Byla e2A-658-460/2016
Dėl skolos už atliktus statybos rangos darbus ir delspinigių priteisimo, ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „JRM“ (apeliantė) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 6 d. sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Raimondos Andrulienės, Alvydo Žerlausko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-517-980/2016 ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Euronika“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „JRM“ dėl skolos už atliktus statybos rangos darbus ir delspinigių priteisimo, ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „JRM“ (apeliantė) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 6 d. sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė 2015-08-28 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu, juo prašė priteisti iš atsakovės 1563,52 Eur skolą, 311,45 Eur delspinigių 8,3 procentų dydžio procesines palūkanas bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2012 m. lapkričio 5 d. ieškovė su atsakove sudarė statybos rangos sutartį, pagal kurią ieškovė (rangovas) įsipareigojo atlikti statybos rangos darbus objekte Mėguvos g. 2, Šventoji, o atsakovė (užsakovas) įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos atsiskaityti. Šalys susitarė, kad ieškovė atliks sienų ir lubų klijavimo polistirolu bei armavimo rangos darbus, už kuriuos bus mokama po 35,00 Lt + PVM už 1 kv m. Ieškovė tinkamai ir laiku atliko visus rangos sutartyje numatytus rangos darbus bei perdavė juos pagal du perdavimo – priėmimo aktus ir išrašė atsakovei dvi PVM sąskaitas faktūras: 2012-11-29 Nr. 000088 479,40 Eur sumai ir 2012-11-29 Nr. 000089 1084,12 Eur sumai. Atsakovė nustatytu sutartyje terminu minėtų sąskaitų neapmokėjo ir liko skolinga ieškovei 1562,52 Eur, be to, pagal sutartį priskaičiuotus delspinigius, t. y. 311,45 Eur, kurie skaičiuojami po 0,02 proc. už 996 pradelstas dienas).

4Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, jog nesutinka apmokėti sąskaitos 479,40 Eur sumai, kadangi už tokią sumą ieškovė jokių darbų neatliko, ši sąskaita yra nepasirašyta, darbų aktas taip pat, todėl atsakovė neturi pareigos ją apmokėti.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 6 d. sprendimu ieškinį tenkino. Nusprendė priteisti iš atsakovės UAB „JRM“ 1563,52 Eur skolą, 311,45 Eur delspinigių, 8,3 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1874,97 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 08 28), iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisė ieškovei iš atsakovės 42 Eur sumokėto žyminio mokesčio ir 575 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 2 d. nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones priteistos sumos ribose paliko galioti iki sprendimo įvykdymo. Nurodė, jog įrodymų, kad ieškovė (rangovas) galėtų būti pripažinta netinkamai įvykdžiusia pareigas pagal rangos sutartį, nes būtų neatlikusi jai pavestų darbų ir/ar jie būtų netinkamos kokybės byloje nėra.

6Atsakovė teismui pateikė apeliacinį skundą, juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 6 d. sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad apylinkės teismas buvo šališkas, pažeidė įrodinėjimo taisykles, į bylą neįtraukė trečiaisiais asmenimis objekto savininko ir techninio prižiūrėtojo.

7Atsiliepime ieškovė su apeliaciniu skundu nesutinka, teigia, kad jis deklaratyvus. Prašo skundo netenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Apeliacinis skundas netenkintinas.

9Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. lapkričio 5 d. ieškovė su atsakove sudarė Statybos rangos sutartį, pagal kurią ieškovė (rangovas) įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti statybos rangos darbus objekte Mėguvos g. 2, Šventoji, o atsakovė (užsakovas) įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos atsiskaityti. Šalių paaiškinimais nustatyta, jog šalys susitarė, kad ieškovė atliks sienų ir lubų klijavimo polistirolu bei armavimo rangos darbus, už kuriuos bus mokama po 35,00 Lt + PVM už 1 kv m, taip pat, kad rangovas darbus pradeda nuo patalpų priėmimo – perdavimo akto sudarymo ir baigia po 60 dienų. Sutarties 3 punkte šalys numatė, kad už faktiškai atliktus darbus užsakovas sumokės rangovui per 3 kalendorines dienas po atliktų darbų perdavimo aktų pasirašymo dienos bei jų pagrindų išrašytų PVM sąskaitų faktūrų gavimo. Bylos duomenimis, šalių paaiškinimais nustatyta, kad buvo sudaryti du atliktų darbų aktai – 2012 11 19 Nr. 04, pagal kurį rangovas perdavė, o užsakovas priėmė šiuos darbus – sienų klijavimas putų polistirolu, putų polistirolo klijavimas prie langų išorėje ir lubų klijavimas putų polistirolu išorėje, t. y. iš viso statybos rangos darbų už 1084,12 Eur (3743,26 Lt), kurio pagrindu 2012 11 29 išrašyta PVM sąskaita faktūra ZVA Nr. 000089 1084,12 Eur sumai. Nustatyta, jog tiek šis aktas, tiek ir minėta sąskaita pasirašytą abiejų šalių. Be to, 2012 11 19 buvo sudarytas ir atliktų darbų aktas Nr. 04, kuriame įtraukti darbai – sienų armavimas pritvirtinant tinklelį ir kampinius profilius 114 kv. m, kurių bendra kaina 479,40 Eur (1655,28 Lt ) ir šio akto pagrindu išrašyta 2012-11-29 PVM sąskaita faktūra Nr. 000088 479,40 Eur sumai. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog tiek šis atliktų darbų aktas, tiek ir jo pagrindu išrašyta PVM sąskaita faktūra atsakovės pasirašyta nebuvo. Bylos medžiaga nustatyta, jog atsakovė nėra apmokėjusi nei vienos iš dviejų jai ieškovės išrašytų sąskaitų, kurių bendra suma yra 1563,52n Eur (1084,12 Eur (3743,26 Lt) + 479,40 Eur (1655,28 Lt)). Ieškovės ir atsakovės sutartiniai rangos santykiai dėl statybos darbų atlikimo objekte Mėguvos g. 2, Šventoji nutrūko 2012 m. lapkričio 29 d., dėl to, kad užsakovas UAB „Arijas“ nutraukė finansavimą objektui ir nutraukė lėšų pervedimą UAB „JRM“.

11Teisme kilo ginčas dėl sienų armavimo statybos rangos darbų pritvirtinant tinklelį ir kampinius profilius 114 kv. m, kurių bendra kaina 479,40 Eur. Atsakovė teigia, kad ieškovė šių darbų neatliko.

12Teisėjų kolegija pirmiausia atmeta apeliantės argumentus dėl teisėjos šališkumo. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad asmuo, manydamas, jog bylą nagrinėjantis teisėjas yra šališkas, turi teisę CPK 68 straipsnyje nustatyta tvarka pareikšti motyvuotą nušalinimą, tačiau šia teise apeliantė nesinaudojo. Apeliantės skundo argumentai dėl bylą išnagrinėjusio teismo (teisėjos) šališkumo yra paremti iš esmės vien tik nesutikimu su teismo priimtu nepalankiu jai procesiniu sprendimu, o tai nėra pagrindas konstatuoti teisėjo (teismo) šališkumą (CPK 65, 66 straipsniai). Aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas abejoti teisėjos (teismo) šališkumu, apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Teisėjos, teismo šališkumo įrodymų nepateikė ir apeliantė, nors pagal civiliniame procese galiojantį rungimosi principą, reikalaujantį, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis ji remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, tokia pareiga tenka būtent jai (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Apeliaciniame skunde pateikiami vien deklaratyvūs teiginiai apie teisėjos šališkumą, teisėjų kolegijai nesudaro pagrindo abejoti bylą nagrinėjusio teisėjo nešališkumu ir / ar nesavarankiškumu.

13Antra, Dėl įrodymų pakankamumo ir patikimumo turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą. Vertinant keletą įrodymų, lemia ne tik kiekvieno iš įrodymų patikimumas, bet ir įrodomųjų duomenų tarpusavio santykis – ar nėra prieštaravimų tarp jų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. B. v. Kauno apskrities viršininko administracija ir kt.,bylos Nr. 3K-3-150/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-276-248/2016). Iš apylinkės teismų sprendimo turinio galima spręsti, kad teismas, įvertinę įrodymus, pripažino, jog ieškovė ginčo darbus atliko. Ieškovė tokias aplinkybes įrodinėjo, teigdama, kad atsakovei pateikė rašytinius įrodymus, t. y. du darbų perdavimo – priėmimo aktus. Pirmasis 1084,14 EUR sumai, pasirašytas abiejų šalių, antrasis 479,40 EUR sumai pasirašytas tik ieškovės, nors ir buvo siunčiamas apeliantei registruotais laiškais jos registruotos buveinės adresu. Šiai teisinei situacijai spręsti aktualu tai, kad pagal CPK 178 straipsnį kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, o pagal CK 6.694 straipsnio 4 dalį įrodinėjimo pareiga dėl darbų atlikimo akto negaliojimo pagal rangos sutartį tenka užsakovui. Tai reiškia, kad atsakovė turėjo pareigą paneigti aplinkybę, jog ieškovė neatliko 479,40 EUR vertės darbų, nurodytų darbų akte ir 2012-11-29 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 000088 (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-90/2008). Pažymėtina tai, kad bylos duomenys patvirtina, jog apeliantė nei bylos nagrinėjimo metu nei teikdama apeliacinį skundą nepateikė jokių įrodymų, kuriais galėtų pagrįsti savo poziciją. Apeliaciniame skunde dėstomi tik deklaratyvus teiginiai, kurie yra visiškai nepagrįsti ir neturintys jokios teisinės reikšmės.

14Trečia, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad asmuo įtraukiamas į teismo procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, tuo atveju, kai, atsižvelgiant į to asmens ir vienos iš šalių materialiojo teisinio santykio pobūdį, procesas gali paveikti, nors ir netiesiogiai, to asmens materialiąsias subjektines teises ir pareigas (CPK 47 straipsnis). Kadangi trečiąjį asmenį tam tikras materialusis teisinis santykis sieja tik su viena iš šalių, tai jis dalyvauja procese su ta šalimi. Pagrindinis trečiojo asmens dalyvavimo procese tikslas – padėti šaliai, su kuria jis dalyvauja, laimėti bylą ir taip išvengti savo materialiosios teisinės padėties pablogėjimo. Taigi trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, dalyvavimą procese gali pagrįsti tik atitinkamas jo ir vienos iš proceso šalių materialusis teisinis santykis ir teisinis procesinis suinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Šiaulių tauro televizoriai“ v. UAB „Danetra“ ir kt., byla Nr. 3K-3-334/2011; 2014 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybė v. BUAB „Kamintras“, bylos Nr. 3K-3-424/2014). Nagrinėjamoje byloje nebuvo sprendžiama dėl ieškovės ir atsakovės sudaryto statybos rangos sandorio teisėtumo. Šios bylos dalykas yra ieškovės ir atsakovės sudaryta rangos sutartis ir iš jos išplaukiančios prievolės. Dėl to bylą nagrinėjusiam apylinkės teismui nebuvo teisinio pagrindo savo iniciatyva įtraukti objekto savininko ir techninės priežiūros vadovo dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu. Teismas nesprendė ir nepasisakė dėl minėtų asmenų teisių ir pareigų pagal ieškovės ir atsakovės sudarytą rangos sutartį. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pagal CPK 47 straipsnio 1 dalį prašymą dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu suinteresuotas asmuo turi teisę pateikti teismui iki baigiamųjų kalbų pradžios. Tai reiškia, kad toks prašymas gali būti paduodamas pirmosios instancijos teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės. Be to, asmuo jam suteiktomis procesinėmis teisėmis turi naudotis sąžiningai, jomis nepiktnaudžiaujant ir nevilkinant proceso. Apeliantė prašymo pirmosios instancijos teismui neteikė, tokia poziciją išdėstė tik apeliacinės instancijos teisme. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nenustatyta teisinio pagrindo objekto savininko ir techninės priežiūros vadovo įtraukti į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu.

15Teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiamame sprendime yra objektyviai ir teisingai įvertinti įrodymai, visapusiškai įvertintos ir išnagrinėtos visos bylai reikšmingos aplinkybės. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui.

16Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija mano, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pripažinti, jog šią bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pažeidė materialiosios ir procesinės teisės normas, nukrypo nuo teisės aiškinimo ir taikymo praktikos. Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo procesinį sprendimą, konstatuoja, kad jį panaikinti apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

17Dėl bylinėjimosi išlaidų

18Netenkinus atsakovės apeliacinio skundo, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos atsiliepimą į apeliacinį skundą surašiusiai šaliai. Ieškovė prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Jo sumokėti 150 EUR už atsiliepimą į apeliacinį skundą neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77, kuriuo buvo pakeistas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ rekomenduojamą priteisti užmokestį. Atsižvelgiant į tai, netenkinus apeliacinio skundo ieškovei iš apeliantės priteistina 150 EUR bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

19Kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 straipsniais,

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Euronika“ priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „JRM“ 150 EUR bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovė 2015-08-28 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su... 4. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu sutinka... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 6 d. sprendimu ieškinį... 6. Atsakovė teismui pateikė apeliacinį skundą, juo prašo panaikinti... 7. Atsiliepime ieškovė su apeliaciniu skundu nesutinka, teigia, kad jis... 8. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 9. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. lapkričio 5 d. ieškovė su atsakove... 11. Teisme kilo ginčas dėl sienų armavimo statybos rangos darbų pritvirtinant... 12. Teisėjų kolegija pirmiausia atmeta apeliantės argumentus dėl teisėjos... 13. Antra, Dėl įrodymų pakankamumo ir patikimumo turi būti sprendžiama... 14. Trečia, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad asmuo įtraukiamas į teismo... 15. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiamame sprendime yra objektyviai... 16. Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija mano,... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 18. Netenkinus atsakovės apeliacinio skundo, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 19. Kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 straipsniais,... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 6 d. sprendimą palikti... 21. Ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Euronika“ priteisti iš atsakovės...