Byla 2-678-922/2013
Dėl globėjo atleidimo nuo pareigų ir kito globėjo paskyrimo neveiksniam R. S., suinteresuoti asmenys- R. S., R. S. ir Aukštelkės socialinės globos namai, institucija teikianti išvadą byloje- VšĮ „Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras“

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant Genovaitei Šetkauskienei, nedalyvaujant pareiškėjui ginančiam R. S. interesus- Šiaulių apygardos prokuratūrai, suinteresuotiems asmenims- R. S., R. S., Aukštelkės socialinės globos namų atstovui bei institucijos- VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro atstovui, gauti prašymai nagrinėti bylą suinteresuotiems asmenims nedalyvaujant, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Šiaulių apygardos prokuratūros pareiškimą dėl globėjo atleidimo nuo pareigų ir kito globėjo paskyrimo neveiksniam R. S., suinteresuoti asmenys- R. S., R. S. ir Aukštelkės socialinės globos namai, institucija teikianti išvadą byloje- VšĮ „Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras“,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į Akmenės rajono apylinkės teismą su pareiškimu, kuriuo prašo atleisti R. S., a.k. ( - ), nuo R. S., a.k. ( - ) globėjo pareigų atlikimo bei paskirti Aukštelkės socialinės globos namus neveiksnaus R. S. globėju. Nurodoma, kad R. S. dėl savo amžiaus ir sveikatos būklės nebegali atlikti globėjo pareigų (2-5 b. l.).

3Į teismo posėdį pareiškėja bei suinteresuoti asmenys neatvyko. Gautas pareiškėjo prašymas bylą nagrinėti nedalyvaujant (50 b.l.).

4Suinteresuotas asmuo- R. S. atsiliepimu į pareiškimą prašo atleisti jį nuo neveiksnaus sūnaus R. S. globėjo pareigų dėl blogos sveikatos būklės (15, 28 b. l.)., prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (48 b.l.).

5Suinteresuotas asmuo- Aukštelkės socialinės globos namai atsiliepime į pareiškimą nurodė, jog sutinka tapti neveiksnaus R. S. globėju (6 b.l.), prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (46 b.l.).

6Institucija teikianti išvadą- VšĮ „Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras“ išvadoje nurodė, kad neprieštarauja, kad R. S. būtų atleistas nuo neveiksnaus R. S. globėjo pareigų; mano, kad tikslinga R. S. globėju paskirti Aukštelkės socialinės globos namus bei prašo neveiksniam R. S. paskirti institucinę globą Aukštelkės socialinės globos namus (39 b.l.). Gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (51 b.l.).

7Pareiškimas tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 494 straipsnio 1 dalis numato, kad pagal globėjo ar rūpintojo, globos ir rūpybos institucijos pareiškimą globėjas ar rūpintojas gali būti jį paskyrusio teismo nutartimi atleistas nuo pareigų, jeigu jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių. Vadovaujantis CPK 494 straipsnio 4 dalimi, globėją atleidus nuo globėjo pareigų, sprendžiamas kito paskyrimo klausimas.

9Byloje nustatyta, kad įsiteisėjusiu Akmenės rajono apylinkės teismo 2005-02-17 sprendimu R. S., gim. ( - ), pripažintas neveiksniu (9 b.l.). Akmenės rajono apylinkės teismo 2005-03-21 nutartimi R. S., gim. ( - ), nustatyta globa, R. S., gim. ( - ), globėju paskirtas R. S., a.k. ( - ) (10 b.l.). byloje esantys duomenys patvirtina, kad R. S. neterminuotai nustatytas specialiųjų poreikių lygis, 20 % darbingumas (8 b.l.), nuo 2009 m. gyvena ( - ), (12 b.l.), nevedęs (13 b.l.), VĮ Registų centro duomenis R. S. neturi nekilnojamojo turto (14 b.l.). Pateiktas neįgaliojo pažymėjimas, darbingumo lygio vertinimo aktas, išrašai iš medicininių duomenų patvirtina, kad R. S. prasta sveiktos būklė (19-22. 23-24, 25, 26, 29 b.l.), jam nustatytas 35 % darbingumas (17 b. l.). Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-06-22 įsakymu Nr.A1-279 patvirtintuose Aukštelkės socialinės globos namų nuostatuose (12-13 b.l.) numatyta, kad šios įstaigos paskirtis užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudoti kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, šioje įstaigoje gyvena asmenys, kuriems nustatytas 0-40 % darbingumo lygis (30-31 b.l.). Institucija, teikianti išvadą, neprieštarauja, kad R. S. būtų atleistas nuo neveiksnaus sūnau R. S. globėjo pareigų, R. S. būtų paskirta institucinė globa, R. S. globėju paskirti Aukštelkės socialinės globos namai (39 b.l.). Aukštelkės socialinės globos namai sutinka tapti neveiksnaus R. S. globėju, kuriuose jis šiuo metu gyvena (6 b.l.).

10Atsižvelgiant į visumą aplinkybių, R. S. nustatytina institucinė globa – Aukštelkės socialinės globos namai, atleidžiant R. S. nuo globėjo pareigų.

11Vadovaudamasis CPK 494 straipsnio 1 ir 4 dalimis bei 496 straipsniu, 290-291 straipsniais teismas

Nutarė

12pareiškimą patenkinti.

13Atleisti R. S. (a.k. ( - )) nuo R. S., gim. ( - ), (a.k. ( - )) globėjo pareigų.

14Paskirti R. S., gim. ( - ), (a.k. ( - ) globėju valstybės biudžetinę įstaigą Aukštelkės socialinės globos namus (įm. k. 290791630).

15Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

16Nutartis vykdoma skubiai, atskirojo skundo padavimas nutarties vykdymo nesustabdo.

Proceso dalyviai