Byla e2S-690-883/2019
Dėl skolos priteisimo vykdymo atidėjimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (atsakovės) uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Šiaulių plentas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. rugsėjo 12 d. nutarties, kuria atmestas atsakovės UAB „Šiaulių plentas“ prašymas dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. rugpjūčio 12 d. preliminaraus sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-10715-776/2019 pagal ieškovės UAB „Ajera“ ieškinį atsakovei UAB „Šiaulių plentas“ dėl skolos priteisimo vykdymo atidėjimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „Ajera“ (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Šiaulių plentas“ (toliau – ir atsakovė), prašydama: 1) priteisti iš atsakovės 14 806,24 Eur skolos; 2) 94,59 Eur palūkanų sumą iki kreipimosi į teismą dienos; 3) 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 4) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

72.

8Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2019 m. rugpjūčio 12 d. preliminariu sprendimu ieškovės UAB „Ajera“ ieškinį tenkino visiškai.

93.

10Atsakovė UAB „Šiaulių plentas“ pateikė teismui prašymą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. rugpjūčio 12 d. preliminaraus sprendimo vykdymo atidėjimo. Nurodė, kad 2019 m. rugpjūčio 23 d. Šiaulių apygardos teismas nutartimi priėmė 2019 m. rugpjūčio 20 d. UAB „Šiaulių plentas“ generalinio direktoriaus J. A. pateiktą teismui pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Šiaulių plentas“ iškėlimo ir sustabdė UAB „Šiaulių plentas“ turto (lėšų) realizavimą ir (ar) išieškojimą bei paskirstymą pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus ir pagal juos išduotus vykdomuosius dokumentus bei leido iš UAB „Šiaulių plentas“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) Šiaulių banke mokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei apmokėti visas kitas einamąsias įmokas, kurių maksimali suma per vieną kalendorinį mėnesį ne didesnė nei 3 240 573,05 Eur. Kadangi šiuo metu dėl pradėtos civilinės bylos dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė UAB „Šiaulių plentas“ negali atsiskaityti su ieškove UAB „Ajera“, todėl, atsakovės nuomone, Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. rugpjūčio 12 d. preliminaraus sprendimo vykdymas turėtų būti atidėtas iki Šiaulių apygardos teismas išspręs pateiktą pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Šiaulių plentas“ (civilinėje byloje Nr. B2-633-883/2019) ir priims procesinį sprendimą.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Šiaulių apylinkės teismas Šiaulių rūmai 2019 m. rugsėjo 12 d. nutartimi atsakovės UAB „Šiaulių plentas“ prašymą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. rugpjūčio 12 d. preliminaraus sprendimo vykdymo atidėjimo atmetė.

145.

15Teismas nustatė, kad Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-633-883/2019 priimtas UAB „Šiaulių plentas“ generalinio direktoriaus J. A. pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Šiaulių plentas“ iškėlimo; taip pat sustabdytas UAB „Šiaulių plentas“ turto (lėšų) realizavimas ir (ar) išieškojimas bei paskirstymas pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus ir pagal juos išduotus vykdomuosius dokumentus; leista mokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei apmokėti visas kitas einamąsias įmokas, kurių maksimali suma per vieną kalendorinį mėnesį ne didesnė nei 3 240 573,05 Eur.

166.

17Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teismas nustatė, jog klausimas dėl UAB „Šiaulių plentas“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo bus nagrinėjamas 2019 m. spalio 4 d., todėl teismo vertinimu, minėta Šiaulių apygardos teismo nutartimi pritaikytas išieškojimo pagal teismų sprendimus iš UAB „Šiaulių plentas“ turto (lėšų) sustabdymas reiškia ir išieškojimo pagal Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. rugpjūčio 12 d. preliminarų sprendimą sustabdymą, t. y. iš esmės reiškia ir šio preliminaraus sprendimo vykdymo atidėjimą.

187.

19Atsakovės UAB „Šiaulių plentas“ prašymą atidėti preliminaraus sprendimo vykdymą, teismas vertino kaip perteklinį.

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

218.

22Atskiruoju skundu apeliantė (atsakovė) UAB „Šiaulių plentas“ prašo panaikinti 2019 m. rugsėjo 12 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti atsakovės prašymą ir atidėti 2019 m. rugpjūčio 12 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų preliminaraus sprendimo vykdymą iki bus priimtas procesinis sprendimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Šiaulių plentas“ Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. B2-633-883/2019. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

238.1.

242019 m. rugpjūčio 23 d. Šiaulių apygardos teismo priimta nutartis neužkerta kelio pavieniams kreditoriams pateikti vykdomuosius dokumentus vykdymui, todėl antstolis(-iai) sustabdo vykdomąją bylą, tačiau imasi veiksmų surasti UAB „Šiaulių plentas“ priklausantį turtą (pinigines lėšas) ir jį areštuoja, uždrausdamas juo disponuoti; antstolis(-iai) priima patvarkymus areštuoti ne tik UAB „Šiaulių plentas“ turtą (kilnojamą ir nekilnojamą), bet ir UAB „Šiaulių plentas“ priklausančias pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, uždraudžiant jas pervesti į UAB „Šiaulių plentas“ banko sąskaitą, iš kurios UAB „Šiaulių plentas“ galėtų vykdyti einamuosius mokėjimus ir įmokas bei tokiu būdu tęsti ūkinę veiklą.

258.2.

26Apeliantės (atsakovės) UAB „Šiaulių plentas“ nuomone, pirmosios instancijos teismo motyvas, kad 2019 m. rugpjūčio 23 d. Šiaulių apygardos teismas priimta nutartimi – atidėjo Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. rugpjūčio 12 d. priimto preliminaraus teismo sprendimo vykdymą ir kad pateiktas prašymas dėl vykdymo atidėjimo yra perteklinis, yra neteisingas.

279.

28Atsiliepimo ieškovė UAB „Ajera“ į atskirąjį skundą nepateikė.

29Teismas

konstatuoja:

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3110.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, ( - ) straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, ( - ) straipsnis).

3311.

34Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria netenkintas atsakovės prašymas dėl preliminaraus sprendimo vykdymo atidėjimo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 straipsnio 1 dalis).

35Dėl papildomų dokumentų priėmimo

3612.

37CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno pateikto naujo įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, ir atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką šalių ginčo išsprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K- 3- 217-690/2016).

3813.

39Atsakovė UAB „Šiaulių plentas“, nors atskirajame skunde ir nesuformulavo prašymo priimti naujus įrodymus, tačiau kartu su skundu pateikė teismui antstolės E. R. Patvarkymą dėl skolininko lėšų ir/ar turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, arešto vykdomojoje byloje ( - ). Spręsdamas dėl šio naujai teikiamų įrodymo priėmimo, teismas pažymi, kad jis galėjo būti pateiktas dar pirmosios instancijos teismui ir šis įrodymas negali turėti įtakos ginčo išsprendimui. Teismo vertinimu, šio įrodymo priėmimas nėra tikslingas.

40Atskirasis skundas netenkintinas

4114.

42Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2019 m. rugpjūčio 12 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-10715-776/2019 priteisė iš atsakovės UAB „Šiaulių plentas“ ieškovei UAB „Ajera“ 14 806,24 Eur skolą, 94,59 Eur palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 14 806,24 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 168,00 Eur žyminio mokesčio. Iš atsakovės UAB „Šiaulių plentas“ pagal minėtą teismo preliminarų sprendimą ieškovei iš viso priteista 14 900,83 Eur suma, kurios mokėjimą atsakovė prašo atidėti, motyvuodama savo sunkia finansine padėtimi ir Šiaulių apygardos teisme priimtu UAB „Šiaulių plentas“ generalinio direktoriaus J. A. pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Šiaulių plentas“.

4315.

44CPK 7 straipsnio 1 dalis įtvirtinta nuostata, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką; tokio klausimo sprendimas yra grindžiamas ginčo šalių interesų derinimo taisykle, todėl sprendžiant teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimą, būtina maksimaliai užtikrinti, kad toks sprendimo vykdymo atidėjimas nepažeistų išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyros, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.

4516.

46Atsakovė UAB „Šiaulių plentas“ būtinumą atidėti teismo sprendimo vykdymą motyvuoja tuo, kad dėl pradėto civilinės bylos dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių negali atsiskaityti su ieškove ir mano, kad sprendimo vykdymas turi būti atidėtas iki bus išspręstas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir priimtas procesinis sprendimas.

4717.

48Sprendimo įvykdymo atidėjimo institutas negali būti taikomas kaip bet kokių sunkumų skolininko veikloje, vykdant teismo sprendimą, išvengimo instrumentas. Pagrindas atidėti sprendimo vykdymą yra tik tuo atveju, jei yra duomenų, leidžiančių tikėtis, kad skolininko finansinė padėtis ateityje pagerės. Nagrinėjamu atveju tokių duomenų nėra. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. spalio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-633-883/2019 iškėlė UAB „Šiaulių plentas“ restruktūrizavimo bylą, UAB „Šiaulių plentas“ restruktūrizavimo administratore paskyrė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Atsakovei įgijus restruktūrizuojamos įmonės statusą, priimto teismo sprendimo įvykdymas bus atidedamas, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme.

4918.

50Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra priimta nepažeidžiant proceso ir materialiosios teisės normų, reglamentuojančių teismo sprendimo vykdymo atidėjimą. Atskirojo skundo argumentais naikinti skundžiamą teismo nutartį nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

51Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 –339 straipsniais,

Nutarė

52Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „Ajera“ (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą su... 7. 2.... 8. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2019 m. rugpjūčio 12 d.... 9. 3.... 10. Atsakovė UAB „Šiaulių plentas“ pateikė teismui prašymą dėl Šiaulių... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Šiaulių apylinkės teismas Šiaulių rūmai 2019 m. rugsėjo 12 d. nutartimi... 14. 5.... 15. Teismas nustatė, kad Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 23 d.... 16. 6.... 17. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teismas nustatė, jog... 18. 7.... 19. Atsakovės UAB „Šiaulių plentas“ prašymą atidėti preliminaraus... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. 8.... 22. Atskiruoju skundu apeliantė (atsakovė) UAB „Šiaulių plentas“ prašo... 23. 8.1.... 24. 2019 m. rugpjūčio 23 d. Šiaulių apygardos teismo priimta nutartis... 25. 8.2.... 26. Apeliantės (atsakovės) UAB „Šiaulių plentas“ nuomone, pirmosios... 27. 9.... 28. Atsiliepimo ieškovė UAB „Ajera“ į atskirąjį skundą nepateikė.... 29. Teismas... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 31. 10.... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 33. 11.... 34. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 35. Dėl papildomų dokumentų priėmimo... 36. 12.... 37. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 38. 13.... 39. Atsakovė UAB „Šiaulių plentas“, nors atskirajame skunde ir nesuformulavo... 40. Atskirasis skundas netenkintinas... 41. 14.... 42. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2019 m. rugpjūčio 12 d. Šiaulių... 43. 15.... 44. CPK 7 straipsnio 1 dalis įtvirtinta nuostata, kad įsiteisėjęs teismo... 45. 16.... 46. Atsakovė UAB „Šiaulių plentas“ būtinumą atidėti teismo sprendimo... 47. 17.... 48. Sprendimo įvykdymo atidėjimo institutas negali būti taikomas kaip bet kokių... 49. 18.... 50. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad skundžiama... 51. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 52. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. rugsėjo 12 d. nutartį...