Byla 2S-1106-553/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės,

3kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Loretos Lipnickienės,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Daugiabučio namo Plytinės g. 29 savininkų bendrijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. vasario 1 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo atstovės prašymas dėl termino 2010-12-09 nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti ir paliktas nenagrinėtas Daugiabučio namo Plytinės g. 29 savininkų bendrijos ieškinys atsakovui UAB „Auksinis varnas“ dėl sumokėtų įmokų, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo ,

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo įmokas, namo gyventojų sumokėtas į kaupiamąjį fondą- 15 765,07 Lt, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Šią bylą ieškovas prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. 2010 m. kovo 25 d. buvo priimtas preliminarus sprendimas, kuriuo ieškinys buvo visiškai patenkintas. Atsakovui pateikus prieštaravimus dėl ieškinio ir preliminaraus sprendimo, o ieškovui- atsiliepimą į prieštaravimus, byla buvo skirta nagrinėti teismo posėdyje.

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 9 d. nutartimi nustatė ieškovui- Daugiabučio namo Plytinės g. 29 savininkų bendrijai terminą iki 2010 m. gruodžio 29 d. šioje nutartyje nurodytam ieškinio trūkumui pašalinti: t.y. ieškinio dalykui- pinigų sumai, kurią ieškovas reikalauja priteisti jam iš atsakovo, kaip daugiabučio namo gyventojų įmokas, sumokėtas į kaupimo fondą, pareikšti ir rašytiniams tokios įmokų sumos sumokėjimą patvirtinantiems įrodymams pateikti. Teismas nurodė, kad ieškovas ieškinį grindžia apyvartos žiniaraščio duomenimis, tačiau šio žiniaraščio originalas nėra patvirtintas atsakovo rekvizitais (atsakingo darbuotojo parašu ir antspaudu). Be to, ieškovas neapsisprendė kokio dydžio reikalavimą palaiko, o atsakovas nesutiko, kad daugiabučio namo Plytinės g. 29 , Vilniuje, gyventojai į kaupiamąjį fondą sumokėjo 15 765,07 Lt arba 10 402,96 Lt (b.l. 73-74).

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė pratęsti dokumentų pateikimo terminą (b.l. 99).

9Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. vasario 1 d. nutartimi atmetė ieškovo atstovės prašymą dėl termino 2010 m. gruodžio 9 d. nutartyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti pratęsimo; paliko nenagrinėtą ieškovo- Daugiabučio namo Plytinės g. 29 savininkų bendrijos- ieškinį dėl sumokėtų įmokų, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovui- UAB „Auksinis varnas“; panaikino Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 25 d. preliminarų sprendimą, priimtą nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-2727-432/2010 bei priteisė atsakovui- UAB „Auksinis varnas“ iš ieškovo- Daugiabučio namo Plytinės g. 29 savininkų bendrijos išlaidas advokato pagalbai apmokėti- 800 Lt (b.l. 101-102). Teismas nutartyje nurodė, kad nustatytas teismo terminas yra prakleistas, todėl negali būti pratęstas. Atnaujinti termino ieškovo atstovė neprašė. Ieškovui nenurodžius konkrečios ieškinio sumos, nepateikus rašytinių įrodymų, kad daugiabučio namo Plytinės g. 29, Vilniuje gyventojai į kaupiamąjį fondą yra įmokėję ieškinio sumą atitinkančias įmokas, o atsakovui šias aplinkybes ginčijant, dokumentinis bylos procesas yra neįmanomas. Pažymėjo, kad po to, kai priimtas preliminarus sprendimas, ieškovas negali atsisakyti dokumentinio proceso (CPK 426 str.), ieškovas negali reikalauti, kad byla toliau būtų nagrinėjama pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles (b.l. 101-102).

10Daugiabučio namo Plytinės g. 29 savininkų bendrija atskiruoju skundu prašo 2011 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Nurodė, kad ieškovas 2010 m. gruodžio 29 d. teismui pateikė raštą, kuriame suformulavo tikslią reikalaujamą sumą, t.y. 10 402,96 Lt. Reikalavimo suma buvo nurodyta 2009 m. vasario 13 d. atsakovo apskaitos žiniaraštyje pagal apskaitos grupes. Tvirtina, kad minėtą žiniaraštį atsakovo administravimo sutarties nutraukimo dieną pateikė pats atsakovas, kaip dokumentą, patvirtinantį atsakovo skolos dydį. Atsakovas prieštaravimuose raštu patvirtina, kad administravimo laikotarpiu gyventojams priskaičiuota suma sudarė 1 300,37 Lt per mėnesį, todėl per 8 mėnesius priskaičiuota suma negalėjo būti didesnė nei 10 402,96 Lt, kuri ir yra nurodyta ieškovo reikalavime. Atsakovas neįvykdė teismo įpareigojimo pateikti duomenis apie daugiabučio namo, esančio Plytinės g. 29, Vilniuje, atsakovui pateitose sąskaitose sumokėtas sumas. Tvirtina, kad ieškovas tiksliai ir pagrįstai nurodė ieškinio sumą, todėl teismas nepagrįstai paliko ieškinį nenagrinėtą.

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pateiktą civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas, tinkamai aiškino ir taikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias procesines bei materialines teisės normas.

13Kaip matyti iš atskirojo skundo turinio, ieškovas Daugiabučio namo Plytinės g. 29 savininkų bendrija skundžia Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. vasario 1 d. nutarties dalį, kuria ieškovo ieškinys paliktas nenagrinėtu. Atskirojo skundo dalyku nėra nutarties dalis, kuria atsisakyta pratęsti teismo nustatytą terminą dokumentams pateikti. Apeliantas mano, kad teismas nepagrįstai paliko ieškinį nenagrinėtu, nes teismui buvo pateikti pakankami įrodymai bylos nagrinėjimui, todėl procesas turėjo baigtis CPK 430 straipsnio 6 dalyje numatytu rezultatu.

14Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sprendžia, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. vasario 1 d. nutartyje netinkamai aiškino procesines teises normas, reglamentuojančias dokumentinį procesą, todėl šioje dalyje priėmė nepagrįstą sprendimą.

15Dokumentinis procesas- tai viena iš supaprastinto proceso formų, kurios paskirtis yra užtikrinti greitesnį tam tikros rūšies ginčų nagrinėjimą. Šio supaprastinto proceso atveju kalbama apie įprastą ginčo nagrinėjimą ginčo teisena, nustatant tam tikrus šio ginčo nagrinėjimo ypatumus. Dokumentiniame procese paprastai būna ginčas, tačiau jo nagrinėjimo specifika lemia tai, kad visi ieškovo reikalavimai gali būti pagrįsti rašytiniais įrodymais. Visas dokumentinis procesas sąlygiškai gali būti skirstomas į du etapus- procesą iki preliminaraus sprendimo ir procesą jį priėmus. Jeigu ne visi ieškovo reikalavimai yra pagrįsti rašytiniais įrodymais iki preliminaraus sprendimo priėmimo, teismas, vadovaudamasis CPK 138 straipsniu, gali paskirti terminą trūkumams pašalinti, įpareigodamas ieškovą pagrįsti savo reikalavimus leistinais įrodymais arba primokėti trūkstamą žyminį mokestį (CPK 424 str. 2 d.). Tuo tarpu priėmus preliminarų sprendimą ir atsakovui pateikus ir teismui priėmus prieštaravimus, prasideda antrasis dokumentinio proceso etapas, kur jau negalioja ribojimas ieškovui grįsti savo reikalavimus tik rašytiniais įrodymais. Šiuo atveju įstatymas nenumato ieškovui pareigos primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį, o procesas iš esmės vyksta pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, tik yra viena išimtis, kad sutrumpintas pasirengimas teisminiam nagrinėjimui. Proceso koncentruotumo principas antruoju dokumentinio proceso etapu įgyvendinamas ir tokiu būdu, kad šalys ieškinyje ir prieštaravime turi pateikti visus turimus įrodymus savo reikalavimams ir atsikirtimams pagrįsti. Vėlesnį įrodymų pateikimą teismas turėtų vertinti vadovaudamasis CPK 181 straipsnio nuostatomis. Taigi po preliminaraus sprendimo ir prieštaravimų teisme priėmimo, pats teisminis procesas vyksta pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, nes dokumentiniam procesui netaikomos jokios specialios nuostatos (išskyrus tai, kad įstatymų leidėjas nenumato pasirengimo stadijos, posėdžiui paskirti nustato konkretų terminą ir apribojimus keisti ieškinio dalyką ir pagrindą, padidinti ieškinį bei pareikšti priešieškinį).

16Nagrinėjamu atveju iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad teismas paliko ieškovo ieškinį nenagrinėtą, nes buvo nepašalinti nustatyti trūkumai- pateikti teismui rašytinius įrodymus, pagrindžiančius ieškovo reikalavimus. Teismas nurodė, kad dokumentiniame procese visi reikalavimai turi būti pagrįsti rašytiniais įrodymais, o ieškovas negali reikalauti, kad byla toliau būtų nagrinėjama pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais teismo argumentais. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. kovo 25 d. priėmė preliminarų sprendimą, o 2010-04-26 - atsakovo prieštaravimus, todėl toliau, nagrinėjant bylą pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, negalioja ribojimas ieškovui grįsti savo reikalavimus tik rašytiniais įrodymais. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas nepagrįstai paliko ieškovo ieškinį nenagrinėtu dėl to, kad šis nepateikė jo reikalavimus pagrindžiančių rašytinių įrodymų. Be to, Lietuvos Respublikos CPK 430 str. 6 d. reglamentuoja rezultatą, kuriuo baigiasi procesas po preliminaraus sprendimo ir atsakovo prieštaravimų priėmimo. Šis straipsnis nustato, kad išnagrinėjęs bylą, teismas byloje priima galutinį sprendimą, kuriuo gali preliminarų sprendimą palikti nepakeistą; preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti; preliminarų sprendimą pakeisti (Civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 6 dalis). Taigi po preliminaraus sprendimo priėmimo galima tik tokia bylos procesinė baigtis. Nutartimi preliminarus sprendimas gali būti panaikintas dviem atvejais: atsakovui jį įvykdžius, arba šalims sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus (Civilinio proceso kodekso 430 str. 9 p.). Šiuo konkrečiu atveju pirmosios instancijos teismas nepagrįstai paliko ieškinį nenagrinėtu ir panaikino preliminariu sprendimą, todėl šioje dalyje Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartis naikinta, o šis klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 d.).

17Apeliacinis procesas dėl nutarties dalies, kuria netenkintas prašymas dėl termino 2010-12-09 nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti pratęsimo, nutrauktinas. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo nutarties, kuria atmestas prašymas dėl nustatyto termino trūkumams pašalinti pratęsimo (CPK 77, 78 str.) ir tokia nutartis neužkerta kelio bylos eigai (CPK 334 str. 1 d. 2 p.).

18Pirmosios instancijos teismas, gavęs ieškovo atskirąjį skundą dėl nurodytos nutarties dalies, kuria atmestas prašymas dėl termino trūkumams pašalinti pratęsimo, turėjo atsisakyti priimti atskirąjį skundą atitinkamoje dalyje, nes Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-02-01 nutartis toje dalyje negali būti apeliacinio apskundimo objektu. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, apeliacinis procesas nurodytoje nutarties dalyje nutrauktinas (LR CPK 338 str., 315 str. 2 d. 3 p.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

21Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. vasario 1 d. nutartį dalyje, kuria paliktas nenagrinėtas ieškovo Daugiabučio namo Plytinės g. 29 savininkų bendrijos ieškinys atsakovui UAB „Auksinis varnas“ dėl sumokėtų įmokų, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir kuria panaikintas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 25 d. preliminarus sprendimas bei išspręstas bylinėjimosi išlaidų klausimas.

22Civilinę bylą pagal ieškovo Daugiabučio namo Plytinės g. 29 savininkų bendrijos ieškinį atsakovui UAB „Auksinis varnas“ dėl sumokėtų įmokų, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

23Apeliacinį procesą dėl nutarties dalies, kuria netenkintas prašymas dėl termino 2010-12-09 nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti pratęsimo, nutraukti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės,... 3. kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Loretos Lipnickienės,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo įmokas,... 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 9 d. nutartimi nustatė... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė pratęsti dokumentų pateikimo... 9. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. vasario 1 d. nutartimi atmetė... 10. Daugiabučio namo Plytinės g. 29 savininkų bendrija atskiruoju skundu prašo... 11. Atskirasis skundas tenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Kaip matyti iš atskirojo skundo turinio, ieškovas Daugiabučio namo Plytinės... 14. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sprendžia, kad Vilniaus miesto 2... 15. Dokumentinis procesas- tai viena iš supaprastinto proceso formų, kurios... 16. Nagrinėjamu atveju iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad teismas... 17. Apeliacinis procesas dėl nutarties dalies, kuria netenkintas prašymas dėl... 18. Pirmosios instancijos teismas, gavęs ieškovo atskirąjį skundą dėl... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336,... 21. Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. vasario 1 d. nutartį... 22. Civilinę bylą pagal ieškovo Daugiabučio namo Plytinės g. 29 savininkų... 23. Apeliacinį procesą dėl nutarties dalies, kuria netenkintas prašymas dėl...