Byla Iv-2341-121/2012
Dėl neturtinės žalos atlyginimo, trečiasis suinteresuotas asmuo - Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Žalnieriūnienė, sekretoriaujant Silvijai Krivickaitei, dalyvaujant pareiškėjui E. K., atsakovės atstovei Viktorijai Grigaliūnaitei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Dainiui Jasui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo E. K. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, dėl neturtinės žalos atlyginimo, trečiasis suinteresuotas asmuo - Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas E. K. kreipėsi į teismą, prašydamas iš Lietuvos valstybės jo naudai priteisti 50 000 Lt neturtinės žalos.

4Paaiškina, kad jo laisvė nuo 2007-09-29 iki 2009-02-04 buvo apribota pažeidžiant galiojančius teisės aktus. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – Lukiškių TI-K) kamerose, kurių plotas yra 7 kv. m., jis periodiškai buvo kalinamas kartu su 3-5 asmenimis. Tikslių kalinimo datų minėtose kamerose jis negali pateikti, nes Lukiškių TI-K tokią informaciją jam suteikti atsisakė, neva informacijos parengimas susijęs su neproporcingai didelėm darbo ir laiko sąnaudom.

5Pagal Sveikatos apsaugos ministro 1999-10-22 įsakymu Nr. 461 patvirtintos higienos normas HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos, įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra" (toliau - HN 76:1999) 6.15 punktą vienam asmeniui, esančiam laisvės atėmimo ir kardomojo kalinio įstaigoje, turi tekti 5 kv. m. kameros ploto. Atsižvelgęs į tai, pareiškėjas mano, kad jis Lukiškių TI-K buvo kalinamas nežmoniškomis, antisanitarinėmis, žiauriomis sąlygomis (pelės, žiurkės, tarakonai, pelėsiai, drėgmė) pažeidžiant teisės aktus, nesudarant normalių kalinimo sąlygų, dėl ko patyrė didžiulę neturtinę žalą.

6Pareiškėjas, remdamasis Viešojo administravimo įstatymo (VAĮ) 42 straipsniu, Civilinio kodekso (CK) 6.271 str. 1, 4 dalimis, 6.250 str. 1 dalimi, teigia, kad tai, kad asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta CK 6.250 str. 1 dalyje, yra konstatuota tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) praktikoje (adm. bylos Nr. A-143-1966/2008, A-438-121/2009), tiek Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) praktikoje (2008 m. lapkričio 18 d. sprendimas S. prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 871/02)). Įstatymas numato piniginę satisfakciją, kuria siekiama kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusio patirtą dvasinį arba fizinį skausmą ir kt. Teismo funkcija yra nustatyti teisingą piniginę kompensaciją už patirtą skriaudą (dvasinius, fizinius išgyvenimus, praradimus) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo (LAT) nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-371/2003). Pareiškėjo teigimu, dėl atsakovo neteisingų veiksmų (veikimo ar neveikimo) jis patyrė didžiulį psichologinį sukrėtimą, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą, emocinę depresiją, stipriai pablogėjo jo sveikata, pablogėjo savijauta, sutriko visavertis gyvenimas, sumažėjo pasitikėjimas savimi, jis negali ramiai miegoti, yra dirglus, jaučia padidėjusią baimę aplinkai, dėl ko sumažėjo jo bendravimo galimybės (b.l. 1-2).

7Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių TI-K atsiliepimu pareiškėjo skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą.

8Paaiškina, kad E. K. į Lukiškių TI-K atvyko 2007-10-15 ir su pertraukomis dėl etapavimo į Ukmergės areštinę (2007-11-05 - 2007-11-12; 2007-12-17 - 2007-12-28; 2008-05-19 -2008-05-26; 2008-06-16 - 2008-06-28; 2008-07-09 - 2008-07-14; 2008-07-28 - 2008-08-11; 2009-01-19 - 2009-01-26) iki 2009-02-04 įskaitytinai buvo Lukiškių TI-K. Pareiškėjas 2009-02-04 vakare išvyko į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją (atsiliepime padieniui išvardinta, kokio ploto kokiose kamerose buvo laikomas pareiškėjas ir su keliais kitais asmenimis).

9E. K. skunde teigia, kad HN 76:1999 buvo nustatyta gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims - ne mažiau kaip 5 kv. m. vienam asmeniui. Nuo 2010 balandžio mėn. 11 d. įsigaliojo nauja Lietuvos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" (toliau - HN 76:2010), kurioje minimali gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims nenustatyta. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos (toliau -Departamentas) direktoriaus 2010-05-11 įsakymu Nr. V-124 nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 kv. m. ploto. Iš E. K. asmens įskaitos kortelės kopijos matyti, kad E. K. judėjimas buvo intensyvus, jis daug kartų atvykdavo ir vėl išvykdavo ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimui į Ukmergės areštinę.

10Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių, sprendimų vykdymo funkcijas, užtikrinant įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytas laikymo sąlygas nuteistiesiems bei suimtiesiems. Pagal Suėmimo vykdymo įstatymo (toliau - SVĮ) 8 straipsnį, Konstitucijos 109 straipsnį administracija negali įtakoti suimtųjų ir nuteistųjų - atvykstančiųjų bei esančių įstaigoje - skaičiaus, o jų nepriimti į įstaigą neturi teisinio pagrindo, nes nebus vykdomos teismų nutartys bei sprendimai. Skirstant atvykusius asmenis į kameras, yra laikomasi SVĮ 10 straipsnyje numatytų reikalavimų, todėl kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam asmeniui tenkantis gyvenamosios patalpos plotas ne visada atitinka teisės aktuose nustatytą. Administracija stengiasi, kad suimtieji ir nuteistieji, kurių laikymo sąlygos ne visiškai atitinka nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo trumpesnį laiką, t.y. iki atsiras galimybė perkelti į laisvesnes kameras. Kiekvienam kameroje laikomam asmeniui skiriama atskira lova, švarus patalynės komplektas, bei kitas teisės aktų numatytas inventorius.

11Kamerų remontas atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą, gavus tam skirtas lėšas iš valstybės biudžeto. Įstaigos administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų, kad jie palaikytų tvarką kamerose, todėl už kamerų valymą ir tvarką atsakingi patys jose esantys nuteistieji bei suimtieji. Inventorius (t.y. šluota, samtis, šiukšliadėžė, kibiras) visą laiką yra išduodami į kameras. Taip pat į kameras išduodama kalcinuota soda, skirta kamerų, kriauklių ir unitazų valymui. Už reikalavimų nevykdymą yra skiriamos nuobaudos. Karantino kameras valo iš ūkio brigados paskirtas nuteistasis, jis jas plauna bei dezinfekuoja su jam išduotais valikliais. Pareiškėjo skunde minimi teiginiai, kad laikant jį kamerose lakstė pelės, žiurkės, tarakonai, neatitinka tikrovės. Siekiant palaikyti švarą kamerose, įstaiga yra sudariusi paslaugų teikimo sutartį su UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis". Vykdytojai nuolat atlieka vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus. Nuo E. K. buvimo įstaigoje iki skundo teismui pateikimo praėjo trys metai. Pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl tariamai jam padarytų pažeidimų, nurodydamas laikotarpį nuo 2007 m. rugsėjo 29 d. iki 2009 m. vasario 4 d. Skundą dėl žalos priteisimo E. K. parašė 2012-02-15. Todėl, atsakovės atstovas, vadovaudamasis CK 1.125 str. 8 dalimi, prašo pareiškėjo reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikyti trejų metų senaties terminą.

12Pagal ABTĮ 15 str. 1 d. 3 punktą žalos atlyginimas įstatymo siejamas su neteisėtais subjektų veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo srityje. Tai reiškia, kad žala atlygintina tais atvejais, kai subjektai neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atliko veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti (neteisėtas veikimas) arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str.). Sprendžiant apie skundo pagrįstumą, nepakanka nustatyti, kad Lukiškių TI-K pareigūnai (deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme) neteisėtai veikė arba neveikė, bet taip pat būtina nustatyti, ar toks veikimas arba neveikimas tiesiogiai sąlygojo pareiškėjo nurodytos žalos atsiradimą. Civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu yra nustatytas žalos padarymo faktas. Žala yra vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio neįrodžius, civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda, nes nėra delikto. Atsakovės atstovas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju nėra būtinos CK 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos (b.l.7-12).

13Trečiasis suinteresuotas asmuo Departamentas atsiliepimu prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Paaiškina, kad Departamentas organizuoja kardomosios priemonės suėmimo, teismų nuosprendžiais paskirtų kriminalinių bausmių vykdymą bei įgyvendina bausmių vykdymo politiką. Skunde nėra nurodyta, kokiais konkrečiais Departamento veiksmais buvo padaryta neturtinė žala, taip pat nėra nurodyta jokio priežastinio ryšio tarp tariamos žalos ir Departamento veiksmų. Ginčas dėl tinkamų buitinių sąlygų laisvės atėmimo vietose užtikrinimo ir žalos atlyginimo tiesiogiai nėra susijęs su Departamento veiksmais bei teisėmis ir pareigomis.

15Ginčui aktualiu laikotarpiu pareiškėjas buvo suimtasis, tai reiškia, kad jis kalėjo Lukiškių TI-K periodiškai, todėl tikėtina, kad kamerose, kuriose, kaip nurodo pareiškėjas, jam trūko teisės aktuose nustatyto gyvenamojo ploto, buvo kalinamas ne ištisai, o su pertraukomis. Nors HN 76:1999 buvo nustatyta, jog gyvenamasis plotas asmeniui negali būti mažesnis kaip 5 kv. m., tačiau Lukiškių TI-K buvo perpildytas, įstaigos administracija negalėjo įtakoti suimtųjų ir nuteistųjų esančių įstaigoje skaičiaus. Šiuo metu laisvės atėmimo vietų įrengimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimai ir sveikatos priežiūros organizavimas nustatytas HN 76:2010. Vienam asmeniui tenkantis minimalus plotas tardymo izoliatoriuje 3,6 kv. m. (išskyrus Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių - pataisos namus) yra nustatytas Departamento direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-124. Iš to seka, kad suteikiant tokį plotą suimtajam, jam užtikrinamos visos HN 76:2010 nustatytos sąlygos, taigi normalios ir higienos reikalavimus atitinkančios sąlygos.

16Pagal CK VI knygos XXII skyriaus pirmo skirsnio nuostatas pagrindas civilinei atsakomybei atsirasti yra neteisėti atsakovo ar jo pareigūnų, tarnautojų, darbuotojų veiksmai ar neveikimas, žala, priežastinis ryšys tarp veiksmų (neveikimo) ir žalos bei kaltė. Pareiškėjas siekia žalos atlyginimo, todėl jis privalo visas šias aplinkybes įrodyti. Tačiau, Departamento teigimu, pareiškėjas jokių įrodymų, kuriuos būtų galima įvardinti objektyviais, nepateikė, taip pat nedetalizavo jokių aplinkybių, kurios galėtų paliudyti apie jam padarytą neturtinę žalą, nepateikė jokių medicininių dokumentų, iš kurių būtų galima padaryti išvadas dėl pareiškėjo sveikatos sutrikimų priežasčių.

17Pagal Vyriausybės 2001 m. liepos 26 d. nutarimą Nr. 932, CK 6.271, 6.247 straipsnius, sprendžiant apie pareiškėjo skundo pagrįstumą, nėra pakankama nustatyti, kad Departamento ar Lukiškių TI-K pareigūnai deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme neteisėtai veikė arba neveikė, bet taip pat būtina nustatyti, ar toks veikimas arba neveikimas tiesiogiai sąlygojo pareiškėjo nurodytos žalos atsiradimą. Taip pat būtina nustatyti, kokios Lukiškių TI-K veiklą reglamentuojančios teisės normos buvo pažeistos ir kaip šie pažeidimai pasireiškė, t.y. neigiama tokios veikos pasekmė savaime negali būti laikoma pakankamu pagrindu konstatuoti šios veikos neteisėtumą. Nagrinėjamo ginčo atveju nėra nustatyti ir konstatuoti atsakovo atstovo neteisėti aktai, neteisėtas veikimas ar neveikimas, kuris sąlygojo tariamos neturtinės žalos pareiškėjui padarymą. Pareiškėjas nenurodė, kokių konkrečių neteisėtų veiksmų buvo imtasi, kalbant apie valstybės atstovą, ar nuo kokių teisėtų veiksmų buvo atsisakyta jo atžvilgiu, neužtikrinat jam tinkamų gyvenimo sąlygų jau ne kartą minėtoje įstaigoje.

18Laisvės atėmimo įstaigų vietų perpildymas yra gerai žinoma problema, kuri pagal esamas galimybes ir valstybės finansines išgales yra sprendžiama. Šioje byloje aktualu tai, kad, siekiant pagerinti įkalintų asmenų gyvenamąją aplinką, Vyriausybė 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1248 patvirtino Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių 2009 - 2017 metų planą. Šios strategijos vienas iš pagrindinių tikslų yra per trumpiausią laiką ir kuo mažesnėmis išlaidomis modernizuoti laisvės atėmimo vietas. Priemonių plane numatyta iki 2017 metų Vilniuje pastatyti naują tardymo izoliatorių-pataisos namus, tad, įgyvendinus šią priemonę, tardymo izoliatorių perpildymo problema turėtų būti išspręsta, pagerės juose laikomų suimtųjų gyvenimo sąlygos.

19Pareiškėjas tik praėjus nemažam laiko tarpui kreipėsi į teismą, siekdamas apginti savo tariamai pažeistas teises, o tai, Departamento manymu, gali liudyti, jog jis nepatyrė stiprių neigiamų išgyvenimų arba tie neigiami išgyvenimai praėjus ilgam laikui išblėso, ir pareiškėjas tiesiog nusprendė pasipelnyti, reikalaudamas priteisti neturtinę žalą. Iš jo skundo teismui matyti, kad pareiškėjas daugiausia remiasi abstrakčiais teiginiais, o nesistengia pagrįsti ir konkrečiai įvardinti valstybės kaltės, priežastinio ryšio tarp tariamo neteisėto veikimo ar neveikimo ir kilusių pasekmių. Nenustačius ir neįrodžius šių būtinų civilinės atsakomybės sąlygų visumos, nėra pagrindo kalbėti apie žalos atlyginimą.

20Neigiamas poveikis asmeniui turi sukelti ne vienkartinius ar trumpalaikius išgyvenimus ar emocijas. Neturtinė žala konstatuojama tada, kai ją darantys veiksmai ar veiksniai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški. Be to, būtina atsižvelgti į pažeidžiamų vertybių pobūdį, pakenkimo intensyvumą, trukmę ir kt. Pareiškėjas buvo laikomas tokiomis pat sąlygomis, kaip ir visi kiti asmenys, todėl Departamentas mano, jog pareiškėjui išimčių, kad būtų pablogintas jo buvimas minėtoje įstaigoje, nebuvo taikyta. Be to, tam tikras suimtųjų privatumo, jų judėjimo laisvės apribojimas ir su tuo susiję neigiami išgyvenimai, patyrimai, paprastai, yra neišvengiama laisvės atėmimo bausmės atlikimo pasekmė, susijusi su jo esme, tikslais ir saugiu vykdymu. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad jam padaryta didelė neturtinė žala, nes tokios žalos faktas nėra patvirtintas neginčijimais įrodymais. Pareiškėjas skunde nenurodė, kuo grindžiamas žalos dydis ir kaip konkrečiai ji pasireiškė.

21Be to, pareiškėjas į teismą kreipėsi dėl laikotarpiu nuo 2007 m. rugsėjo 29 d. iki 2009 m. vasario 4 d. tariamai jo atžvilgiu padarytų pažeidimų, skundą teismui pateikė 2012 m. vasario 15 d., todėl Departamentas prašo pareiškėjo reikalavimui dėl padarytos žalos atlyginimo taikyti CK 1.125 str. 8 dalyje numatytą trejų metų ieškinio senaties terminą (LVAT 2011 m. kovo 24 d. nutartis adm. byloje Nr. A-261-1027/2011) (b.l.26-28).

22Pareiškėjas, bylą nagrinėjant teisme, skundą bei jo argumentus palaikė, papildomai paaiškino, jog taikyti senatį nėra pagrindo, nes pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnį kreipimosi į teismą termino eiga pradedama skaičiuojama nuo to momento, kai asmuo sužino apie jo pažeistas teises; jis apie tai, kad pažeidžiamos jo teisės, sužinojo neseniai – šių metų pradžioje. Atkreipė teismo dėmesį, kad atsakovės atstovės į bylą pateikta sutartis dėl dezinfekcijos yra 2009 metų, gi jis Lukiškių TI-K buvo laikomas 2007 metais.

23Atsakovės atstovė skundą prašė atmesti atsiliepimo argumentais, naujų nenurodė.

24Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas palaikė atsiliepimo argumentus, paaiškino, jog pareiškėjas Lukiškių TI-K buvo laikomas su pertraukomis ne tik kaip buvo etapuojamas į Ukmergės areštinę, bet ir tuomet, kai buvo pasimatymuose su artimaisiais, jo pasivaikščiojimų metu ir pan.

25Skundas atmestinas.

26Faktinės bylos aplinkybės.

27Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad E. K. buvo suimtas 2007-09-29, nuteistas Vilniaus apygardos teismo 2008-12-23 nuosprendžiu pagal Baudžiamojo kodekso 129 str. 2 d. 7 punktą, 253 str. 1 dalį 8 metų laisvės atėmimo bausme. Nuosprendis įsiteisėjo 2009-03-13 (b.l.13-14).

28E. K. į Lukiškių TI-K atvyko 2007-10-15 ir buvo patalpintas į kamerą Nr. 106 (plotas - 7,38 kv.m, vakare - 3 asmenys kameroje); 2007-10-16 perkeltas į kamerą Nr. 172 (plotas - 7,94 kv.m, ryte - 3, vakare - 4); 2007-10-17 - 2007-10-21 kameroje Nr. 172 (ryte - 4, vakare - 4); 2007-10-22 perkeltas į kamerą Nr. 166 (plotas - 7,94 kv.m, ryte - 2, vakare - 3); 2007-10-23 kameroje Nr. 166 (ryte - 3, vakare - 3); 2007-10-24 kameroje Nr. 166 (ryte - 3, vakare - 4); 2007-10-25 - 2007-11-04 kameroje Nr. 166 (ryte - 4, vakare - 4); 2007-11-05 jis išvyko į Ukmergės areštinę; 2007-11-12 atvyko iš Ukmergės areštinės ir buvo patalpintas į kamerą Nr. 124 (vakare - 3); 2007-11-13 perkeltas į kamerą Nr. 162 A (plotas - 7,83 kv.m, ryte - 3, vakare - 4); 2007-11-14 - 2007-11-18 kameroje Nr. 162 A (ryte - 4, vakare - 4); 2007-11-19 kameroje Nr. 162 A (ryte - 4, vakare - 3); 2007-11-20 kameroje Nr. 162 A (ryte - 3, vakare - 3); 2007-11-21 kameroje Nr. 162 A (ryte - 3, vakare - 4); 2007-11-22 kameroje Nr. 162 A (ryte - 4, vakare - 4); 2007-11-23 kameroje Nr. 162 A (ryte - 3, vakare - 4); 2007-11-24 - 2007-11-29 kameroje Nr. 162 A (ryte - 4, vakare - 4); 2007-11-30 - 2007-12-06 kameroje Nr. 162 A (ryte - 3, vakare - 3); 2007-12-07 kameroje Nr. 162 A (ryte - 3, vakare - 4); 2007-12-08 - 2007-12-12 kameroje Nr. 162 A (ryte - 4, vakare - 4); 2007-12-13 kameroje Nr. 162 A (ryte - 3, vakare - 4); 2007-12-14 - 2007-12-16 kameroje Nr. 162 A (ryte - 3, vakare - 3); 2007-12-17 išvyko į Ukmergės areštinę; 2007-12-28 atvyko iš Ukmergės areštinės ir buvo patalpintas į kamerą Nr. 106 (plotas - 7,38 kv.m, vakare 3); 2007-12-29 kameroje Nr. 106 (ryte 3); perkeltas į kamerą Nr. 302 (plotas - 8,05 kv.m, vakare 2); 2007-12-30 kameroje Nr. 302 (ryte - 2, vakare - 4); 2007-12-31 - 2008-01-06 kameroje Nr. 302 (ryte - 4, vakare - 4); 2008-01-07 kameroje Nr. 302 (ryte - 4, vakare - 3); 2008-01-08 - 2008-01-09 kameroje Nr. 302 (ryte - 3, vakare - 3); 2008-01-10 - 2008-01-17 kameroje Nr. 302 (ryte ir vakare 2); 2008-01-18 perkeltas į kamerą Nr. 299 (plotas - 7,87 kv.m, ryte ir vakare 3); 2008-01-19 - 2008-01-27 kameroje Nr. 299 (ryte ir vakare 4); 2008-01-28 kameroje Nr. 299 (ryte - 4, vakare - 3); 2008-01-29 - 2008-01-31 kameroje Nr. 299 (ryte ir vakare 3); 2008-02-01 kameroje Nr. 299 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-02-02 - 2008-02-13 kameroje Nr. 299 (ryte ir vakare 4); 2008-02-14 kameroje Nr. 299 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-02-15 - 2008-02-24 kameroje Nr. 299 (ryte ir vakare 4); 2008-02-25 kameroje Nr. 299 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-02-26 kameroje Nr. 299 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-02-27 kameroje Nr. 299 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-02-28 kameroje Nr. 299 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-02-29 - 2008-03-02 kameroje Nr. 299 (ryte ir vakare 4); 2008-03-03 kameroje Nr. 299 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-03-04 - 2008-03-18 kameroje Nr. 299 (ryte ir vakare - 4); 2008-03-19 kameroje Nr. 299 (ryte - 4, vakare - 3); 2008-03-20 kameroje Nr. 299 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-03-21 - 2008-03-30 kameroje Nr. 299 (ryte ir vakare - 4); 2008-03-31 kameroje Nr. 299 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-04-01 kameroje Nr. 299 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-04-02 - 2008-04-08 kameroje Nr. 299 (ryte ir vakare - 4); 2008-04-09 kameroje Nr. 299 (ryte - 4, vakare - 3); 2008-04-10 kameroje Nr. 256 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-04-11 - 2008-04-13 kameroje Nr. 299 (ryte ir vakare - 3); 2008-04-14 kameroje Nr. 299 (ryte - 2, vakare - 4); 2008-04-15 - 2008-04-29 kameroje Nr. 299 (ryte ir vakare - 4); 2008-04-30 kameroje Nr. 299 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-05-01 - 2008-05-07 kameroje Nr. 299 (ryte ir vakare - 4); 2008-05-08 - 2008-05-16 kameroje Nr. 299 (ryte ir vakare - 3); 2008-05-17 kameroje Nr. 299 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-05-18 kameroje Nr. 299 (ryte ir vakare - 4); 2008-05-19 pareiškėjas išvyko į Ukmergės areštinę; 2008-05-26 atvyko iš Ukmergės areštinės ir buvo patalpintas į kamerą Nr. 106 (plotas - 7,38 kv.m, vakare - 1); 2008-05-27 perkeltas į kamerą Nr. 172 (plotas - 7,94 kv.m, ryte - 3, vakare - 4); 2008-05-28 - 2008-06-15 kameroje Nr. 172 (ryte ir vakare - 4); 2008-06-16 išvyko į Ukmergės areštinę; 2008-06-28 atvyko iš Ukmergės areštinės ir buvo patalpintas į kamerą Nr. 107 (plotas - 7,38 kv.m, vakare - 1); 2008-06-29 kameroje Nr. 107 (ryte ir vakare 1); 2008-06-30 perkeltas į kamerą Nr. 162 (plotas - 7,94 kv.m, ryte - 3, vakare - 4); 2008-07-01 - 2008-07-08 kameroje Nr. 162 (ryte ir vakare - 4); 2008-07-09 išvyko į Ukmergės areštinę; 2008-07-14 atvyko iš Ukmergės areštinės ir buvo patalpintas į kamerą Nr. 121 (plotas - 7,38 kv.m., vakare - 2); 2008-07-15 perkeltas į kamerą Nr. 134 (plotas - 7,94 kv.m, ryte - 1, vakare - 3); 2008-07-16 kameroje Nr. 134 (ryte - 3, vakare - 2); 2008-07-17 perkeltas į kamerą Nr. 138 (plotas - 7,44 kv.m, ryte - 3, vakare - 4); 2008-07-18 kameroje Nr. 138 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-07-19 - 2008-07-23 kameroje Nr. 138 (ryte ir vakare - 4); 2008-07-24 - 2008-07-27 kameroje Nr. 138 (ryte ir vakare - 3); 2008-07-28 išvyko į Ukmergės areštinę; 2008-08-11 atvyko iš Ukmergės areštinės ir buvo patalpintas į kamerą Nr. 119 (plotas - 7,31 kv.m, vakare 2); 2008-08-12 perkeltas į kamerą Nr. 305 (plotas - 8,17 kv.m, ryte ir vakare - 3); 2008-08-13 kameroje Nr. 305 (ryte ir vakare - 3); 2008-08-14 kameroje Nr. 305 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-08-15 kameroje Nr. 305 (ryte ir vakare - 3); 2008-08-16 kameroje Nr. 305 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-08-17 - 2008-08-20 kameroje Nr. 305 (ryte ir vakare - 4); 2008-08-21 kameroje Nr. 305 (ryte - 2, vakare - 4); 2008-08-22 - 2008-09-08 kameroje Nr. 305 (ryte ir vakare - 4); 2008-09-09 kameroje Nr. 305 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-09-10 - 2008-09-14 kameroje Nr. 305 (ryte ir vakare - 4); 2008-09-15 kameroje Nr. 305 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-09-16 kameroje Nr. 305 (ryte ir vakare - 4); 2008-09-17 kameroje Nr. 305 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-09-18 - 2008-09-21 kameroje Nr. 305 (ryte ir vakare - 4); 2008-09-22 kameroje Nr. 305 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-09-23 kameroje Nr. 305 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-09-24 kameroje Nr. 305 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-09-25 kameroje Nr. 305 (ryte ir vakare - 4); 2008-09-26 kameroje Nr. 305 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-09-27 - 2008-09-29 kameroje Nr. 305 (ryte ir vakare - 4); 2008-09-30 kameroje Nr. 305 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-10-01 - 2008-10-02 kameroje Nr. 305 (ryte ir vakare - 4); 2008-10-03 kameroje Nr. 305 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-10-04 - 2008-10-08 kameroje Nr. 305 (ryte ir vakare - 4); 2008-10-09 kameroje Nr. 305 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-10-10 - 2008-10-15 kameroje Nr. 305 (ryte ir vakare - 4); 2008-10-16 kameroje Nr. 305 (ryte 4), perkeltas į kamerą Nr. 287 (plotas - 7,70 kv.m, vakare 3); 2008-10-17 kameroje Nr. 287 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-10-18 - 2008-10-27 kameroje Nr. 287 (ryte ir vakare - 4); 2008-10-28 kameroje Nr. 287 (ryte - 4, vakare - 3); 2008-10-29 kameroje Nr. 287 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-10-30 kameroje Nr. 287 (ryte ir vakare - 3); 2008-10-31 - 2008-11-04 kameroje Nr. 287 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-11-05 kameroje Nr. 287 (ryte - 3, vakare - 4); 2008-11-06 kameroje Nr. 287 ryte - 4, vakare – 3); 2008-11-07 kameroje Nr. 287 (ryte - 2, vakare – 3); 2008-11-08 - 2008-11-10 kameroje Nr. 287 (ryte ir vakare – 3); 2008-11-11 kameroje Nr. 287 (ryte - 3, vakare – 4); 2008-11-12 - 2008-11-16 kameroje Nr. 287 (ryte ir vakare – 4); 2008-11-17 kameroje Nr. 287 (ryte - 4, vakare – 3); 2008-11-18 - 2008-12-16 kameroje Nr. 287 (ryte ir vakare – 4); 2008-12-17 - 2008-12-22 kameroje Nr. 287 (ryte ir vakare – 3); 2008-12-23 perkeltas į kamerą Nr. 271 (plotas - 7,76 kv.m , ryte 3, vakare – 4); 2008-12-24 - 2008-12-28 kameroje Nr. 271 (ryte ir vakare – 4); 2008-12-29 kameroje Nr. 271 (ryte - 3, vakare – 4); 2008-12-30 - 2009-01-06 kameroje Nr. 271 (ryte ir vakare – 4); 2009-01-07 kameroje Nr. 271 (ryte - 4, vakare – 3); 2009-01-08 kameroje Nr. 271 (ryte - 3, vakare – 4); 2009-01-09 - 2009-01-11 kameroje Nr. 271 (ryte ir vakare – 3); 2009-01-12 kameroje Nr. 271 (ryte - 3, vakare – 4); 2009-01-13 kameroje Nr. 271 (ryte ir vakare – 4); 2009-01-14 kameroje Nr. 271 (ryte - 4, vakare – 3); 2009-01-15 perkeltas į kamerą Nr. 323 (plotas - 7,75 kv.m, ryte 4, vakare – 5); 2009-01-16 - 2009-01-18 kameroje Nr. 323 (ryte ir vakare – 5); 2009-01-19 išvyko į Ukmergės areštinę; 2009-01-26 atvyko iš Ukmergės areštinės ir buvo patalpintas į kamerą Nr. 105 (plotas - 7,38 kv.m, vakare – 2); 2009-01-27 perkeltas į kamerą Nr. 333 (plotas - 7,72 kv.m, ryte - 4, vakare – 5); 2009-01-28 kameroje Nr. 333 (ryte ir vakare – 5); 2009-01-29 kameroje Nr. 333 (ryte - 5, vakare – 6); 2009-01-30 - 2009-02-03 kameroje Nr. 333 (ryte ir vakare – 6); 2009-02-04 kameroje Nr. 333 (ryte -6 asmenys), vakare išvyko į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją b.l.7-12, 15-16).

29Teisės aktų, reglamentuojančių ginčo teisinius santykius, analizė bei išvados.

30Dėl senaties termino.

31Minėta, jog tiek atsakovės atstovė, tiek Departamentas skundo reikalavimui atlyginti neturtinę žalą prašo taikyti senaties terminą.

32CK 1.125 str. 8 dalyje nustatyta, kad sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo.

33Minėta, kad pareiškėjas žalos jam padarymo laikotarpį sieja su jo buvimu Lukiškių TI-K nuo 2007-10-15 iki 2009-02-04 dienos įskaitytinai su pertraukomis, tad anksčiausia (kiekvieną buvimo Lukiškių TI-K epizodą vertinant atskirai) senaties termino eiga šiuo atveju prasidėjo 2007-10-16 dieną, vėliausia - 2009-02-05 dieną, taigi, vėliausia kreipimosi į teismą su reikalavimu atlyginti neturtinę žalą diena yra 2012-02-04. Pareiškėjas į teismą su skundu kreipėsi 2012-02-17 dieną (skundas teisme gautas 2012-02-22 dieną), t.y. praleidęs įstatymu nustatytą terminą.

34Tokia yra ir teismų praktika analogiškose bylose (LVAT 2011 m. kovo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-261-1027-11).

35Teismas nesutinka su pareiškėjo argumentu, neva pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 32 straipsnį (matyt turėtas omenyje ABTĮ 33 straipsnis) kreipimosi į teismą termino eiga pradedama skaičiuojama nuo to momento, kai asmuo sužino apie jo pažeistas teises; jis apie tai, kad pažeidžiamos jo teisės, sužinojo neseniai – šių metų pradžioje.

36Teismas atkreipia dėmesį, jog pagal ABTĮ 15 str. 1 dalį administraciniai teismai sprendžia bylas inter alia dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 straipsnis) (3 p.). Nuoroda į Civilinio kodekso 6.271 straipsnį reiškia, kad skundas dėl žalos inter alia neturtinės atlyginimo teismui paduodamas ir tokio pobūdžio byla nagrinėjama pagal Civilinio kodekso reikalavimus, įskaitant ir reikalavimus senačiai, todėl šiuo atveju ABTĮ 33 str. 1 dalis (Jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas) netaikytina.

37Šiuo atveju pareiškėjui neturtinę žalą sukėlę veiksniai (didžiulis psichologinis sukrėtimas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumas, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, stiprus sveikatos ir savijautos pablogėjimas, visaverčio gyvenimo sutrikimas, pasitikėjimo savimi sumažėjimas, miego sutrikimas, dirglumas, padidėjęs baimės aplinkai jausmas, sumažėjimas jo bendravimo galimybių, nepatogumo, diskomforto jausmas) objektyviai atsirado tuo metu, kai jis buvo laikomas per mažose kamerose, o ne tuomet, kai jis iš kažko sužinojo, kad laikymas per mažose kamerose sukelia tokius veiksnius. Tad pareiškėjui nebuvo jokių kliūčių skundu įstaigos administracijai ar tiesiai teismui (tokio pobūdžio bylos nereikalauja privalomo ginčo išnagrinėjimo ikiteismine tvarka) ginti savo pažeistas teises.

38Nustatęs, kad pareiškėjas reikalavimą atlyginti neturtinę žalą teismui pateikė praleidęs ieškinio senaties terminą, kas yra vada skundui atmesti, teismas nenagrinėja kitų skundo bei atsiliepimų argumentų dėl viešosios atsakomybės atsiradimo sąlygų (neteisėtų veiksmų ar neveikimo, žalos ir priežastinio neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos ryšio) buvimo (nebuvimo)).

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1p., 127 str., teisėja

Nutarė

40pareiškėjo E. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

41Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Žalnieriūnienė,... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas E. K. kreipėsi į teismą, prašydamas iš Lietuvos valstybės... 4. Paaiškina, kad jo laisvė nuo 2007-09-29 iki 2009-02-04 buvo apribota... 5. Pagal Sveikatos apsaugos ministro 1999-10-22 įsakymu Nr. 461 patvirtintos... 6. Pareiškėjas, remdamasis Viešojo administravimo įstatymo (VAĮ) 42... 7. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių TI-K atsiliepimu... 8. Paaiškina, kad E. K. į Lukiškių TI-K atvyko 2007-10-15 ir su pertraukomis... 9. E. K. skunde teigia, kad HN 76:1999 buvo nustatyta gyvenamojo ploto norma... 10. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių,... 11. Kamerų remontas atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą, gavus tam... 12. Pagal ABTĮ 15 str. 1 d. 3 punktą žalos atlyginimas įstatymo siejamas su... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Departamentas atsiliepimu prašo pareiškėjo... 14. Paaiškina, kad Departamentas organizuoja kardomosios priemonės suėmimo,... 15. Ginčui aktualiu laikotarpiu pareiškėjas buvo suimtasis, tai reiškia, kad... 16. Pagal CK VI knygos XXII skyriaus pirmo skirsnio nuostatas pagrindas civilinei... 17. Pagal Vyriausybės 2001 m. liepos 26 d. nutarimą Nr. 932, CK 6.271, 6.247... 18. Laisvės atėmimo įstaigų vietų perpildymas yra gerai žinoma problema, kuri... 19. Pareiškėjas tik praėjus nemažam laiko tarpui kreipėsi į teismą,... 20. Neigiamas poveikis asmeniui turi sukelti ne vienkartinius ar trumpalaikius... 21. Be to, pareiškėjas į teismą kreipėsi dėl laikotarpiu nuo 2007 m. rugsėjo... 22. Pareiškėjas, bylą nagrinėjant teisme, skundą bei jo argumentus palaikė,... 23. Atsakovės atstovė skundą prašė atmesti atsiliepimo argumentais, naujų... 24. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas palaikė atsiliepimo argumentus,... 25. Skundas atmestinas. ... 26. Faktinės bylos aplinkybės.... 27. Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad E. K. buvo suimtas 2007-09-29,... 28. E. K. į Lukiškių TI-K atvyko 2007-10-15 ir buvo patalpintas į kamerą Nr.... 29. Teisės aktų, reglamentuojančių ginčo teisinius santykius, analizė bei... 30. Dėl senaties termino.... 31. Minėta, jog tiek atsakovės atstovė, tiek Departamentas skundo reikalavimui... 32. CK 1.125 str. 8 dalyje nustatyta, kad sutrumpintas trejų metų ieškinio... 33. Minėta, kad pareiškėjas žalos jam padarymo laikotarpį sieja su jo buvimu... 34. Tokia yra ir teismų praktika analogiškose bylose (LVAT 2011 m. kovo 24 d.... 35. Teismas nesutinka su pareiškėjo argumentu, neva pagal Administracinių bylų... 36. Teismas atkreipia dėmesį, jog pagal ABTĮ 15 str. 1 dalį administraciniai... 37. Šiuo atveju pareiškėjui neturtinę žalą sukėlę veiksniai (didžiulis... 38. Nustatęs, kad pareiškėjas reikalavimą atlyginti neturtinę žalą teismui... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 40. pareiškėjo E. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 41. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...