Byla 2S-1272-460/2014
Dėl sprendimo nevykdymo klausimo išsprendimo, suinteresuoti asmenys: išieškotoja J. K., skolininkai uždaroji akcinė bendrovė „Karolinos turas“, G. B

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo išieškotojos J. K. (apeliantė) atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-454-890/2014 pagal pareiškėjos antstolės Redos Vizgaudienės pareiškimą dėl sprendimo nevykdymo klausimo išsprendimo, suinteresuoti asmenys: išieškotoja J. K., skolininkai uždaroji akcinė bendrovė „Karolinos turas“, G. B..

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3antstolė R. Vizgaudienė 2014-03-27 kreipėsi į Palangos miesto apylinkės teismą su pareiškimu dėl sprendimo nevykdymo klausimo išsprendimo, kuriuo prašo nubausti skolininkus iki 1000 Lt dydžio bauda už kiekvieną uždelstą sprendimo nevykdymo dieną išieškotojo naudai, neatleidžiant nuo pareigos atlikti vykdomajame rašte numatytus veiksmus. Antstolė pateikė teismui 2014-03-24 Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. 1, kuriame nurodyta, kad antstolė, vykdydama Palangos miesto apylinkės teismo 2013-03-22 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-121-588 dėl 2013-01-08 Palangos miesto apylinkės teismo sprendimo įvykdymo per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, t.y. nuo 2013-12-20. Teismo įpareigojimas skirtas dviem solidariems skolininkams: G. B. ir UAB „Karolinos turas“. Akte nurodoma, kad teismo sprendimas neįvykdytas.

4Skolininkė UAB „Karolinos turas“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą, jame nurodė, kad su juo nesutinka, nes buvo sudariusi sutartį su rangovu (sprendimo įvykdymui), tačiau Palangos miesto savivaldybės administracija 2014-03-14 raštu nurodė, kad siekiant nugriauti pamatus reikia padaryti atitinkamą projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Kadangi teismas dėl tokio įpareigojimo sprendime nepasisakė, skolininkas kreipėsi į teismą dėl sprendimo išaiškinimo, prašė laikyti šias priežastis objektyviomis ir svarbiomis bei netaikyti CPK 771 str. numatytų sankcijų (b. l. 8–9).

5Išieškotoja J. K. atsiliepime į antstolės pareiškimą prašė jį tenkinti. Nurodė, kad per nustatytą terminą skolininkai teismo sprendimo neįvykdė be pateisinamos priežasties, elgėsi neapdairiai, nerūpestingai. Nors sprendimo nevykdymą skolininkai bando aiškinti tuo, kad jiems neaiški sprendimo vykdymo tvarka, tačiau tai skolininkų mėginimas išvengti atsakomybės už teismo sprendimo neįvykdymą, pateisinant jį tariamu paties sprendimo neaiškumu (b. l. 21–30).

6Palangos miesto apylinkės teismas 2014-05-26 nutartimi pareiškimo netenkino; nutarė taikyti Palangos miesto apylinkės teismo 2013-03-22 sprendime numatytas pasekmes ir nustatyti, kad nugriauti 3,9998 ha ploto žemės sklypo (esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) F0,25968 ha ploto dalyje, pažymėtoje „Nr. 1“ šio žemės sklypo 2006 m. UAB korporacijos „Matininkai“ parengtame plane, ir pašalinti 9 savavališkai įrengtus pastatų pamatus, nurodytus 2004-04-05 statinio statybos sustabdymo akte bei užfiksuotus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011-07-18 Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte Nr. FAK-2332-(16.31) bei prie jo pridėtame 2006 m. žemės sklypo plane pažymėtus skaičiais Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9 ir koordinačių taškais: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, bei sutvarkyti po to šią žemės sklypo dalį turi teisę išieškotoja J. K., patirtas pamatų nugriovimui ir žemės sklypo dalies sutvarkymui lėšas išieškant iš skolininkų UAB „Karolinos turas“ ir G. B.. Nurodė, jog skolininkai laiku nesiėmė priemonių įvykdyti teismo sprendimą ir nesiekė šios pareigos įvykdymo be svarbių priežasčių. Pažymėjo, kad CPK 771 str. 5 d. numatytos sprendimo neįvykdymo pasekmės – bauda netaikytina, kadangi šioje dalyje numatyta bauda taikoma skolininkui, neatlikusiam arba nenutraukusiam tam tikrų veiksmų, kuriuos gali atlikti tiktai pats skolininkas, o nagrinėjamu atveju skolininkui neatlikus veiksmų, yra numatyta kita sprendimo vykdymo tvarka.

7Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2014-05-26 nutarties dalį, kuria netenkintinas prašymas dėl 1 000 Lt baudos skyrimo kiekvienam skolininkui už kiekvieną uždelstą dieną ir klausimą išspręsti iš esmės – kiekvienam skolininkui – UAB „Karolinos turas“, G. B. skirti po 63 000 Lt baudą už laikotarpį nuo 2013-12-21 iki 2014-02-21. Nurodo, jog apylinkės teismas netinkamai taikė CPK 771 straipsnio 5 dalies nuostatą. Pažymėjo, kad prašomas skirti baudos dydis yra įvertintas, atsižvelgiant į tai, kad skolininkai daugiau kaip 10 metų pažeidinėja išieškotojos nuosavybės teisę į žemę, neteisėtai apriboja jos įgyvendinimo galimybes, be to, tik priešpaskutinę dieną kreipėsi į teismą dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo.

8Atsiliepimu UAB „Karolinos turas“ prašo Palangos miesto apylinkės teismo 2014-05-26 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog žiemos laikotarpiu per 2 mėnesius objektyviai neturėjo galimybių įvykdyti sprendimą – nugriauti pamatus. Pažymėjo, kad keitėsi statybos padarinių pašalinimo reglamentavimas, tai apsunkimo sprendimo įvykdymą. Tikina, kad teismo sprendimas buvo įvykdytas 2014-05-30 ir apie tai pranešta antstolei.

9Atsiliepimu G. B. prašo Palangos miesto apylinkės teismo 2014-05-26 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog sprendimas yra įvykdytas. pažymėjo, kad išieškotoja neteisingai skaičiuoja pažeidimo termino pradžią ir tokiu būdu nori pasipelnyti. Teigia, kad šiuo atveju CPK 771 str. 5 d. nuostatos netaikytinos.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

12Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Palangos miesto apylinkės teismo

132014-05-26 nutarties, kuria atsisakyta skirti baidą už teismo sprendimo nevykdymą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14Apeliacinės instancijos teismas pirmiausia pažymi, jog Palangos miesto apylinkės teismas 2013-03-22 sprendimo, kuris įsiteisėjo Klaipėdos apygardos teismo 2013-12-20 nutartimi palikus apylinkės teismo sprendimą nepakeistą, rezoliucinėje dalyje įpareigojo solidariai UAB „Karolinos turas” ir G. B. per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti ir pašalinti devynis savavališkai įrengtus pastatų pamatus; UAB „Karolinos turas“ ir G. B. neįvykdžius įpareigojimų teismo sprendime nustatytu terminu, leisti sprendimą įvykdyti atsakovei J. K. ieškovų UAB „Karolinos turas“ ir G. B. lėšomis. Tai reiškia, kad apylinkės teismas nustatė du alternatyvius neteisėtų statybų padarinius: pirma, per nustatą terminą – du mėnesius nuo apylinkės teismo sprendimo įsiteisėjimo –iki 2014-02-20 juos turėjo pašalinti UAB „Karolinos turas“ ir G. B.; antra, tik tuo atveju, kai UAB „Karolinos turas“ ir G. B. neįvykdys įpareigojimų, apylinkės teismas suteikė leidimą Palangos miesto apylinkės teismo 2013-03-22 sprendimą įvykdyti J. K. ieškovų UAB „Karolinos turas“ ir G. B. lėšomis.

15Nagrinėjam atveju tai reiškia, kad jeigu asmenys, įpareigoti pašalinti neteisėtos statybos padarinius, to nevykdo, esant nustatytai alternatyvai – išieškotojos teisei šalinti padarinius skolininkų sąskaita, CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatytas reglamentavimas – sankcijos – netaikomos, kadangi šioje dalyje numatyta bauda taikoma skolininkui, neatlikusiam veiksmų, kuriuos gali atlikti pats skolininkas, o nagrinėjamu atveju, kaip jau minėta, skolininkui neatlikus veiksmų, yra numatyta kita sprendimo vykdymo tvarka, apeliantei J. K. pačiai leista įvykdyti teismo sprendimą UAB „Karolinos turas“ ir G. B. lėšomis.

16Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs ir įvertinęs bylai reikšmingas faktines aplinkybes ir anksčiau nurodytą teisinį reglamentavimą, mano, jog neapsinaudojus apylinkės teismo sprendime nurodyta alternatyva kreiptis į teismą dėl baudos skyrimo šioje byloje nurodytu pagrindu yra nepagrįstas. Esant nurodytai teisinei situacijai klausimas dėl baudos dydžio nesvarstytinas.

17Esant nurodytų argumentų ir aplinkybių visetui, pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 339 straipsnis). Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

18Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai