Byla e2-1976-220/2018
Dėl skolos priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Tauaragės rūmų teisėjas Edmundas Žukauskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Julianus Inkaso“ ieškinį, pareikštą dokumentinio proceso tvarka, atsakovui M. S. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Julianus Inkaso“ (toliau – ieškovė) ieškiniu prašo dokumentinio proceso tvarka iš atsakovo M. S. (toliau – atsakovas) priteisti 194,36 Eur negrąžintą kreditą, 44,45 Eur sutartines palūkanas, 35,11 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė nurodo, kad 2014 m. balandžio 17 d. atsakovas ir pradinė kreditorė UAB „Nordecum” naudodami nuotolinio ryšio priemones sudarė vartojimo kredito sutartį 169089. Pagal sutartį pradinė kreditorė UAB „Nordecum” suteikė atsakovui 289,85 Eur (1000 Lt) kreditą 12 mėn. terminui, o atsakovas įsipareigojo savalaikiai grąžinti kreditą bei mokėti 76,97 proc. metines palūkanas, tokiu atveju šio kredito bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – 110,86 proc. Sutartimi numatyta paskolos suma 289,85 Eur atsakovui suteikta 2014 m. balandžio 17 d. Atsakovas savo sutartines pareigas vykdė netinkamai, t. y. laiku neatsiskaitė su UAB „Nordecum” už suteiktas paslaugas. Atsakovas, vykdydamas sutartimi prisiimtus įsipareigojimus atliko dalinius mokėjimus. Paskutinis mokėjimas atliktas 2014 m. rugsėjo 23 d. Tokiu būdu, negrąžinto kredito suma sumažinta iki 194,36 Eur. Atsakovas nustojo vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir jokių sutartyje numatytų įmokų nebeatlieka. Sutartinių palūkanų suma sudaro 44,45 Eur, o delspinigiai paskaičiuoti už 180 dienų sudaro 35,11 Eur. UAB „Julianus Inkaso“ reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, pasirašyta 2017 m. gegužės 30 d. tarp UAB „Nordecum“ ir OU AF Volamenetlus bei tarp OU AF Volamenetlus ir UAB „Julianus Inkaso“ įgijo reikalavimo teisę į perleistą įsiskolinimą susidariusį atsakovo vardu pagal vartojimo paskolos sutartį. Apie reikalavimo teisių perleidimą ir kreditorės pasikeitimą atsakovas buvo informuotas pranešimu.

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovės piniginiai reikalavimai kilę iš sutartinių prievolių grąžinti paskolą nevykdymo, todėl ieškovės prašymu ieškinys nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, nustatyta, kad 2014 m. balandžio 17 d. atsakovas ir pradinė kreditorė UAB „Nordecum” naudodami nuotolinio ryšio priemones sudarė vartojimo kredito sutartį 169089. Pagal sutartį pradinė kreditorė UAB „Nordecum” suteikė atsakovui 289,85 Eur kreditą 12 mėn. terminui, o atsakovas įsipareigojo savalaikiai grąžinti kreditą. Sutartimi numatyta paskolos suma 289,85 Eur atsakovui suteikta 2014 m. balandžio 17 d. Atsakovas, vykdydamas sutartimi prisiimtus įsipareigojimus atliko dalinius mokėjimus. Paskutinis mokėjimas atliktas 2014 m. rugsėjo 23 d. Tokiu būdu, negrąžinto kredito suma sumažinta iki 194,36 Eur. UAB „Julianus Inkaso“ reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, pasirašyta 2017 m. gegužės 30 d. tarp UAB „Nordecum“ ir OU AF Volamenetlus bei tarp OU AF Volamenetlus ir UAB „Julianus Inkaso“ įgijo reikalavimo teisę į perleistą įsiskolinimą susidariusį atsakovo vardu pagal vartojimo paskolos sutartį. Apie reikalavimo teisių perleidimą ir kreditorės pasikeitimą atsakovas buvo informuotas pranešimu.

10Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir vykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis).

11Paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjo nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas (CK 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.37 straipsnis). Prievolė pasibaigia tuomet, kai ji tinkamai įvykdoma (CK 6.123 straipsnio 1 dalis). Pradinė kreditorė perdavė atsakovui paskolos sutarties dalyką – pinigus, tačiau atsakovas pareigos grąžinti pasiskolintą sumą tinkami nevykdė ir liko skolingas 194,36 Eur negrąžinto kredito bei 44,45 Eur sutartinių palūkanų.

12CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal CK 6.71 straipsnį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Sutartyje šalys susitarė dėl 0,05 procentų dydžio delspinigių nuo uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną kalendorinę dieną. Taikant šį delspinigių dydį, delspinigių suma sudaro 35,11 Eur. Teismas daro išvadą, kad pagal ieškovės pateiktus įrodymus ieškinys tenkintinas, todėl priimtinas preliminarus teismo sprendimas priteisti iš atsakovo 194,36 Eur negrąžinto kredito bei 44,45 Eur sutartinių palūkanų ir 35,11 Eur delspinigius (CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, CK 6.200 straipsnis, CK 6.205 straipsnis, 6.258 straipsnio 1 dalis).

13CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. balandžio 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistinos 108,84 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro: 8 Eur žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1, 7 punktai, 80 straipsnio 7 dalis), 0,84 Eur už Gyventojų registro išrašą, 100 Eur už teisines paslaugas (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 10 punktai, 93 straipsnio 1 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 428 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo M. S., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Julianus Inkaso“, įmonės kodas 300115639, buveinės adresas A. G. g. 8, 01108 Vilnius, a. s. Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, 194,36 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt keturis eurus, 36 ct ) negrąžinto kredito, 44,45 Eur (keturiasdešimt keturis eurus, 45 ct) sutartinių palūkanų, 35,11 Eur (trisdešimt penkis eurus, 11 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. balandžio 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 108,84 Eur (vieną šimtą aštuonis eurus, 84 ct) bylinėjimosi išlaidas.

18Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

19Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo turi įvykdyti sprendimą ir pateikti teismui atsiskaitymą patvirtinančius dokumentus arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, pagrįstus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 430 straipsnis).

20Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

Proceso dalyviai