Byla TS-68-873/2013
Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos namų netaikymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Nijolė Žimkienė rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjus nuteistojo V. Č., gim. ( - ), atliekančio laisvės atėmimo bausmę Lukiškių TI-K, skundą dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2013-03-21 nutarimo dėl lygtinio paleidimo iš pataisos namų netaikymo,

Nustatė

2Panevėžio apygardos teismo 2004 m. birželio 18 d. nuosprendžiu V. Č. pripažintas kaltu pagal Lietuos Respublikos BK 129 str. 1 d. ir jam paskirta bausmė - laisvės atėmimas 12 metų, bausmę atliekant kalėjime, V. Č. pripažintas pavojingu recidyvistu (BK 27 str. 2 d. 2 p.)

3Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. gruodžio 14 d. nutartimi nuteistojo V. Č. apeliacinis skundas atmestas.

4Lietuvos A. T. 2005 m. gegužės 10 d. nutartimi Panevėžio apygardos teismo 2004 m. birželio 18 d. nuosprendis ir Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. gruodžio 14 d. nutartis pakeista – panaikinta dalis, kuria V. Č., taikant BK 27 str. 2 d. 2 p., pripažintas pavojingu recidyvistu. Kita nuosprendžio ir nutarties dalis palikta nepakeista.

5Bausmės vykdymo pradžia 2003-07-15, bausmės vykdymo pabaiga 2015-07-15, 2/3 laisvės atėmimo bausmės dalį faktiškai atliko 2011-07-15.

6Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos (toliau – Komisijos) 2013-03-21 nutarimu Nr. 89-20 nutarta netaikyti nuteistajam V. Č. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pagal Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 2 d. 3 p. Nutarime nurodoma, kad V. Č. anksčiau teistas 3 kartus. Nusikaltimai sunkėja, yra būdingas smurtinių nusikaltimų modelis. Dėl padaryto dabartinio nusikaltimo nesigaili, savo kaltės nepripažįsta. Bausmės atlikimo metu neskatintas, 13 kartų baustas. Turi galiojančias nuobaudas. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo buhalterinės apskaitos skyriaus duomenimis nuteistasis turi šešis vykdomuosius raštus. Viso 4646,09 Lt ieškinio. Socialinius ryšius palaiko su mama, tėvu, žmona, dukra, draugais pasimatymo metu, skambindamas telefonu, rašydamas laiškus. Paleistas į laisvę planuoja grįžti gyventi pas mamą ir dirbti UAB „Rokmedys“ medienos apdirbimo ceche. Nėra gautų pažymų dėl gyvenamosios ir darbo vietų. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai teikiamas antrą kartą. Atlikus nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimą naudojant OAsys metodiką nustatyta, kad nuteistasis priklauso vidutinės rizikos grupei – 92 balai.

7Nuteistasis V. Č. pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti Komisijos 2013-03-21 nutarimą. Skunde nurodo, kad komisija neobjektyviai išnagrinėjo visas reikšmingas aplinkybes ir netaikė jam lygtinio paleidimo, nors jis pilnai atliko visas socialiniame plane numatytas reabilitacijos priemones. Komisijos posėdyje nebuvo išnagrinėta tai, kad jis yra motyvuotas dirbti laisvėje, yra pristatytas UAB „Rokmedys“ direktoriaus raštas, kad sutinka jį priimti į medienos apdirbimo cechą. Atkreipia dėmesį, kad Lukiškių TI-K per 10 metų jam nesuteikė darbo, kad jis galėtų pilnai padengti įsiskolinimą pagal vykdomuosius raštus. Savo įsiskolinimą jis dengia namiškių atsiųstais pinigais, pervedinėja perlaidas, taip pat byloje yra kvitas, kad sudaryta periodinio mokėjimo sutartis motinos B. Č. vardu. Jis dengia įsiskolinimą, tačiau į tai nebuvo atsižvelgta. Socialinius ryšius jis palaiko su mama, tėvu, žmona, nepilnamete dukra, lanko kompiuterinio raštingumo kursus, dalyvauja įvairiose socialinės reabilitacijos programose. Jo tėvai yra pensininkai, tėvui nustatytas invalidumas, jis, t. y. V. Č., yra vienintelis sūnus, todėl jo pagalba yra būtina. Komisijai priimant 2013-05-03 nutarimą Nr. 89-17 kilo įtarimas dėl pakartotinio nusikalstamumo elgesio rizikos vertinimo (40 balų), nors šią išvadą pateikė specialistai, kurie ilgus metus jį stebėjo, su juo dirbo ir pažinojo kaip žmogų, buvo paskirta pakartoti OAsys metodiką ir tam paskyrė socialinį darbuotoją, kuris jo, t. y. V. Č., visai nepažinojo. Bausmės atlikimo metu jis atitiko formalųjį lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pagrindą, atliko daugiau kaip ¾ bausmės, įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, bausmės tikslai yra pasiekti. Prašo taikyti lygtinį paleidimą ir taisyti jį neizoliavus nuo visuomenės.

8Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorė Danutė Mekionienė pateikė atsiliepimą į nuteistojo skundą, kuriame prašė skundą atmesti ir nurodė, kad nuteistasis V. Č. atitinka formalųjį lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pagrindą, tačiau formalių kriterijų atitikimas tėra lygtinio paleidimo klausimo svarstymo sąlyga, o ne lygtinio paleidimo pagrindas. V. Č. praeityje būdamas teistas už tyčinių nusikaltimų padarymą, turėdamas neišnykusį ir įstatymo nustatyta tvarka nepanaikintą teistumą, vėl padarė tyčinį smurtinį labai sunkų nusikaltimą. Nuteistasis, sistemingai pažeisdamas įstatymus, nedaro jokių išvadų dėl savo poelgių, nerodo noro laikytis visuomenei priimtinų elgesio taisyklių, yra linkęs nusikalsti. Už pažeidimus, padarytus bausmės atlikimo metu, V. Č. baustas drausmine tvarka, kas rodo, kad net būdamas laisvės atėmimo vietoje, turi polinkį pažeisti nustatytą elgesio tvarką, nepaklūsta privalomoms pataisos namų taisyklėms, todėl nėra pagrindo manyti, kad paskirtos bausmės tikslai jau pasiekti, kad nuteistasis laikysis įstatymų ir nenusikals.

9Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija 2013 m. gegužės 8 d. atsiliepime į nuteistojo skundą vadovaujantis Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatų 17.5 p., 37 p. pateikė galimas nustatyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. 2 d. numatytas pareigas nuteistajam V. Č., jei būtų priimta nutartis tenkinti nuteistojo skundą ir taikyti jam lygtinį paleidimą: pradėti dirbti arba mokytis, tęsti darbą ar mokslą, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo lygtinio paleidimo, bei neišeiti iš namų nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi, iki bausmės pabaigos, t. y. 2015-07-15.

10Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 1 d. nustatyta, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų.

11Vertinant galimybę taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos apsvarstomas nuteistojo prašymas lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir socialinio tyrimo išvada, įvertinamas nuteistojo elgesys bausmės atlikimo metu, jam taikytos socialinės reabilitacijos priemones ir jų įvykdymo rezultatai, nusikalstamo elgesio rizika, kitos aplinkybės, kurios gali turėti įtakos sprendimui dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo tikslingumo (BVK 164 str. 2 d.).

12Iš bylos medžiagos matyti, kad V. Č. teistas 3 kartus, būdamas teistas už tyčinių nusikaltimų padarymą, turėdamas neišnykusį ir įstatymo nustatyta tvarka nepanaikintą teistumą, vėl padarė tyčinį smurtinį labai sunkų nusikaltimą. Šiuo metu jis atlieka bausmę už labai sunkaus nusikaltimo padarymą.

13Vertinant jo elgesį bausmės atlikimo metu teismas pažymi, kad nuteistasis įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, bausmės atlikimo metu baustas 13 kartų, šiuo metu turi 9 galiojančias nuobaudas, skatintas nebuvo, pagal 6 vykdomuosius raštus, neatlyginta ieškinio 4646,09 Lt.

14Iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo lygtinio paleidimo iš pataiso įstaigos komisijos 2013-03-05 posėdžio garso įrašo duomenų nustatyta, kad V. Č. savo kaltės dėl nusikaltimo padarymo nepripažįsta, nurodė, kad pripažįsta tik dalį jam skirtų nuobaudų, nuobaudos jam skiriamos tyčia, kad nebūtų pritaikytas lygtinis paleidimas.

15Iš nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimo naudojant OAsys metodiką nustatyta, kad nuteistasis priklauso vidutinės rizikos grupei – 92 balai. Teismas neturi pagrindo abejoti šio patikrinimo išvada ar pakartotinio tyrimo pagrįstumu.

16Teismo vertinimu, nepritarti Komisijos vienbalsiam nutarimui netaikyti nuteistajam lygtinio paleidimo nėra pagrindo, kadangi jis yra pakankamais motyvuotas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad komisija siūlo pakartotinį svarstymą 2013 m. rugpjūčio 20 d. Šis laikotarpis suteikia galimybę nuteistajam savo tolimesniu elgesiu įrodyti realius pokyčius, kad yra galimybė jam taisytis neizoliuotam nuo visuomenės.

17Taip pat pabrėžtina, kad net jei nuteistasis atitinka formalųjį lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pagrindą, tai tėra lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos svarstymo sąlyga, o ne lygtinio paleidimo pagrindas. Šiuo atveju teismas įvertina ir visuomenės interesą (ypač nukentėjusiosios), kad nusikalstamą veikas padaręs asmuo atliktų adekvačią jo padarytai nusikalstamai veikai bausmę, kurią, įvertinęs visas aplinkybes, paskyrė teismas, ir kuri paveiktų nuteistąjį, kad jis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų bei būtų užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas, nes tik tuomet bus pasiekta bausmės paskirtis.

18Teismo manymu, šiai dienai nuteistojo paleidimas iš pataisos įstaigos neužtikrintų bausmės tikslų realizavimo bei teisingumo principo įgyvendinimo.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 2 d. 3 p., Lietuvos Respublikos BPK 360 str. 5 d. 3 p., 362 str., 364 str. teismas,

Nutarė

20netenkinti nuteistojo V. Č. skundo.

21Palikti nepakeistą Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2013-03-21 nutarimą Nr. 89-20 dėl lygtinio paleidimo iš pataisos namų netaikymo nuteistajam V. Č..

22Nutartis per 5 dienas nuo nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Nijolė Žimkienė rašytinio... 2. Panevėžio apygardos teismo 2004 m. birželio 18 d. nuosprendžiu V. Č.... 3. Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. gruodžio 14 d. nutartimi nuteistojo V. Č.... 4. Lietuvos A. T. 2005 m. gegužės 10 d. nutartimi Panevėžio apygardos teismo... 5. Bausmės vykdymo pradžia 2003-07-15, bausmės vykdymo pabaiga 2015-07-15, 2/3... 6. Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos... 7. Nuteistasis V. Č. pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti Komisijos... 8. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorė... 9. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo lygtinio paleidimo iš pataisos... 10. Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 1 d. nustatyta, kad laisvės atėmimo bausmę... 11. Vertinant galimybę taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos... 12. Iš bylos medžiagos matyti, kad V. Č. teistas 3 kartus, būdamas teistas už... 13. Vertinant jo elgesį bausmės atlikimo metu teismas pažymi, kad nuteistasis... 14. Iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo lygtinio paleidimo iš pataiso... 15. Iš nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimo naudojant OAsys... 16. Teismo vertinimu, nepritarti Komisijos vienbalsiam nutarimui netaikyti... 17. Taip pat pabrėžtina, kad net jei nuteistasis atitinka formalųjį lygtinio... 18. Teismo manymu, šiai dienai nuteistojo paleidimas iš pataisos įstaigos... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 2 d. 3 p., Lietuvos... 20. netenkinti nuteistojo V. Č. skundo.... 21. Palikti nepakeistą Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio... 22. Nutartis per 5 dienas nuo nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama...