo administracijai 2016 m. vasario 2 d. pateikė prašymą Nr. ( - ) (el. b. l. 5) gauti išmoką iš vaikų išlaikymo fondo vaikui L. A.. Atsižvelgiant į prašymą bei į 2016 m. vasario 1 d. antstolės N. J. pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą (el. b. l. 6), 2016 m. vasario 9 d. Fondo administracijos direktorius priėmė sprendimą Nr. ( - ) (el. b. l. 7) dėl išmokos iš vaikų išlaikymo fondo mokėjimo L. A..

64. Fondo administracija 2017 m. sausio 12 d. gavusi atsakovo pranešimą Nr. ( - ) (el. b. l. 9) bei 2017 m. sausio 13 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo nutarties kopiją Nr. ( - ) (el. b. l. 10-11), kuria nuo 2016 m. liepos 1 d. vaiko L. A. gyvenamoji vieta nustatyta su motina R. A. bei priteistas išlaikymas iš vaiko tėvo S. K., 2017 m. sausio 25 d. priėmė sprendimą Nr. ( - ) dėl išmokų iš vaikų išlaikymo fondo nutraukimo (el. b. l. 13). Atsakovui buvo išsiųsta pretenzija Nr. ( - ) dėl išmokų iš vaikų išlaikymo fondo mokėjimo nutraukimo ir permokos grąžinimo (el. b. l. 14). Ieškovas 2018 m. rugpjūčio 6 d. ir 2018 m. spalio 25 d. išsiuntė atsakovui pretenziją dėl išmokų, gautų iš Vaikų išlaikymo fondo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, grąžinimo, tačiau jos grįžo neįteiktos (el. b. l. 15-18).

75. Ieškovas prašo bylą (ieškinį) nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

8Teismas

konstatuoja:

9ieškinys tenkintinas visiškai

106. Ieškovo reikalavimai yra grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, todėl, atsižvelgiant į ieškovo prašymą, byla nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

11Dėl negrąžintos permokos

127. Atsakovas Fondo administracijai 2016 m. vasario 2 d. pateikė prašymą Nr. ( - ) (el. b. l. 5) gauti išmoką iš Vaikų išlaikymo fondo vaikui L. A.. Atsižvelgiant į minėtą prašymą ir į 2016 m. vasario 1 d. antstolės N. J. išduotą pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą (el. b. l. 6), 2016 m. vasario 9 d. Fondo administracijos direktoriaus sprendimu Nr. ( - ) (el. b. l. 7) atsakovo vaikui L. A. buvo skirta išmoka, kuri buvo mokama į atsakovo sąskaitą.

138. Fondo administracija 2017 m. sausio 12 d. gavusi atsakovo pranešimą Nr. ( - ) (el. b. l. 9) ir Ukmergės rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 13 d. nutarties kopiją Nr. ( - ) (el. b. l. 10-11), kuria nuo 2016 m. liepos 1 d. atsakovo vaiko L. A. gyvenamoji vieta nustatyta su motina R. A. bei priteistas išlaikymas iš vaiko tėvo, atsakovo S. K., 2017 m. sausio 25 d. priėmė sprendimą Nr. ( - ) dėl išmokų iš vaikų išlaikymo fondo nutraukimo (el. b. l. 13). Atsakovui buvo išsiųsta pretenzija Nr. ( - ) dėl išmokų iš vaikų išlaikymo fondo mokėjimo nutraukimo ir permokos grąžinimo (el. b. l. 14).

149. Ieškovas, nuo 2018 m. sausio 1 d. centralizuotai pradėjęs vykdyti vaikų išlaikymo išmokų apskaičiavimą, skyrimą ir mokėjimą, išmokėtų vaikų išlaikymo išmokų ir apskaičiuotų delspinigių išieškojimą iš skolininkų, 2018 m. rugpjūčio 6 d. ir 2018 m. spalio 25 d. pakartotinai išsiuntė atsakovui pretenziją dėl išmokų, gautų iš Vaikų išlaikymo fondo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, grąžinimo, tačiau jos grįžo neįteiktos (el. b. l. 15-18). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs permoką.

1510. Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo (toliau – VIFĮ) (redakcija galiojusi nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2018 m. sausio 1 d.) 6 straipsnio 1 dalies 1 punkte buvo nurodyta, kad Fondo administratorius privalo nutraukti fondo išmokų mokėjimą, kai išnyksta fondo išmokų mokėjimo pagrindai, nurodyti VIFĮ 3 straipsnyje. Minėto straipsnio 2 dalyje buvo numatyta, kad pareiškėjas privalo raštu pranešti Fondo administratoriui apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie šių aplinkybių atsiradimą. Atsakovas savo pareigos pranešti Fondo administratoriui apie atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos atsakovo teisei į išmokas, tinkamai neįvykdė ir laiku, t.y. per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie šios aplinkybės atsiradimą, nepranešė.

1611. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vaikų išlaikymo išmokų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nustačius, kad išmokos buvo išmokėtos neteisėtai, nes kreipdamasis dėl išmokų pareiškėjas pateikė neteisingus duomenis, reikalingus išmokoms skirti, arba išmokų mokėjimo laikotarpiu šiame įstatyme nustatytais terminais ir tvarka nepranešė apie atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į išmokas arba išmokų dydžiui, pareiškėjas privalo grąžinti išmokų administratoriui visą neteisėtai gautą pinigų sumą iš karto arba dalimis. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pareiškėjo negrąžintos neteisėtai gautos išmokos išieškomos Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatytais valstybinio socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo būdais. Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, dėl kurių kaltės valstybinio socialinio draudimo Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

1712. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 1 dalis). Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų nustatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 straipsnio 2 dalis). Asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta, išskyrus šio kodekso numatytas išimtis (CK 6.237 straipsnio 1 dalis).

1813. Atsakovas neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos per tris darbo dienas raštu pranešti Fondo administracijai apie aplinkybes, turinčias įtakos Vaikų išlaikymo fondo išmokos mokėjimui, laiku neinformavo Fondo administracijos apie 2016 m. gruodžio 1 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo priimtą sprendimą, kuriuo nuo 2016 m. liepos 1 d. atsakovo vaiko L. A. gyvenamoji vieta nustatyta su vaiko motina R. A. ir priteistas išlaikymas iš atsakovo, dėl šios priežasties susidarė 285,00 Eur permoka už laikotarpį nuo 2016 m. liepos mėnesio iki 2016 m. lapkričio mėn. Duomenų, jog atsakovas būtų grąžinęs permoką, nėra. Esant šioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 285,00 Eur permoką yra pagrįstas ir yra tenkintinas (CK 6.263 straipsnio 2 dalis).

19Dėl procesinių palūkanų priteisimo

2014. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (285,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. birželio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

21Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

2215. Už ieškinio pareiškimą dokumentinio proceso tvarka teismui mokėtinas 8,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 ir 8 punktai, 7 dalis), nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas (CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Ieškinį patenkinus visiškai, šių bylinėjimosi išlaidų atlyginimas valstybės naudai priteistinas iš atsakovo (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 427–428 straipsniais,

Nutarė

24ieškinį tenkinti visiškai.

25Priteisti iš atsakovo S. K., asmens kodas ( - ), 285,00 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt penkių eurų) permoką ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (285,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. birželio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus, juridinio asmens kodas 191738576, naudai.

26Priteisti iš atsakovo S. K., asmens kodas ( - ), 8,00 Eur (aštuonių eurų) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai, informuojant atsakovą, jog išlaidos valstybei sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pasirinktame banke, nurodant įmokos kodą 5660.

27Per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo atsakovas turi įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

28Jeigu per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

29Preliminarus sprendimas nei kasacine, nei apeliacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėjas Dmitrij Rancev... 2. Teismas... 3. 1. Ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 285,00... 4. 2. Ieškovas nurodė, kad atsakovas S. K. laiku neinformavo Vaikų išlaikymo... 5. 3. Atsakovas Fondo administracijai 2016 m. vasario 2 d. pateikė prašymą Nr.... 6. 4. Fondo administracija 2017 m. sausio 12 d. gavusi atsakovo pranešimą Nr. (... 7. 5. Ieškovas prašo bylą (ieškinį) nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.... 8. Teismas... 9. ieškinys tenkintinas visiškai... 10. 6. Ieškovo reikalavimai yra grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais,... 11. Dėl negrąžintos permokos... 12. 7. Atsakovas Fondo administracijai 2016 m. vasario 2 d. pateikė prašymą Nr.... 13. 8. Fondo administracija 2017 m. sausio 12 d. gavusi atsakovo pranešimą Nr. (... 14. 9. Ieškovas, nuo 2018 m. sausio 1 d. centralizuotai pradėjęs vykdyti vaikų... 15. 10. Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo (toliau – VIFĮ)... 16. 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vaikų išlaikymo išmokų įstatymo 15... 17. 12. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 18. 13. Atsakovas neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos per tris darbo dienas... 19. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 20. 14. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 22. 15. Už ieškinio pareiškimą dokumentinio proceso tvarka teismui mokėtinas... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424,... 24. ieškinį tenkinti visiškai.... 25. Priteisti iš atsakovo S. K., asmens kodas ( - ), 285,00 Eur (dviejų šimtų... 26. Priteisti iš atsakovo S. K., asmens kodas ( - ), 8,00 Eur (aštuonių eurų)... 27. Per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo atsakovas turi įvykdyti... 28. Jeigu per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus... 29. Preliminarus sprendimas nei kasacine, nei apeliacine tvarka neskundžiamas....