Byla 2S-805-464/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Almos Urbanavičienės, kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės (pranešėjos) ir Henricho Jaglinskio, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „BTS Group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. sausio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo ATEA, UAB ieškinį atsakovui UAB „BTS Group“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas ATEA, UAB kreipėsi į Vilniaus miesto 2-ąjį apylinkės teismą su ieškiniu (Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo c.b. Nr. 2-12759-643/2009, b.l. 2-3), kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „BTS Group“ 3602 Lt skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas, atsakovui UAB „BTS Group“ per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, 2009-12-23 priėmė sprendimą už akių: visiškai patenkino ieškovo ATEA, UAB ieškinį, priteisdamas iš atsakovo UAB „BTS Group“ 3602 Lt skolos, 839,90 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 3602 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-07-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; priteisė iš atsakovo valstybės naudai 16,10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo c.b. Nr. 2-12759-643/2009, b.l. 60-61).

5Atsakovas UAB „BTS Group“ 2010-01-14 pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio arba žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo (Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo c.b. Nr. 2-12759-643/2009, b.l. 63-67, 69-70), pastarąjį motyvuodamas tuo, kad dėl ilgalaikio buvusio bendrovės direktoriaus Ž. K. dokumentų bei turto neperdavimo bendrovė patyrė ir šiuo metu patiria daug nuostolių, neturi likvidaus kilnojamojo turto, kurį pardavusi galėtų gauti lėšų žyminiam mokesčiui sumokėti, kadangi visas turtas ir piniginės lėšos yra areštuoti. Nurodo, kad šiuo metu bendrovės veikla yra priverstinai sustabdyta, darbuotojai atleisti, todėl dėl lėšų stygiaus jai yra užkertamas kelias pasinaudoti teise į teisminę gynybą, o žyminio mokesčio sumokėjimas tampa neįveikiama kliūtimi siekiant atlyginti patirtus nuostolius. Atkreipia dėmesį į Europos Tarybos Ministrų komiteto 1981-05-14 rekomendacijoje Nr. (81)7 „Dėl priemonių, lengvinančių galimybes naudotis teisingumo sistema“ nuorodą, kad išankstinis pinigų sumokėjimas neturėtų būti laikomas būtina sąlyga teismui pradėti procesą.

6Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas 2010-01-15 nutartimi atsisakė tenkinti atsakovo UAB „BTS Group“ prašymą atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo arba atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą bei įpareigojo atsakovą iki 2010-01-28 sumokėti 65 Lt žyminį mokestį ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus, išaiškindamas, kad iki nustatyto termino neįvykdžius teismo įpareigojimų pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo bus laikomas nepaduotu ir grąžintas atsakovui. Pirmosios instancijos teismas konstatavęs, kad atsakovas nepateikė teismui jokių objektyvių duomenų apie savo turtinę padėtį , o 65 Lt suma juridiniam asmeniui negali būti laikoma didele finansine našta, vadovaudamasis CPK 80 str. ir 84 str. nuostatomis atsakovo prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo arba atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą atmetė (b.l. 21-22).

7Atsakovas UAB „BTS Group“ atskiruoju skundu (b.l. 1-3) prašo panaikinti Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2010-01-15 nutartį ir atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo arba atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo šioje byloje priėmimo, kadangi skundžiamu teismo sprendimu yra atimama galimybė pasinaudoti teise į teisminę gynybą. Pažymi, kad pareiškime dėl teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodo aplinkybes ir pateikia įrodymus, kad Ž. K. pažeidė bendrovės turtinius interesus, t.y. neteisėtai valdo bendrovės dokumentus, varžo bendrovės veiklą, slepia turtą, dėl ko bendrovė patyrė ir patiria labai daug nuostolių. Dėl tokių buvusio bendrovės direktoriaus neteisėtų veiksmų bendrovė negali sklandžiai vykdyti veiklos, gauti pajamų bei sumokėti žyminio mokesčio. Kadangi buvęs direktorius neperdavė bendrovės turto ir dokumentų, ji negali pateikti teismui rašytinių įrodymų apie bendrovės turimą turtą. Pagal viešus turto registrus bendrovė neturi nekilnojamojo ar registruoto kilnojamojo turto, o duomenų apie kitą bendrovės turtą buvęs direktorius nepateikė. Todėl jie teikia rašytinius įrodymus apie bendrovės pastangas perimti iš buvusio bendrovės direktoriaus dokumentus ir turtą. Pažymi, jog areštavus sąskaitas, bendrovė negali vykdyti jokių apmokėjimo operacijų, tame tarpe ir sumokėti žyminį mokestį, kadangi bet kokios pajamos yra nurašomos į antstolių sąskaitas.

8Ieškovas UAB „BTS Group“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 30) prašo atsakovo UAB „BTS Group“ atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2010-01-15 nutartį palikti nepakeistą. Mano, jog teismas, spręsdamas atleidimo nuo žyminio mokesčio klausimą, tinkamai įvertino atsakovo turtinę padėtį. Atsakovas tinkamai neįvykdė CPK 83 str. ir 178 str. įtvirtintos pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas jo prašymas atleisti jį nuo žyminio mokesčio ar atidėti jo sumokėjimą, nepateikė jokių objektyvių duomenų apie savo finansinę padėtį. Atsakovo pateikti duomenys apie kitas bylas, kuriose atsakovas dalyvauja, neįrodo, jog atsakovo finansinė padėtis yra itin prasta.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

11Apeliantas savo skunde kelia CPK normų, nustatančių atleidimo nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str.) bei žyminio mokesčio atidėjimo (CPK 84 str.) netinkamo taikymo klausimą. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino aplinkybes, susijusias su atsakovo prašymo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo priėmimu, apelianto turtinės padėties įvertinimu ir žyminio mokesčio instituto taikymu, teisingai aiškino procesines teisės normas, reglamentuojančias pagrindus atleisti ir/ar atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, paskirdamas ieškovui pakankamą (protingą) terminą procesinio dokumento trūkumui ištaisyti – žyminiam mokesčiui už paduodamą prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo sumokėti.

12Kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, laikantis įstatyme numatytų prašymo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo formos ir turinio reikalavimų (CPK 111 str., 287 str.), kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Tuo tarpu teismo pareiga, vadovaujantis civilinio proceso tikslais (CPK 2 str.), imtis visų įstatyme numatytų priemonių, kad ši asmens subjektinė teisė būtų įgyvendinta tinkamai.

13Viena tinkamo kreipimosi į teismą įgyvendinimo sąlygų yra žyminio mokesčio – įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str. 3 d.). Kita vertus, turtinio pobūdžio aplinkybės, t.y. tuo laikotarpiu, kai reikia atlikti šį procesinį veiksmą – paduoti prašymą peržiūrėti sprendimą už akių – asmens neišgalėjimas sumokėti įstatymu nustatyto dydžio žyminio mokesčio sumos, negali tapti kliūtimi realizuoti jų teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos tuomet, kai egzistuoja atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies (CPK 83 str. 3 d.) ar žyminio mokesčio atidėjimo (CPK 84 str.) sąlygos.

14Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi dalyje, kuria teismas, nustatydamas jam terminą pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo trūkumams pašalinti, įpareigojo sumokėti 65 Lt žyminį mokestį už šio prašymo apdavimą.. Atskirojo skundo pagrindą sudaro argumentai dėl netinkamo atsakovo turinės padėties įvertinimo, atmetant jo prašymą atleisti nuo minėto dydžio žyminio mokesčio sumokėjimo.

15Atleidimą nuo žyminio mokesčio dalies reglamentuoja CPK 83 str. 3 d., žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimą – CPK 84 str. Šie institutai yra panašūs tuo, jog abiem atvejais teismas priima sprendimą, prieš tai įvertinęs tą pačią faktinių aplinkybių visumą – asmens materialinę padėtį, kiek ji sunki bei tokios padėties prognozes, tačiau skiriasi sukeliamais teisiniais padariniais. Tuo atveju, jeigu asmens turtinė padėtis pakankamai sunki ir vargu ar artimiausiu laiku ji iš esmės pasikeistų, asmuo nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo gali būti atleistas. Tokiu būdu įstatymas suteikia galimybę asmenims pasinaudoti savo pažeistų ar ginčijamų subjektinių teisių ar įstatymų saugomų interesų teismine gynyba (CPK 5 str. 1 d.). Tačiau tuo atveju, jei asmens turtinė padėtis nagrinėjamu momentu yra gana komplikuota, bet yra duomenų, rodančių, jog artimiausiu laiku jo turtinė būklė gali iš esmės pagerėti, pavyzdžiui, per atitinkamą laikotarpį asmuo gaus (sukaups) reikiamą pinigų sumą iš nuolatinių pajamų šaltinio, žyminio mokesčio mokėjimas gali būti tik atidėtas. Šios nuostatos tikslas – prievolės sumokėti žyminį mokestį nukėlimas tam tikram terminui, kuris yra tikslingas tuo atveju, jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių neturi galimybės sumokėti žyminį mokestį kreipimosi į teismą dieną, tačiau pagal byloje esančias duomenis yra pagrindo manyti, kad asmuo gali sumokėti žyminį mokestį per ilgesnį laikotarpį. Akivaizdu, kad vertinant asmens – tiek fizinio, tiek juridinio - turtinę padėtį ir jo galėjimą sumokėti žyminį mokestį laiko aspektu, lemiamą reikšmę įgyja mokėtino žyminio mokesčio dydis bei faktinė aplinkybė, kad fizinio ir veikiančio juridinio asmens finansinės galimybės nėra tapačios. Pažymėtina ir tai, kad sprendžiant žyminio mokesčio sumokėjimo klausimą turi būti vertinama turtinė prašančiojo asmens padėtis kreipimosi į teismą momentu, todėl pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo pagrįstumą, t. y. reikalingumą atleisti nuo dalies minėto mokesčio sumokėjimo ar atidėti tokio mokesčio sumokėjimą, tenka to prašančiam asmeniui (CPK 178 str.).

16Teisėjų kolegija, išanalizavusi apelianto į bylą pateiktus įrodymus (jų visumą), pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo - veikiančio juridinio asmens prašymo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo priėmimo klausimą, pagrįstai konstatavo nesant teisinių prielaidų išvadai apie itin sunkią atsakovo turtinę padėtį, kuri sudarytų pagrindą atleisti jį nuo dalies ir taip itin neženklaus juridiniam asmeniui 65 Lt žyminio mokesčio ar jo mokėjimą atidėti, susiformuoti. Bylos medžiaga patvirtina, jog apeliantas be duomenų apie kitose bylose jam pritaikytą turto areštą (b.l. 4, 12-13, 14, 15-16, 17, 18-19), jokių kitų objektyviai jo finansinę padėtį atspindinčių įrodymų (bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentų, balansų, pelno ir nuostolių ataskaitų ir t.t.) nepateikė (CPK 178 str.). Kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad atsakovo bendrovė, esant, jo teigimu, itin komplikuotai bendrovės turtinei padėčiai, surado galimybę paskirti kitą įmonės direktorių, kas patvirtina, kad bendrovė yra veikianti (vykdo veiklą), be to, nuo pirmosios instancijos teismo nustatyto termino mokesčiui sumokėti pabaigos jau yra praėję 8 mėnesiai.

17Nurodytais motyvavais kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nepatvirtina skundžiamos teismo nutarties neteisėtumo ar jos nepagrįstumo. Atsižvelgiant į faktą, jog pirmosios instancijos teismo paskirtas terminas ieškinio trūkumams ištaisyti jau yra pasibaigęs, apeliantui nustatytinas naujas terminas žyminiam mokesčiui sumokėti.

18Pripažinus atskirąjį skundą nepagrįstu, iš apelianto valstybės naudai priteistina 8,30 Lt (b.l. 37) procesinių dokumentų apeliacinės instancijos teisme siuntimo išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

19Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

20Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. sausio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Nustatyti atsakovui UAB „BTS Group“ terminą iki 2010 m. rugsėjo 30 d. sumokėti 65 Lt žyminio mokesčio už prašymo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimą.

22Išaiškinti atsakovui, kad nesumokėjus nustatyto dydžio žyminio mokesčio ir iki 2010 m. rugsėjo 30 d. nepateikus Vilniaus m. 2-ajam apylinkės teismui įrodymų apie 65 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą, pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo bus laikomas nepaduotu ir jam grąžintas.

23Priteisti iš UAB „BTS Group“ 8 (aštuonis) litus 30 centų pašto išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas ATEA, UAB kreipėsi į Vilniaus miesto 2-ąjį apylinkės teismą su... 4. Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas, atsakovui UAB „BTS Group“ per teismo... 5. Atsakovas UAB „BTS Group“ 2010-01-14 pateikė teismui pareiškimą dėl... 6. Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas 2010-01-15 nutartimi atsisakė tenkinti... 7. Atsakovas UAB „BTS Group“ atskiruoju skundu (b.l. 1-3) prašo panaikinti... 8. Ieškovas UAB „BTS Group“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 30)... 9. Atskirasis skundas atmestinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. Apeliantas savo skunde kelia CPK normų, nustatančių atleidimo nuo žyminio... 12. Kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, teisė kreiptis į teismą teisminės... 13. Viena tinkamo kreipimosi į teismą įgyvendinimo sąlygų yra žyminio... 14. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi dalyje, kuria... 15. Atleidimą nuo žyminio mokesčio dalies reglamentuoja CPK 83 str. 3 d.,... 16. Teisėjų kolegija, išanalizavusi apelianto į bylą pateiktus įrodymus (jų... 17. Nurodytais motyvavais kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai... 18. Pripažinus atskirąjį skundą nepagrįstu, iš apelianto valstybės naudai... 19. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija... 20. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. sausio 15 d. nutartį palikti... 21. Nustatyti atsakovui UAB „BTS Group“ terminą iki 2010... 22. Išaiškinti atsakovui, kad nesumokėjus nustatyto dydžio žyminio mokesčio... 23. Priteisti iš UAB „BTS Group“ 8 (aštuonis) litus 30 centų pašto...