Byla N2-18332-595/2013
Dėl tėvų valdžios neterminuoto apribojimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Neringai Zagurskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei Indrei Brazauskaitei, trečio asmens atstovei Ievai Norkienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams L. G., E. Z., dalyvaujant trečiajam asmeniui Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namams, dėl tėvų valdžios neterminuoto apribojimo,

Nustatė

3ieškovas, vadovaudamasis CK 3.180, 3.182, 3.183 straipsniais, kreipėsi į teismą, prašydamas neterminuotai apriboti atsakovams tėvų valdžią dukterų S. Z., gim. 2002-01-08, G. Z., gim. 2002-01-08, V. Z., gim. 2004-03-09, atžvilgiu. Ieškinyje nurodoma, kad Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2010-09-14 sprendimu atsakovams buvo laikinai apribota tėvų valdžia dukterų S, G ir V atžvilgiu, iš jų priteistas išlaikymas periodinėmis išmokomis po 130 Lt kiekvienai dukrai, o mergaitėms nustatyta nuolatinė globa, jų nuolatiniu globėju paskirti Vilniaus 1-ieji vaikų globos namai (dabar - Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai). Atsakovai per 2,5 metų nesikreipė į teismą dėl laikino tėvų valdžios apribojimo panaikinimo ir nerodo realių pastangų susigrąžinti vaikus į savo šeimą. Tėvų ir dukterų tarpusavio ryšys nėra nutrūkęs, jie bendrauja, tačiau atsakovai nesistengia visapusiškai vykdyti savo pareigų, nesirūpina vaikų kasdienių poreikių tenkinimu, neteikia priteisto išlaikymo, bei nėra duomenų, kad padėtis pasikeis Atsakovai atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

4Trečiasis asmuo atsiliepimu į ieškinį informavo, jog sutinka su ieškiniu.

5Teismo posėdžio metu ieškovo ir trečiojo asmens atstovės palaikė paruošiamuosiuose procesiniuose dokumentuose išdėstytas aplinkybes bei pozicijas. Trečio asmens atstovė papildomai paaiškino, kad mergaitės po paskutinio apsilankymo tėvų namuose buvo užkrėstos utėlėmis dėl ko labai pergyveno ir daugiau nenori ten lankytis. Atsakovė į globos namus lankyti mergaičių buvo atvykusi su stipriu odekolono kvapu. Tėvai mergaitėms išlaikymo neteikia. Lankymų metu geriausiu atveju atneša saldainių. Nematyti iš motinos pusės didelio susidomėjimo dukterimis. Paskutinės peržiūros metu motina pripažino, kad mergaitėms yra geriau globos namuose, nes tokių sąlygų ji negalės suteikti. Atsakovas buvo įpareigotas pateikti išvadą apie savo sveikatos būklę, nes globos namai Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojų buvo informuoti, kad atsakovas galimai serga tuberkulioze. Mergaitės yra rizikos grupėje. Atsakovas pažymos apie savo sveikatos būklę nepateikė.

6Atsakovai į teismo posėdį neatvyko. Jiems šaukimai įteikti tinkamai (b.l.76-77). Byla nagrinėtina nedalyvaujant atsakovams (CPK 246 str. 2 d.).

7Ieškinys tenkintinas.

8Pagal LR CK 3.180 str. 1 d. įvardytą baigtinį sąrašą, tėvų valdžia ribojama tada, kai tėvas ar motina: 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Tėvų valdžios esmė įtvirtinta LR Konstitucijos 38 str. 6 d. nurodant, kad tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir juos išlaikyti. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu ir kita, tai reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams tėvų valdžios ribojimą. LR CK 3.155 str. nurodyta, kad tėvų valdžios turinį sudaro tai, kad vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi, bei tai, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

9Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma, nei vienas iš tėvų neturi teisės atsisakyti pareigos įgyvendinti tėvų valdžią. Kiekvienu atveju tėvų, nevykdančių savo pareigų vaikams, veiksmai ar neveikimas laikytini priešingais vaikų interesams (CK 3.159 str. 3 d.). Vaiko interesais laikomas sudarymas tokių sąlygų, kurios užtikrintų vaiko sveikatą fizinę ir psichinę raidą parengtų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovai turi tris dukras - S. Z., gim. 2002-01-08, G. Z., gim. 2002-01-08, ir V. Z., gim. 2004-03-09 (b.l. 3-5). Kadangi atsakovai piktnaudžiaudavo alkoholiu, dukras palikdavo be priežiūros, nesirūpino jų ikimokykliniu ugdymu, Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2010-09-14 sprendimu atsakovams buvo laikinai apribota tėvų valdžia dukterų S, G ir V atžvilgiu, iš jų priteistas išlaikymas periodinėmis išmokomis po 130 Lt kiekvienai dukrai, o mergaitėms nustatyta nuolatinė globa, jų nuolatiniu globėju paskirti Vilniaus 1-ieji vaikų globos namai (dabar - Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai) (b.l. 6-8).

11Išklausius byloje dalyvaujančių asmenų atstovų paaiškinimų, remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais (b.l. 9, 21-33, 35-39, 43-57), darytina išvada, kad, nors atsakovai ir lanko vaikų globos namuose gyvenančias dukras, pasiima jas pas save, tačiau savo gyvenimo būdo per terminuoto tėvų valdžios apribojimo laikotarpį iš esmės nepakeitė, tebepiktnaudžiauja alkoholiu, atsakovė L. G. po laikino tėvų valdžios apribojimo buvo 3 kartus bausta už ATPK 50 straipsnyje numatyto pažeidimo padarymą (smulkiuosius svetimo turto pagrobimus), niekur nedirba, vienintelės atsakovų pajamos – socialinė pašalpa (630 Lt per mėnesį), būsto šildymo išlaidų kompensacija, šeimai skirta parama maisto produktais iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims ir pirties talonai. Išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažintina, kad sąlygos, sudariusios pagrindą atsakovų terminuotos valdžios apribojimą iš esmės nepakito.

12Nuo terminuoto tėvų valdžios apribojimo, kaip prevencinės priemonės taikymo, praėjo du su puse metų, tačiau tėvų požiūris išliko nepakitęs, tėvai neatliko realių veiksmų vaikų susigrąžinimui į šeimą, nesikreipė į teismą dėl terminuoto tėvų valdžios apribojimo panaikinimo. Vaikai valstybės globojami jau nuo 2007-04-27, tai yra, daugiau kaip šešis metus.

13Tėvų rūpinimasis vaikais yra jų prigimtinė pareiga. Šios pareigos nevykdymas negali būti pateisinamas tokiais argumentais kaip bedarbystė, sunki finansinė padėtis ar kitos aplinkybės. Atsakovai savo vaikų neaugina ir jais nesirūpina daugiau kaip šešis metus, neteikia jiems teismo priteisto išlaikymo. Tėvai gyvena tik savo interesais ir nėra duomenų, kad situacija gali pasikeisti, esant tokiai situacijai yra įstatyme nustatytas pagrindas taikyti atsakovams neterminuotą tėvų valdžios apribojimą (CK 3. 180 str. 2 d.).

14Atsakovams išaiškintina, kad neterminuotai apribojus tėvų valdžią, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatomos įstatymu, išlieka teisė matytis su vaiku. Neterminuotai apribojus tėvų valdžią vaikas be atskiro tėvų sutikimo gali būti įvaikintas.

15Vadovaujantis LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 2 p., 85 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d., iš atsakovų valstybės naudai priteistina po 144 Lt žyminio mokesčio nuo kurio mokėjimo ieškovė pateikiant ieškinį yra atleista.

16Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, 406-407 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Apriboti neterminuotai L. G., a.k. ( - ) ir E. Z., a.k. ( - ) tėvų valdžią jų nepilnamečių dukrų S. Z., gim. 2002-01-08, a.k. ( - ) G. Z., gim. 2002-01-08, a.k. ( - ) ir V. Z., gim. 2004-03-09, a.k. ( - ) atžvilgiu.

20Priteisti iš atsakovų L. G., a.k. ( - ) ir E. Z., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą po 144 Lt (vienas šimtas keturiasdešimt keturi litai) bylinėjimosi išlaidų.

21Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

22Įsiteisėjusį sprendimo nuorašą nusiųsti valstybinei vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Proceso dalyviai