Byla 2VP-1561-204/2017
Dėl baudos skyrimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Bagdonienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal antstolės Andželos Tamašauskienės pareiškimą suinteresuotiems asmenims išieškotojai Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), skolininkui A. D., suinteresuotiems asmenims UAB „( - )“, J. U. dėl baudos skyrimo,

Nustatė

2Antstolė Andžela Tamašauskienė prašo teismo skirti UAB „( - )“ vadovui J. U. už antstolės reikalavimo nevykdymą iki 289 Eur baudą už kiekvieną antstolės reikalavimo nevykdymo dieną. Nurodo, kad jos žinioje yra vykdomosios bylos:

  1. Nr. 0153/16/01098, kuri pradėta vykdyti 2016-06-28, pagal VMI prie LR FM 2016-06-27 išduotą sprendimą Nr. (23.31-08)483-75592 išieškoti 50 Eur baudą už administracinių teisės pažeidimų kodekso pažeidimą iš skolininko A. D. išieškotojos VMI naudai;
  2. Nr. 0153/16/01713, kuri pradėta vykdyti 2016-10-27, pagal VMI prie LR FM 2016-10-26 išduotą sprendimą Nr. (23.31-08)483-117386 išieškoti 57 Eur už administracinių teisės pažeidimų kodekso pažeidimą iš skolininko A. D. išieškotojos VMI naudai.

32016-12-06 UAB „( - )“, juridinio asmens kodas 302936912, išsiųstas patvarkymas Nr. S-l6-153-33979 dėl 250,15 Eur išieškojimo iš A. D. gaunamo darbo užmokesčio. Patvarkymas dėl skolos išieškojimo įteiktas UAB „( - )“ 2017-03-16, tačiau antstolės patvarkymas nevykdomas.

4VĮ Registrų centro duomenimis A. D. iki šiol dirba UAB „( - )“, jam mokamas darbo užmokestis.

52017-03-08 UAB „( - )“ išsiųstas patvarkymas Nr. 3.5-17-00481 dėl skolos išieškojimo nevykdymo, kuris 2017-03-16 įteiktas gavėjui, tačiau išieškojimas ir toliau nevykdomas.

6UAB “( - )” direktorius J. U. nevykdo pareigos, numatytos LR CPK 585 straipsnyje, t.y. antstolio reikalavimo vykdyti sprendimą, vilkina išieškojimo procesą, daro žalą teisėtiems išieškotojo interesams.

7Prašymas tenkintinas.

8Iš pareiškimo bei vykdomųjų bylų Nr. 0153/16/01098 ir Nr. 0153/16/01713 medžiagos matyti, kad antstolės Andželos Tamašauskienės žinioje vykdomosios bylos:

  1. Nr. 0153/16/01098, kuri pradėta vykdyti 2016-06-28, pagal VMI prie LR FM 2016-06-27 išduotą sprendimą Nr. (23.31-08)483-75592 išieškoti 50 Eur baudą už administracinių teisės pažeidimų kodekso pažeidimą iš skolininko A. D. išieškotojos VMI naudai;
  2. Nr. 0153/16/01713, kuri pradėta vykdyti 2016-10-27, pagal VMI prie LR FM 2016-10-26 išduotą sprendimą Nr. (23.31-08)483-117386 išieškoti 57 Eur už administracinių teisės pažeidimų kodekso pažeidimą iš skolininko A. D. išieškotojos VMI naudai.

9Antstolė, nustačiusi, kad skolininkas A. D. dirba nuo 2016-10-01 ir jam mokamas darbo užmokestis UAB „( - )“, šiai įmonei 2016-12-06 išsiuntė patvarkymą Nr. S-l6-153-33979 dėl 250,15 Eur išieškojimo iš A. D. gaunamo darbo užmokesčio, tačiau antstolės patvarkymas nevykdomas. Patvarkymas dėl skolos išieškojimo 2016-12-12 įteiktas UAB „( - )“, tačiau pervedimai nebuvo atliekami. Antstolė 2017-03-08 UAB „( - )“ išsiuntė patvarkymą Nr. 3.5-17-00481 dėl skolos išieškojimo nevykdymo, kuris 2017-03-16 įteiktas gavėjui, tačiau išieškojimas ir toliau nevykdomas

10CPK 585 str. 1 d. nurodyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 3 d.).

11Byloje nustatyta, kad UAB „( - )“ vadovas J. U. be svarbių priežasčių vengia vykdyti antstolės 2016-12-06 patvarkymą. Jei dėl kokių nors priežasčių antstolės reikalavimai negalėjo būti vykdomi, UAB „( - )“ vadovas turėjo veikti aktyviai.

12Antstolė prašo teismo UAB „( - )“ vadovui J. U. skirti baudą iki 289 Eur už kiekvieną antstolės reikalavimo nevykdymo dieną. Teismo skiriamos baudos, kaip procesinė sankcija, neatlieka kompensuojamosios (žalos, nuostolių atlyginimo) funkcijos, taip pat ši sankcija negali būti vertinama kaip „satisfakcija“ antstoliui ar išieškotojui. Teismo vertinimu, baudos drausminantis poveikis yra nukreiptas tik į ateitį, siekiant, kad pažeidimas nesikartotų ateityje (neįmanoma drausminti ar koreguoti asmens elgesio praeityje). Be to, drausminantis baudos poveikis, akivaizdu, gali būti pasiektas tik tada, kai asmuo, kuriam taikoma bauda, subjektyviai žino, kad jam jau yra paskirta atitinkama sankcija, nes, tik žinodamas apie jam pritaikytą konkrečią poveikio priemonę, asmuo gali atitinkamai spręsti dėl savo veiksmų, elgesio ateityje – tęsti pažeidimą ar nutraukti neteisėtus veiksmus (neveikimą). Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į išieškotiną pagal vykdomuosius dokumentus sumos dydį, į laikotarpį, per kurį nebuvo vykdomi antstolės reikalavimai, į kitas aplinkybes, todėl už antstolės reikalavimo nevykdymą UAB „( - )“ vadovui J. U. skirtina 100 Eur vienkartinio dydžio bauda.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290 - 291 str., 585 str., 593 str.,

Nutarė

14Prašymą patenkinti.

15Paskirti UAB „( - )“, juridinio asmens kodas 302936912, vadovui J. U., asmens kodas ( - ) vykdomosiose bylose Nr. 0153/16/01098 ir Nr. 0153/16/01713 100 Eur baudą už antstolės Andželos Tamašauskienės reikalavimo išieškoti skolą iš skolininko A. D. darbo užmokesčio nevykdymą.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai