Byla B2-2372-230/2009

1Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė, gavusi uždarosios akcinės bendrovės „Trukmė“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo Z.Jakubynienės siuvimo įmonei,

Nustatė

2Kreditorius UAB „Trukmė“ prašo iškelti bankroto bylą finansinių įsipareigojimų nevykdančiai Z.Jakubynienės siuvimo įmonei.

3Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu ir numatyti ne trumpesnį kaip 30 dienų terminą įsipareigojimų įvykdymui. Ieškovas pateikė 2009 m. kovo 19 d. įspėjimą, kuriuo atsakovui nustatė terminą iki 2009 m. kovo 26 d. sumokėti įsiskolinimą ir nurodė, kad, šio reikalavimo neįvykdžius, skola bus išieškoma teismo keliu. Ieškovo pateiktas įspėjimas neatitinka ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies reikalavimo, nes jame nurodytas terminas įsipareigojimui įvykdyti trumpesnis, nei 30 dienų, ir nenurodytas įspėjimas atsakovui dėl bankroto bylos iškėlimo, jei įsipareigojimas nebūtų įvykdytas.

4Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kreditorius privalo pateikti atsakovo įmonei pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus. Ieškovas teismui nepateikė įrodymų apie šios pareigos įvykdymą (ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalis). Nuo pareiškimo ir jo priedų nuorašų įteikimo atsakovui dienos skaičiuotinas Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje numatytas 5 dienų terminas įmonės vadovui pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Įmonės vadovui be pateisinamos priežasties per nurodytą terminą nepateikus teismui nurodytų dokumentų, teismas arba teisėjas gali jam skirti iki 10 tūkstančių litų baudą. Ieškovo pareigos pateikti atsakovui teismui siunčiamus procesinius dokumentus neįvykdymas gali nepagrįstai sukelti neigiamas pasekmes atsakovui, taikant Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje numatytas sankcijas, ir pažeisti proceso operatyvumo ir koncentracijos principus.

5Atsižvelgiant į bankroto bylų nagrinėjimo specifiką, Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 ir 4 dalių reikalavimai prilygintini išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkai. Ieškovui šios tvarkos nesilaikius, ieškinį atsisakytina priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

6Vadovaujantis CPK 290-291 straipsniais, 137 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

7atsisakyti priimti uždarosios akcinės bendrovės „Trukmė“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo Z.Jakubynienės siuvimo įmonei.

8Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai