Byla B2-1039-569/2014
Dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus BŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto administratoriaus UAB ,,SBS Legale“ įgalioto asmens K. S. prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo,

Nustatė

3Kreditorius BŽŪK „Ramygalos aruodai“ 2014 m. vasario 11 d. prašymu kreipėsi į teismą, prašydamas patvirtinti jo papildomą 714 202,80 Lt dydžio trečios eilės finansinį reikalavimą BKB ,,Panevėžio mėsinė“ iškeltoje bankroto byloje (I t., 2-5 b. l.).

4Nurodė, kad 2013 m. lapkričio 28 d. atsakovo bankroto administratoriui įteikė prašymą Nr. 1311/06 patikslinti BŽŪK ,,Ramygalos aruodai“ finansinį reikalavimą, patvirtinant papildomą 714 202,80 Lt dydžio finansinį reikalavimą, nes paaiškėjo, kad atsakovas BKB ,,Panevėžio mėsinė“ neapmokėjo BŽŪK ,,Ramygalos aruodai“ išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų. Paaiškino, jog šio prašymo negalėjo pateikti anksčiau, nes tik 2013 m. gegužės 27 d. ikiteisminio tyrimo pareigūnai BŽŪK ,,Ramygalos aruodai“ bankroto administratoriui grąžino dokumentus, esančius papildomo finansinio reikalavimo pagrindu. Kreditoriaus teigimu, 2013 m. gruodžio 12 d. jis gavo atsakovo administratoriaus atsakymą, kuriuo prašyta papildomų įrodymų, ir kreditorius juos pateikė atsakovo bankroto administratoriui, tačiau šis neperdavė Šiaulių apygardos teismui BŽŪK ,,Ramygalos aruodai“ prašymo dėl papildomo finansinio reikalavimo patvirtinimo. Kreditorius paaiškino, jog toks papildomas reikalavimas atsiradęs už laikotarpį nuo 2009-05-12 iki 2011-01-31 BŽŪK ,,Ramygalos aruodai“ išrašius 143 PVM sąskaitas – faktūras už suteiktas atsakovui BKB ,,Panevėžio mėsinė“ prekes ir paslaugas. Minėtosios sąskaitos buvo išrašytos ŽŪK ,,Ramygalos aruodai“ ir pirkėjo KB ,,Panevėžio mėsinė“ sudarytos 2009 m. balandžio 22 d. kiaulių pirkimo- pardavimo sutarties Nr. 2009-04-22/1 (2013-12-30 rašto priedas) pagrindu.

5Atsakovo BKB „Panevėžio mėsinė“ bankroto administratorius UAB ,,Bankrotas LT“ įgaliotas asmuo su kreditoriaus prašymu nesutiko su kreditoriaus pareikštu papildomu reikalavimu. Atsakovo bankroto administratorius kartu su lydraščiu pateikė apygardos teismui atsakovo ir kreditoriaus BŽŪK ,,Ramygalos aruodai“ pirminių apskaitos dokumentų kopijas bei apyvartų žiniaraščius, kaltinamojo akto buvusiam vadovui ir pajininkui D. O. kopiją bei nurodė, kad, jo nuomone, ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, jog ŽŪK ,,Ramygalos aruodai“ visiškai atsiskaitė su KB ,,Panevėžio mėsinė“ (II t., 1 b. l.).

6BŽŪK „Ramygalos aruodai“ prašymas netenkintinas.

7LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį savo reiškiamus reikalavimus perduoti administratoriui. ĮBĮ 11 str. 3 dalies 10 punkte numatyta, kad bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius, remdamasis pareikštais reikalavimais, patikslintais pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šios įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus. Bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus tvirtina teismas, kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai galimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 str. 1 d.).

8Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta – jeigu kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas dar nėra nustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų reiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialųjį teisinį reikalavimą (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012). Bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditoriaus finansinį reikalavimą teismas tvirtina tik tokiu atveju, jei jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai; be to, spręsdamas, ar pagrįstas ieškovo finansinis reikalavimas, teismas turi įvertinti tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus esančius įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę. Teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą, tačiau aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-99/2014).

9LR Civilinio proceso kodekso 176 straipsnio nuostatomis įtvirtinta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str.). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

10Bankrutavusios KB ,,Panevėžio mėsinė“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo G. K. nesutinka su kreditoriaus BŽŪK ,,Ramygalos aruodai“ kreditoriniu reikalavimu, nurodydama, kad BKB ,,Panevėžio mėsinė“ neskolinga kreditoriui BŽŪK ,,Ramygalos aruodai“, nes KB ,,Panevėžio mėsinė“ ir ŽŪK ,,Ramygalos aruodai“ tarpusavyje vykdė pirkimus, mokėjimus, pardavimus, skolos buvo dengiamos bei užskaitomos. Be to, KB ,,Panevėžio mėsinė“ tiesiogiai mokėjo už ŽŪK ,,Ramygalos aruodai“ šios bendrovės kreditoriams.

11Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad Kiaulių pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 2009-04-22/1 ŽŪK ,,Ramygalos aruodai“ (Pardavėjas) ir KB ,,Panevėžio mėsinė“ (Pirkėjas) susitarė, kad pirkėjas užaugins ir paruoš kiaules pardavimui, o pirkėjas nupirks kiaules ir per 30 dienų atsiskaitys su pardavėju (I t., 68 b. l.).

12Kreditorius savo papildomą kreditorinį reikalavimą įrodinėja pateiktomis PVM sąskaita – faktūromis už laikotarpį nuo 2009-10-13 iki 2011-01-31 bei skolos suvestine už laikotarpį nuo 2009-05-12 iki 2011-01-31 (I t., 9-11 b. l.) teigdamas, kad BKB ,,Panevėžio mėsinė“ yra neatsiskaičiusi už prekes ir paslaugas (kiaules, kiaulių auginimo paslaugas), suteiktas KB ,,Panevėžio mėsinė“ 714 202,80 Lt sumai.

13Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad kreditorius buvo įpareigotas pateikti papildomus rašytinius įrodymus apie savo reikalavimo pagrįstumą (abiejų šalių pasirašytas prekių pirkimo – pardavimo sutartis, paslaugų sutartis, atliktų prekių/paslaugų perdavimo – priėmimo aktus, krovinio važtaraščius ir panašiai).

14Iš bylos medžiagos matyti, kad kreditorius pateikė tik 2009-04-22 sudarytą šalių Kiaulių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2009-04-22/1, klientų mokėjimo suvestinę ir PVM sąskaitas – faktūras, išrašytas laikotarpiu nuo 2009-05-12 iki 2011-01-31. Tuo tarpu atsakovo bankroto administratorius papildomai pateikė klientų apyvartos išrašus už laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2014-02-28 bei apskaitos dokumentų kopijas, apyvartų žiniaraščius, patvirtinančius tarpusavio atsiskaitymus. Tačiau tokie pateikti duomenys neatitinka vieni kitiems, kreditoriaus pateikti duomenys prieštarauja byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms. Kreditorius teigė, kad atsakovas nuo 2009-02-18 iki 2009-11-05 KB ,,Panevėžio mėsinė“ pavedimais iš dalies atsiskaitydavo su ŽŪK ,,Ramygalos aruodai“, tačiau vėliau tokie mokėjimai nutrūko. Pažymėtina, kad kreditorius nepateikė į bylą PVM sąskaitų – faktūrų, pagal kurias atsakovas buvo atsiskaitęs už pirktas prekes ir paslaugas pagal šalių sudarytą sutartį, tam, kad būtų galima palyginti neapmokėtas sąskaitas su apmokėtomis. Todėl kreditoriaus pateiktos į bylą PVM sąskaitos – faktūros už laikotarpį nuo 2009-05-12 iki 2011-01-31 nesudaro pagrindo teigti, jog šios sąskaitos tikrai neapmokėtos, nes kreditorius nepateikė jokių įrodymų, kad šios PVM sąskaitos – faktūros buvo pateiktos KB ,,Panevėžio mėsa“ apmokėti. Pastebėtina ir tai, kad kreditorius skolą grindžia laikotarpiu nuo 2009-05-12 iki 2011-01-31, tačiau į bylą pateiktos PVM sąskaitos – faktūros už laikotarpį nuo 2009-10-13 iki 2011-01-31. Taip pat nėra pateikta duomenų apie raginimus apmokėti skolą, nors nurodoma, kad įsiskolinimas susidarė nuo 2009-05-12 iki 2011-01-31. Tuo tarpu vertinant atsakovo pateiktą klientų apyvartos suvestinę, palyginus su kreditoriaus pateiktomis į bylą PVM sąskaitomis- faktūromis ir skolos suvestinę, matyti, jog šios pateiktos sąskaitos yra apmokėtos. Pavyzdžiui- kreditoriaus išrašyta 2010-12-31 PVM sąskaita – faktūra Nr. ( - ) sumai- 4392,30 Lt - pagal UAB ,,Fineta“ pateiktus apskaitos dokumentus buvo apmokėta 2011-01-30, kaip ir kitos sąskaitos - faktūros (I t., 59, 94 b. l.). Buvo daromi tarpusavio įskaitymai, ir sumokėta pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras (1 t., 12-61, 81-95 b. l., 2 t.).

15Iš teismui pateiktų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Panevėžio apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto išvadų Dėl ŽŪK ,,Ramygalos aruodai“ ūkinės finansinės veiklos Nr. 5-5/41 ir 2012-03-29 specialisto išvados Nr. 5-5/28 matyti, kad minėtos įstaigos pavedimu buvo atliktas ŽŪK ,,Ramygalos aruodai“ ūkinės finansinės veiklos tyrimas per laikotarpį nuo 2009-02-10 iki 2011-08-01. Minėtose išvadose atliktas išsamus paskaičiavimas ir analizė, kaip ŽŪK ,,Ramygalos aruodai“ ir KB ,,Panevėžio mėsinė“ vykdė pirkimus ir tarpusavio atsiskaitymus už parduotą produkciją. Atliekant tyrimą buvo nustatyta, kad ŽŪK ,,Ramygalos aruodai“ neužtikrino, jog būtų prisilaikoma LR Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 12 str. 1 dalies reikalavimų – visos ūkinės operacijos turi būti pagrįstos apskaitos dokumentais, o apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, nes atliktos užskaitos nebuvo įformintos apskaitos dokumentai (pažymomis, suderinimo aktais ar pan.) bei 19 str. 1 ir 2 dalyse reglamentuotų reikalavimų – apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą. Nebuvo išsaugotas ir tyrimui nepateiktas 2009-08-01 – 2009-12-31 laikotarpio, 2010 metų laikotarpio nuo 2011-01-01 iki 2011-05-31 atsiskaitymų su KB ,,Panevėžio mėsinė“ registras, kuriame pagal įformintus dokumentus būtų užregistruotos nurodytų laikotarpių atsiskaitymų ūkinės operacijos. Dėl esamų pažeidimų pagal specialisto išvadą iš dalies buvo negalima nustatyti ŽŪK ,,Ramygalos aruodai“ ir KB ,,Panevėžio mėsinė“ tarpusavio atsiskaitymų, skolos sudengimo, įsiskolinimų likučių konkrečiai datai, nes negalima buvo nustatyti, ar visi produkcijos pardavimą, prekių pirkimą bei apmokėjimą pateisinantys dokumentai buvo pateikti tyrimui ir jų duomenis palyginti su duomenimis fiksuotais apskaitos registruose. Minėtose specialisto išvadose pažymėta, kad ŽŪK ,,Ramygalos aruodai“ neįformino ir tyrimui nepateikė sutarties dėl kiaulių auginimo paslaugų tiekimo KB ,,Panevėžio mėsinė“. Specialisto vertinimu, jeigu UAB ,,Fineta“ direktorės J. S. parodymai teisingi, tvarkant ŽŪK ,,Ramygalos aruodai“ apskaitą tarpusavio įsiskolinimų sumos tarp ŽŪK ,,Ramygalos aruodai“ ir KB ,,Panevėžio mėsinė“ buvo sudengiamos (5 t., 5-15 b. l.). Todėl, teismo atlikta faktinių duomenų analizė leidžia pagrįstai teigti, jog kreditorius, prašydamas patvirtinti patikslintą kreditorinį reikalavimą, nepateikė pakankamai įrodymų, kurie patvirtintų susidariusios skolos faktą, juolab, kad ir specialisto aukščiau pateiktoje išvadoje patvirtinta, kad tvarkant ŽŪK ,,Ramygalos aruodai“ apskaitą buvo nustatyti pažeidimai, nebuvo pateikti visi duomenys, reikalingi patvirtinti ir palyginti su duomenimis, fiksuotais apskaitos registruose pagal atliktus mokėjimus už suteiktas prekes ir paslaugas. Atsižvelgiant į tai, teismo vertinimu, kreditoriaus pateikti dokumentai, vertinant 714 202,80 Lt reikalavimo pagrįstumą, nėra pakankami spręsti apie egzistuojančią skolą. Kaip jau minėta, pagal bendrą įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę šalims tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Kadangi kreditorius kreipėsi į administratorių, prašydamas patvirtinti jo 714 202,80 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą, kilus ginčui atitinkamai teismui turėjo pateikti tokį reikalavimą pagrindžiančius įrodymus.

16Įvertinęs išdėstytas faktines bylos aplinkybes, kreditoriui nepateikus teismui pakankamai įrodymų savo kreditoriniam reikalavimui pagrįsti bei paneigti atsakovo bankroto administratoriaus nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad kreditoriaus reikalavimas atmestinas (LR CPK 185 straipsnis).

17Teismas pažymi, kad byloje pateikti duomenys nesuteikia pakankamo pagrindo spręsti, kad kreditoriaus pateiktas reikalavimas yra pagrįstas, todėl atsižvelgiant į šiuo metu byloje esančius duomenis 714 202,80 Lt dydžio BŽŪK „Ramygalos aruodai“ kreditorinis reikalavimas BKB „Panevėžio mėsinė“ bankroto byloje netvirtintinas.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, teismas

Nutarė

19Atsisakyti tvirtinti papildomą kreditoriaus BŽŪK „Ramygalos aruodai“ (įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - )) 714 202,80 kreditorinį (finansinį) reikalavimą.

20Nutartis per 7 dienas nuo šios nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus BŽŪK... 3. Kreditorius BŽŪK „Ramygalos aruodai“ 2014 m. vasario 11 d. prašymu... 4. Nurodė, kad 2013 m. lapkričio 28 d. atsakovo bankroto administratoriui... 5. Atsakovo BKB „Panevėžio mėsinė“ bankroto administratorius UAB... 6. BŽŪK „Ramygalos aruodai“ prašymas netenkintinas.... 7. LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalyje... 8. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta – jeigu kreditoriaus reikalavimo... 9. LR Civilinio proceso kodekso 176 straipsnio nuostatomis įtvirtinta, kad... 10. Bankrutavusios KB ,,Panevėžio mėsinė“ bankroto administratoriaus... 11. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad Kiaulių pirkimo – pardavimo... 12. Kreditorius savo papildomą kreditorinį reikalavimą įrodinėja pateiktomis... 13. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad kreditorius buvo... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad kreditorius pateikė tik 2009-04-22 sudarytą... 15. Iš teismui pateiktų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM... 16. Įvertinęs išdėstytas faktines bylos aplinkybes, kreditoriui nepateikus... 17. Teismas pažymi, kad byloje pateikti duomenys nesuteikia pakankamo pagrindo... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu,... 19. Atsisakyti tvirtinti papildomą kreditoriaus BŽŪK „Ramygalos aruodai“... 20. Nutartis per 7 dienas nuo šios nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama...