Byla e2-12598-984/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėja Asta Katinienė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Viada LT“ ieškinį atsakovei UAB „Kazand“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 4 437,14 Eur skolą, 102,03 Eur delspinigius, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimą grindžia su atsakove 2017 m. kovo 31 d. sudaryta sutartimi Nr. ( - ), kuria ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovei naftos produktus ir kitas prekes bei suteikti paslaugas, o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už įsigytas prekes. Ieškovė už parduotas prekes pateikė atsakovei PVM sąskaitas faktūras – 2018 m. gegužės 16 d. Nr. ( - ), 2018 m. birželio 30 d. serija VIA001 Nr. ( - ), 2018 m. liepos 31 d. serija VIA001 Nr. ( - ), 4 487,15 Eur sumai. 2018 m. gegužės 16 d. atlikus užskaitymą 50,01 Eur sumai, atsakovė liko skolinga ieškovei 4 437,14 Eur. Ieškovė ragino atsakovę sumokėti skolą, 2018 m. rugsėjo 13 d. raštu, tačiau atsakovė skolos nesumokėjo.

4Ieškovė prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 424 straipsnio 1 dalis numato, kad ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka. Ieškovė piniginius reikalavimus atsakovei grindžia leistinais rašytiniais įrodymais, todėl šalių ginčas gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka.

5Teismas

konstatuoja:

6Ieškinys tenkintinas visiškai

7Byloje nustatyta, kad šalys 2017 m. kovo 31 d. sudarė sutartį Nr. ( - ) (toliau – ir sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovei naftos produktus ir kitas prekes bei suteikti paslaugas fiksuojant įsigyjamų prekių kiekį ir kainą ieškovės išduotomis atsiskaitymo kortelėmis, o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už įsigytas prekes (el. b. l. 14-15). Ieškovė už parduotas prekes pateikė atsakovei PVM sąskaitas faktūras – 2018 m. gegužės 16 d. Nr. ( - ), 2018 m. birželio 30 d. serija VIA001 Nr. ( - ), 2018 m. liepos 31 d. serija VIA001 Nr. ( - ), viso 4 487,15 Eur sumai (el. b. l. 5, 8, 10). 2018 m. gegužės 16 d. atlikus užskaitymą 50,01 Eur sumai, atsakovė liko skolinga ieškovei 4 437,14 Eur (el. b. l. 9). Ieškovė 2018 m. rugsėjo 13 d. raštu ragino atsakovę sumokėti skolą (el. b. l. 4, 12-13), tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškove, ar būtų ginčijusi reikalavimą.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 straipsnis).

9Byloje nustatyta, kad ieškovė savo įsipareigojimus vykdė tinkamai ir sąžiningai – pardavė atsakovei prekes. Atsakovė, neatsiskaitydama už įsigytas prekes, pagal pateiktas sąskaitas faktūras, savo įsipareigojimų neįvykdė. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ieškovei iš atsakovės priteistina 4 437,14 Eur skola.

10CK 6.258 straipsnio 1 dalis nustato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Sutarties 3.5 punkte numatyta, kad už praeitą mėnesį įsigytas prekes atsiskaitoma pagal pateiktą sąskaitą iki einamojo mėnesio 15 dienos; ir ieškovė turi teisę priskaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovė, pagal minėtą sutarties nuostatą paskaičiavo atsakovei 102,03 Eur dydžio delspinigius. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir aptartas teisės normas, ieškovei iš atsakovės priteistina minėta delspinigių suma.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, t. y. 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, kadangi apie bylos šalys yra privatūs juridiniai asmenys. Todėl iš atsakovės ieškovei priteisiama 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12CPK 93 straipsnio 1 dalis nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinas 51 Eur žyminis mokestis (el. b. l. 16) bei 262,85 Eur už teisines paslaugas (el. b. l. 6-7, 11), t. y. iš viso 313,85 Eur bylinėjimosi išlaidų.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428 straipsniu,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti ieškovei UAB „Viada LT“ (juridinio asmens kodas 178715423) iš atsakovės UAB „Kazand“ (juridinio asmens kodas 302323763) 4 437,14 Eur skolą, 102,03 Eur delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2018 m. spalio 17 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 313,85 Eur bylinėjimosi išlaidas.

16Atsakovė privalo per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas. Atsakovės prieštaravimai turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti motyvuoti ir pagrįsti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

17Jeigu atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

18Nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2018 m. spalio 17 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

19Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai