Byla 2A-229-357/2013
Dėl įsakymo panaikinimo, trečiasis asmuo Valstybės įmonė Valstybės turto fondas, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų sporto klubas „Dakaras-Šauliai“, UAB „Vaiteksa“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Bartašienės, teisėjų Egidijaus Mockevičiaus, Vytauto Kursevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo asociacijos Lietuvos techninio sporto draugijos apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos techninio sporto draugijos ieškinį atsakovui Nacionalinės žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl įsakymo panaikinimo, trečiasis asmuo Valstybės įmonė Valstybės turto fondas, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų sporto klubas „Dakaras-Šauliai“, UAB „Vaiteksa“, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Lietuvos techninio sporto draugija ieškiniu kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą prašydamas panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus vedėjo 2012-04-26 įsakymą Nr.31VĮ-(14.31.2)-939, kuriuo buvo nutraukta 3,4649 ha žemės sklypo, esančio K.Donelaičio g. 70, Šiauliuose valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. PN/29/08/0009 ir 2012-04-26 įsakymą Nr.31VĮ-(14.31.2)-940, kuriuo buvo nutraukta 2008-06-16 valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. PN/2908-0008 dėl 1,0137 ha žemės sklypo esančio Išradėjų g. 4A, Šiauliuose bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad šie priimti ieškovo ginčijami įsakymai pripažintini neteisėtais ir naikintini, kadangi nurodytuose žemės sklypuose esantys pastatai ir statiniai priskirti tiesioginei pastatų ir statinių paskirčiai, reikalingi žemės plotai buvo suformuoti ir perduoti ieškovui įstatymu, todėl paimti bei perduoti VĮ Valstybės turto fondas galėjo tik įstatymu, o ne Vyriausybės 2010 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 975, kadangi tik po to Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d, nutarimu Nr. 85 įtraukti į privatizuojamų objektų sąrašą (viena iš sąlygų inicijuoti valstybinės žemės panaudos sutarčių nutraukimą prieš terminą), kaip ir Privatizavimo komisijos pritarta 1,0137 ha žemės sklypo, Išradėjų g. 4A, Šiauliai, privatizavimo programos projektui. Be to, atsakovas nesilaikė ir pažeidė įstatymais ir sutartimis nustatytą valstybinės žemės panaudos sutarčių nutraukimo tvarką.

6Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad valstybinės žemės panaudos sutartys 2008-06-16 dėl žemės sklypų Išradėjų g. 1A ir Donelaičio g. 70, buvo nutrauktos vadovaujantis Žemės įstatymo 8 str. 6 dalyje nurodytu pagrindu, t. y kad valstybinė žemė perduodama naudotis neatlyginai tik valstybės ir savivaldybių nustatytoms funkcijoms atlikti bei pačiose sutartyse 13 punkte apspręstomis sąlygomis, nes abu objektai yra privatizuojamų objektų sąraše. Turto, priskirto privatizavimo objektams ir žemės sklypų priskirtų šiems objektams eksploatuoti patikėtinis yra VĮ Valstybės turto fondas. Gavus prašymą iš fondo, kaip vienas iš pagrindų, esant Vyriausybės nutarimui, susidarė tos aplinkybės, kad Nacionalinės Žemės tarnyba, kaip valstybinės žemės patikėtinis baigė savo visas pareigas ir sutartis buvo nutraukta. Sutartis jokiu būdu negali būti atstatoma, nes kaip ir nekilnojamojo turto registro pažymėjimai ir visa kita, nenumato nuomos santykių tęsimo įrašius objektus į privatizuojamų sąrašus. Valstybės ir savivaldybių turto disponavimo įstatymo 13 str. 3 d. pažymėta, kad panaudos gavėjas privalo nutraukti panaudos sutartį, jei nesiverčia veikla, dėl kurios buvo perduotas turtas. Pagrindas šios sutarties nutraukimo yra susijęs su turto privatizavimu. Tai, kad ieškovas nėra informavęs atsakovo apie buveinės adreso pasikeitimą ir todėl nėra gavęs pranešimo apie panaudos sutarčių nutraukimą, nėra pagrindas laikyti panaudos sutartis laikyti nutrauktomis neteisėtai ir juo labiau pagrindas toliau tęstis panaudos santykiams.

7Trečiasis asmuo Valstybės įmonė Valstybės turto fondas su ieškovo ieškinio reikalavimais bei motyvais nesutiko.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu ieškovo Lietuvos Techninio sporto draugijos ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam asmeniui VĮ Valstybės turto fondui dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dėl Šiaulių skyriaus vedėjo 2012-04-26 įsakymo Nr.31VĮ-(14.31.2)-939 ir 2012-04-26 įsakymo Nr.31VĮ-(14.31.2)-940 panaikinimo, atmetė. Priteisė iš ieškovo Lietuvos Techninio sporto draugijos 27,50 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei.

10Teismas laikė, kad ieškovo argumentai neatitinka galiojančio teisinio reguliavimo, todėl juos atmetė. Pažymėjo, kad Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarka yra patvirtinta Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16. Pagal šio nutarimo 2 punktą valstybės turtas perduodamas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo VĮ Valstybės turto fondui Vyriausybei priėmus atitinkamą nutarimą pagal šiuo nutarimu patvirtintą tvarką. Teismas laikė, kad tiek Vyriausybės 2010 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 975, kuriuo nutarta pastatus, esančius Išradėjų g. 4A, Šiauliuose, iš apskričių perduoti valdyti patikėjimo teise Turto fondui, tiek 2012 m. sausio 25 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 85 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo minėti pastatai buvo įtraukti į privatizavimo objektų sąrašą, priimti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Ieškovo argumentą, kad ginčijami Vyriausybės nutarimai prieštarauja 1995 m. vasario 23 d. įstatymo „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ nuostatoms, teismas laikė nepagrįstu.

11Lietuvos Respublikos Seimas dar 2008 m. birželio 17 d. įstatymu Nr. X-1617 pripažino Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo ir jį keitusius įstatymus netekusiais galios. Todėl ieškovo argumentus dėl Vyriausybės 2010 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 975 ir 2012 m. sausio 25 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 85 prieštaravimo šiam įstatymui teismas laikė nepagrįstais. Teismui nebuvo teisinio pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimo pripažinti, kad turto, kuriuo patikėjimo teise disponavo ieškovas, perdavimas Turto fondui turėjo būti vykdomas Seimui priimant specialų įstatymą, o ne Vyriausybės nutarimu.Teismas pažymėjo, kad Valstybinės žemės sklypų - 1,0137 ha ploto Išradėjų g. 4A Šiauliuose panaudos sutartis Nr. PN29/08-0008 ir 3,4649 ha ploto Donelaičio g. 70 Šiauliuose panaudos sutartis Nr. PN29/08- 0009 buvo sudarytos 2008 m. birželio 16 d. Šiaulių apskrities viršininko 2008 m. birželio 9 d. įsakymų Nr. V-3194 ir Nr. V-3193 pagrindu.

12Ieškovo ieškinyje nurodyta 1996 m. rugpjūčio 16 d. turto panaudos sutartis yra susijusi su pastatų ir kito turto, išskyrus žemę, perdavimu. Iš ieškovo pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenų išrašo 2.1. punkto teismas matė, kad žemės sklypai buvo suformuoti ir kadastro duomenys nustatyti tik 2006 m. Nėra jokių dokumentų, kokio dydžio žemės sklypai buvo priskirti Lietuvos techninio sporto draugijai, todėl ieškinyje nurodytą teiginį, kad 1,0137 ha ir 3,4649 ha žemės sklypai buvo priskirti ieškovui panaudos sutartimi neterminuotai perduotų statinių eksploatacijai dar Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. vasario 23 d. įstatymu Nr. 1-815 (neteko galios nuo 2008-06-17 įstatymu Nr. X-1617) teismas laikė nepagrįstu, todėl jį atmetė.

13Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo buvo papildytas privatizavimo objektų sąrašas į jį įtraukiant viešbučio pastatą (unikalus Nr. duomenys neskelbtini), valgyklos pastatą (unikalus Nr. duomenys neskelbtini), esančius Išradėjų g. 4 A, Šiauliuose (objekto identifikavimo Nr. duomenys neskelbtini) ir mokomąjį korpusą (unikalus Nr. duomenys neskelbtini), mokyklos pastatą (unikalus Nr. duomenys neskelbtini), garažą bei kitus statinius, esančius K. Donelaičio g. 70, Šiauliuose (objekto identifikavimo kodas duomenys neskelbtini). Lietuvos Respublikos žemės 7 str. 1 dalies 3 punkte numatyta, kad valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektas (patikėtinis) yra valstybinė įmonė Valstybės turto fondas, kai valstybinė žemė yra priskirta privatizuotiems ar privatizuojamiems statiniams ir įrenginiams. Todėl pastatus ir kitus statinius Vyriausybės nutarimu priskyrus privatizavimo objektams ir gavus VĮ Valstybės turto fondo 2012-03-27 raštą Nr. (30)3R-776 „Dėl valstybinės žemės sklypų", kuriame prašoma per 2 mėnesius pateikti dokumentus apie privatizavimo objektams priskiriamus žemės sklypus ir nutraukti valstybinės žemės panaudos sutartis, Nacionalinė žemės tarnyba atliko procedūras numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1023 patvirtintų Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklių 11 punkte. 2012 m. balandžio 27 d. raštu Nr. 31SD-(14.31.7.)-705 patvirtino, kad patikėjimo teisė į 1,0137 ha ploto žemės sklypą, esantį Išradėjų g. 4A ir 3,4649 ha ploto žemės sklypą, esantį Donelaičio g. 70, būtų perregistruota VĮ Valstybės turto fondas vardu. Nekilnojamojo turto registre patikėjimo teisė buvo perregistruota 2012 m. gegužės 10 d.

14Ieškovas teigia, kad vadovaujantis valstybinės žemės panaudos sutarčių nuostatomis, jis visų pirma turėjo gauti raštišką įspėjimą apie žemės panaudos sutarčių nutraukimą. Tačiau teismas nustatė, kad atsakovo siųstas laiškas ieškovo nepasiekė, nes Lietuvos techninio sporto draugija buvo išsikėlusi į kitas patalpas ir nedeklaravusi naujo buveinės adreso. Teismo pažymėta, kad panaudos sutarčių nutraukimas jokių neigiamų pasekmių Lietuvos techninio sporto draugijai nesukėlė ir nuostolių (žalos) nepadarė. Šiuo metu ir statinių, esančių žemės sklypuose Išradėjų g. 4A ir Donelaičio g. 70, ir šių žemės sklypų savininkas yra Lietuvos Respublika, o turto patikėtinis valstybės įmonė Valstybės turto fondas, todėl ši įmonė gali priimti visus įstatymuose numatytus sprendimus dėl patikėjimo teise valdomo turto naudojimo.

15Vykdydamas teismo paminėtus teisės norminių aktų reikalavimus, Valstybės turto fondas kreipėsi į atsakovą dėl žemės sklypų, esančių Išradėjų g. 4A, K. Donelaičio g. 70, Šiauliuose, priskyrimo privatizavimo objektams ir tuo pagrindu pareikalavo nutraukti 2012-06-16 su ieškovu sudarytas valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. PN29/08-0008 ir Nr. PN29/08-0009. Šių sutarčių sąlygose buvo nustatyta, jog panaudos davėjo reikalavimu prieš terminą sutartis nutraukiama, jei privatizuojami statiniai ir įrenginiai pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą. Dėl to, teismas laikė, kad ieškovas savo ieškinyje be pagrindo teigia, kad atsakovas, nutraukdamas minėtas valstybinės žemės sutartis su ieškovu, pažeidė Civilinio kodekso 6.633 straipsnio 2 dalies ir 6.641 straipsnio 2 dalies nuostatas. Atsižvelgiant į išdėstytą ieškovo ieškinį teismas atmetė ir iš ieškovo priteisė procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

17Apeliaciniu skundu Lietuvos techninio sporto draugija prašo sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu spręsti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 975 1 dalies 1.5.1. punkto 10 priedo 16-21 punktai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 85, 3 dalies 1 priedas toje dalyje, kur į privatizavimo objektų sąrašą įtraukti Valstybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir kito turto objektai - Viešbučio pastatas (unikalus numeris duomenys neskelbtini, plotas 5311,47 kv. m, pastatas mūrinis, 5 aukštų, pažymėjimas plane 5A5p), valgyklos pastatas (unikalus numeris duomenys neskelbtini, plotas 482,38 kv. m, pastatas gelžbetonio blokų, 1 aukšto, pažymėjimas plane 6Elb), esančius Išradėjų g. 4A, Šiauliai, ir Mokomasis korpusas (unikalus numeris duomenys neskelbtini, plotas 3108,35 kv. m, pastatas mūrinis, 3 aukštų, pažymėjimas plane lC3p), mokyklos pastatas (unikalus numeris duomenys neskelbtini, plotas 3541,87 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų, pažymėjimas plane 2C2p), garažas (unikalus numeris duomenys neskelbtini, plotas 2765,86 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 4Glp), kontrolinės būdelė (unikalus numeris duomenys neskelbtini, užstatytas plotas 57 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 3Hlp), esančius K. Donelaičio g. 70, Šiauliai, atitinka (neprieštarauja) Lietuvos Respublikos 1995 m. vasario 23 d. įstatymo Nr. 1-815 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo" ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatoms.

18Taip pat apeliantas prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti pilnai, priteisti iš atsakovo ieškovui turėtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant ir apeliacinėje instancijoje.

19Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

201. Teismas prieštaringais argumentais, kas pripažintina nemotyvuotai, nesikreipė į Konstitucinį Teismą ir be jokių motyvų tik perkeldamas ištisas pastraipas priėmė sprendimą, kuris neatitinka CPK 270 straipsnio 4 dalies reikalavimų. Teismas neteisingai aiškino ir taikė įstatymus, netinkamai vertino įrodymus bei nukrypo nuo teismų suformuotos praktikos.

212. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo prašymą kreiptis į LR Konstitucinį Teismą argumentu, kad šioje byloje nėra sprendžiamas ginčas dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir kito turto objektų privatizavimo ar jų įrašymo į privatizuojamų objektų sąrašą teisėtumas.

223. Apeliantas laiko, kad teismas neteisingai aiškino ir netinkamai taikė atskirai paimtą Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16, 2 punktą, nes nutarimu patvirtinto Aprašo 2.1.2. punktas ieškovės atžvilgiu numato išimtis, ko teismas visiškai nevertino.

234. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo teiginį, kad 1,0137 ha ir 3,4649 ha žemės sklypai buvo priskirti ieškovui panaudos sutartimi neterminuotai perduotų statinių eksploatacijai dar Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. vasario 23 d. įstatymu Nr. 1-815, todėl teismas nepagrįstai rėmėsi vien tik Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų 2.1. punktu.

245. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad atsakovas nepadarė procedūrinių pažeidimų nutraukdamas sutartis.

25Atsiliepimu į apeliacinį skundą Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

26Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

27Nesutinka su ieškovo apeliacinio skundo teiginiais, kad valstybės turtas, nagrinėjamu atveju pastatai, iš vieno patikėtinio likviduojamos Šiaulių apskrities viršininko administracijos, kitam VĮ Valstybės turto fondui galėjo būti perduodamas tik įstatymu. Mano, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymo dėl bylos nagrinėjimo stabdymo ir kreipimosi į Konstitucinį Teismą. Ieškovas nepateikė į bylą jokių duomenų ir planų, kokios formos ir kokio dydžio (ploto) žemės sklypas buvo suteiktas Lietuvos Respublikos Seimo 1995-02-23 įstatymu Nr. 1-815 ir naudojamas buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui pastatams, esantiems K. Donelaičio g. 70 ir Išradėjų g. 4A eksploatuoti, todėl vertinti ieškovo teiginių, nesant dokumentų, nėra teisinio pagrindo. Nustačius, kad pastatus, esančius Išradėjų g. 4A ir dalį pastatų, esančių K. Donelaičio g. 70, Šiaulių mieste eksploatuoja ten ūkinę komercinę veiklą vykdantys tretieji asmenys ir faktiškai naudoja šių pastatų eksploatacijai valstybinės žemės sklypų dalis, laikytina, kad tolesnis valstybinės žemės panaudos sutarčių 2008-06-16 Nr. PN29/08-0008 ir Nr. PN29/08-0009 tęsimas su Lietuvos techninio sporto draugija prieštarautų imperatyvioms įstatymų normoms. Atsižvelgiant į tai, kad buvo pradėtos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatyme (Žin., 1997, Nr. 107-2688) numatytos pastatų, esančių valstybinės žemės sklypuose privatizavimo procedūros, ir į tai, kad įstatymai imperatyviai draudžia pagal panaudą gautą turtą perduoti tretiesiems asmenims, manytina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad valstybinės žemės panaudos sutartys su ieškovu buvo nutrauktos teisėtai.

28Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Valstybės įmonė Valstybės turto fondas prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

29Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

30Ieškovo prašymas dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą buvo išnagrinėtas iki teismo sprendimo priėmimo pagal ieškovo pareikštą 2012-09-19 prašymą šioje civilinėje byloje. Nagrinėjamu atveju nebuvo sprendžiamas ginčas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Lietuvos techninio sporto draugijos ieškinyje nurodytų statinių perdavimo, todėl teismas pagrįstai atmetė ieškovo reiškiamą prašymą dėl bylos sustabdymo ir kreipimosi į Konstitucinį Teismą. Apeliaciniame skunde apeliantas neteisingai interpretuoja teismo sprendime padarytas išvadas dėl Vyriausybės 2010 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 975 ir 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 85 prieštaravimo ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodytam įstatymui. Teismas visapusiškai, pilnai ir objektyviai ištyręs byloje esančius įrodymus, juos tinkamai įvertinęs, teisingai išaiškino ir nustatė esmines bylos aplinkybes, susijusias su pagrindiniais ieškovo reiškiamais reikalavimais.

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Apeliacinis skundas atmestinas.

33Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal LR CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus LR CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, kad žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas, kadangi visas aplinkybes, reikšmingas bylai išspręsti, apeliantas turėjo galimybę išdėstyti savo apeliaciniame skunde.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

35Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė byloje surinktus įrodymus, teisingai taikė ir aiškino teisės normas, todėl ieškovo ieškinį atmetė pagrįstai. Kolegijos nuomone, vertinant faktines bylos aplinkybes, nėra pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas apeliacinio skundo motyvais turėtų būti keičiamas. Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantas nenurodo konkrečių pirmosios instancijos teismo padarytų teisės normų taikymo pažeidimų, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto kitokia nuomonė dėl byloje pateiktų įrodymų vertinimo ir jų įrodomosios reikšmės, nesuponuoja išvados, jog teismo sprendimas yra neteisėtas ar nepagrįstas, Apeliantas teigdamas, kad priimtas teismo sprendimas yra šališkas, nemotyvuotas ir nepagrįstas, nepagrindė jų, todėl neabejotina, kad tokie apelianto pateikiami argumentai yra vertinami itin kritiškai. Pažymėtina ir tai, kad apeliantas nenurodo nuo kokios konkrečiai suformuotos teismų praktikos nukrypo teismas. Apelianto argumentas dėl sprendimo motyvų perkeliant ištisas pastraipas nereikšmingas, kadangi nagrinėjamos bylos kontekste sprendimo turinį lemia bylos specifika, tai yra teismo sprendime neišvengiamai yra nurodomi ir analizuojami norminiai aktai, kuriais teismas vadovaujasi. Remiantis išdėstytu, teisėjų kolegija atmeta kaip teisiškai nepagrįstą apeliacinio skundą argumentą, kad teismo sprendimas neatitinka CPK 270 straipsnio 4 dalies reikalavimų.

36Dėl kreipimosi į LR Konstitucinį Teismą

37Teisėjų kolegija pažymi, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. spalio 25 d. nutartimi nagrinėjamojoje byloje ieškovo Lietuvos techninio sporto draugijos prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į LR Konstitucinį Teismą atmetė nurodydamas, kad šioje byloje nėra sprendžiamas ginčas dėl Privatizavimo komisijos sudaryto Valstybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir kito turto objektų sąrašo, pagrįstumo.

38Lietuvos teismų sistemos Liteko duomenimis ieškovas Lietuvos techninio sporto draugija kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu VĮ Valstybės turto fondui, trečiajam asmeniui Privatizavimo komisijai, kuriuo prašė panaikinti Privatizavimo komisijos 2012 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo 10 punktą, kuriuo buvo pritarta viešbučio pastato (unikalus numeris duomenys neskelbtini, plotas 5311,47 kv. m, pažymėjimas plane 5A5p), valgyklos pastato (unikalus numeris duomenys neskelbtini, plotas 482,38 kv. m, pažymėjimas plane 6Elb), ilgalaikio ir trumpalaikio turto ir pastatams priskirto 1,0137 ha žemės sklypo, esančio Išradėjų g. 4A, Šiauliuose, privatizavimo viešo aukciono būdu programos projektui. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 15 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas šioje byloje taip pat buvo pareiškęs analogišką prašymą stabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į LR Konstitucinį teismą. Vilniaus apygardos teismas spręsdamas šį prašymą nurodė, kad ieškovas neginčija aplinkybės, kad panaudos teisė pasibaigs privatizavus ginčo turtą ir sprendė, jog ieškovas neturi teisės ir teisėto intereso dėl ginčo dalyko, todėl ši aplinkybė teismui sudarė pagrindą ieškovo ieškinį atmesti. Lietuvos teismų sistemos Liteko duomenimis ieškovas šio teismo sprendimo nėra apskundęs.

39Teismo nuomone, tenkinti ieškovo prašymo dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo ir kreipimosi į LR Konstitucinį teismą, kuris teismų išnagrinėtas jau du kartus, akcentuojant, kad šioje byloje nėra sprendžiamas ginčas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Lietuvos techninio sporto draugijos ieškinyje nurodytų statinių perdavimo, nėra pagrindo, be to, viena iš kreipimosi sąlygų turi būti norminio akto prieštaravimas LR Konstitucijai. Pažymėtina ir tai, kad ieškovo nurodomų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, dėl kurių nuostatų prašoma kreiptis į LR Konstitucinį teismą, nuostatos atitinka jau nuo 2008 m. liepos 5 d. nebegaliojančiam įstatymui.

40Dėl turto perdavimo panaudos teise

41Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas nepagrįstai atmetė ieškovo argumentus, kad pastatai, kuriuos ieškovas valdo panaudos teise, galėjo būti perduoti Turto fondui valdyti patikėjimo teise tik įstatymu, o ne Vyriausybės nutarimu, bei padarė nepagrįstą išvadą jog tiek Vyriausybės 2010 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 975, kuriuo nutarta pastatus, esančius Išradėjų g. 4A, Šiauliuose, iš apskričių perduoti valdyti patikėjimo teise Turto fondui, tiek Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 85, kuriuo minėti pastatai buvo įtraukti į privatizavimo objektų sąrašą priimti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų

42Kolegijai įvertinus šiuos argumentus ir atlikus norminių aktų analizę nėra pagrindo teigti, kad LR Vyriausybės 2010 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 975, kuriuo nutarta pastatus, esančius Išradėjų g. 4A, Šiauliuose, iš apskričių perduoti valdyti patikėjimo teise Turto fondui, tiek 2012 m. sausio 25 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 85 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 228 "Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo", kuriuo minėti pastatai buvo įtraukti j privatizavimo objektų sąrašą, buvo priimti pažeidžiant galiojančių teisės aktų reikalavimus. Ieškovas nepagrindė teiginio, kad Vyriausybės nutarimas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto įtraukimo į privatizuojamų objektų sąrašą kaip nors galėtų prieštarauti LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatoms ar LR įstatymui „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti tolimesnio turto naudojimo", kuris pripažintas negaliojančiu LR įstatymo „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti tolimesnio turto naudojimo" ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymu. Nėra pagrindo sutikti su apeliacinio skundo teiginiais, kad valstybės turtas, iš likviduojamos Šiaulių apskrities viršininko administracijos, išskirtinai tik įstatymu, o ne Vyriausybės nutarimu, galėjo būti perduotas VĮ Valstybės turto fondui ir tik po to įtrauktas į privatizuojamų objektų sąrašą.

43Bylos duomenimis ieškovui pagal 2008 m. birželio 16 d. valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. PN29/08-0008 ir Nr. PN29/08-0009 buvo suteikti neatlygintinai naudotis žemės sklypai: 1,0137 ha ploto (unikalus Nr. duomenys neskelbtini, kadastrinis Nr. duomenys neskelbtini), esantis Išradėjų g. 4A, Šiaulių mieste ir 3,4649 ha ploto (unikalus Nr. duomenys neskelbtini, kadastrinis Nr. duomenys neskelbtini), esantis K. Donelaičio g. 70, Šiaulių mieste, būtent tokio dydžio ir tokių ribų, kurie buvo suformuoti ir įregistruoti, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas tik 2006 metais. Todėl neteisus apeliantas teigdamas, kad būtent šie du analogiški sklypai buvo priskirti neterminuotai Lietuvos Respublikos 1995 m. vasario 23 d. įstatymu Nr. 1-815 „Dėl buvusios savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti tolimesnio turto naudojimo". Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kokios formos ir kokio dydžio (ploto) žemės sklypas buvo suteiktas LR Seimo 1995-02-23 įstatymu Nr. 1-815 ir naudojamas buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui pastatams, esantiems K. Donelaičio g. 70 ir Išradėjų g. 4A eksploatuoti, todėl vertinti ieškovo teiginių, nesant dokumentų, nėra teisinio pagrindo. Todėl atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad teismas neanalizavo minėto valstybei nuosavybės teise priklausančio turto suteikimo aplinkybių ir išvadas dėl minėtų žemės sklypų suformavimo ir priskyrimo padarė vadovaudamasis vien tik Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais.

44Dėl panaudos sutarčių nutraukimo pagrįstumo

45Apelianto teigimu teismas nevertino aplinkybės, kad 3,4619 ha ploto valstybinės žemės sklypo, esančio K. Donelaičio g. 70 panaudos sutarties apskritai nebuvo jokio pagrindo nutraukti.

46Teismas akcentuoja, kad valstybinio turto panaudą reglamentuoja ne vien LR CK normos, bet ir LR Žemės įstatymas, LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas. Panaudos sutarčių nutraukimo pagrindai panaudos davėjo reikalavimu yra reglamentuoti CK 6.641 str. 1 ir 2 dalyse. Byloje esančių Valstybinės žemės panaudos sutarčių 2008-06-16 Nr. PN29/08-0008 ir Nr. PN29/08-0009 2 punkte numatytas žemės sklypų nuomos terminas 25 metai, bet ne ilgesnis nei reikia sklypo valstybės ir savivaldybių funkcijoms atlikti. Tačiau pažymėtina, kad šių minimų sutarčių 13 punkte yra įtvirtinta sąlyga, kad panaudos davėjo reikalavimu sutartis nutraukiama prieš terminą jei panaudos gavėjas naudojasi sklypu ne pagal sutartyje nurodytas sąlygas ir paskirtį, perduoda žemės sklypą naudotis trečiajam asmeniui, taip pat kai privatizuojami žemės sklype esantys statiniai pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą. Paminėtos sutartys buvo nutrauktos dviem pagrindais: dėl to, kad pastatai viešbučio pastatas (unikalus Nr. duomenys neskelbtini), valgyklos pastatas (unikalus Nr. duomenys neskelbtini), esantys Išradėjų g. 4 A, Šiauliuose (objekto identifikavimo Nr. duomenys neskelbtini) ir mokomasis korpusas (unikalus Nr. duomenys neskelbtini), mokyklos pastatas (unikalus Nr. duomenys neskelbtini), garažas bei kiti statiniai, esantys K. Donelaičio g. 70, Šiauliuose (objekto identifikavimo kodas duomenys neskelbtini) Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 85 buvo įtraukti į privatizuojamų objektų sąrašą ir dėl to, kad žemė naudojama ne pagal paskirtį ir sutarties sąlygas.

47Nagrinėjamu atveju byloje lieka nenuginčytos faktinės aplinkybės, kad yra privatizuojami statiniai pagal LR valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą, ir kad Lietuvos techninio sporto draugija, be jokio teisinio pagrindo yra suteikusi galimybę ginčo turtu naudotis tretiesiems asmenims. Dėl to, apelianto argumentas, kad atsakovas ginčijamais įsakymais, vienašališkai prieš terminą nutraukdamas sutartis, pažeidė sutarčių ir Civilinio kodekso 6.633 straipsnio 2 dalies ir 6.641 straipsnio 2 dalies, Civilinio kodekso 4.12-4.15 straipsnių, 4.40 ir 6.564 straipsnių reikalavimus, atmestinas kaip teisiškai nepagrįstas.

48Teisėjų kolegija, akcentuoja, kad ieškovas reikšdamas ieškinį dėl įsakymų teisėtumo ir panaikinimo, nėra suformulavęs ar nurodęs materialinės teisės reikalavimo (ieškinio dalyko) dėl termino pažeidimo ar kitų teisės pažeidimų konstatavimo nutraukiant panaudos sutartis. Todėl apeliantas nepagrįstai šia aplinkybe remiasi apeliaciniame skunde.

49Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, ir priėmė iš esmės pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra (LR CPK 326 str. 1d. 1p.).

50Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

51 Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

52Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka duomenų apie šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas nepateikta, todėl atmetus ieškovo apeliacinį skundą, jos nepriteistinos.

53Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

54Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Lietuvos techninio sporto draugija ieškiniu kreipėsi į Šiaulių... 5. Ieškovas nurodė, kad šie priimti ieškovo ginčijami įsakymai pripažintini... 6. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su... 7. Trečiasis asmuo Valstybės įmonė Valstybės turto fondas su ieškovo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu ieškovo... 10. Teismas laikė, kad ieškovo argumentai neatitinka galiojančio teisinio... 11. Lietuvos Respublikos Seimas dar 2008 m. birželio 17 d. įstatymu Nr. X-1617... 12. Ieškovo ieškinyje nurodyta 1996 m. rugpjūčio 16 d. turto panaudos sutartis... 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl... 14. Ieškovas teigia, kad vadovaujantis valstybinės žemės panaudos sutarčių... 15. Vykdydamas teismo paminėtus teisės norminių aktų reikalavimus, Valstybės... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 17. Apeliaciniu skundu Lietuvos techninio sporto draugija prašo sustabdyti bylos... 18. Taip pat apeliantas prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012... 19. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 20. 1. Teismas prieštaringais argumentais, kas pripažintina nemotyvuotai,... 21. 2. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo prašymą kreiptis į LR Konstitucinį... 22. 3. Apeliantas laiko, kad teismas neteisingai aiškino ir netinkamai taikė... 23. 4. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo teiginį, kad 1,0137 ha ir 3,4649 ha... 24. 5. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad atsakovas nepadarė... 25. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės... 26. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 27. Nesutinka su ieškovo apeliacinio skundo teiginiais, kad valstybės turtas,... 28. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Valstybės įmonė... 29. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 30. Ieškovo prašymas dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą buvo išnagrinėtas... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 32. Apeliacinis skundas atmestinas.... 33. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal LR CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 35. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliaciniame skunde... 36. Dėl kreipimosi į LR Konstitucinį Teismą... 37. Teisėjų kolegija pažymi, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m.... 38. Lietuvos teismų sistemos Liteko duomenimis ieškovas Lietuvos techninio sporto... 39. Teismo nuomone, tenkinti ieškovo prašymo dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo... 40. Dėl turto perdavimo panaudos teise... 41. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas nepagrįstai atmetė ieškovo... 42. Kolegijai įvertinus šiuos argumentus ir atlikus norminių aktų analizę... 43. Bylos duomenimis ieškovui pagal 2008 m. birželio 16 d. valstybinės žemės... 44. Dėl panaudos sutarčių nutraukimo pagrįstumo... 45. Apelianto teigimu teismas nevertino aplinkybės, kad 3,4619 ha ploto... 46. Teismas akcentuoja, kad valstybinio turto panaudą reglamentuoja ne vien LR CK... 47. Nagrinėjamu atveju byloje lieka nenuginčytos faktinės aplinkybės, kad yra... 48. Teisėjų kolegija, akcentuoja, kad ieškovas reikšdamas ieškinį dėl... 49. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas teisingai... 50. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 51. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje... 52. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka duomenų apie šalių turėtas... 53. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 54. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimą palikti...