Byla 2S-127-425/2009

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko pranešėjo Laimanto Misiūno, kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės, Birutės Jonaitienės,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo AB „Lifosa“ atskirąjį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „LT VALDA“ ieškinį atsakovams AB „Lifosa“, Kauno apskrities viršininko administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Yara Lietuva“ dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia ir įpareigojimo atlaisvinti ir leisti patekti į nuosavybės teise priklausančius statinius ir

Nustatė

3Ieškovas 2009-01-19 su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas:

  1. pripažinti negaliojančia 1997-10-22 valstybinės žemės nuomos sutarties, sudarytos tarp AB „Lifosa“ ir Kauno apskrities viršininko administracijos Nr. N53/97-5-0034 dalyje dėl 67,87 arų dydžio žemės sklypo, esančio Kėdainiuose, ( - ), dalies, kuri pridėtame žemės sklypo plane pažymėta raide „F“ ir kurios ribos pažymėtos taškais 256-265, tai yra ta apimtimi, kuria AB „Lifosa“ išnuomota žemės sklypo dalis, būtina UAB „LT VALDA“ nuosavybės teise priklausantiems statiniams, esantiems šiame sklype, eksploatuoti;
  2. įpareigoti AB „Lifosa“ netrukdyti UAB „LT VALDA“ naudotis, aptarnauti ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su UAB „LT VALDA“ nuosavybės teise priklausančiais statiniais, esančiais Kėdainiuose, ( - ), ir įpareigoti AB „Lifosa“ atlaisvinti UAB „LT VALDA“ priklausančius statinius nuo ten laikomo metalo laužo ir kitų AB „Lifosa“ daiktų.
  3. taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti AB „Lifosa“ leisti UAB „LT VALDA“ atstovams netrukdomai patekti į nuosavybės teise priklausančius statinius, esančius Kėdainiuose, ( - ), atlaisvinti statinius ir žemės sklypo dalį po statiniais, esančią Kėdainiuose, ( - ), nuo AB „Lifosa“ priklausančių daiktų, būtiną UAB „LT VALDA“ nuosavybės teise priklausantiems statiniams naudoti ir eksploatuoti.

4Ieškovas motyvavo, kad atsakovas neleidžia ieškovui patekti į jam nuosavybės teise priklausančius statinius, taip suvaržydamas ieškovo nuosavybės teises, neatsižvelgia į ieškovo prašymus ir piktybiškai vengia atlaisvinti statinius nuo metalo laužo bei kitų šiukšlių, dėl ko ieškovas patiria žalą. Neturėdamas galimybės patekti į statinius ir juos naudoti pagal paskirtį, ieškovas negauna pagrįstai lauktų pajamų ir naudos, dėl ko kasdien patiria nuostolių. Taip pat jis neturi galimybės tinkamai statiniais pasirūpinti ir užtikrinti bent patenkinamos jų būklės, todėl žala gali atsirasti ir kitiems statiniuose ar prie jų dirbantiems ar esantiems asmenims. Kadangi ieškovui priklausantys statiniai yra atsakovo teritorijoje, kuri dėl jų vykdomos veiklos specifikos yra griežtai saugoma, o į ieškovui priklausančias patalpas įmanoma patekti tik per atsakovo teritoriją, tai ieškovui turi būti sudarytos sąlygos patekti ir naudotis atsakovo teritorija tiek, kiek reikalinga patekimui prie ieškovo statinių.

5Kėdainių rajono apylinkės teismas 2009-01-20 nutartimi ieškovo prašymą patenkino, įpareigojo atsakovą AB „Lifosa“ leisti ieškovo UAB „LT VALDA“ atstovams netrukdomai patekti į ieškovui nuosavybės teise priklausančius statinius, esančius Kėdainiuose, ( - ), atlaisvinti statinius ir žemės sklypo dalį po statiniais, esančią Kėdainiuose, ( - ), nuo atsakovui įAB „Lifosa“ priklausančių daiktų, būtiną ieškovo UAB „LT VALDA“ nuosavybės teise priklausantiems statiniams naudoti ir eksploatuoti. Teismas atsižvelgė į ieškinio dalyką, t.y. prašymą pripažinti valstybinės žemės nuomos sutartį iš dalies negaliojančia ir įpareigojo atsakovą AB „Lifosa“ atlaisvinti ir leisti patekti į nuosavybės teise priklausančius statinius, bei ieškinyje nurodytas aplinkybes, kad į ieškovui nuosavybės teise priklausančius statinius galima patekti tik per atsakovo AB „Lifosa“ teritoriją. Atsakovas neįleidžia ieškovo atstovų į savo teritoriją, todėl ieškovo atstovai neturi kitos galimybės patekti į jiems priklausančius pastatus. Be to, atsakovas ieškovui priklausančius statinius yra užėmęs ir naudoja savo reikmėms, todėl ieškovas negali naudoti jam priklausančių statinių pagal paskirtį savo verslui ir tokiu būdu kasdien patiria nuostolių. Ieškovas neturi galimybės užtikrinti bent minimalią statinių būklę, dėl ko kyla grėsmė, jog gali būti padaryta žala statiniams ir prie jų dirbantiems ar esantiems asmenims. Teismo manymu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užkirstų kelią ieškovo patirtai žalai didėti (Civilinio proceso kodekso 145 str. 1 d. 12 p.) (b.l.35-36).

6Atskiruoju skundu atsakovas AB „Lifosa“ prašė panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2009-01-20 nutartį, motyvuodamas, kad ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepagrįstas nei teisės aktais, nei faktinėmis aplinkybėmis, o ieškovo kaltinimai, kad atsakovas neleidžia naudotis ieškovo statiniais, visiškai nepagrįsti. Ieškovas, kaltindamas atsakovą, kad jis neva neįleidžia į savo teritoriją, klaidina teismą, nes ieškovo atstovai niekada nėra buvę pas atsakovą, todėl negali ir negalėjo būti į teritoriją įleisti arba neįleisti. Pats ieškovas, kaip ir buvę savininkai, niekada nesirūpino jam priklausančiais pastatais, neapžiūrėjo jų būklės net pirkdamas, statiniai pagal jų paskirtį nėra naudojami daugiau kaip dešimtmetį, neremontuoti, apleisti ir griūvantys, o atsakovas ieškovo pastatų savo reikmėms nenaudoja ir nežaloja, už jų avarinę būklę nėra atsakingas, todėl ir neprivalo jų tvarkyti. Be to, ieškovas 2007-02-05 atsakovo prašymą pateikti papildomą informaciją klaidingai aiškina kaip draudimą patekti prie statinių. Toks prašymas buvo pateiktas tik tam, kad atsakovui nebuvo žinoma apie statinių nuosavybės teisių perleidimą. Skunde teigė, kad ieškovui sklypas neišnuomotas netgi po pastatais, ieškovo teisių apimtis į atsakovo išsinuomotą sklypą nėra nustatyta, todėl teismo įpareigojimas atsakovui leisti ieškovui laisvai naudotis atsakovo sklypu tol, kol byla neišspręsta, iš esmės pažeistų atsakovo teises bei kiltų grėsmė visuomenės saugumui.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašė skundą atmesti. Nurodė, kad pokalbių metu atsakovo administracijos atstovai ne kartą davė žodinį sutikimą sudaryti sąlygas naudotis pastatu, tačiau realiai to nedaro: nustato įvairius apribojimus, kelia įvairias sąlygas. Atsakovas, spręsdamas žemės nuomos klausimus, sąmoningai Kėdainių savivaldybės administracijos darbuotojams nurodė neteisingus duomenis ir nuslėpė tą faktą, kad žemę siekia nuomoti po AB „Lifosai“ nepriklausančiu nekilnojamojo turto objektu. Priešingai nei teigiama skunde, nuo pat pastato įgijimo ieškovas stengiasi jį rekonstruoti, sutvarkyti ir naudoti, be to, susitarta su statybos ir remonto darbus atliekančiomis įmonėmis dėl remonto darbų atlikimo, tačiau to negali daryti dėl atsakovo neteisėtų veiksmų.

8Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo nutartis keistina (Civilinio proceso kodekso 337 str. 2 p.).

9Civilinio proceso kodekso 144 str. 1 d. nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas Tokių priemonių galima imtis remiantis pagrįstu, motyvuotu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu (Civilinio proceso kodekso 148 str. 2 d.). Asmuo prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones turi nurodyti, kokios aplinkybės yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kokios priemonės ir kokiu būdu turi būti taikomos, nes teismas, nagrinėdamas šį prašymą, turi nustatyti, ar yra pagrindas jas taikyti (Civilinio proceso kodekso 145 str. 4 d.). Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas nesprendžia reikalavimo pagrįstumo, nevertina įrodymų. Tik priimdamas sprendimą teismas juos įvertina ir konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, koks įstatymas turi būti taikomas nagrinėjant šalių ginčą ir ar reikalavimas tenkintinas, ar atmestinas (Civilinio proceso kodekso 265 str.).

10Ieškovui nuosavybės teise priklausantys statiniai yra atsakovo teritorijoje, ieškovas, kaip pastato savininkas, neabejotinai turi teisę netrukdomai naudotis ir disponuoti savo turtu. Byloje vienas ieškinio dalykų– reikalavimas įpareigoti AB „Lifosa“ netrukdyti UAB „LT VALDA“ naudotis, aptarnauti ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su UAB „LT VALDA“ nuosavybės teise priklausančiais statiniais. Kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui kiltų reali grėsmė žalai tik didėti, t. y. ieškovas ir toliau negalėtų naudoti jam priklausančių statinių pagal jų paskirti, užtikrinti statinių techninę priežiūrą ir reikalingą apsaugą. Iki bus išnagrinėta byla gali praeiti tam tikras laikotarpis, per kurį ieškovas neturės realių galimybių įgyvendinti savo kaip pastato savininko nuosavybės teisių patekti į jam priklausančius pastatus, juos prižiūrėti, todėl pripažintina teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutarties dalis įpareigoti atsakovą AB „Lifosa“ leisti ieškovo UAB „LT VALDA“ atstovams netrukdomai patekti į ieškovui nuosavybės teise priklausančius statinius, esančius Kėdainiuose, ( - ). Apelianto argumentas, kad ieškovo atstovai niekada nėra buvę pas atsakovą, t. y. teise patekti į jiems priklausančius statinius, esančius atsakovo teritorijoje, visiškai nesinaudojo, nėra pakankamai įrodytas ir objektyvus. Atsakovas neginčija ieškovo nuosavybės teisių į statinius, esančius Kėdainiuose, ( - ), tačiau ieškovui yra problemų patekti į pastatus, todėl ieškovui kaip pastato savininkui turėtų būti sudaryta galimybė patekti į jam priklausančius statinius iki bylos išnagrinėjimo iš esmės.

11Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, įpareigojo atsakovą AB „Lifosa“ atlaisvinti statinius ir žemės sklypo dalį po statiniais, esančią Kėdainiuose, ( - ), nuo atsakovui AB „Lifosa“ priklausančių daiktų, būtiną ieškovo UAB „LT VALDA“ nuosavybės teise priklausantiems statiniams naudoti ir eksploatuoti. Šioje dalyje pirmosios instancijos teismas neįvertino tos aplinkybės, kad ieškovas ieškinio 2 punktu prašė įpareigoti AB „Lifosa“ atlaisvinti UAB „LT VALDA“ priklausančius statinius nuo ten laikomo metalo laužo ir kitų AB „Lifosa“ daiktų, todėl šis ieškinio reikalavimas iki bylos išnagrinėjimo neturėtų būti išspręstas per laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutą, tuo labiau, kad ieškovai statinius yra įsigiję ne iš atsakovo AB „Lifosa“. Kam ir kokie daiktai yra ieškovams priklausančiuose statiniuose pakankamai duomenų ieškinyje nėra. Aptartais motyvais naikintina ir pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, įpareigojanti atsakovą atlaisvinti žemės sklypo dalį po statiniais, esančią Kėdainiuose, ( - ), nes šis ieškovo reikalavimas bus sprendžiamas nagrinėjant bylą iš esmės. Šiose dalyse pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkintinas.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

13Panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 20 d. nutarties dalį, įpareigoti AB „Lifosa“ atlaisvinti statinius ir žemės sklypo dalį po statiniais, esančiais Kėdainiuose, ( - ). Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai