Byla 2-802-876/2012
Dėl tėvystės nuginčijimo atsakovui G. Š., trečiuoju asmeniu byloje esant G. Š., išvadą byloje teikiant Šakių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė, sekretoriaujant Irenai Urbštaitei, dalyvaujant ieškovei L. Š., atsakovui G. Š., trečiajam asmeniui G. Š., byloje teikiančios išvadą institucijos atstovei Indrei Jurjonienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. Š. ieškinį dėl tėvystės nuginčijimo atsakovui G. Š., trečiuoju asmeniu byloje esant G. Š., išvadą byloje teikiant Šakių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui, ir

Nustatė

2ieškovė L. Š., palaikydama ieškinyje pareikštą reikalavimą, paaiškino, kad su G. Š. yra susilaukusi dviejų nepilnamečių vaikų: 2003 m. liepos 4 d. gimusio L. Š. ir 2004 m. birželio 3 d. gimusio T. Š., kurių gimimo liudijimuose įrašyti neteisingi duomenys – nurodyta, jog jų tėvas yra atsakovas G. Š.. Šie neteisingi duomenys nurodyti dėl to, kad vaikai gimė būnant santuokoje su atsakovu. Kadangi L. Š. ir T. Š. tėvas yra G. Š., ieškovė prašo nuginčyti tėvystę. Su G. Š. L. Š. dar iki santuokos nutraukimo negyveno daugiau nei šešerius metus, bendro ūkio nevedė ir jokių santykių nepalaikė, išsituokė 2009 m. Nuo 2002 m. pradžios iki dabar, ieškovė teigia, gyvenanti su G. Š.. Sūnų L. ir T. pradėjimo metu intymius santykius ieškovė turėjo tik su G. Š., abu sūnūs pažįsta jį kaip savo tėvą, artimai bendrauja. L. Š. neabejoja G. Š. tėvyste, ir jis pats niekada jos neneigė. Atsižvelgiant į tai, G. Š. negali būti vaikų tėvu, nors ir įrašytas juo gimimo liudijimuose. Šį faktą taip pat patvirtina ir aplinkybė, jog nutraukiant santuoką su atsakovu klausimai dėl L. ir T. gyvenamosios vietos bei išlaikymo nebuvo sprendžiami, išlaikymo vaikams G. neteikė. L. Š. prašo pripažinti, kad 2003 m. liepos 4 d. gimusio L. Š., a. k. ( - ) ir 2004 m. birželio 3 d. gimusio T. Š., a. k. ( - ) gimimo įraše įrašyti duomenys apie jų tėvą yra neteisingi, t. y. tėvu jų gimimo akto įraše G. Š., a. k. ( - ) įrašytas nepagrįstai. Ji taip pat nurodo, kad siekdama nuginčyti tėvystę nori, jog būtų nustatyta tikroji jos sūnų L. ir T. kilmė.

3Atsakovas G. Š. su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad jis nėra vaikų biologinis tėvas. Išlaikymo jiems neteikė. Atsakovas negalėjo paaiškinti, kodėl taip ilgai laukė ir nenuginčijo jų tėvystės. Santuokoje negyveno nuo 2002 m. Su L. ir T. bendrauja kaip dėdė, jie žino, jog jis nėra jų tėvas, o kiti vaikai – jo, ir bendrauja su juo kaip su tėvu.

4Trečiasis asmuo G. Š. su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad jis yra tikras vaikų tėvas. Su vaikais bendrauja kaip tėvas, kartu gyvena. Su G. vaikai bendrauja kaip su dėde, jų santykiai normalūs. Teigė, kad ieškinį rašė advokatė, ir jis negali paaiškinti, kodėl nėra reikalavimo nustatyti tėvystę. Taip pat nurodė, kad tėvystės klausimas buvo uždelstas dėl jų kaltės. Tvarkytis pradėjo, kai ėmė spausti savivaldybė, jog bus nutrauktos išmokos.

5Šakių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė nurodė, kad skyrius neturi įtikinamų duomenų, jog G. Š. galėtų būti biologinis T. Š. ir L. Š. biologinis tėvas, tačiau vaikai jį pripažįsta savo tėvu. Šakių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius ieškiniui neprieštaravo, tačiau teismui pateiktoje išvadoje pažymėjo, jog tikslinga nustatyti tėvystę tikrajam nepilnamečių vaikų T. ir L. tėvui, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 7 str. 1 d. ir Lietuvos Respublikos CK 3.161 str. įtvirtintas nuostatas, kad vaikas turi teisę žinoti savo tėvus. Šakių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius teigė, jog L. Š. nurodė, jog nuo 2012 m. pradžios su G. Š. ir nepilnamečiais vaikais – T. Š., L. Š., E. Š. bei M. Š. – gyvena trijų kambarių nuomojamame name. Ji taip pat nurodė, kad E. ir M. tėvas yra G. Š., o L. ir T. – G. Š.. Jis tinkamai prižiūri vaikus, tarp jų susiklostę artimi tarpusavio santykiai. G. Š. išvadą teikiančios institucijos atstovei taip pat teigė esantis abiejų vaikų tėvas. Abu sūnūs jį pažįsta kaip tėvą.

6Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

7Teismas, remdamasis L. Š. ieškiniu ir ieškovės, atsakovo, trečiojo asmens paaiškinimais, Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada ir nuomone dėl tėvystės nuginčijimo bei nustatymo, taip pat byloje esančiais kitais įrodymais – tuo, kad ieškovės sūnus L. Š. gimė 2003 m. liepos 4 d., o T. Š. 2004 m. birželio 3 d., t. y. prieš ieškovės ir atsakovo G. Š. santuokos, sudarytos 1992 m. vasario 15 d., nutraukimą 2009 m. gruodžio 22 d. (b. l. 28, 29, 30); tuo, kad jų tėvu tik dėl to, jog vaikų gimimo momentu buvo L. Š. sutuoktinis, buvo įrašytas G. Š. (b. l. 5, 6); tuo kad ieškovė ir trečiasis asmuo G. Š. pripažįsta, kad nuo 2002 m. kartu gyvena ir veda bendrą ūkį; tuo, kad atsakovas G. Š. neabejoja, jog L. Š. bei T. Š. yra jo sūnūs, rūpinosi jais anksčiau ir dabar, juos augina; motyvuodamas tuo, kad ieškovė teigia, jog 2003 m. liepos 4 d. gimusio L. Š. ir 2004 m. birželio 3 d. gimusio T. Š. tėvas nėra G. Š., o yra G. Š., su kuriuo ji faktiškai gyvena, tuo, kad atsakovas G. Š. buvo įrašytas atsakovės sūnaus tėvu tik todėl, kad šalys nebuvo išsituokusios, nors faktiškai kartu negyveno; atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas ir trečiasis asmuo sutinka su ieškiniu; tuo, kad institucija, teikianti išvadą byloje, prieštaravimų ieškovės ieškiniui nereiškia, ieškinys pripažintinas pagrįstu bei tenkintinu visiškai.

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, jog tėvystės nuginčijimas turėtų būti taikomas, siekiant nustatyti tikrąją vaiko kilmę. Šis aiškinimas nereiškia, kad vaiko kilmės nustatymas laikytinas prioritetiniu vaiko interesu, tačiau nurodo, jog būtina nuginčyti tėvystę tuo atveju, kai siekiama nustatyti kito asmens tėvystę. Dėl to ginčijant tėvystę kartu turėtų būti keliamas reikalavimas nustatyti kito asmens tėvystę. Kitaip sakant, tėvystės nuginčijimo instituto pagrindinis tikslas yra tikrojo biologinio tėvo nustatymas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. liepos mėn. 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2010).

9Vienas iš principų, kuriais grindžiamas šeimos teisinių santykių reglamentavimas, yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos bei gynimo principas (CK 3.3 straipsnio 1 dalis). Šis principas, be kita ko, reiškia, kad sprendžiant visus su vaikais susijusius šeimos klausimus, tiek tėvai, tiek teismas, tiek kiti asmenys privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis. Dėl to turi būti siekiama išsiaiškinti, koks sprendimo variantas labiausiai atitinka vaiko interesus bei poreikius. Taigi ir tėvystės pripažinimo, nustatymo, nuginčijimo klausimai sprendžiami vadovaujantis pirmiausia vaiko interesais (CK 3.142 straipsnio 2 dalis, 3.146 – 3.148, 3.150 straipsniai). Lietuvos Respublikos CPK 376 str. 4 d. numatyta, kad, jeigu byloje pareikštas vienas iš įstatymuose numatytų alternatyvių reikalavimų, teismas, nustatęs, jog tenkinti pareikštą reikalavimą nėra pagrindo, gali savo iniciatyva, kai yra pagrindas, taikyti įstatymuose numatytą alternatyvų asmens (ar vaiko) teisių ar teisėtų interesų gynimo būdą.

10Konstatuotina, jog šiuo sprendimu nuginčijus nepilnamečių T. ir L. tėvystę, tikslinga nustatyti tėvystę tikrajam nepilnamečių vaikų tėvui G. Š., nors L. Š. ieškinyje konkrečiai prašė pripažinti tik tai, kad ( - ). gimusio L. Š., a. k. ( - ) ir ( - ) gimusio T. Š., a. k. ( - ) gimimo įraše įrašyti duomenys apie jų tėvą yra neteisingi, t. y. tėvu jų gimimo akto įraše G. Š., a. k. ( - ) įrašytas nepagrįstai, vadinasi, nuginčyti tėvystę. Pažymėtina, kad pati ieškovė nurodė, jog siekdama nuginčyti tėvystę nori, kad būtų nustatyta tikroji jos sūnaus L. ir sūnaus T. kilmė. Šį klausimą kėlė ir vaiko teisių apsaugos skyrius, savo išvadoje nurodydamas, kad tikslinga nustatyti tėvystę tikrajam nepilnamečių vaikų T. ir L. tėvui. Kaip jau buvo minėta, kiekvienas klausimas, susijęs su vaiko teisėmis ir interesais, taip pat ir tėvystės nustatymo klausimas, turi būti sprendžiamas prioritetiškai atsižvelgiant į vaiko interesus. Šiuo atveju konstatuotina, jog teismui nepripažinus tikrojo vaikų tėvo, tėvystės nuginčijimas pažeistų vaikų interesus, nes nebūtų užtikrinta, kad vaikai neliks be tėvo. Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta, pripažintina, kad G. Š. yra ieškovės L. Š. sūnų Luko ir T. Š. tėvas.

11Byloje yra Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. gegužės 29 d. ir 2012 m. spalio 26 d. sprendimai, iš kurių matyti, kad L. Š. 100 procentų atleidžiama nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų, su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų ir proceso išlaidų (Baudžiamojo proceso kodekso 104 str. 2 d. nurodytu atveju) mokėjimo (b. l. 4) iki 2013 m. balandžio 30 d. CPK 96 str. 1 d. nustatyta, jog bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Iš atsakovo, kaip iš šalies, formaliai pralaimėjusios civilinę bylą, valstybei turėtų būti priteistas 288 Lt žyminis mokestis ir 14,73 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidos. Tačiau CPK 96 str. 5 d. numato, kad teismas gali nukrypti nuo CPK 96 str. 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. Visų proceso dalyvių elgesys nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-802-876/2012 buvo tinkamas, o vertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, teismas privalo konstatuoti, jog abi proceso šalys turėjo vienodą suinteresuotumą teismine tvarka nuginčyti tėvystę, nustatyti tėvystę bei pakeisti įrašą gimimo liudijimuose, todėl tai įvertinęs teismas sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidos tarp šalių paskirstytinos lygiomis dalimis. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, iš atsakovo valstybei priteistina 144 Lt žyminio mokesčio dalis ir 7,37 Lt valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

12Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 79, 80, 96 str., 268 str. 5 d., 394-399 str., Lietuvos Respublikos CK 3.149, 3.151, 3.152 str., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Pripažinti, kad atsakovas G. Š., a. k. ( - ) nėra ieškovės L. Š., a. k. ( - ) sūnaus L. Š., a. k. ( - ) tėvas.

15Pripažinti, kad L. Š., a. k. ( - ) sūnaus L. Š., a. k. ( - ) tėvas yra G. Š., a. k. ( - )

16Pripažinti, kad atsakovas G. Š., a. k. ( - ) nėra ieškovės L. Š., a. k. ( - ) sūnaus T. Š., a. k. ( - ) tėvas.

17Pripažinti, kad L. Š., a. k. ( - ) sūnaus T. Š., a. k. ( - ) tėvas yra G. Š., a. k. ( - )

18Priteisti iš atsakovo G. Š., a. k. ( - ) 144 Lt (vieno šimto keturiasdešimt keturių litų) žyminio mokesčio dalį ir 7,37 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Šakių rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovė L. Š., palaikydama ieškinyje pareikštą reikalavimą, paaiškino,... 3. Atsakovas G. Š. su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad jis nėra vaikų biologinis... 4. Trečiasis asmuo G. Š. su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad jis yra tikras vaikų... 5. Šakių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus... 6. Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.... 7. Teismas, remdamasis L. Š. ieškiniu ir ieškovės, atsakovo, trečiojo asmens... 8. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, jog tėvystės... 9. Vienas iš principų, kuriais grindžiamas šeimos teisinių santykių... 10. Konstatuotina, jog šiuo sprendimu nuginčijus nepilnamečių T. ir L.... 11. Byloje yra Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m.... 12. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 79, 80,... 13. ieškinį tenkinti visiškai.... 14. Pripažinti, kad atsakovas G. Š., a. k. ( - ) nėra ieškovės L. Š., a. k. (... 15. Pripažinti, kad L. Š., a. k. ( - ) sūnaus L. Š., a. k. ( - ) tėvas yra G.... 16. Pripažinti, kad atsakovas G. Š., a. k. ( - ) nėra ieškovės L. Š., a. k. (... 17. Pripažinti, kad L. Š., a. k. ( - ) sūnaus T. Š., a. k. ( - ) tėvas yra G.... 18. Priteisti iš atsakovo G. Š., a. k. ( - ) 144 Lt (vieno šimto keturiasdešimt... 19. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...