Byla e2-24490-615/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Onorė“ ieškinį, pareikštą dokumentinio proceso tvarka, atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. ieškovas UAB „Onorė“ ieškiniu prašo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo UAB „Kauno dujotiekio statyba“ 7673,82 Eur skolos, 58,49 Eur delspinigių, 8 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (7732,31 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-09-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
  1. Ieškovas ieškinyje nurodo, jog 2017 m. gegužės 24 d. ieškovas ir atsakovas sudarė nuomos sutartį Nr. KDS/2017-154. Šios sutarties pagrindu ieškovas suteikė paslaugas su mini ekskavatoriumi Volvo atsakovui. Už suteiktas paslaugas ieškovas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui šias PVM sąskaitas – faktūras. Minėtos PVM sąskaitos – faktūros atsakovo yra pasirašytos, kas patvirtina, kad paslaugos buvo sutektos ir atsakovo yra priimtos. Atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų ir neatsiskaitė su ieškovu už suteiktas paslaugas pagal aukščiau nurodytas PVM sąskaitas – faktūras. Atsakovo įsiskolinimas už ieškovo suteiktas paslaugas yra 7673,82 Eur skolos ir 58,49 Eur delspinigių.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovės piniginiai reikalavimai kilę iš sutarties nevykdymo, todėl ieškovės prašymu ieškinys nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 straipsnio 1 dalis).
 2. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2017-05-24 sudarė nuomos sutartį. Ieškovas šios sutarties pagrindu suteikė paslaugas su mini ekskavatoriumi Volvo ir už suteiktas paslaugas išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas – faktūras iš viso už 7673,82 Eur, tačiau atsakovas už suteiktas paslaugas neatsisakaitė. Šioms aplinkybėms patvirtinti pateikti rašytiniai įrodymai: nuomos sutartis Nr. KDS/2017-154 (el. b. l. 6-7); neapmokėtos PVM sąskaitos – faktūros (el. b. l. 20, 35, 39) ; atliktų darbų žiniaraščiai (21-34, 36-38, 40-42).
 3. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis).
 4. Šalys sutartimi gali susitarti dėl netesybų, jei prievolė nebūtų vykdoma ar būtų netinkamai vykdoma (CK 6.258 str. 1 d.). Pagal CK 6.71 straipsnį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai).
 5. Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas ir į šalių sutartimi sutartas sąlygas bei ieškovės pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškove neįvykdė, todėl iš jo ieškovo naudai priteistina 7673,82 Eur skolos ir 58,49 Eur delspinigių.
 6. Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovei įstatyme numatytas 8 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos (7732,31 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-09-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.), todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis.
 7. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistina 125 Eur žyminio mokesčio ir 423,50 Eur išlaidų advokato pagalbai (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1, 7 punktai, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 98 straipsnis).
 8. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 428 straipsniais,

Nutarė

7ieškinį tenkinti.

8Priteisti iš atsakovo UAB „Kauno dujotiekio statyba“, į. k. 133276384, buveinės adresas Elektrėnų g. 7, Kaunas, ieškovui UAB „Onorė“, į. k. 285336990, buv. adresas S. Nėries g. 66F, Vilkaviškis, – 7673,82 Eur (septynis tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt tris eurus 82 ct) skolos, 58,49 Eur (penkiasdešimt aštuonis eurus 49 ct) delspinigių, 8 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos (7732,31 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. rugsėjo 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Priteisti iš atsakovo UAB „Kauno dujotiekio statyba“, į. k. 133276384, buveinės adresas Elektrėnų g. 7, Kaunas, ieškovui UAB „Onorė“, į. k. 285336990, buv. adresas S. Nėries g. 66F, Vilkaviškis, 548,50 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

10Reikalavimas atsakovams: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 straipsnis), būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis;

11Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas;

12Informacija atsakovui: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai. Jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

13Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per CPK 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą 20 dienų terminą atsakovai nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

14Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai