Byla 2A-405-278/2020
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Eigirdo Činkos, Nijolės Danguolės Smetonienės, Birutės Valiulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo R. A. apeliacinį skundą dėl Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų 2020 m. vasario 18 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-188-664/2020 pagal atsakovo R. A. pareikštus prieštaravimus dėl Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų 2019 m. rugsėjo 23 d. preliminaraus sprendimo civilinėje byloje Nr. Nr. 2-5551-420/2019 pagal ieškovės žemės ūkio bendrovės (toliau ir ŽŪB) „F.“ ieškinį atsakovui R. A. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė ŽŪB „F.“ prašė teismą priteisti iš atsakovo R. A. 17 390 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 311 Eur žyminio mokesčio. Nurodė, kad su atsakovu 2017-01-02 sudarė Gyvulių priežiūros sutartį (toliau ir Sutartis), kuria susitarė, jog ieškovė sutartyje nustatyta tvarka prižiūrės ir šers nuosavais pašarais ūkininkui R. A. priklausančius gyvulius. Nurodė, kad už galvijų priežiūrą atsakovas nesumokėjo pagal 2018-03-31, 2018-04-30 bei 2019-07-23 PVM sąskaitas-faktūras.

72.

8Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų 2019-09-23 preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-5551-420/2019 ieškovės ŽŪB „F.“ ieškinys buvo pilnai patenkintas. Atsakovas R. A. pateikė prieštaravimus, kuriais prašė panaikinti preliminarų sprendimą, ŽŪB „F.“ ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškinys nepagrįstas, su ieškove yra atsiskaitęs , nes 2018-03-31 PVM sąskaitoje-faktūroje ( - ), nurodytą 2 500 Eur sumą, bendrovės direktorės A. S. prašymu, asmeninėmis lėšomis apmokėjo ieškovės tiekėjams už prekes ir suteiktas paslaugas bei į ŽŪB „F.“ direktorės dukters O. S. sąskaitą pervedė 2018-04-12 - 500 Eur, o 2018-05-02 – 1 440 Eur. Teigė, kad 2018-04-30 PVM sąskaitoje-faktūroje ( - ) nurodytą 2 790 Eur sumą padengė išmokėdamas darbo užmokestį įmonės darbuotojams, tame tarpe ir 2 750 Eur neapskaitytus „vokeliuose“, o įmonei neturint lėšų išmokėti darbo užmokestį už 2018 m. gegužės mėnesį, bendrovės direktorės sutikimu jam buvo parduota telyčia ir atlikta užskaita pagal 2018-12-21 kasos pajamų orderio kvitą Nr. 191 ir pagal 2018-04-30 kasos pajamų orderio kvitą Nr. 187. Teigė, kad nėra skolingas ieškovei 12 100 Eur pagal 2019-07-23 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ), nes įmonė 2019 m. I pusmetį nevykdė sutarties įsipareigojimų - visaverčiai nešėrė ir neprižiūrėjo jo galvijų, nedavė reikalingų mineralų, laižomų druskų, nesuteikė veterinarinių paslaugų. Nurodė, kad jis privalėjo už savo lėšas veršeliams pirkti kombinuotus pašarus.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų 2020-02-18 galutiniu sprendimu Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų 2019-09-23 preliminarus sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-5551-420/2019, paliktas nepakeistu, be to, iš atsakovo R. A. priteista 21,60 Eur Eur pašto išlaidų valstybei.

124.

13Teismas nustatė, kad atsakovas R. A., kaip ūkininkas (bandos laikytojo Nr. ( - ) bandos Nr. ( - )) ir ieškovė ŽŪB „F.“ 2017-01-02 sudarė Gyvulių priežiūros sutartį, pagal kurią bendrovė Sutartyje nustatyta tvarka įsipareigojo prižiūrėti ir šerti nuosavais pašarais ūkininkui priklausančius gyvulius. Paslaugos gavėjas (ūkininkas R. A.) įsipareigojo atsiskaityti už paslaugą išmokomis už gyvulius kiekvienais metais iki balandžio 1 d. ir kas ketvirtį atsiskaityti už paslaugą gimusiomis ūkyje telyčaitėmis. Nurodė, kad Sutarties pagrindu, atsakovui kaip ūkininkui buvo išrašytos ir pateiktos apmokėjimui trys sąskaitos: 2018-03-31 PVM sąskaita-faktūra ( - ) - 2 500 Eur; 2018-04-30 PVM sąskaita-faktūra ( - ) - 2 790 Eur; 2019-07-23 PVM sąskaita-faktūra ( - ) - 12 100 Eur sumai.

145.

15Nustatė, kad 2013-01-08 darbo sutartimi Nr. 29 R. A. buvo priimtas į darbą UAB „F.“ gamybos vadovu ir su juo buvo pasirašyta visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbinių funkcijų atlikimui (atsiskaitymui su tiekėjais, darbuotojais ir už įgytas prekes, paslaugas) į R. A. vardu atidarytas sąskaitas iš ŽŪB „F.“ buvo pervedamos piniginės lėšos, kuriomis atsakovas laisvai disponavo.

166.

17Teismas nurodė, kad ŽŪB „F.“ kasos knygos 2018-12-01 – 2019-01-01 išrašas nepatvirtina, kad į įmonės kasą atsakovo nurodytos lėšos pagal 2018-12-21 UAB „F.“ kasos pajamų orderio kvitą Nr. 191 buvo įneštos. Be to, teismo posėdžio metu atsakovas R. A. patvirtino, kad minėtus buhalterinės apskaitos dokumentus išrašė ir pasirašė jis pats, taip pat patvirtino, kad pagal kasos pajamų orderio kvitus Nr. 191 ir Nr. 187 gryni pinigai į bendrovės kasą nebuvo įnešti. Nustatė, kad R. A. ūkio kasos knygų išrašuose užfiksuota, jog jis, kaip ūkininkas, vedamoje apyskaitoje deklaravo pilną atsiskaitymą už pirktus galvijus, apmokant ŽŪB „F.“ sąskaitas, o ne atliekant užskaitas. Sprendė, kad toks atsakovo R. A. santykio su ieškove deklaravimas paties atsakovo vedamoje apyskaitoje, paneigia teiginius apie buvusį žodinį šalių susitarimą ir atsakovo teisėtų lūkesčių, dėl užskaitymo atlikimo, buvimą.

187.

19Įvertinęs ŽŪB „F.“ pateiktų 2016-2019 metų avanso apyskaitų duomenis, kaip nepagrįstus atmetė atsakovo argumentus, kad 2018 metų laikotarpyje, bendrovei trūkstant lėšų, R. A. savo asmeninėmis lėšomis 2018-04-05 (38 Eur), 2018-04-17 (225,34 Eur), 2018-04-17 (77,50 Eur), 2018-05-15 (58 Eur), 2018-07-16 (127,99 Eur), 2018-08-20 (33,24 Eur) apmokėjo už bendrovei suteiktas paslaugas ir įgytas prekes, taip pat iš asmeninių lėšų apmokėjo bendrovės darbuotojams darbo užmokestį už 2018 m. gegužės mėnesį (2 750 Eur). Pažymėjo, kad atsakovui, kaip atskaitingam asmeniui, nurodytu laikotarpiu buvo perduotos piniginės lėšos akivaizdžiai viršijančios jo dokumentais pagrįstas išlaidas.

208.

21Pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad atsakovo teiginys, kad 2019 metais O. S. jo pervestos lėšos buvo skirtos atsiskaitymui ne su O. S., o su ŽŪB „F.“, nepagrįstas. Šią išvadą darė atsižvelgęs į liudytojų A. S. bei O. S. parodymus, į tai, kad iš pateiktų 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 m. AB Swedbank esančios atsakovo R. A. vardu atidarytos sąskaitos Nr. ( - ) išrašų matyti, kad 2015-2019 m. atsakovui R. A. 2015-01-01- 2017-01-01 O. S. pervedė 30 058,62 Eur, atsakovas grąžino 300 Eur; 2017-2018 m. pervedė 20 460 Eur, grąžinta 1 940 Eur; 2019 m. - 220 Eur, grąžinta– 810 Eur, taip pat aplinkybę, kad atsakovas teismui nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, kad O. S. yra tiesiogiai susijusi su ŽŪB „F.“ veikla ar, kad iš O. S., kaip fizinio asmens, 2017-2019 m. jam pervestos lėšos buvo naudojamos ŽŪB „F.“ veikloje.

229.

23Konstatavo, kad tarp ŽŪB „F.“ ir ūkininko R. A. Gyvulių priežiūros sutarties pagrindu buvo susiklostę prievoliniai santykiai, tarp ŽŪB „F.“ ir R. A. darbo sutarties pagrindu – darbiniai santykiai. Nustatė, kad dėl išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais išieškojimo R. A. kreipėsi į darbo ginčų komisiją, kurios 2019-10-30 sprendimu Nr. ( - ) jo, tiesiogiai su darbo teisiniais santykiais susijęs reikalavimas buvo išspręstas (patenkintas). Sutiko su ieškovės atstovo teiginiu, kad nagrinėjamu atveju užskaitymas ne tik nebuvo, bet ir negalėjo būti atliktas, nes tarp šalių buvo susiklostę akivaizdžiai savo turiniu ir prigimtimi skirtingi teisiniai santykiai. Be to, nenustatyta, kad atsakovas kaip ūkininkas, ar kaip fizinis asmuo turi galiojančią reikalavimo teisę į ieškovę. Darė išvadą, kad nenustačius, jog ginčo šalis sieja priešpriešinės vienarūšės prievolės ir egzistuoja kitos įskaitymo sąlygos, įskaitymas CK 6.130 straipsnio prasme negalėjo būti atliktas.

2410.

25Sprendė, kad byloje pateikti įrodymai, šalių atstovų ir liudytojų paaiškinimai paneigia atsakovo teiginius, kad bendrovėje buvo netinkamai prižiūrėti galvijai. Nurodė, kad Sutarties nutraukimo iniciatorė buvo ieškovė ir būtent dėl atsakovo nevykdomų sutartinių įsipareigojimų, o ne atvirkščiai, kaip teigia atsakovas. Konstatavo, kad kaip įrodymas, jog ieškovė nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, atsakovo pateikti 2019-02-20 atlikti kraujo tyrimai ūkininko R. A. galvijų bandoje, nėra tikslūs, išsamūs ir neįrodantys, kad ieškovė neatliko savo įsipareigojimų pagal Gyvulių priežiūros sutartį, t.y., netinkamai prižiūrėjo atsakovo galvijus. Nurodė, kad iš pažymos turinio galima suprasti, kad veterinarijos specialistas taikyti papildomą šėrimą ūkininko R. A. bandoje tik rekomenduoja, tačiau neaišku – vienam bandoje esančiam galvijui, keliems ar visai bandai. Pažymoje nenurodyta ir negalima nustatyti iš kurių ir iš kiek galvijų kraujas buvo paimtas tyrimams, kuriems nustatyti tam tikrų medžiagų trūkumai, nors tai padaryti buvo įmanoma, nes galvijai yra numeruojami ir nesunkiai identifikuojami. Be to, pagal Gyvulių priežiūros sutarties turinį šalys dėl prižiūrimos bandos veterinarinės priežiūros nebuvo susitarę. Nurodė, kad pagal atliekamas pareigas, būdamas tiesiogiai atsakingas už bendrovės biologinį ir kitokį turtą, atsakovas tiesiogiai privalėjo prižiūrėti bendrovės žinioje esančius galvijus ir pagal pareigas buvo atsakingas už jo prižiūrimų, tame tarpe ir savo galvijų būklę.

26III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

2711.

28Apeliaciniu skundu atsakovas R. A. prašo panaikinti Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų 2020-02-18 galutinį sprendimą, priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, arba grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

2912.

30Prašo priimti į bylą naujus įrodymus – 2020-03-13 susipažinimo protokolą su ikiteisminio tyrimo medžiaga, ŽŪB „F.“ 2016-2019 m. R. A. avanso apyskaitų ir ŽŪB „F.“ 2016-2019 m. kasos knygos kopiją, ŽŪB „F.“ 2018-2019 m. banko sąskaitos išrašą, 2020-03-09 prof. Dr. R. A. paaiškinimą. Nurodo, kad minėtų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau, o dalis įrodymų buvo gauta jau po teismo sprendimo priėmimo.

3113.

32Nurodo, kad, pažeisdamas CPK 185 straipsnį, teismas netinkamai vertino įrodymus, todėl neteisingai nustatė bylos aplinkybes, netinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas ir todėl priėmė neteisėtą sprendimą. Teigia, kad teismas nepagrįstai vadovavosi liudytojų ŽŪB „F.“ direktorės A. S. bei jos dukters O. S. parodymais, nes liudytojos yra šališkos, suinteresuotos bylos baigtimi, kadangi pagal jo pareiškimą atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 06-600021-19 pagal požymius nusikaltimo, numatyto BK 222 straipsnio l dalyje dėl ŽŪB „F.“ galimai apgaulingos apskaitos tvarkymo.

3314.

34Tvirtina, kad teismas neteisėtai nustatė, kad abu kasos pajamų orderio kvitus išrašė jis pats. Teigia, kad pateiktas teismui iš ieškovės 2018-05-08 gautas el. paštu laiškas bei prie jo prisegtas priedas - UAB „F.“ 2018-04-30 kasos pajamų orderis ir kvitas Nr. 187 įrodo, kad ieškovė išrašė šį kvitą, kurį atsispausdinęs ir pasirašęs, orderį išsiuntė paštu ieškovei, o kvitą pasiliko sau. Pažymi, kad 2018-12-21 atvykus į ieškovės buveinę ( - ), UAB „F.“ kasos pajamų orderyje ir kvite Nr. 191 jam pasirašyti nurodė buhalterė, nes taip buvo daroma užskaita pagal susitarimą su direktore A. S.. Kasos pajamų orderis liko buhalterijoje, o kvitą atidavė jam. Nurodo, kad neišmanydamas buhalterinių normų nesuprato, kokiu būdu, teisėtai turi būti daromos užskaitos bei, kad dokumentus privalu pasirašyti ir įmonės atstovui.

3515.

36Nurodo, kad bylos aplinkybės patvirtina, jog ieškovės pasirinktas įforminimo būdas, t. y., ieškovei surašant kasos pajamų orderius ir jam išduodant kasos pajamų orderio kvitus, aiškiai atspindi bendrovės valią įskaityti prievoles pagal ginčo sąskaitas-faktūras (2 500 Eur ir 2 790 Eur sumai). Tvirtina, kad bendrovės direktorės nurodymai jo asmeninėmis lėšomis sumokėti už bendrovei pirktas prekes bei gautas paslaugas, nurodant, kad bus užskaitytos abi ginčo sąskaitos faktūros, leidžia identifikuoti tikruosius šalių ketinimus sukuriant naujus pirkimo-pardavimo teisinius santykius - padengiant jo skolą ieškovei įskaitymo būdu. Susitarimo dėl prievolių pabaigos įskaitymo būdu buvimą ir įvykdymą patvirtina ir ta aplinkybė, kad iki jis dirbo bendrovėje, nebuvo reikalaujama apmokėjimo už suteiktas paslaugas, be to, ir anksčiau tarp šalių buvo tokių įsiskolinimų užskaitymo praktika.

3716.

38Teigia, kad teismas nepagrįstai vadovavosi ieškovės pateiktomis avanso apyskaitomis, visiškai nevertindamas jo prieštaravimuose nurodytų aplinkybių dėl jo parašų nebuvimo, atlyginimų bendrovėje išmokėjimo būdo bei galimo netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo dėl ko yra atliekamas ikiteisminis tyrimas. Nurodo, kad teismas nepagrįstai ir neteisėtai netenkino jo teiktų prašymų įpareigoti ieškovę pateikti ŽŪB „F.“ patvirtintą atskaitingų asmenų atsiskaitymo tvarką, galiojusią jo darbo laikotarpiu; 2018-04-09 avansinio mokėjimo - 350 Eur, 2018-04-11- 7 039,96 Eur, 2018-05-29 - 2 000 Eur, 2018-06-27 - 2 711,49 Eur, 2018-08-14 - 23 Eur, 2018-09-06- 1 210 Eur, 2019-01-02 - 980,49 Eur, 2019-01-25 - 341,22 Eur, 2019-01-29 – 8 000 Eur, 2019-02-01 - 242 Eur jam sumokėjimą pagrindžiančius dokumentus bei visų dokumentų, patvirtinančių jo, kaip atskaitingo asmens patirtas išlaidas 2018-2019 m. kopijas, išreikalauti nurodytą informaciją iš ikiteisminio tyrimo medžiagos bei sustabdyti šią civilinę bylą iki bus priimtas procesinis sprendimas atliekamame ikiteisminiame tyrime Nr. 06-6¬00021-19. Teigia, kad tokiais veiksmais teismas pažeidė CPK 12, 42 ir 178 straipsniuose įtvirtintą jo teisę pateikti įrodymus, paneigiančius ieškinyje nurodytas aplinkybes, kad jis yra ieškovei skolingas pagal ginčo PVM sąskaitas faktūras, t.y., teismas nenustatė bylos esmės ir šis pažeidimas yra pagrindas sprendimui panaikinti, bylą perduoti nagrinėti iš naujo, sudarant jam galimybę gauti/pateikti įrodymus.

3917.

40Nurodo, kad ieškovės avansinėse apyskaitose nurodytos jo gautos sumos, padengtos išlaidos ir likučiai akivaizdžiai yra neteisingos, nes nebuvo išreikalauti apyskaitose nurodytas sumas patvirtinantys dokumentai, be to, kiekvieną mėnesį ieškovė pervesdavo pinigų sumas jam apskaitytiems ir neapskaitytiems atlyginimams išmokėti, kas reiškia, kad neapskaityti atlyginimai, kurie sudarė apie pusę mokamų sumų, liko nepateisinti. Tai paneigia teismo išvadą, kad jis, kaip atskaitingas asmuo, ginčo laikotarpiu turėjo pakankamai bendrovės lėšų apmokėti už nupirktas prekes bei paslaugas ir nebuvo jam pagrindo panaudoti asmenines lėšas.

4118.

42Pažymi, kad 2020-03-13 iš ikiteisminio tyrimo bylos gauti duomenys - 2016-2019 m. kasos knygos kopijos, 2016-2019 m. R.A. avanso apyskaitos, patvirtina, kad jis, kaip atskaitingas asmuo, negavo avanso apyskaitose nurodytų tam tikrų sumų (2018-08-14 – 23 Eur, 2019-01-29 – 8 000 Eur), taip pat kasos knygoje nurodyta, kad 2016-03-01 jis grąžino 19421,44 Eur avansą, tačiau 2016 m. 1 pusmečio avanso apyskaitoje toks avanso grąžinimas nenurodytas. Nurodo, kad tai patvirtina, jog avanso apyskaitos, kuriomis teismas grindė sprendimą, yra neteisingos.

4319.

44Nurodo, kad liudytoja O. S. pilnamete tapo 2016-04-17 ir iki 2019 m. mokėsi, bet nedirbo, todėl mažai tikėtina, kad turėjo tiek asmeninių lėšų, kad būtų galėjusi jam skolinti dideles pinigų sumas. Teigia, kad jo banko išraše matyti, kad 2019-07-29 O. S. pervedė jam 220 Eur kaip atskaitingam asmeniui, kas paneigia jos parodymus, kad su ŽŪB „F.“ neturi jokių santykių. Nurodo, kad iš teikiamo ŽŪB „F.“ 2018-2019 m. banko sąskaitos išrašo matyti, kad į O. S. sąskaitą 2018-2019 m. periodiškai buvo pervesta 41 227,29 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant: „A. S. atsk.asmeniui“, kas patvirtina jo teiginį, kad A. S. jam yra nurodžiusi pinigus (500, 200, 50 ir 60 Eur) pervesti į dukters sąskaitą, kad padengtų dalį įsiskolinimo pagal bendrovės PVM sąskaitą - faktūrą – 3 872 Eur sumai. Tvirtina, kad pervesti lėšų ŽŪB „F.“ nebuvo galima dėl to, kad bendrovė buvo skolinga Sodrai, tačiau teismas šios aplinkybės nevertino, taip pat ir tai, kad 2018 m. ŽŪB „F.“ neturėjo lėšų, nuolat buvo skolinga tiekėjams, nes skolos buvo dengiamos tik dalinai, bei netiesiogiai patvirtina, kad O. S. sąskaita naudojosi A. S..

4520.

46Tvirtina, kad skundžiamu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktos dalyvauti byloje O. S. teisių ir pareigų, kas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktą pripažįstama absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu.

4721.

48Be to, teigia, kad teismas netinkamai aiškino CK 6.130 straipsnio 1 dalį, nes minėta norma numato kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibudintas pagal pareikalavimo momentą, bet nėra nurodyta, jog tarp šalių turi būti susiklostę savo turiniu ir prigimtimi tapatūs teisiniai santykiai.

4922.

50Nurodo, kad teismas vadovavosi šališkais bendrovės atstovės paaiškinimais bei netinkamai vertino liudytojų parodymus, nepagrįstai atmesdamas jo paaiškinimus, kad bendrovėje buvo netinkamai prižiūrimi jo galvijai bei pateiktus rašytinius įrodymus. Tvirtina, kad atsakydamas į ieškovės 2019-08-16 pretenziją dėl neapmokėtų sąskaitų ir dėl sutarties nutraukimo, ieškovei nurodė aplinkybes dėl ieškovės sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, kad bendrovė visaverčiai nešėrė ir neprižiūrėjo galvijų, nedavė reikalingų mineralų, laižomų druskų bei, esant reikalui, nesuteikė veterinarinių paslaugų. Šias aplinkybes patvirtina pateikta 2019-10-08 specialisto išvada, o teismo argumentus dėl pažymos turinio netikslumo paneigia teikiamas 2020-03-09 prof. Dr. R. A. paaiškinimas. Nurodo, kad paaiškinime nurodyta, jog tyrimai buvo atlikti visiems jam priklausančios bandos galvijams, buvusiems 2019-02-20 šioje bandoje bei nurodyta, kad atlikus tyrimus visada rekomenduojama, bet ne įsakoma, ką reikia daryti, nurodant, kad galvijai turi būti laikomi pagal Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimus bei Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą, kas reiškia, kad buvo reikalinga panaudoti nurodytus priedus. Be to, teismas nevertino, nes atmetė, nenurodydamas motyvų, pateiktų sąskaitų-faktūrų, patvirtinančių, jog jis buvo priverstas už savo lėšas pirkti kombinuotus pašarus veršeliams ir juos panaudoti gyvulių šėrimui.

5123.

52Tvirtina, kad teismas neteisingai vertino byloje apklaustų liudytojų parodymus. Nurodo, kad liudytojo Ž. S. duoti parodymai prieštaringi, liudytojas D. Š. patvirtino, kad 2019 metų vasaros pradžioje buvo direktorės A. S. nurodymas nešerti ir netverti jo galvijų bandos, kuri buvo atskirai nuo bendrovės bandos, kad nešėrė gal mėnesį, gal du ir galvijai buvo toje pačioje vietoje. Teigia, kad liudytojo negalėjimas nurodyti kur buvo ganomi galvijai kelia abejones, jog galvijams užteko žolės, taip pat patvirtina, jog direktorės A. S. liepimas netverti vieną ar du mėnesius gyvulių bandos, vertinamas kaip esminis Sutarties pažeidimas, nes bendrovė tyčia/piktybiškai nevykdė įsipareigojimų, pažeidžiant Galvijų priežiūros įstatymo nuostatas. Nurodo, kad liudytojas G. L. paliudijo, kad banda, kurioje visi galvijai yra juodos spalvos, G. L. sutikimu, nuo 2019 metų pavasario per visą vasarą ganėsi jam priklausančiuose žemės sklypuose, kas patvirtina, kad ieškovė ŽŪB „F.“ neprižiūrėjo ir nešėrė savais pašarais jam, atsakovui, priklausančius galvijus ir tuo nevykdė savo pagrindinio įsipareigojimo pagal Sutartį (2.1.1 p.), todėl jis neturi pareigos mokėti už netinkamai suteiktas paslaugas.

5324.

54Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė ŽŪB „F.“ prašo apeliacinį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5525.

56Nurodo, kad atsakovo teiginiai apie asmeninių lėšų naudojimą atsiskaitymams ŽŪB „F.“ vardu, yra nepagrįsti ir prieštaraujantys byloje pateiktų dokumentų pagrindu nustatytoms faktinėms aplinkybėms.

5726.

58Akcentuoja, kad visais galvijais buvo pavesta rūpintis pačiam atsakovui, kaip įmonės darbuotojui. Nurodo, kad su juo buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, todėl jis pats, vykdydamas gamybos vadovo funkcijas, pagal jo pasirašytus pareiginius nuostatus, turėjo ir privalėjo tinkamai bei laiku rūpintis galvijais, įskaitant ir tuos, kurie pagal Galvijų priežiūros sutartį buvo jo paties perduoti ŽŪB „F.“ priežiūrai. Atsakovo nuomonė, kad jis neturi mokėti už galvijų priežiūra yra subjektyvi ir nesąžininga bendrovės atžvilgiu.

59Teismas

konstatuoja:

60Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

61IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6227.

63Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Bendroji procesinė taisyklė yra ta, jog apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas ribų, nustatytų apeliaciniu skundu (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo peržengti šios bylos ribas, nustatytas atsakovo R. A. apeliaciniu skundu, be to, absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis).

6428.

65Byloje nustatyta, kad R. A., kaip ūkininkas (bandos laikytojo Nr. ( - ) bandos Nr. ( - )) ir ieškovė ŽŪB „F.“ 2017-01-02 sudarė Gyvulių priežiūros sutartį, pagal kurią bendrovė Sutartyje nustatyta tvarka įsipareigojo prižiūrėti ir šerti nuosavais pašarais ūkininkui priklausančius gyvulius. Paslaugos gavėjas (ūkininkas R. A.) įsipareigojo atsiskaityti už paslaugą: 1) išmokomis už gyvulius kiekvienais metais iki balandžio 1 d. (2.2.2.p.) ir kas ketvirtį atsiskaityti už paslaugą gimusiomis ūkyje telyčaitėmis (2.2.3.p). Vadovaujantis tarp šalių sudaryta Sutartimi, atsakovui, kaip ūkininkui, buvo išrašytos ir pateiktos apmokėjimui trys sąskaitos: 2018-03-31 PVM sąskaita-faktūra ( - ), 2 500 Eur sumai; 2018-04-30 PVM sąskaita-faktūra ( - ), 2 790 Eur sumai; 2019-07-23 PVM sąskaita-faktūra ( - ), 12 100 Eur sumai, kurios atsakovo nebuvo apmokėtos. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2019-08-16 ŽŪB „F.“ atsakovui R. A. pateikė pretenziją dėl neapmokėtų sąskaitų. Be to, iš bylos duomenų matyti, 2013-01-08 - 2019-08-16 laikotarpiu atsakovas dirbo UAB „F.“ gamybos vadovu ir su juo buvo pasirašyta visiškos materialinės atsakomybės sutartis.

6629.

67Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų 2019-09-30 preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-5551-420/2019 buvo tenkintas ieškovės ŽŪB „F.“ ieškinys dėl skolos priteisimo ir iš atsakovo R. A. ieškovės naudai priteista 17 390 Eur skola, 5 proc. dydžio palūkanos ir 311 Eur bylinėjimosi išlaidos. Atsakovas R. A. dėl minėto preliminaraus sprendimo pateikė prieštaravimus, kuriuose neginčijo ieškinyje nurodytų PVM sąskaitų faktūrų ir jose nurodytų sumų teisingumo, tačiau tvirtino, kad su ieškove yra atsiskaitęs, nes su bendrovės vadove A. S. buvo sutarta, jog bus atlikta užskaita, įvertinus jo asmeninėmis lėšomis atliktus apmokėjimus už ŽŪB „F.“ įsipareigojimus, taip pat apmokant ieškovės darbuotojų atlyginimus bei dalį skolos jam pervedus į ieškovės direktorės dukters O. S. asmeninę sąskaitą. Teigė, kad pagal 2019-07-23 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) (12 100 Eur sumai) nėra skolingas, nes bendrovė 2019 m. antrąjį pusmetį nevykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

6830.

69Skundžiamu teismo galutiniu sprendimu atsakovo nurodyti prieštaravimai buvo atmesti, o preliminarus sprendimas paliktas nepakeistas. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju užskaitymas pagal 2018-12-21 kasos pajamų orderio kvitą Nr. 191 bei kasos pajamų orderio kvitą Nr. 187 nebuvo atliktas, nes jo nepatvirtina ieškovės ŽŪB „F.“ kasos knygos 2018-12-01 – 2019-01-01 išrašas, be to ir negalėjo būti atliktas, nes tarp šalių buvo susiklostę akivaizdžiai savo turiniu ir prigimtimi skirtingi teisiniai santykiai, ir nenustatyta, kad atsakovas R. A. (nei kaip ūkininkas, nei kaip fizinis asmuo) turi galiojančią reikalavimo teisę į ieškovę. Sprendė atsakovo teiginius dėl asmeninių lėšų naudojimo atsiskaitymams ŽŪB „F.“ vardu bei išmokėjimo bendrovės darbuotojams darbo užmokestį už 2018 m. gegužės mėnesį esant nepagrįstais, nes atsakovui, kaip atskaitingam asmeniui, nurodytu laikotarpiu buvo perduotos piniginės lėšos akivaizdžiai viršijančios dokumentais pagrįstas išlaidas. Įvertinęs liudytojų A. S. bei O. S. parodymus, teismas konstatavo, kad atsakovas teismui nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, jog O. S. yra tiesiogiai susijusi su ŽŪB „F.“ veikla ar, kad iš O. S., kaip fizinio asmens, 2017-2019 metais jam pervestos lėšos buvo naudojamos ŽŪB „F.“ veikloje, Teiginius, kad 2019 m. O. S. pervestos lėšos buvo skirtos atsiskaitymui ne su O. S., o su ŽŪB „F.“, laikė nepagrįstais.

7031.

71Teisėjų kolegija išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, skundžiamą teismo sprendimą, apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį teisinius argumentus, konstatuoja, kad teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą ir dėl šios priežasties iš esmės apribojo atsakovo R. A. galimybę pateikti savo argumentus pagrindžiančius įrodymus, taip pat nepagrįstai į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu atsisakė įtraukti O. S., dėl ko, teisėjų kolegijos vertinimu, galėjo būti neatskleista bylos esmė.

7232.

73Kaip minėta, dalis atsakovo R. A. prieštaravimų yra susiję su atsakovo į O. S. sąskaitą pervestomis lėšomis. Iš bylos duomenų nustatyta, kad į O. S. sąskaitą atsakovas R. A. 2018-04-12 bei 2018-05-02 mokėjimo nurodymais iš viso pervedė 1 940 Eur (2 t., b.l. 156) ir, atsakovo teigimu, šiomis lėšomis, ŽŪB „F.“ direktorės A. S. nurodymu, buvo padengta dalis jo mokėtinos sumos pagal 2018-03-31 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ). Atsakovas teigia, kad O. S. sąskaita iš esmės naudojosi A. S., nes jos asmeninė sąskaita buvo areštuota antstolio, o pervesti mokėjimus į bendrovės sąskaitą nebuvo galima dėl ŽŪB „F.“ įsiskolinimo Sodrai. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atsakovo R. A. prašymas į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu įtraukti ir O. S., nebuvo tenkintas, teismui 2019-12-11 nutartimi konstatavus, kad atsakovas nenurodė kokiu trečiuoju asmeniu į bylą įtrauktina O. S. ir kad ŽŪB „F.“ nėra pareiškusi O. S. jokių ieškininių reikalavimų dėl be pagrindo įmonei skirtų lėšų gavimo, be to, nors prieštaravimuose atsakovas nurodo pervedęs įvairaus dydžio sumas ir kitiems asmenims, tačiau prašymo įtraukti juos į bylos nagrinėjimą trečiaisiais asmenimis – neteikia (2 t., b.l. 66-70).

7433.

75Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tam, jog asmuo galėtų įstoti į bylą kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, būtinas pakankamas (glaudus) nagrinėjamos bylos teisinis ryšys su trečiojo asmens materialiosiomis teisėmis ir pareigomis. Šis ryšys nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju teismui įvertinus susiklosčiusius teisinius santykius ir faktines bylos aplinkybes, kurių gali būti pačių įvairiausių. Jei bylos ir trečiojo asmens materialiųjų teisių ir pareigų teisinis ryšys nepakankamas, teismas turėtų atsisakyti priimti tokį asmenį dalyvauti byloje. Kita vertus, spręsdamas tokio asmens įtraukimo klausimą, teismas negali reikalauti, kad asmuo pagrįstų dalyvavimą byloje tuo, kad byla turės tiesioginės įtakos jo materialiosioms teisėms ir pareigoms, nes tokie padariniai būdingi tik bylos šaliai arba trečiajam asmeniui, pareiškiančiam savarankiškus reikalavimus. Kiekvienu atveju klausimas dėl įtraukimo į bylą konkretaus trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teismo turi būti sprendžiamas priklausomai nuo konkrečių bylos aplinkybių, įvertinant to asmens teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi (ne)buvimą, sprendimo galimą įtaką to asmens teisėms ir pareigoms ateityje, jo santykių su kiekviena iš šalių arba ginčo objektu pobūdį, faktinį ieškinio pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-111-701/2018).

7634.

77Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantas teisus tvirtindamas, kad nagrinėjamoje byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, turėjo būti įtraukta O. S., o šiuo klausimu 2019-12-11 nutartyje išdėstyti motyvai nelaikyti pakankamais, atsisakant įtraukti asmenį į procesą. Konstatuotina, kad aplinkybė, jog ŽŪB „F.“ nėra pareiškusi O. S. jokių reikalavimų, nereiškia, jog nagrinėjamoje byloje priimtas sprendimas, įvertinus nagrinėtinų klausimų pobūdį, neturės įtakos O. S. teisėms bei pareigoms. Tuo labiau, kad kaip matyti iš skundžiamo galutinio sprendimo motyvų, pirmosios instancijos teismas iš esmės konstatavo atsakovą R. A. neįrodžius, jog O. S. yra tiesiogiai susijusi su ŽŪB „F.“ veikla bei darius išvadą, kad atsakovo teiginiai dėl iš O. S., kaip fizinio asmens 2017-2019 metais jam pervestų lėšų naudojimo ŽŪB „F.“ veikloje ir kt., yra nepagrįsti. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Litekos duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) matyti, kad Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmuose nagrinėjama civilinėje byla Nr. 2-1737-277/2020 pagal ieškovų O. S. ir R. S. ieškinį atsakovui R. A. dėl skolos priteisimo (paskolos teisinių santykių pagrindu), kurioje 2020-03-18 preliminariu sprendimu minėtas ieškinys buvo patenkintas, priteisiant iš atsakovo R. A. 17 930 Eur skolą O. S.. Iš minėtos bylos duomenų matyti, kad atsakovas ir šioje byloje pareiškė prieštaravimus dėl priimto preliminaraus sprendimo, kuriuose R. A. dėsto iš esmės ir tapačias aplinkybes dėl į jo sąskaitą pervestų piniginių lėšų kilmės, t. y., kad iš O. S. sąskaitos jam buvo pervedamos lėšos kaip ŽŪB „F.“ atskaitingam asmeniui, lėšos buvo naudojamos įmonės reikmėms, taip pat, jog O. S. sąskaita disponavo A. S., kurios nurodymu R. A. 2018 m. balandžio-gegužės mėnesiais pervedė iš viso 1 940 Eur, jo teigimu, apmokant dalį skolos, pagal 2018-03-31 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ). Minėtų aplinkybių pagrindu akivaizdu, kad skundžiamas galutinis teismo sprendimas neabejotinai turės įtakos nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-1737-277/2020 bei sprendžiant dėl pateiktų reikalavimų pagrįstumo, nes skundžiamu sprendimu iš esmės pasisakyta dėl į O. S. sąskaitą pervestų piniginių lėšų kilmės, o pirmosios instancijos teismas, neįtraukdamas į bylos nagrinėjimą O. S., neišsiaiškino visų bylai reikšmingų aplinkybių ir tuo neatskleidė bylos esmės.

7835.

79Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė dėl O. S. neįtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, priešingai apeliacinio skundo teiginiams, nesudaro pagrindo konstatuoti absoliutų sprendimo negaliojimo pagrindą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimu šios proceso teisės normos prasme turi būti paveiktos nedalyvaujančio byloje asmens materialiosios teisės ir pareigos, be to, įtaka šioms teisėms ir pareigoms turi būti tiesioginė – sprendimu turi būti modifikuota asmens teisinė padėtis, t. y. nustatytos, pripažintos, pakeistos, panaikintos (ir pan.) materialiosios teisės ar pareigos. Tik kartu egzistuojant šioms dviem sąlygoms, gali būti konstatuotas aptariamas sprendimo negaliojimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-10-03 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-282-403/2019). Tuo tarpu šiuo atveju priimtas galutinis teismo sprendimas turės teisinės reikšmės nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-1737-277/2020, tačiau nėra pagrindo konstatuoti, jog skundžiamu sprendimu iš esmės buvo modifikuota O. S. teisinė padėtis.

8036.

81Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės netyrė atsakovo R. A. prieštaravimuose nurodytų aplinkybių bei nepagrįstai atsisakė išreikalauti duomenis, kurie galėjo paneigti ar patvirtinti ieškinyje nurodytas aplinkybes, kurių atsakovas gauti negalėjo, t.y., išreikalauti iš ieškovės ŽŪB „F.“ duomenis pagrindžiančius tam tikrų sumų išmokėjimą atsakovui pagal ieškovės pateiktas avanso apyskaitas, su kuriomis R. A. nesutiko, tvirtindamas, kad avansinėse apyskaitose nurodytos jo gautos sumos, padengtos išlaidos ir likučiai yra neteisingos ir kt.. Šie atsakovo teiginiai pirmosios instancijos teismo iš esmės liko neįvertinti, sprendimą grindžiant tik vienos iš šalių pateiktais įrodymais bei liudytojų A. S., O. S. parodymais, kurios neatmestina, yra suinteresuotos bylos baigtimi.

8237.

83Pažymėtina, kad teismas taip pat atsisakė išreikalauti ir ikiteisminio tyrimo baudžiamoje byloje Nr. 06-6-00021-19 esančius atsakovo nurodytus įrodymus; netenkino prašymo dėl civilinės bylos sustabdymo iki bus baigtas minėtas ikiteisminis tyrimas arba bus duota specialisto išvada, nors priimdamas skundžiamą galutinį sprendimą konstatavo, kad atsakovas nepateikė savo teiginius pagrindžiančių įrodymų, t. y., dėl ŽŪB „F.“ apyskaitų tikslumo, O. S. sąsajų su ŽŪB „F.“ veikla, asmeninių lėšų panaudojimo atsiskaitant su ŽŪB „F.“ kreditoriais ir kt.. Teismas nesiaiškino ir atsakovo nurodytų aplinkybių dėl ieškovės finansinės padėties, turėtų įsiskolinimų Sodrai, areštuotų sąskaitų, dėl ko, R. A. teigimu, ieškovės direktorė A. S. naudojosi dukros O. S. sąskaita, bendrovė neturėjo galimybių pilnai atsiskaityti su įmonės darbuotojais bei apmokėti už įmonės veikloje gautas paslaugas, o atsiskaitymams buvo naudojamos ir jo asmeninės lėšos. Iš byloje esančio Panevėžio apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus 2020-01-20 rašto (2 t., b.l. 150) matyti, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 06-6-00021-19 pagal požymius nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje dėl ŽŪB „F.“ galimai apgaulingos apskaitos tvarkymo. Nustatyta, kad tyrimo metu buvo paimti visi ŽŪB „F.“ apskaitos dokumentai už 2016-2019 metus ir specialistams paskirta užduotis atlikti minėtos bendrovės ūkinį-finansinį tyrimą už 2016-2019 metus, kurios metu pavesta įvertinti ar visi apskaitos dokumentai-kasos išlaidų orderiai, avansinės apyskaitos, jų tarpe ir R. A., yra tinkamai surašytos, įtrauktos į apskaitą ir kokiomis lėšomis atlikti mokėjimai. Nurodoma, kad tyrimo metu, apklausus liudytojus, bus tiriama iš kokių lėšų buvo mokami atlyginimai darbuotojams, kas juos mokėjo ir pan.. Taigi akivaizdu, kad įvertinus atsakovo R. A. atsikirtimų pobūdį, aplinkybę, jog ikiteisminio tyrimo metu yra nagrinėjamas ieškovės apgaulingos buhalterijos tvarkymo klausimas, kurio metu yra tiriamos svarbios šiai bylai aplinkybės, susijusios su ginčo dėl skolos ieškovei apmokėjimo aplinkybėmis, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas turėjo išsireikalauti iš ikiteisminio tyrimo baudžiamosios bylos atsakovo 2020-01-07 prašyme (2 t., b.l. 110-114) nurodytus duomenis, kurių pats atsakovas R. A. gauti negalėjo, arba sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas baudžiamoje byloje Nr. 06-6-00021-19, nes ikiteisminio tyrimo metu nustatyti faktai gali turėti įtakos nagrinėjamai bylai.

8438.

85Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmiau aptartų aplinkybių visuma leidžia spręsti, kad byloje nebuvo neatskleista bylos esmė ir šio pažeidimo nagrinėjant bylą apeliacine tvarka ištaisyti nėra galima, nes byla apeliacinės instancijos teisme iš esmės būtų nagrinėjama naujais aspektais ir proceso šalims būtų užkirstas kelias į apeliaciją, todėl sprendimas naikintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

8639.

87Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad pirmosios instancijos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės ŽŪB „F.“ ieškinį atsakovui R. A. dėl 5082 Eur skolos priteisimo ir kitų reikalavimų. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į aplinkybę, kad tiek šioje civilinėje byloje, tiek aukščiau paminėtoje byloje dalyvauja tos pačios šalys bei atsakovo R. A. prieštaravimai ieškovės ŽŪB „F.“ reikalavimams yra iš esmės grindžiami tapačiomis aplinkybėmis, siekiant proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principų įgyvendinimo, svarstytina dėl minėtų civilinių bylų sujungimo bei jų sustabdymo iki bus priimtas procesinis sprendimas ikiteisminio tyrimo byloje.

8840.

89Dėl nustatytų aplinkybių, sudarančių pagrindą bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, apeliacinės instancijos teismas nepriima bei nevertina apelianto R. A. teikiamų naujų įrodymų, nevertina bei nepasisako dėl apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį išdėstytų argumentų, nes dėl įrodymų priėmimo, teiginių pagrįstumo bei įrodomosios reikšmės turės spręsti bylą pakartotinai nagrinėsiantis teismas. Perduodant bylą teismui nagrinėti iš naujo bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei perskirstymo klausimai taip pat nespręstini (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

90Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

91Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų 2020 m. vasario 18 d. galutinį sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė ŽŪB „F.“ prašė teismą priteisti iš atsakovo R. A. 17 390... 7. 2.... 8. Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų 2019-09-23 preliminariu sprendimu... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų 2020-02-18 galutiniu sprendimu Utenos... 12. 4.... 13. Teismas nustatė, kad atsakovas R. A., kaip ūkininkas (bandos laikytojo Nr. (... 14. 5.... 15. Nustatė, kad 2013-01-08 darbo sutartimi Nr. 29 R. A. buvo priimtas į darbą... 16. 6.... 17. Teismas nurodė, kad ŽŪB „F.“ kasos knygos 2018-12-01 – 2019-01-01... 18. 7.... 19. Įvertinęs ŽŪB „F.“ pateiktų 2016-2019 metų avanso apyskaitų... 20. 8.... 21. Pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad atsakovo teiginys, kad 2019... 22. 9.... 23. Konstatavo, kad tarp ŽŪB „F.“ ir ūkininko R. A. Gyvulių priežiūros... 24. 10.... 25. Sprendė, kad byloje pateikti įrodymai, šalių atstovų ir liudytojų... 26. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 27. 11.... 28. Apeliaciniu skundu atsakovas R. A. prašo panaikinti Utenos apylinkės teismo... 29. 12.... 30. Prašo priimti į bylą naujus įrodymus – 2020-03-13 susipažinimo... 31. 13.... 32. Nurodo, kad, pažeisdamas CPK 185 straipsnį, teismas netinkamai vertino... 33. 14.... 34. Tvirtina, kad teismas neteisėtai nustatė, kad abu kasos pajamų orderio... 35. 15.... 36. Nurodo, kad bylos aplinkybės patvirtina, jog ieškovės pasirinktas... 37. 16.... 38. Teigia, kad teismas nepagrįstai vadovavosi ieškovės pateiktomis avanso... 39. 17.... 40. Nurodo, kad ieškovės avansinėse apyskaitose nurodytos jo gautos sumos,... 41. 18.... 42. Pažymi, kad 2020-03-13 iš ikiteisminio tyrimo bylos gauti duomenys -... 43. 19.... 44. Nurodo, kad liudytoja O. S. pilnamete tapo 2016-04-17 ir iki 2019 m. mokėsi,... 45. 20.... 46. Tvirtina, kad skundžiamu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktos... 47. 21.... 48. Be to, teigia, kad teismas netinkamai aiškino CK 6.130 straipsnio 1 dalį, nes... 49. 22.... 50. Nurodo, kad teismas vadovavosi šališkais bendrovės atstovės paaiškinimais... 51. 23.... 52. Tvirtina, kad teismas neteisingai vertino byloje apklaustų liudytojų... 53. 24.... 54. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė ŽŪB „F.“ prašo apeliacinį... 55. 25.... 56. Nurodo, kad atsakovo teiginiai apie asmeninių lėšų naudojimą... 57. 26.... 58. Akcentuoja, kad visais galvijais buvo pavesta rūpintis pačiam atsakovui, kaip... 59. Teismas... 60. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 61. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 62. 27.... 63. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 64. 28.... 65. Byloje nustatyta, kad R. A., kaip ūkininkas (bandos laikytojo Nr. ( - ) bandos... 66. 29.... 67. Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų 2019-09-30 preliminariu sprendimu... 68. 30.... 69. Skundžiamu teismo galutiniu sprendimu atsakovo nurodyti prieštaravimai buvo... 70. 31.... 71. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, skundžiamą... 72. 32.... 73. Kaip minėta, dalis atsakovo R. A. prieštaravimų yra susiję su atsakovo į... 74. 33.... 75. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tam, jog asmuo... 76. 34.... 77. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantas teisus tvirtindamas, kad... 78. 35.... 79. Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė dėl O. S. neįtraukimo į bylą... 80. 36.... 81. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės... 82. 37.... 83. Pažymėtina, kad teismas taip pat atsisakė išreikalauti ir ikiteisminio... 84. 38.... 85. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmiau aptartų aplinkybių visuma leidžia... 86. 39.... 87. Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad pirmosios... 88. 40.... 89. Dėl nustatytų aplinkybių, sudarančių pagrindą bylą perduoti pirmosios... 90. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 91. Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų 2020 m. vasario 18 d. galutinį...