Byla A-146-2326-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių naujienos“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos viešosios įstaigos „Šiauliai plius“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos viešosios įstaigos „Šiauliai plius“ skundą atsakovui Žurnalistų etikos inspektoriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių naujienos“ ir A. V. dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas viešoji įstaiga „Šiauliai plius“ (toliau – ir VšĮ „Šiauliai plius“, pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą skundu, prašydamas panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus 2010 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr. SPR-32.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 18 d. sprendimu pareiškėjo VšĮ „Šiauliai plius“ skundą atmetė kaip nepagrįstą, taip pat priteisė trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių naujienos“ (toliau – ir UAB „Šiaulių naujienos“, trečiasis suinteresuotas asmuo) iš pareiškėjos VšĮ „Šiauliai plius“ 900 litų atstovavimo išlaidų.

7Pareiškėjas VšĮ „Šiauliai plius“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – skundą tenkinti.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartimi pareiškėjo VšĮ „Šiauliai plius“ apeliacinį skundą atmetė ir paliko Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 18 d. sprendimą nepakeistą, taip pat priteisė trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Šiaulių naujienos“ iš pareiškėjo VšĮ „Šiauliai plius“ 400 litų teismo išlaidų.

9II.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Šiaulių naujienos“ 2011 m. spalio 10 d. (pagal pasiuntinių pašto spaudą ant laiško voko, II t., b. l. 59) pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą (pareiškimą) (II t., b. l. 55-56) priteisti jam iš pareiškėjo VšĮ „Šiauliai plius“ 1331 Lt išlaidų byloje dalyvavusio advokato pagalbai apeliacinėje instancijoje apmokėti. Prašyme nurodo, kad byloje dalyvavusiam advokatui sumokėjo 950 Lt be PVM už atsiliepimo į pareiškėjo VšĮ „Šiauliai plius“ apeliacinį skundą surašymą ir 150 Lt be PVM – už atstovavimą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, viso 1100 Lt be PVM (1331 Lt su PVM).

11Pareiškėjas VšĮ „Šiauliai plius“ atsiliepime į prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo su trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Šiaulių naujienos“ prašymu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atkreipia dėmesį į tai, kad UAB „Šiaulių naujienos“ prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme, trečiajam suinteresuotam asmeniui jau buvo priteistos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartimi, priimta administracinėje byloje Nr. A146-2326/2011. Taip pat pažymi, kad išlaidas pagrindžiančius dokumentus už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą trečiasis suinteresuotas asmuo pateikė kartu su 2010 m. gruodžio 3 d. atsiliepimu, todėl akivaizdu, jog kartu su prašymu dėl teismo išlaidų atlyginimo pateiktoje sąskaitoje nurodytų išlaidų už to paties dokumento, už kurio parengimą jau buvo sumokėta ir kuris po jo pateikimo teismui nebuvo nei koreguojamas, nei pildomas, objektyviai nėra įmanoma patirti. Pareiškėjo nuomone, nurodytos aplinkybės leidžia pagrįstai abejoti trečiojo suinteresuoto asmens sąžiningumu naudojantis bylinėjimosi išlaidų atlyginimo institutu.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Prašymas netenkintinas.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Šiaulių naujienos“ pateikė teismui 2011 m. spalio 7 d. prašymą (II t., b. l. 55-56) priteisti jam iš pareiškėjo VšĮ „Šiauliai plius“ 1331 Lt atstovavimo išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, kurias, anot trečiojo suinteresuoto asmens, sudaro išlaidos už advokato parengtą UAB „Šiaulių naujienos“ atsiliepimą į apeliacinį skundą ir atstovavimą trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 31 d. ir 2011 m. rugsėjo 14 d. posėdžiuose.

16Sprendžiant dėl teismo išlaidų bylos proceso šalimis atlyginimo apeliacinėje instancijoje yra taikomos (ABTĮ 133 str.) Administracinių bylų teisenos įstatymo 44, 45, 87 straipsnio nuostatos pagal kurias proceso dalyvių prašymai dėl išlaidų atlyginimo, kurie yra pateikti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, išnagrinėjami priimant sprendimą dėl administracinės bylos. Aptariamo įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos pateiktus prašymus dėl išlaidų atlyginimo teismas išnagrinėja priimdamas sprendimą dėl administracinės bylos; kitais atvejais prašymą dėl išlaidų atlyginimo teismas išnagrinėja paprastai rašytinio proceso tvarka priimdamas nutartį. Taigi pagal minėtomis įstatymo normomis nustatytą teisinį reguliavimą, teismo išlaidų atlyginimo klausimas pagal suinteresuotos šalies teismui pateiktą prašymą sprendžiamas byloje atskirai tik tuo atveju, kai toks prašymas teismui nebuvo paduotas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos.

17Byloje nustatyta, kad trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Šiaulių naujienos“ prašymą dėl išlaidų, susijusių su apeliaciniu procesu, atlyginimo (už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą ir atstovavimą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme) priteisimo iš pareiškėjo (apelianto) VšĮ „Šiauliai plius“ pateikė kartu su savo 2010 m.gruodžio 3 d. atsiliepimu į apeliacinį skundą (II t., b. l. 1-7), t. y. iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Kartu su šiuo prašymu pateikė ir teismo išlaidas (968 Lt) apeliaciniame procese pagrindžiančius dokumentus (2010 m. gruodžio 3 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr.2010-072 ir tos pačios datos mokėjimo nurodymą Nr.23), kuriuose yra aiškiai įvardyta, kad ši suma advokatui sumokėta už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą ir atstovavimą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Remiantis šiais dokumentais trečiojo suinteresuoto asmens prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo buvo išspręstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išnagrinėjus administracinę bylą iš esmės ir priėmus 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartį (II t., b. l. 37-50). Šia nutartimi trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Šiaulių naujienos“ iš pareiškėjo VšĮ „Šiauliai plius“ remiantis Rekomendacijomis buvo priteista 400 litų teismo išlaidų. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai, nutarimai ir nutartys įsiteisėja priėmimo dieną ir yra neskundžiami (Administracinių bylų teisenos įstatymo 145 str.). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis, kuria, be kita ko, išspręstas ir teismo išlaidų trečiajam suinteresuotam asmeniui atlyginimo klausimas, yra įgijusi res judicata galią. Kartu tai reiškia, kad trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Šiaulių naujienos“ prašymas dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme, priteisimo iš pareiškėjo VšĮ „Šiauliai plius“ yra išspręstas galutinai ir negali būti revizuojamas remiantis trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Šiaulių naujienos“ 2011 m. spalio 7 d. pareiškimu dėl teismo išlaidų atlyginimo. Iš šio pareiškimo ir jo priedų (2011 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaitos – faktūros ir 2011 m. spalio 6 d. mokėjimo nurodymo) matyti, kad trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Šiaulių naujienos“ šiuose dokumentuose nurodytą pinigų sumą (iš viso 1331 Lt, iš jų 231 Lt PVM) sumokėjo tam pačiam advokatui pagal tą pačią teisinių paslaugų sutartį ir už tas pačias teisines paslaugas (atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą ir atstovavimą apeliacinės instancijos teisme), kurios buvo nurodytos apeliacinės instancijos teismui kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateiktuose dokumentuose (2010 m. gruodžio 3 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr.2010-072 ir tos pačios datos mokėjimo nurodyme Nr.23) prašant priteisti iš pareiškėjo teismo išlaidas. Byloje nustatyta aplinkybė, kad įsiteisėjus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutarčiai, trečiasis suinteresuotas asmuo sumokėjo savo atstovui už tas pačias teisines paslaugas papildomą atlygį, nesuteikia teisinio pagrindo tenkinti kartotinį trečiojo suinteresuoto asmens prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nes šio proceso dalyvio prašymas dėl teismo išlaidų nagrinėjant bylą apeliacine tvarka atlyginimo jau yra išspręstas Lietuvos vyriausiojo administracinio 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartimi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnyje nustatyta tvarka. Taigi, nei UAB „Šiaulių naujienos“ 2011 m. spalio 10 d. pateiktas prašymas dėl 1331 litų išlaidų atlyginimo, nei kartu su šituo prašymu pateikti aukščiau paminėti rašytiniai dokumentai nesuteikia teisinio pagrindo iš naujo nagrinėti iš esmės trečiojo suinteresuoto asmens prašymą dėl išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo.

18Remiantis išdėstytais motyvais, UAB „Šiaulių naujienos“ prašymas dėl 1331 litų išlaidų atlyginimo yra netenkintinas.

19Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

20trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių naujienos“ prašymo dėl išlaidų atlyginimo netenkinti.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai