Byla 2YT-18034-717/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Kamesta patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriui, VĮ Turto bankui, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

3Pareiškėja UAB „Kamesta“ kreipėsi į teismą su patikslintu pareiškimu prašydama: nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad UAB „Kamesta” (juridinio asmens kodas 259805810) įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į inžinerinį statinį-geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 9A tęsinį, kurio ilgis 250,5 m., esantį adresu: ( - )), geležinkelio tipas: platusis, 1520 mm, (pastaba, prijungus šį kelio Nr. 9A tisinį bendras kelio ilgis 432 m., nes kelio Nr. 9A dalis, 181,5 m. ilgio, buvo nupirkta 2004 m. rugsėjo 1 d. sutartimi iš AB „Lietuvos geležinkeliai“), ( - ); nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad UAB „Kamesta“ (juridinio asmens kodas 259805810) įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į inžinerinį statinį-geležinkelio privažiuojamąjį kelią Nr. 12, kurio ilgis 128 m., esantį adresu: ( - )), geležinkelio tipas: platusis, 1520 mm, unikalus ( - ).

4Pareiškime nurodė, jog 2000 m. gruodžio 20 d. pareiškėja UAB „Kamesta“ nupirko turtą iš AB „Mileta“, kuri šiuo metu iš Juridinių asmenų registro yra išregistruota. Minėta pirkimo-pardavimo sutartimi buvo nupirktas nekilnojamas (pastatai) ir kilnojamas (įrengimai, savaeigiai mechanizmai, medžiagos) turtas, esantis ( - )). Kartu su šiuo turtu UAB „Pamesta“ faktiškai buvo perduoti valdyti keli inžineriniai statiniai: (1) geležinkelio privažiuojamasis kelias į AB „Mileta“ teritoriją, kurio ilgis 275 m., (2) geležinkelio privažiuojamasis kelias Nr. 9A, kurio ilgis 432 m. ir (3) geležinkelio privažiuojamasis kelias Nr. 12, kurio ilgis 128 m. 2004 m. rugsėjo 1 d. pareiškėja UAB „Kamesta“ iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ pirkimo-pardavimo sutartimi nupirko savo nuosavybėn: (1) geležinkelio privažiuojamąjį kelią į AB „Mileta" teritoriją, kurio ilgis 275 m., unikalus Nr. ( - ), ir (2) geležinkelio privažiuojamąjį kelią Nr. 9A, kurio ilgis 181,5 m., unikalus ( - ). Kiti minėti geležinkelio privažiuojamieji keliai, t. y. likusioji dalis/tęsinys geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 9A, kurio ilgis 250,5 m., ir geležinkelio privažiuojamasis kelias Nr. 12, kurio ilgis 128 m, liko nenupirkti, nes pardavėjas AB „Lietuvos geležinkeliai“ jų neturėjo nuosavybės teise. Visi minėti inžineriniai statiniai-geležinkelio privažiuojamieji keliai yra valstybinės žemės sklype, 12,5130 ha ploto, unikalus ( - ), esančiame ( - ). (vėliau žemės sklypo adresas patikslintas į ( - ). Todėl pareiškėja UAB „Kamesta“ 2006-10-10 sudarė valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N52/2006-0058, kuria pastarasis žemės sklypas išnuomojamas UAB „Kamesta“ 50 metų nuo sutarties sudarymo dienos. Kadangi geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 9A tęsinys ir geležinkelio privažiuojamasis kelias Nr. 12 nėra valstybės nuosavybė, o pareiškėja šiuos inžinerinius statinius yra sąžiningai įgijusi ir sąžiningai valdo nuo 2000 metų, todėl prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja nuosavybės teise pagal įgyjamąją senatį įgijo inžinerinį statinį-geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 9A tęsinį, kurio ilgis 250,5 m., esantį adresu: ( - ), geležinkelio tipas: platusis, 1520 mm ir inžinerinį statinį-geležinkelio privažiuojamąjį kelią Nr. 12, kurio ilgis 128 m., esantį adresu: ( - ), geležinkelio tipas: platusis, 1520 mm, unikalus ( - ).

5Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius per teismo pasiūlytą terminą atsiliepimo į patikslintą pareiškimą nepateikė.

6Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas per teismo pasiūlytą terminą pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad pareiškimas galėtų būti patenkintas, jei teismas nustatytų, kad pareiškime nurodyto turto vertinimas atitinka visas įstatymo sąlygas. Patikslintą pareiškimą prašo nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, patikslintą pareiškimą palieka spręsti teismo nuožiūra.

7Pareiškėja bei suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti pranešimais bei viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt 2016-11-02 paskelbiant pranešimą (CPK 443 str. 5 d., 133 str. 3 d.).

8Pareiškimas tenkintinas.

9Vienas iš daikto įgijimo nuosavybės teise pagrindų yra įgijimas pagal įgyjamąją senatį (CK 4.47 straipsnio 11 punktas). Įstatymo leidėjas CK 4.68 straipsnio 1 dalyje įtvirtina pagrindus, kurių visetui esant asmuo gali daiktą įgyti įgyjamosios senaties būdu. Asmuo įgyja nuosavybėn daiktą, jei jis, nebūdamas nekilnojamo daikto savininku, jį sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savo valdo ne mažiau kaip dešimt metų.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teismų praktiką civilinėse bylose išaiškino CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytas nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį sąlygas ir atskleidė jų turinį. Pagal kasacinio teismo praktiką įgyjamąja senatimi nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą gali įgyti asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą ir sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs tokį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2010; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2010). Valdymo atvirumo sąlyga pagal CK 4.68 straipsnį Lietuvos Aukščiausiojo Teismo aiškinama kaip nustatytina nepriklausomai nuo to, ar daikto valdymo faktas buvo įregistruotas viešame registre (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-67/2011). Toks kasacinio teismo išaiškinimas padarytas, atsižvelgus į specialiųjų įgyjamosios senaties institutą reglamentuojančių teisės normų pobūdį, perspektyvas plėtoti šį civilinės teisės institutą, kartu nepaneigiant galimybės pagal CK 4.27 straipsnį 2 dalį daikto valdymą, kaip savarankišką teisę, registruoti, siekiant apsaugoti valdytojo teises, jų nesiejant su tikslu įgyti valdomą daiktą įgyjamosios senaties pagrindu. Kasacinio teismo taip pat pažymėta, kad nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi pagrindas yra sąžiningas valdymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-41/2011). Sąžiningas valdymas yra toks, kai valdyti pradedantis asmuo (tiek užvaldydamas daiktą, tiek visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi) yra įsitikinęs, kad niekas neturi daugiau už jį teisių į daiktą, kurį jis pradeda valdyti, nežino apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių būtų (CK 4.26 str. 3 d., 4.70 str. 1 d.). Valdymas taip pat turi būti teisėtas – įgytas tais pačiais pagrindais, kaip ir nuosavybės teisė (CK 4.23 str. 2 d.).

11Iš pareiškimo ir jo priedų teismas nustatė, kad pareiškėja prašo nustatyti juridinį faktą, kad nuosavybės teise pagal įgyjamąją senatį įgijo inžinerinį statinį - geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 9A tęsinį, kurio ilgis 250,5 m., esantį adresu: ( - ), geležinkelio tipas: platusis, 1520 mm, unikalus ( - ) ir inžinerinį statinį - geležinkelio privažiuojamąjį kelią Nr. 12, kurio ilgis 128 m., esantį adresu: ( - ), geležinkelio tipas: platusis, 1520 mm, unikalus ( - ).

12Nagrinėjamu atveju, pareiškėja UAB „Kamesta“ nėra minimo inžinerinio statinio savininkė. Iš į bylą pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad jokios daiktinės teisės į - geležinkelio privažiuojamąjį kelio Nr. 9A tęsinį ir privažiuojamąjį kelią Nr. 12, esančių ( - ) žemės sklype, kurių unikalūs numeriai: ( - ) nėra registruotos. Pareiškėjai 2000 m. gruodžio 20 d. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu buvo perduoti valdyti ir inžineriniai statiniai: geležinkelio privažiuojamasis kelias Nr. 9A, kurio ilgis 432 m. ir geležinkelio privažiuojamasis kelias Nr. 12, kurio ilgis 128 m, tačiau likusioji dalis/tęsinys geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 9A, kurio ilgis 250,5 m., ir geležinkelio privažiuojamasis kelias Nr. 12, kurio ilgis 128 m, liko nenupirkti, nes pardavėjas AB „Lietuvos geležinkeliai“ jų neturėjo nuosavybės teise. Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2016 m. kovo 30 d. rašte Nr. (3.1.6)KAS–381 (b. l. 52) nurodo, kad geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 9A tęsinio ir atšakos nuosavybės teisės nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Kauno geležinkelių infrastruktūra“ 2016 m. balandžio 4 d. rašte Nr. 2(IF-2)1049 (b. l. 53), nurodė, kad geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 9A (buvęs 181,5 m) ir geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 9A tęsinio (250,5 m) (bendras ilgis 432, unikalus numeris ( - )), ir geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 12 (ilgis – 128 m., unikalus numeris ( - )), AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Kauno geležinkelių infrastruktūra“ nėra savininkas ir nevaldo patikėjimo teise. Valstybės įmonė Turto bankas, būdamas centralizuotai valdomo valstybės valdytoju 2016 m. balandžio 7 d. rašte Nr. (15.2-22)-SKA-3175 informavo, kad jis geležinkelio pravažiuojamojo kelio Nr. 9A ir geležinkelio pravažiuojamojo kelio Nr. 12 nevaldo, nenaudoja ir nedisponuoja (b.l. 54).

13Pareiškėja UAB „Kamesta“ inžinerinius statinius pradėjo valdyti nuo 2000 m. gruodžio 20 d., kai buvo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis su AB „Mileta“, ir iki šiol nurodytus inžinerinius statinius valdo. Tokiomis pačiomis teisėmis šiuos inžinerinius statinius faktiškai valdyti perėmė ir UAB „Kamesta“, tai reiškia, kad pareiškėja juos pradėjo valdyti laikantis teisės aktuose numatytų reikalavimų, nesinaudodama prievarta ar apgaule. Per visą pareiškėjos inžinerinių statinių valdymo laikotarpį, nuo 2000 m. iki šiol, pareiškėjai niekas nereiškė dėl šių statinių pretenzijų ar reikalavimų, susijusių su jų valdymu. Jokių pretenzijų nepareikšta ir bylos nagrinėjimo teisme metu. Pareiškėja, pradėdama valdyti statinius, buvo pagrįstai įsitikinusi, kad niekas neturi daugiau už ją teisių į statinius. Be to, pareiškėja buvo sąžininga daikto valdytoja visą įgyjamosios senaties laiką, t. y. daugiau nei dešimt metų, todėl, teismo vertinimu, pareiškėja inžinerinius statinius valdo sąžiningai, teisėtai ir atvirai. (CPK 4.70 str. 1 d.). Byloje nėra pateikta įrodymų, jog pareiškėja valdo statinius neteisėtai. Įstatymas numato, jog daikto valdymas laikomas teisėtu, kol neįrodyta priešingai. Pareiškėja šiais inžineriniais statiniais naudojasi, juos prižiūri, be to, byloje nėra duomenų, kad šiais inžineriniais statiniais yra naudojęsis koks nors kitas asmuo, jokių pretendentų į šį turtą neatsirado ir paskelbus viešai internete apie šios bylos nagrinėjimą teisme CPK 532 straipsnio nustatyta tvarka.

14Atsižvelgiant į minėtas faktines aplinkybes ir nurodytas teisės normas, teismas sprendžia, kad pareiškėja UAB „Kamesta“ atitinka visas įstatyme numatytas sąlygas ir gali įgyjamąja senatimi savo nuosavybėn įgyti inžinerinį statinį-geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 9A tęsinį, kurio ilgis 250,5 m., esantį adresu: ( - ) geležinkelio tipas: platusis, 1520 mm ir inžinerinį statinį-geležinkelio privažiuojamąjį kelią Nr. 12, kurio ilgis 128 m., esantį adresu: ( - ), geležinkelio tipas: platusis, 1520 mm, unikalus Nr. ( - ).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str., 265 str., 268 str. 3 d., 270 str., teismas

Nutarė

16Pareiškimą tenkinti .

17Nustatyti turintį juridinę reikšmę faktą, kad uždaroji akcinė bendrovė „Kamesta” (juridinio asmens kodas 259805810) įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į inžinerinį statinį -geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 9A tęsinį, kurio ilgis 250,5 m., esantį adresu: ( - ), geležinkelio tipas: platusis, 1520 mm, (pastaba, prijungus šį kelio Nr. 9A tisinį bendras kelio ilgis 432 m., nes kelio Nr. 9A dalis, 181,5 m. ilgio, buvo nupirkta 2004 m. rugsėjo 1 d. sutartimi iš AB „Lietuvos geležinkeliai“), unikalus Nr. ( - )); nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad UAB „Kamesta“ (juridinio asmens kodas 259805810) įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į inžinerinį statinį-geležinkelio privažiuojamąjį kelią Nr. 12, kurio ilgis 128 m., esantį adresu: ( - ) geležinkelio tipas: platusis, 1520 mm, unikalus ( - )).

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai