Byla I-6904-629/2014
Dėl atsisakymo išduoti vizą pareiškėjui. Kadangi pareiškėjo skundas neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 24 str. skundui keliamų reikalavimų, todėl pareiškėjui buvo nustatytas terminas iki 2014 m. kovo 28 d. skundo trūkumams pašalinti, t. y. pateikti teismui skundžiamą sprendimą

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Milda Vainienė, susipažinusi su M. Z. K. (M. Z. K.) skundu,

Nustatė

2M. Z. K. (toliau – ir pareiškėjas) 2014 m. kovo 10 d. padavė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti 2014 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos ambasados Kazachstane sprendimą dėl atsisakymo išduoti vizą pareiškėjui. Kadangi pareiškėjo skundas neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 24 str. skundui keliamų reikalavimų, todėl pareiškėjui buvo nustatytas terminas iki 2014 m. kovo 28 d. skundo trūkumams pašalinti, t. y. pateikti teismui skundžiamą sprendimą.

3Šalindamas skundo trūkumus pareiškėjo atstovas advokatas Kazys Rakauskas padavė teismui patikslintą skundą, kuriame prašė panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. (15/4-2)31-160(00015) „Dėl atsisakymo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje Pakistano Islamo Respublikos piliečiui M. Z. L.“ ir įpareigoti atsakovą išduoti pareiškėjui leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, tačiau pareiškėjo skundas ir šiuo atveju neatitiko ABTĮ 23, 24 str. skundui keliamų reikalavimų, todėl pareiškėjui pakartotinai buvo nustatytas terminas iki 2014 m. balandžio 15 d. skundo trūkumams pašalinti – aiškiai suformuluoti skundo dalyką ir pagrindą, pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius, kada pareiškėjas gavo skundžiamą sprendimą, ir pateikti tinkamą atstovavimo sutartį arba pareiškėjo pasirašytą skundą teismui.

42014 m. balandžio 16 d. teisme gautas pareiškėjo skundo patikslinimas, tačiau pastarasis nebuvo tinkamai pasirašytas, todėl pareiškėjui dar kartą buvo nustatytas terminas iki 2014 m. gegužės 12 d. skundo trūkumams pašalinti – pateikti tinkamai pasirašytą skundą.

5Pagal ABTĮ 37 str. 1 d., jeigu skundas neatitinka ABTĮ 23 str. reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

6Pažymėtina, kad teisme nustatytu terminu nebuvo gautas tinkamai pasirašytas pareiškėjo skundas, taigi pareiškėjas nutartyje nurodytų skundo trūkumų per teismo nustatytą terminą nepašalino, todėl skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui.

7Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu ABTĮ 23, 24, 39 str. reikalavimus.

8Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., 42 str. 1 d. 3 p., 149 str.,

Nutarė

9M. Z. K. (M. Z. K.) skundą laikyti nepaduotu.

10Nutarčiai įsiteisėjus skundą su priedais ir žyminį mokestį grąžinti pareiškėjui.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduodamas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai