Byla AS-438-508-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuotojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Clear Channel Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „JCDecaux Lietuva“ atskirąjį skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus miesto savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei „Clear Channel Lietuva“ dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „JCDecaux Lietuva“ su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 12 d. nutarimą Nr. 2S-12 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. 1-1528 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ sutarčiai ir susitarimui dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m. reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse“ 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“.

5Pareiškėjas teismui taip pat pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdyti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 2S-12 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. 1-1528 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ sutarčiai ir susitarimui dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m. reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse“ 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“ galiojimą.

6Prašymą pareiškėjas pagrindė tuo, kad bendradarbiavimo susitarimo vykdymas yra tiesiogiai susijęs su viešojo intereso apsauga, o teismui priėmus pareiškėjui palankų sprendimą iki ginčo buvusi padėtis susitarimo dėl reklamos atžvilgiu negalėtų būti atstatyta.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino ir iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdė Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 2S-12 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. 1-1528 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ sutarčiai ir susitarimui dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m. reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse“ 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“ galiojimą.

9Teismas konstatavo, jog kaip matyti iš bylos medžiagos, tarp pareiškėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės yra atsiradę ilgalaikiai sutartiniai santykiai dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m. reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse, o byloje ginčijamu nutarimu savivaldybė yra įpareigota šiuos santykius nutraukti arba pakeisti taip, kad nebūtų prieštaravimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Nepritaikius pareiškėjo nurodomos reikalavimo užtikrinimo priemonės ir laikinai nesustabdžius ginčijamo nutarimo galiojimo, Vilniaus miesto savivaldybei nebūtų jokių kliūčių bet kada įvykdyti šiuo nutarimu nustatytus įpareigojimus bei nutraukti ar pakeisti tarp jos ir pareiškėjo sudarytą sutartį. Šių įpareigojimų įvykdymas pareiškėjui palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju apsunkintų buvusios padėties atkūrimą o kartu ir teismo sprendimo įvykdymą. Nagrinėjamu atveju nėra būtinybės iš karto, nesulaukus teismo sprendimo, vykdyti ginčijamą atsakovo nutarimą.

10III.

11Atskiruoju skundu tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Clear Channel Lietuva“ prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 6 d. nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – pareiškėjo UAB „JCDecaux Lietuva“ prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Nagrinėjamu atveju, pritaikius pareiškėjo prašomą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, buvo pažeisti viešieji interesai, kadangi iki bylos išnagrinėjimo pabaigos ir sprendimo įsiteisėjimo yra sustabdytas atsakovo priimto nutarimo galiojimas, kurio įvykdymas net ir patenkinus pareiškėjo prašymą bei panaikinus skundžiamą nutarimą, niekaip neapsunkintų pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymo.

132. Pirmosios instancijos teismas, pritaikęs reikalavimo užtikrinimo priemones, kurios galios iki galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo priėmimo dienos, de facto išsprendė patį šalių ginčą, kadangi pareiškėjo skundo netenkinimo atveju, didžioji dalis pareiškėjo įsipareigojimų Vilniaus miesto savivaldybei, susijusių su atitinkamų susitarimų vykdymu (ypač su renginio „Vilnius, Europos kultūros sostinės 2009 m.“ reklamavimu) bus įvykdyti, todėl papildomų Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nuostatas atitinkančių sandorių dėl reklamos paslaugų savivaldybei teikimo (vykdytinų laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo numatytų procedūrų) sudarymas su trečiaisiais asmenimis (konkuruojančiais reklamos paslaugų rinkoje) neteks prasmės, kadangi visa informacija apie minėtąjį renginį jau bus paskleista, o renginys įvykęs ar besibaigiąs, todėl pakartotinis renginio „Vilnius, Europos kultūros sostinės 2009 m." reklamavimas (jam besibaigiant) bus betikslis ir tik ženkliai padidintų Savivaldybės sąnaudas. Vadinasi, pirmosios instancijos teismo nutartimi užtikrinus Vilniaus miesto savivaldybės ir pareiškėjo sudarytų susitarimų vykdymo tęstinumą, pats teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje neturės jokios reikšmės, kadangi jo vykdymas bus apsunkintas ir / ar neįmanomas.

143. Trečiojo suinteresuotojo asmens manymu, nagrinėjamoje byloje netaikant pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės galėtų būti padaryta mažiau žalos negu jos taikymo atveju, todėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas - ginčijamo pareiškėjo nutarimo galiojimo sustabdymas - nebūtų proporcingas siekiamam tikslui.

154. Nagrinėjamu atveju, pritaikius pareiškėjo prašomą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, pareiškėjui nepalankaus sprendimo priėmimo atveju, t. y. nepatenkinus pareiškėjo skundo reikalavimo panaikinti skundžiamą atsakovo nutarimą, būtų pažeisti visuomenės interesai, kadangi iki bylos išnagrinėjimo pabaigos ir sprendimo įsiteisėjimo pareiškėjui būtų suteikta besąlygiška teisė ir toliau vykdyti bendradarbiavimo susitarimus su Vilniaus miesto savivaldybe, investuojant dar didesnes pinigines lėšas į susitarimų vykdymą bei didinat galimų pretenzijų Vilniaus miesto savivaldybei sumą.

165. Trečiojo suinteresuotojo asmens nuomone, nagrinėjamoje byloje netaikant pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės galėtų būti padaryta mažiau žalos negu jos taikymo atveju, todėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamoje byloje būtų neadekvatus pareiškėjo siekiamam tikslui.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas prašo palikti galioti nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, o trečiojo suinteresuotojo asmens atskirąjį skundą atmesti.

18Atsiliepime paaiškina, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai nustatė, kad tarp pareiškėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės yra susiklostę ilgalaikiai santykiai, kuriuos nutraukti (pakeisti) Vilniaus miesto savivaldybei nebūtų jokių kliūčių, jei tik teismas priimtų pareiškėjui nepalankų sprendimą.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

22Taigi ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, jog nagrinėjant administracinę bylą reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei iš bylos medžiagos ar proceso dalyvių prašyme nurodomų motyvų galima padaryti išvadą, kad nesiėmus užtikrinimo priemonių teismo sprendimo toje byloje įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Be to, ABTĮ 92 straipsnis numato, jog skundžiamo akto panaikinimas reiškia, kad konkrečiu atveju privalo būti atkuriama buvusi iki ginčijamo akto priėmimo padėtis. Atitinkamai, svarbu nustatyti ar nesustabdžius ginčijamo akto galiojimo bylos nagrinėjimo metu, išnagrinėjus administracinę bylą galėtų būti įmanoma atkurti padėtį, buvusią iki skundžiamo akto priėmimo.

23Pažymėtina, jog pareiškėjo ginčijamu 2008 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 2S-12 atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarė

241) pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. 1-1528 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ sutarčiai ir susitarimui dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m., reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse“ 1 punktą, kuriuo pritarta Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ susitarimams dėl bendradarbiavimo bei dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m., reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse, o taip pat šiuos susitarimus, kuriems pritarta minėtu punktu, pažeidžiančiais Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus;

252) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybą ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ panaikinti 2007 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. 1-1528 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ sutarčiai ir susitarimui dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m., reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse“ 1 punktą arba pakeisti taip, kad neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams;

263) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybę ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ nutraukti 2007 m. kovo 20 d. tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą ir 2007 m. kovo 20 d. tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ pasirašytą susitarimą dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m., reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse arba šių susitarimų nuostatas pakeisti taip, kad neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams;

274) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybę per 14 (keturiolika) dienų nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies 2 ir 3 punkte nurodytų įpareigojimų įvykdymo apie tai informuoti Konkurencijos tarybą, pateikiant patvirtinančius įrodymus.

28Taigi 2008 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 2S-12 atsakovas įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybę peržiūrėti 2007 m. vasario 14 d. sprendimą Nr. 1-1528 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ sutarčiai ir susitarimui dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m., reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse“ bei 2007 m. kovo 20 d. tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą ir 2007 m. kovo 20 d. tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ pasirašytą susitarimą dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m., reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse. Kaip buvo nurodyta pačiame atsakovo nutarime, Vilniaus miesto savivaldybei priėmus 2007 m. vasario 14 d. sprendimą Nr. 1-1528 bei jo pagrindu sudarius bendradarbiavimo susitarimą ir susitarimą dėl reklamos su UAB „JCDecaux Lietuva“, buvo apribota kitų ūkio subjektų galimybė varžytis dėl analogiškų susitarimų sudarymo su Vilniaus miesto savivaldybe, t. y. ne tik dėl atitinkamų paslaugų suteikimo, bet kartu ir dėl tam tikrų teisių įgijimo, tuo pažeistos Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatos.

29Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog ginčijamo atsakovo nutarimo vykdymas reikštų tai, kad Vilniaus miesto savivaldybė turėtų pakeisti ilgalaikius sutartinius teisinius santykius su pareiškėju UAB „JCDecaux Lietuva“ dėl visuomeninės paskirties infrastruktūros objektų įrengimo ir Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m. reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse. Todėl, Vilniaus miesto savivaldybei įvykdžius atsakovo nutarimu nustatytus įpareigojimus bei nutraukus ar pakeitus tarp jos ir pareiškėjo sudarytą sutartį, tuo atveju, jei teismas išnagrinėjęs bylą dėl atsakovo nutarimo panaikinimo priimtų palankų pareiškėjui sprendimą, buvusios padėties atkūrimas būtų labai apsunkintas (pakartotinis naujai sudarytų sutarčių peržiūrėjimas galėtų sukelti papildomus nuostolius pareiškėjui, kitiems suinteresuotiems asmenims, naujus teisinius ginčus ir pan.).

30Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. spalio 31 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS1-573/2006 yra konstatavęs, jog sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą, akcentuotina būtinybė motyvuotai įvertinti teismo sprendimo įvykdymo galimybes, atsižvelgiant į tokios priemonės taikymo tikslingumo (ar jos taikymas realiai padėtų reikalavimo patenkinimo atveju atkurti iki ginčo buvusią teisinę padėtį), proporcingumo (pvz., galimos žalos proporcija: pritaikius reikalavimo užtikrinimą, tačiau netenkinus reikalavimo, ir netaikius priemonės, bet patenkinus reikalavimą), proceso šalių interesų balanso, viešųjų interesų apsaugos ir kitus principus. Šių principų preciziškas laikymasis ypač aktualus, taikant reikalavimo užtikrinimo priemones, kurios galimai lems didelius finansinius nuostolius, esminius tam tikros rinkos pokyčius ir pan. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju ginčijamo atsakovo nutarimo galiojimo sustabdymo būtinybė taip pat yra susijusi su viešuoju interesu. Bylos medžiaga patvirtina, jog neatitinkančiais Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų pripažintų Vilniaus miesto savivaldybės susitarimų su pareiškėju UAB „JCDecaux Lietuva“ susitarimų pagrindu yra kuriama ir prižiūrima Vilniaus miestui reikalinga infrastruktūra bei Europos šalyse viešinami projektui „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“, kuris bus įgyvendinamas 2009 m., skirti renginiai. Vilniaus miesto savivaldybei vykdant atsakovo priimtą nutarimą ir peržiūrint su pareiškėju sudarytus susitarimus ar sudarant naujus susitarimus parengiamieji viešąją reikšmę Vilniaus miesto savivaldybei ir jos gyventojams turinčio projekto „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ darbai susiję su šio projekto viešinimu, infrastruktūros, reikalingos projekto vykdymui, parengimu būtų sutrikdyti, o tai galėtų neigiamai įtakoti šio projekto įgyvendinimą, jo efektyvumą, sukelti finansinių nuostolių.

31Įvertinusi šias aplinkybes teisėjų kolegija pažymi, jog dėl visų šių priežasčių nagrinėjamu atveju galėtų būti apsunkintas būsimo teismo sprendimo vykdymas administracinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „JCDecaux Lietuva“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus miesto savivaldybei, UAB „Clear Channel Lietuva“ dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 2S-12 nutarimo panaikinimo.

32Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai taikė reikalavimo užtikrinimo priemonę bei sustabdė Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 2S-12 galiojimą iki teisme bus išnagrinėta administracinė byla pagal UAB „JCDecaux Lietuva“ skundą dėl šio nutarimo panaikinimo.

33Todėl trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Clear Channel Lietuva“ atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 6 d. nutartis paliekama galioti nepakeista.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

35trečiojo suinteresuotojo asmens UAB “Clear Channel Lietuva” atskirąjį skundą atmesti.

36Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 6 d. nutartį palikti galioti nepakeistą.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „JCDecaux Lietuva“ su skundu kreipėsi į Vilniaus... 5. Pareiškėjas teismui taip pat pateikė prašymą taikyti reikalavimo... 6. Prašymą pareiškėjas pagrindė tuo, kad bendradarbiavimo susitarimo vykdymas... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi... 9. Teismas konstatavo, jog kaip matyti iš bylos medžiagos, tarp pareiškėjo ir... 10. III.... 11. Atskiruoju skundu tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Clear Channel... 12. 1. Nagrinėjamu atveju, pritaikius pareiškėjo prašomą taikyti reikalavimo... 13. 2. Pirmosios instancijos teismas, pritaikęs reikalavimo užtikrinimo... 14. 3. Trečiojo suinteresuotojo asmens manymu, nagrinėjamoje byloje netaikant... 15. 4. Nagrinėjamu atveju, pritaikius pareiškėjo prašomą taikyti reikalavimo... 16. 5. Trečiojo suinteresuotojo asmens nuomone, nagrinėjamoje byloje netaikant... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas prašo palikti galioti... 18. Atsiliepime paaiškina, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 straipsnio 1... 22. Taigi ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, jog nagrinėjant administracinę... 23. Pažymėtina, jog pareiškėjo ginčijamu 2008 m. birželio 12 d. nutarimu Nr.... 24. 1) pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d.... 25. 2) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybą ne vėliau kaip per 6... 26. 3) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybę ne vėliau kaip per 6 (šešis)... 27. 4) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybę per 14 (keturiolika) dienų nuo... 28. Taigi 2008 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 2S-12 atsakovas įpareigojo Vilniaus... 29. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog ginčijamo atsakovo nutarimo... 30. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. spalio 31 d.... 31. Įvertinusi šias aplinkybes teisėjų kolegija pažymi, jog dėl visų šių... 32. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas... 33. Todėl trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Clear Channel Lietuva“... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 35. trečiojo suinteresuotojo asmens UAB “Clear Channel Lietuva” atskirąjį... 36. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 6 d. nutartį... 37. Nutartis neskundžiama....