Byla 2S-460-340/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T.Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų P.Jaržemskio, A.Maciejevskio,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo G.U. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. sausio 22 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovės I.U. ieškinį atsakovui G.U. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, turto padalinimo, išlaikymo vaikams priteisimo ir G.U. priešieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir kitų, su santuokos nutraukimu susijusių reikalavimų, tretysis asmuo DANSKE BANK A/S Lietuvos filialas, išvadą teikianti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyrius.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo dėl atsakovo kaltės, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir alimentų priteisimo, turto padalijimo.

7Atsakovas pateikė priešieškinį dėl santuokos nutraukimo.

8Ieškovė pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo laikiną išlaikymą vaikams E.U. ir I.U. išmokomis po 450 Lt per mėnesį iki bylos išsprendimo. Nurodė, jog vaikus reikia išlaikyti, o atsakovas šios savo pareigos nevykdo, nesirūpina vaikų materialiniais poreikiais.

9Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009-01-22 nutartimi ieškovės I.U. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino iš dalies; priteisė iš atsakovo G.U. laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams E.U., gim. ( - ), ir I.U., gim. ( - ), pagal įstatymą atstovaujamiems motinos I.U., po 350 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui iki kol bus priimtas teismo sprendimas, pradedant nuo 2009-01-21; kitoje dalyje prašymą atmetė; nukreipė nutartį vykdyti skubiai. Teismas konstatavo, jog CK 3.65 str. 2 d. 4 p., 3.196 str. 2 d. numato galimybę iki kol bus išnagrinėta byla įpareigoti atsakovą mokėti laikiną išlaikymą vaikui. Teismas, atsižvelgęs į sutuoktinių nepilnamečių vaikų E.U. ir I.U. interesus, į abiejų tėvų pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus bei jų finansinę padėtį, ieškovės prašymą tenkino iš dalies.

10Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009-01-22 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Apelianto nuomone, teismo išvada, kad šioje byloje nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių įvykdyti teismo sprendimą gali būti sunku ar visai negalima, yra niekuo nepagrįsta. Teismas nepateikia konkrečių faktų, leidžiančių daryti tokias prielaidas. Atkreipia dėmesį, jog iki šiol gyvena kartu su žmona ir vaikais bendrame šeimos bute, nors susiklosčiusi konfliktinė situacija, vis dar veda bendrą ūkį, skiria lėšų vaikų išlaikymui, komunaliniams mokesčiams ir rūpinasi vaikų moraliniu ugdymu.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo palikti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009-01-22 nutartį nepakeistą. Nurodo, jog atsakovas klaidina teismą, teigdamas, jog kartu vedamas bendras ūkis, skiriama lėšų vaikų išlaikymui. Iš atsakovo priteista išlaikymo suma yra minimali ir užtikrina tik būtiniausius vaikų poreikius. Pažymi, jog atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog prisideda prie vaikų materialinio išlaikymo.

12Atskirasis skundas atmetamas.

13Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tinkamai įvertino bylos aplinkybes bei pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilines bei civilinio proceso teisės normas.

14Šeimos bylose teismas, atsižvelgdamas į sutuoktinių vaikų, taip pat į vieno sutuoktinio interesus gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, numatytas CK 3.65 str., iki kol bus priimtas teismo sprendimas. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pakeitimo bei panaikinimo klausimą, teismas neatlieka įrodymų vertinimo, nevertina ir ieškinio ar kito procesinio dokumento reikalavimų pagrįstumo, nepasisako dėl ginčo esmės, teismas tik sprendžia dėl laikinųjų priemonių reikalingumo konkrečiu atveju, atsižvelgiant į šeimos bylų nagrinėjimo ypatumus bei prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą. Atsižvelgiant į išdėstytą laikinųjų apsaugos priemonių instituto prasmę, kolegija negali sutikti su apelianto argumentais, jog teismo išvada, kad šioje byloje nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių įvykdyti teismo sprendimą gali būti sunku ar visai negalima, yra niekuo nepagrįsta; teismas nepateikia konkrečių faktų, leidžiančių daryti tokias prielaidas. Kolegija dar kartą pažymi, kad laikinųjų pasaugos priemonių taikymo procesas nereikalauja išsamaus įrodymų vertinimo; laikinosios apsaugos priemonės visais atvejais yra susijusios su tam tikrų priešingos šalies teisių laikinu suvaržymu. Visi apelianto argumentai dėl prisidėjimo prie vaikų išlaikymo, nepilnamečiams vaikams teiktino išlaikymo reikalingumo bei dydžio, išsamiai bus išnagrinėti bylos nagrinėjimo iš esmės metu priimant sprendimą byloje.

15Viena galimų laikinųjų apsaugos priemonių numatyta CK 3.65 str. 4 d. – priteisimas iš vieno sutuoktinio laikino išlaikymo nepilnamečiui vaikui, išlaikymo klausimą sprendžiant pagal analogiją taikant CK 3.192 – 3.201 str. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nustatytas orientacinis kriterijus – teiktino iš abiejų tėvų vieno mėnesio išlaikymo dydis negali būti mažesnis už vieną minimalią mėnesio algą, šiuo metu – 800 Lt (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-17 nutarimas Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“). Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas iš atsakovo laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams, šio dydžio neviršijo.

16Kaip jau minėta, šeimos bylose atsižvelgiama į šeimos bylų nagrinėjimo ypatumus bei prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą. Apeliantas atskirajame skunde nepateikė jokių argumentų, įrodymų, jog skiria lėšų vaikų išlaikymui. Kolegija sutinka, kad, kadangi byla nagrinėjama jau pakankamai ilgą laiką, ypač svarbu užtikrinti, kad šalių nepilnamečių vaikų teisės bylos nagrinėjimo metu nebūtų pažeidžiamos. Dar kartą pažymėtina, kad tiek ieškovės ieškinio, tiek atsakovo priešieškinio reikalavimai bus išnagrinėti ir išspręsti bylos nagrinėjimo iš esmės metu ir galutinai išspręsti bylą išnagrinėjus iš esmės.

17Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant 2009-01-22 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartį nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

19Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai