Byla 2-49100-871/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gotas“ ieškinį atsakovams J.K. ir L.K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas, kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo priteisti: 1) iš atsakovės L.K. –170,30 EUR nuomos mokesčio, 3,42 EUR delspinigių, 5 proc. dydžio meties palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas; 2) iš atsakovo J.K. – 228,50 EUR nuomos mokesčio, 5,70 EUR delspinigių, 5 proc. dydžio meties palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015-06-19 atsakovė L.K. su ieškovu sudarė sutartį Nr. 1-111973-13071, pagal kurią atsakovė išsinuomojo įrankį - volą vejai, susitariant, kad jį turės grąžinti ieškovui iki 2015-06-22. Atsakovė išsinuomotą įrankį grąžino pavėluotai – 2015-07-24, todėl turėjo sumokėti 170,30 EUR nuomos mokestį, kurio nesumokėjo iki šiol. 2015-06-20 atsakovas J.K. su ieškovu sudarė sutartį Nr. 1-112003-62441, pagal kurią atsakovas išsinuomojo įrankį - barstytuvą žolės sėkloms „PROSEEDER“, susitariant, kad jį turės grąžinti ieškovui iki 2015-06-22. Atsakovas išsinuomotą įrankį grąžino pavėluotai – 2015-07-24, todėl turėjo sumokėti 228,50 EUR nuomos mokestį, kurio nesumokėjo iki šiol. Už praleistą terminą sumokėti nuomos mokesčius už išnuomotus įrankius atsakovė taip pat turi sumokėti ieškovui 3,42 EUR delspinigius, o atsakovas – 5,70 EUR delspinigius.

3Atsakovui J.K. adresuoti ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas siųsti atsakovui ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu (duomenys neskelbtini), ir įteikti 2015-12-04 asmeniškai atsakovui J.K. Atsakovei L.K. adresuoti ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas siųsti atsakovei ieškinyje nurodytu atsakovės gyvenamosios vietos adresu (duomenys neskelbtini), ir įteikti 2015-12-04 asmeniškai atsakovei L.N. Kadangi atsakovai nepateikė atsiliepimų į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 d. terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš bylos medžiagos matyti, kad 2015-06-19 tarp ieškovo ir atsakovės L.K. buvo sudaryta Sutartis Nr. 1111973-13071, kuria ieškovas įsipareigojo išnuomoti atsakovei įrangą – volą vejai laikotarpiui nuo 2015-06-19 iki 2015-06-22, o atsakovė įsipareigojo laiku grąžinti išnuomotą įrangą, mokėti nuomos mokestį, laiku negrąžinus įrangos – papildomai sumokėti už uždelstą laiką pagal ieškovo skelbiamą kainininką www.gotas.lt (b.l. 11). Remiantis 2015-07-24 Grąžinimo aktu, atsakovė išsinuomotą volą vejai grąžino ieškovui 2015-07-24. Ieškovas Grąžinimo akte nurodė, kad atsakovė už išsinuomotą įrangą turi sumokėti ieškovui 170,30 EUR sumą (b.l. 12). 2015-06-20 tarp ieškovo ir atsakovo J.K. buvo sudaryta Sutartis Nr. 1-112003-62441, kuria ieškovas įsipareigojo išnuomoti atsakovui įrangą - barstytuvą žolės sėkloms „PROSEEDER“ laikotarpiui nuo 2015-06-20 iki 2015-06-22, o atsakovas įsipareigojo laiku grąžinti išnuomotą įrangą, mokėti nuomos mokestį, laiku negrąžinus įrangos – papildomai sumokėti už uždelstą laiką pagal ieškovo skelbiamą kainininką www.gotas.lt (b.l. 13). Remiantis 2015-07-24 Grąžinimo aktu, atsakovas išsinuomotą barstytuvą žolės sėkloms „PROSEEDER“ grąžino ieškovui 2015-07-24. Ieškovas Grąžinimo akte nurodė, kad atsakovas už išsinuomotą įrangą turi sumokėti ieškovui 228,50 EUR sumą (b.l. 14). Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovai būtų apmokėję susidariusius įsiskolinimus ieškovui (CPK 178 str.).

7CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartyje numatytų sąlygų (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas), praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Remiantis CK 6.256 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Kadangi iš byloje esančių įrodymų matyti, jog atsakovai prisiimtų sutartinių įsipareigojimų atsiskaityti už jiems išnuomotą įrangą neįvykdė, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 170,30 EUR, o iš atsakovo – 228,50 EUR skolos yra pagrįstas ir tenkintinas.

8Remiantis CK 6.71 str. 1 d., netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). CK 6.72 str. įtvirtinta, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. 2015-06-19 Sutartimi Nr. 1-111973-13071 ir 2015-06-20 sutartimi Nr. 1-11200362441 atitinkamai atsakovė ir atsakovas susitarė su ieškovu, kad laiku nesumokėjus nuomos mokesčio, jie mokės ieškovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos nuomos mokesčio sumos už kiekvieną paveltuotą dieną. Kadangi atsakovai tinkamai nevykdė savo prievolių laiku mokėti nuomos mokesčių, reikalavimas priteisti 0,02 proc. delspinigius už pradelstus terminus sumokėti nuomos mokesčius, yra pagrįstas ir tenkintinas, iš atsakovės priteistini 3,42 EUR delspinigiai, iš atsakovo – 5,70 EUR delspinigiai (CPK 6.71, 6.258 str.).

9Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d. nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir šioje dalyje, iš atsakovo J.K. priteisiant 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 234,20 EUR sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo 2015-11-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, iš atsakovės L.K. priteisiant 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 173,72 EUR sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo 2015-11-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškinys patenkintinas visiškai, iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovo naudai priteistina: 20,00 EUR žyminis mokestis (b.l. 21), 250,00 EUR už teisinę pagalbą (b.l. 19), 2,90 EUR už Gyventojų registro tarnybos pažymą (b.l. 17), iš viso 272,90 EUR bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 93, 98 str.).

11Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 EUR) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovų nepriteistinos (CPK 92 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš visiškai.

14Priteisti iš atsakovės LK., a.k. (duomenys neskelbtini), 170,30 EUR (vieną šimtą septyniasdešimt eurų, 30 ct) skolą, 3,42 EUR (tris eurus, 42 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 173,72 EUR sumą nuo civilinės bylos iškėlimo 2015-11-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 136,45 EUR (vieną šimtą trisdešimt šešis eurus, 45 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Gotas”, į. k. 121769394, naudai.

15Priteisti iš atsakovo J.K., a.k. (duomenys neskelbtini), 228,50 EUR (du šimtus dvidešimt aštuonis eurus, 50 ct) skolą, 5,70 EUR (penkis eurus, 70 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 234,20 EUR sumą nuo civilinės bylos iškėlimo 2015-11-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 136,45 EUR (vieną šimtą trisdešimt šešis eurus, 45 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Gotas”, į. k. 121769394, naudai.

16Atsakovai per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus miesto apylinkės teismui gali pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodyta: 1) teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; 2) šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; 3) aplinkybės, liudijančios atsiliepimo nepateikimo teismo nustatytu terminu priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; 4) aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; 5) pareiškimą paduodančios šalies prašymas; 6) prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; 7) pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti visi šalies turimi įrodymai, susiję su byla, ir pareikšti prašymai teismui padėti išreikalauti turinčius bylai reikšmės įrodymus, kurių šalis pati negali gauti. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

18Ieškovas turi teisę šį teismo sprendimą per 30 d. apeliaciniu skundu skųsti Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

19Atsakovai neturi teisės šį teismo sprendimą skųsti apeliacine ir kasacine tvarka.

Proceso dalyviai