Byla e2-9979-734/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,

2sekretoriaujant Rasai Kaupinytei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei advokato padėjėjai E. P.,

4atsakovo atstovui advokatui E. D.,

5teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Kalchas“ ieškinį atsakovui Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

6ieškiniu ( el.b.l. 1-3) ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 4117,20 Eur skolos pagal nepamokėtą 2015-12-28 kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą serija KRR Nr. LAN04460, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo prtiteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Ieškovas nurodė, kad Lietuvos nacionalinės vežėjų automobilių aociacijos prezidiumas patvirtino „Linava“ darbo grupės „Dėl sukaupto virš garantinio fondo grąžinimo tvarkos parengimo“ tvarką, pagal kurią „Linavos“ nariams turi būti grąžinamos TIR procedūrų vykdytojų 2001-2005 metų draudimo brokeriui AON sumokėtos draudimo įmokų permokos . 2015-12-28 atsakovas išrašė ieškovui kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, serija KRR Nr. LAN 04460 už TIR kainos koregavimą dėl 2001-2005 metų 4117,20 Eur sumai. Nors kreditinėje sąskaitoje nebuvo nurodytas jos įvykdymo terminas, vieša informacija skelbė, jog įmokų permokos turėjo būti grąžinamos iki 2016 m. sausio 15 d. 2015-12-31 raštu atsakovas informavo ieškovą apie sąlygas, kurioms esant bus grąžinamos AON draudimo įmokos permokos: sudarius skolų suderinimo aktą tarp ieškovo ir atsakovo ir nurodžius įmonės banko sąskaitą permokos grąžinimui. 2015-01-11 ieškovas išsiuntė atsakovui pasirašytą pirkėjų skolų suderinimo aktą Nr.1 bei prašymą pervesti pinigus, 2016-01-18 pranešimu ieškovas kreipėsi į atsakovą su prašymu pervesti kreditinėje sąskaitoje nurodytą sumą iki 2016-01-20 arba raštu išsamiai paaiškinti šių lėšų neišmokėjimo priežastis. Atsakovui neapmokėjus nurodytos sumos, ieškovas kreipėsi į teismą.

8Atsakovas prašė ieškinį atmesti ir nurodė: aptariama Draudimo įmokų permokos grąžinimo tvarka nustato atvejus ir sąlygas, kuriems esant Asociacijos nariai –vežėjai įgyja teisę gauti dalį lėšų, sumokėtų už 2001-2005 metais pirktas TIR knygeles. Viena iš tokių sąlygų numatyta šio dokumento 8p. – visais sumokėtų draudimo įmokų permokos grąžinimo atvejais turi būti sudarytas skolų suderinimo aktas. Nustačius, kad vežėjas yra skolingas asociacijai „Linava“, pirmiausia iš vežėjui priskirtų lėšų grąžinama skola asociacijai „Linava“ arba užskaitomas nesumokėtas nario mokestis už einamus metus, tik po vežėjo įmonei grąžinamos likusios permokos lėšos. Ieškovas, siekdamas pagrįsti įvykdęs šią sąlygą, su ieškiniu pateikė ir iš savo pusės pasirašytą pirkėjų skolų suderinimo aktą. Tačiau ieškovas nutylėjo, kad be šio pirkėjo skolų suderinimo akto, jam buvo pateiktas ir tiekėjų skolų suderinimo aktas, kurio ieškovas nėra pasirašęs. Iš pastarojo akto matyti, kad ieškovas yra skolingas atsakovui 28962 Eur, ieškovas šio įsipareigojimo nevykdo, todėl yra perduotas skolų išieškojimo įmonei. Abiejuose skolų suderinimo aktuose kalbama būtent apie ieškovo ir atsakovo įsipareigojimus. Tai, kad atsakovas apskaitoje turi “dvigubą statusą“-pirkėjo ir tiekėjo- lemia tarp šalių susiklostę santykiai. Ieškovui ši padėtis yra žinoma. Kadangi ieškovas nėra įvykdęs visų draudimo įmokų permokos grąžinimo tvarkoje nustatytų sąlygų, kad įgytų teisę į prašomą priteisti 4117,20 Eur sumą, jo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

9Ieškinys atmestinas.

10Ieškovas, prašydamas priteisti iš atsakovo 4117,20 Eur sumokėtų draudimo įmokų permoką, vadovaujasi atsakovo prezidiumo patvirtinta „ Lietuvos Nacionalinės vežėjų automobilių asociacijos „Linava“ TIR procedūros vykdytojų nuo 2001 m. sausio 01 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d. draudimo Brokeriui AON Suisse S.A. ( dabar BMS S.A.) sumokėtų draudimo įmokų permokos grąžinimo Lietuvos vežėjų įmonėms, Asociacijos „Linava“ narėms, tvarka“. Šio normatyvinio dokumento 8 punktas nustato: visais sumokėtų draudimo įmokų permokos grąžinimo atvejais turi būti sudarytas skolų suderinimo aktas, nustačius, kad vežėjas yra skolingas asociacijai „Linava“, pirmiausia iš vežėjui priskirtų lėšų grąžinama skola asociacijai „Linava“ arba užskaitoma nesumokėtas nario mokestis už einamuosius metus, ir tik po to vežėjo įmonei grąžinamos likusios permokos lėšos. Atsakovas teigia, kad šia tvarkos nuostata ieškovas negali pasinaudoti, nes jis yra skolingas asociacijai „Linava“, šią aplinkybę patvirtina 2016-02-26 UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ raštas, iš kurio turinio matyti, kad UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ vykdo išieškojimą iš UAB „Kalchas“ kreditoriaus Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ naudai 28962 Eur įsiskolinimą ( el.b.l. 30-31). Ir nors ieškovas neigia, kad jis nėra skolingas asociacijai „Linava“ , tačiau įrodymų, patvirtinančių šias aplinkybes nepateikė ( LR CPK 178 str.). Kadangi ieškovas nėra įvykdęs visų draudimo įmokų permokos grąžinimo tvarkoje nustatytų sąlygų, kad įgytų teisę į prašomą priteisti 4117,20 Eur sumą, jo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas ( LR CK 6.1 str.).

11Atsakovas patyrė 883,06 Eur bylinėjimosi išlaidų, (el. b.l. 66-72, ), kurios pagal LR CPK 93 str. nuostatas priteistinos iš ieškovo atsakovo naudai.

12Pagal įstatymą, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, jų dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras (CPK 92 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (naujos redakcijos nuo 2015-01-01 Nr. 2014-12793), minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur. Remiantis tuo, bei atsižvelgiant į tai, kad susidarė 0,58 Eur pašto išlaidų, jos nepriteistinos iš ieškovo valstybės naudai.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270-271 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį atmesti.

15Priteisti iš ieškovo UAB „Kalchas“ atsakovo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ naudai 883,06 Eur bylinėjimosi išlaidų.

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai