Byla 2A-27-479/2007
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir atsakovo T.K. apeliacinį skundą dėl 2006-09-01 Šilalės rajono apylinkės teismo sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Danguolės Martinavičienės, Jono Pesliako, sekretoriaujant Daliai Rimgailienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Virginijai Pliuščiauskienei ir atsakovui T.K., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių A.T.D. ir I.C. ieškinį atsakovui T.K., tretiesiems asmenims valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialui ir Tauragės rajono 2-ojo notaro biuro notarei Silvijai Bautrėnienei dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir atsakovo T.K. apeliacinį skundą dėl 2006-09-01 Šilalės rajono apylinkės teismo sprendimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

32006-09-01 sprendimu Šilalės rajono apylinkės teismas tenkino ieškovių A.T.D. ir I.C. ieškinį bei pripažino negaliojančiais: 2005-11-04 pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp I.C., A.T.D. ir T.K., patvirtintą Tauragės rajono 2-ojo notaro biuro notarės S.Bautrėnienės, dėl nekilnojamojo turto: 0,1372 ha žemės sklypo, ( - ), bei jame esančių pastatų: gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastato - gyvenamojo namo, plane pažymėto šifru ( - ), kurio bendras plotas 71,73 kv.m., ( - ), pagalbinio ūkio paskirties pastato - ūkinio pastato, plane pažymėto ( - ), kitų statinių - šulinio, lauko tualeto, tvoros, ( - ), esančių ( - ), ir šio nekilnojamojo turto 2005-11-04 priėmimo-perdavimo aktą. Teismas taikė restituciją natūra ir įpareigojo atsakovą T.K. grąžinti A.T.D. ir I.C. pagal minėtą pirkimo-pardavimo sutartį gautą nekilnojamąjį turtą; įpareigojo I.C. ir A.T.D. grąžinti atsakovui T.K. 8 000 Lt, gautus iš T.K.. Priteisė iš atsakovo T.K. ieškovių I.C. ir A.T.D. naudai lygiomis dalimis 840 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų ir 114,75 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Atsakovas T.K. dėl minėto sprendimo 2006-10-02 padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir ieškovių ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovių I.C. ir A.T.D. atstovė adv. V.Pliuščiauskienė su atsakovo apeliaciniu skundu nesutiko bei prašė jį atmesti, paliekant pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą.

4Bylos nagrinėjimo metu šalys sudarė taikos sutartį, kurią prašo teismo patvirtinti ir bylą nutraukti. Šalys nurodė, jog joms žinomos bylos nutraukimo teisinės pasekmės.

5Prašymas pagrįstas ir tenkintinas, byla nutrauktina.

62007-05-04 ieškovių I.C. ir A.T.D. ir atsakovo T.K. taikos sutartis sudaryta pagal šalių valią, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, neprieštarauja įstatymui ir viešajam interesui, todėl tvirtintina, nes bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (LR CPK 42 str. 1, 2 d., 140 str. 3 d.). Šalys nurodė, jog civilinės bylos nutraukimo pasekmės joms žinomos, todėl yra pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir šią civilinę bylą nutraukti (LR CPK 293 str. 5 p., 294 str. 2 d., 326 str. 1 d. 5 p.).

7Taikos sutartyje šalys susitarė, kad bylinėjimosi išlaidų viena kitai neatlygins (6 p.). LR CPK 87 straipsnio 2 dalis numato 75 procentų sumokėto žyminio mokesčio sumos grąžinimą sudarius taikos sutartį, todėl apeliantui grąžintini 160,40 Lt už apeliacinį skundą valstybei sumokėto žyminio mokesčio (180 – 19,60 = 160,40), atėmus 19,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 94 str. 2 d.). Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmos dalies 5 punktu,

Nutarė

8I. Civilinėje byloje Nr. 2A-27-479/2007 patvirtinti 2007-05-04 taikos sutartį, sudarytą tarp I.C., asmens kodas ( - ), gyvenančios ( - ), A.T.D., asmens kodas ( - ), gyvenančios ( - ), ir T.K., asmens kodas ( - ), gyvenančio ( - ), šalims žinant taikos sutarties sudarymo bei bylos nutraukimo pasekmes, šiomis sąlygomis:

91. šalys susitaria pakeisti 2005-11-04 pirkimo-pardavimo sutarties, patvirtintos Tauragės rajono 2-ajame notarų biure, registro Nr. 3643, sekančius punktus:

101.1 „1“ punktą: 0,1372 ha žemės sklypas, unikalus numeris ( - ), padalijamas į du sklypus pagal pridedamą Arūno Liočio firmos sudarytą bei 2007-05-03 šalių pasirašytą sklypo padalijimo schemą, pagal kurią T.K. asmeninės nuosavybės teise atitenka 0,04 ha ploto žemės sklypas, plane pažymėtas indeksu ( - ), gyvenamasis namas, plane pažymėtas šifru ( - ), kurio bendras plotas – 71,73 kv. m., unikalus numeris ( - ), kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai – šulinys-k, unikalus numeris ( - ), o I.C. ir A.T.D. bendrosios dalinės nuosavybės teise lygiomis dalimis atitenka 0,0972 ha ploto žemės sklypas, plane pažymėtas indeksu ( - ), pagalbinio ūkio paskirties pastatas – ūkinis pastatas, plane pažymėtas indeksu ( - ), kurio užstatytas plotas 35 kv. m., unikalus numeris ( - ), kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai – lauko tualetas-v, unikalus numeris ( - );

111.2 „4“ punktą: šalių susitarimu parduodamos žemės sklypo dalies, projekte pažymėtos indeksu ( - ), gyvenamojo namo, pažymėto šifru ( - ), unikalus numeris ( - ), ir šulinio, unikalus numeris ( - ), kaina yra 8 000 Lt, iš jų žemės sklypo – 2 000 Lt, pastato ir šulinio – 6 000 Lt. Likusią šio punkto dalį palikti nepakeistą.

122. Kitus sutarties punktus palikti nepakeistus.

133. Šalys konstatuoja, kad kiemo statinys – tvora yra nuardyta ir jos natūroje nėra.

144. Šalys susitaria, kad T.K. asmeninės nuosavybės teise atitekusiame žemės sklype, plane pažymėtame indeksu ( - ), nustatomas tarnaujančio daikto servitutas, plane pažymėtas indeksu ( - ), kurio bendras plotas 80 kv. m., įvažiavimui į sklypą, plane pažymėtą indeksu ( - ).

155. Šalys susitaria, kad per du mėnesius nuo šios taikos sutarties patvirtinimo teisme dienos T.K. savo lėšomis ir darbu nuties vandens tiekimo trasą iš jam atitekusio šulinio į ieškovėms atitekusį ūkinį pastatą, pažymėtą indeksu ( - ), unikalus numeris ( - ), ir šiame pastate sumontuos hidroforą..

166. Šalys nekompensuoja viena kitai jokių bylinėjimosi išlaidų.

177. Šalys pripažįsta, kad teismo nutartis, kuria patvirtinta ši taikos sutartis, galės būti vykdoma priverstinai.

18II. Panaikinti 2006-09-01 Šilalės rajono apylinkės teismo sprendimą.

19III. Civilinę bylą Nr. 2A-27-479/2007 nutraukti.

20IV. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti T.K., asmens kodas ( - ), gyvenančiam ( - ), 160,40 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt litų 40 centų) valstybei sumokėto žyminio mokesčio.

21Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. 2006-09-01 sprendimu Šilalės rajono apylinkės teismas tenkino ieškovių... 4. Bylos nagrinėjimo metu šalys sudarė taikos sutartį, kurią prašo teismo... 5. Prašymas pagrįstas ir tenkintinas, byla nutrauktina.... 6. 2007-05-04 ieškovių I.C. ir A.T.D. ir atsakovo T.K. taikos sutartis sudaryta... 7. Taikos sutartyje šalys susitarė, kad bylinėjimosi išlaidų viena kitai... 8. I. Civilinėje byloje Nr. 2A-27-479/2007 patvirtinti 2007-05-04 taikos... 9. 1. šalys susitaria pakeisti 2005-11-04 pirkimo-pardavimo sutarties,... 10. 1.1 „1“ punktą: 0,1372 ha žemės sklypas, unikalus numeris ( - ),... 11. 1.2 „4“ punktą: šalių susitarimu parduodamos žemės sklypo dalies,... 12. 2. Kitus sutarties punktus palikti nepakeistus.... 13. 3. Šalys konstatuoja, kad kiemo statinys – tvora yra nuardyta ir jos... 14. 4. Šalys susitaria, kad T.K. asmeninės nuosavybės teise atitekusiame žemės... 15. 5. Šalys susitaria, kad per du mėnesius nuo šios taikos sutarties... 16. 6. Šalys nekompensuoja viena kitai jokių bylinėjimosi išlaidų.... 17. 7. Šalys pripažįsta, kad teismo nutartis, kuria patvirtinta ši taikos... 18. II. Panaikinti 2006-09-01 Šilalės rajono apylinkės teismo sprendimą. ... 19. III. Civilinę bylą Nr. 2A-27-479/2007 nutraukti.... 20. IV. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti T.K., asmens... 21. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....