Byla 2A-52-212/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Laimanto Misiūno, kolegijos teisėjų: Zinos Mickevičiūtės (pranešėja), Laimutės Sankauskaitės, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės R. J. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal V. M. ieškinį atsakovams J. K., B. K., R. J., trečiajam asmeniui A. P., išvadą teikiančiai institucijai Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl daiktinių teisių gynimo – iškeldinimo iš gyvenamojo namo dalies patalpų ir žemės sklypo

Nustatė

2Ieškovas prašė iškeldinti atsakovus iš jam nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo dalies 4, 5 ir 6 numeriais pažymėtų patalpų (bendras plotas – 30,96 kv. m) bei dalies žemės sklypo, pažymėto indeksu Nr. 2, esančių ( - ) ir priteisti iš atsakovų visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ( - ) esančiose jam priklausančiose patalpose, pažymėtose 4, 5 ir 6 numeriais, nuo 2007 metų gyvena ir viskuo naudojasi atsakovai – jo teta J. K. su šeima.

3Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010 m. spalio 5 d. sprendimu iškeldino atsakovus su visu jiems priklausančiu turtu iš ieškovo nuosavybės teise priklausančios 1/2 dalies gyvenamojo namo, unikalus numeris ( - ), dalies patalpų, plane pažymėtų Nr. 5, 4 ir 6, ir 1/2 dalies žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), dalies, plane pažymėtos indeksu Nr. 2; priteisė solidariai iš atsakovų ieškovo naudai 262 Lt žyminio mokesčio ir priteisė iš atsakovų J. K., B. K. po 23,66 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Nustatė, jog 2007-08-22 dovanojimo sutartimi L. M. savo sūnui ieškovui padovanojo 1/2 žemės sklypo, kurio bendras plotas 0,13 ha, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), su jame esančiomis: 1/2 gyvenamojo namo 1A1ž, kurio bendras plotas 62,10 kv. m., unikalus Nr. ( - ), 2I1p viralinės, unikalus Nr. ( - ), 3I1p ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), 4I1p garažo, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinių (šulinys, lauko tualetas), unikalus Nr. ( - ). Ieškovas minėta dovanojimo sutartimi įgytą nekilnojamąjį turtą įstatymų numatyta tvarka įregistravo VĮ „Registrų centras“ asmeninės nuosavybės teise.

4Apeliaciniu skundu atsakovė R. J. prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-10-05 sprendimą pakeisti ir nustatyti, kad teismo sprendimo vykdymą dalyje dėl atsakovės R. J. iškeldinimo iš ieškovui nuosavybės teise priklausančios 1/2 dalies gyvenamojo namo, unikalus Nr.6697-6010-5010, dalies patalpų, plane pažymėtų Nr.5, 4, ir 6, esančio ( - ), atidėti vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo 2010-10-05 teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Mano, kad teismas turėjo atsižvelgti į Vaikų teisių apsaugos pagrindų 1996-03-14 įstatymo Nr. I-1234 4 str. 5 punktą ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais sprendimo vykdymą atidėti.

5Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.

6Panevėžio apygardos teismui 2011-02-25 ieškovas ir atsakovė R. J. pateikė prašymą patvirtinti 2011-02-21 pasirašytą taikos sutartį ir bylą dalyje nutraukti. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovė R. J. susitarė dėl bylos užbaigimo taikos sutartimi. Šalims yra žinomos ir suprantamos CPK 140 straipsnio 3 dalies nuostatos, kad šalys gali baigti bylą taikos sutartimi; 293 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos, kad teismas nutraukia bylą, jeigu šalys sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino; 294 straipsnio 2 dalies nuostatos, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

7Prašymas tenkintinas.

8Šalys nagrinėjamojoje byloje sudarė taikos sutartį ir ginčą dalyje dėl R. J. iškeldinimo, užbaigė taikiai. Atsisakyti reikalavimų, ar jo dalies, baigti bylą taikos sutartimi yra šalių teisė, numatyta įstatyme (CPK 42 str. 1 d.). Tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui ar šalių interesui. Iš taikos sutarties sąlygų matyti, kad jos nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, todėl šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartis tvirtintina, o teismo sprendimas skundžiamojoje dalyje panaikinamas s panaikinamas, kadangi šalys ginčą išsprendė savanoriškai sudaryta rašytine taikos sutartimi (CPK 140 str. 3 d.). Šalys nurodo, kad joms žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str. 2 d.

9Prašymas patvirtinti šalių pateiktą taikos sutartį tenkintinas (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str., CK 6.983, 6.985 str.), o patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį joje nurodytomis sąlygomis, byla dalyje dėl R. J. ir jos šeimos narių iškeldinimo iš V. M. nuosavybės teise priklausančios 1/2 dalies gyvenamojo namo ir žemės sklypo, esančių ( - ), nutrauktina.

10Kadangi atsakovei R. J. suteikta antrinė teisinę pagalba apmokama 100 proc., todėl bylinėjimosi išlaidos apmokamos iš valstybės lėšų (CPK 96 str.).

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 293 str. 1 d . 5 p., 294 straipsniu

Nutarė

12Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. sprendimą civilinėje byloje pagal V. M. ieškinį atsakovams J. K., B. K., R. J., trečiajam asmeniui A. P., išvadą teikiančiai institucijai Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl daiktinių teisių gynimo – iškeldinimo iš gyvenamojo namo dalies patalpų ir žemės sklypo, panaikinti skundžiamojoje dalyje ir patvirtinti šalių 2011 m. vasario 21 d. sudarytą taikos sutartį:

13„IEŠKOVAS: V. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir ATSAKOVĖ: (apeliantė) R. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ), KITI ATSAKOVAI: J. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), B. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), toliau Ieškovas ir Atsakovas (apeliantė) vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, byloje dalyvaujantys TRETIEJI ASMENYS: A. P., a.k( - ) gyv. ( - ), Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, buv. ( - ) Šalys sudarė Taikos sutartį (toliau Sutartis), kuria susitaria užbaigti civilinę bylą tokiomis sąlygomis:

141.

15Ieškovas V. M. sutinka, kad Atsakovė R. J. ir jos šeimos nariai iki 2011 m. gegužės 1 d. naudotųsi Ieškovui asmeninės nuosavybės teise priklausančia dalimi gyvenamųjų patalpų, plane pažymėtų indeksais 5 - 4,75 kv. m., 4 - 16,92 kv. m., 6 - 9,47 kv. m., (iš viso 31,14 kv. m.), pastato unikalus Nr. ( - ), (toliau sutartyje "Patalpos") esančių ( - )

162.

17Ieškovas V. M. įsipareigoja netrukdyti Atsakovei R. J. ir jos šeimos nariams naudotis Patalpomis iki 2011 m. gegužės 1 d., lankytis Patalpose Ieškovas turi teisę iš anksto informavęs apie tai Atsakovę.

183.

19Atsakovė R. J. įsipareigoja iki 2011 m. gegužės 1 d. išsikelti su visais jai priklausančiais daiktais iš gyvenamųjų patalpų, plane pažymėtų indeksais 5-4,75kv. m., 4 - 16,92 kv. m., 6 - 9,47 kv. m., (iš viso 31,14 kv. m.), pastato unikalus Nr. ( - ) ir 1/2 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 66902-0002-0140, esančių adresu ( - )

204. 1. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą Šalys palieka spręsti teismui įstatymo nustatyta tvarka;

214. 2. Išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.) Šalys apmoka lygiomis dalimis;

224. 3. Šia Sutartimi Šalys prašo teismo patvirtinti šią Sutartį ir civilinę bylą nutraukti;

234. 4. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos LR CPK 140 str. 3 d. nuostatos, kad Šalys gali baigti bylą taikos sutartimi; 293 str. 1 d. 5 p. nuostatos, kad teismas nutraukia bylą, jeigu šalys sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino; 294 str. 2 d. nuostatos, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių Šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama;

244. 5. Sutartis įsigalioja nuo nutarties, kuria ji patvirtinama teisme, įsigaliojimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo;

254. 6. Sutartis Šalims turės galutinio teismo sprendimo galią nuo teismo nutarties patvirtinti šią Sutartį įsiteisėjimo dienos. Jei bet kuri iš Šalių nevykdys arba netinkamai vykdys savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, teismo patvirtinta Sutartis galės būti vykdoma LR CPK VI dalyje (Vykdymo procesas) nustatyta tvarka;

264. 7. Ši Sutartis sudaroma septyniais vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai ir tretiesiems asmenims, vienas - teismui;

27Šalys, pasirašydamos šią Taikos Sutartį, patvirtina, kad šios Sutarties sąlygų turinys Šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka Salių išreikštą valią.“.

28Civilinę bylą pagal V. M. ieškinį atsakovams J. K., B. K., R. J., trečiajam asmeniui A. P., išvadą teikiančiai institucijai Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl daiktinių teisių gynimo – iškeldinimo iš gyvenamojo namo dalies patalpų ir žemės sklypo, dalyje dėl R. J., a. k. ( - ) ir jos šeimos narių iškeldinimo iš V. M. nuosavybės teise priklausančios 1/2 dalies gyvenamojo namo ir žemės sklypo, esančių ( - ), nutraukti.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas prašė iškeldinti atsakovus iš jam nuosavybės teise... 3. Panevėžio miesto... 4. Apeliaciniu skundu atsakovė R. J. prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo... 5. Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.... 6. Panevėžio apygardos teismui 2011-02-25 ieškovas ir atsakovė R. J. pateikė... 7. Prašymas tenkintinas.... 8. Šalys nagrinėjamojoje byloje sudarė taikos sutartį ir ginčą dalyje dėl... 9. Prašymas patvirtinti šalių pateiktą taikos sutartį tenkintinas (CPK 42... 10. Kadangi atsakovei R. J. suteikta antrinė teisinę pagalba apmokama 100 proc.,... 11. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 12. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. sprendimą civilinėje... 13. „IEŠKOVAS: V. M.,... 14. 1.... 15. Ieškovas V. M. sutinka, kad Atsakovė R. J. ir jos šeimos nariai iki 2011 m.... 16. 2.... 17. Ieškovas V. M. įsipareigoja netrukdyti Atsakovei R. J. ir jos šeimos... 18. 3.... 19. Atsakovė R. J. įsipareigoja iki 2011 m. gegužės 1 d. išsikelti su visais... 20. 4. 1. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą Šalys palieka spręsti... 21. 4. 2. Išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1... 22. 4. 3. Šia Sutartimi Šalys prašo teismo patvirtinti šią Sutartį ir... 23. 4. 4. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos LR... 24. 4. 5. Sutartis įsigalioja nuo nutarties, kuria ji patvirtinama teisme,... 25. 4. 6. Sutartis Šalims turės galutinio teismo sprendimo galią nuo teismo... 26. 4. 7. Ši Sutartis sudaroma septyniais vienodą juridinę galią turinčiais... 27. Šalys, pasirašydamos šią Taikos Sutartį, patvirtina, kad šios Sutarties... 28. Civilinę bylą pagal V. M. ieškinį atsakovams J. K., B. K., R. J.,...