Byla e2-1690-294/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant Ernestai Perednienei, dalyvaujant ieškovo atstovei V. M., atsakovei K. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ ieškinį atsakovei K. K. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas akcinė bendrovė (toliau – AB) „Vilniaus šilumos tinklai“ kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 1 133,79 Eur skolos, 72,20 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 28,71 Eur bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodo, kad AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (toliau – ir ieškovas, VŠT, Vilniaus šilumos tinklai), uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Vilniaus energija“ (toliau – ir Vilniaus energija), Vilniaus miesto savivaldybė ir bendrovė „Dalkia“ 2002 m. vasario 1 d. sudarė Vilniaus m. šilumos ūkio nuomos sutartį (toliau – ir Nuomos sutartis), remiantis kuria Vilniaus energijai 15 metų terminui buvo perduotas valdyti nuomos teise visas su šilumos gamybos ir centralizuoto tiekimo veikla susijęs VŠT turtas (toliau – ir Turtas) bei kuri nuomos laikotarpiu administravo debitorinius klientų įsiskolinimus. Laikotarpiu nuo 2002 m. kovo 29 d. iki 2017 m. kovo 29 d. ieškovas nevykdė šilumos energijos tiekimo veiklos, tačiau tuo laikotarpiu licencijuotą šilumos tiekimo veiklą Vilniaus mieste, išskyrus kitose Vilniaus miesto savivaldybės ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija) išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas, vykdė šilumos tiekimo licenciją turėjusi Vilniaus energija. Minėta nuomos sutartis baigė galioti 2017 m. kovo 29 d., todėl nuo 2017 m. kovo 30 d. šilumos energijos tiekimo Vilniuje funkcijas vykdo ieškovas (Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – ŠŪĮ) 30 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 182 straipsnio 1, 4 punktai). Turto priėmimo-perdavimo aktas tarp VŠT ir Vilniaus energijos buvo pasirašytas 2017 m. kovo 29 d. Vykdant Nuomos sutarties sąlygas 2017 m. kovo 29 d. Vilniaus šilumos tinklams buvo perleisti Vilniaus energijos reikalavimai į ankstesnio laikotarpio klientų skolas. Reikalavimų perleidimo procedūra buvo baigta 2017 m. birželio 15 d. Apie minėtą reikalavimo teisių perleidimą vartotojams (įskaitant ir atsakovę) 2017 m. liepos mėn. kartu su mokėjimo dokumentais buvo pateikti 2017 m. birželio 30 d. pranešimai, o taip pat ši informacija buvo ir yra viešai skelbiama ieškovo interneto svetainėje http://www.chc.lt/lt/musu-veikla/gyventojams /atsiskaitymas-uz-paslaugas/82 – CPK 182 straipsnio 1 punktas). Energetikos įmonė (Vilniaus energija iki 2017 m. kovo 29 d. ir ieškovas nuo 2017 m. kovo 30 d.) tiekia centralizuotą šilumos energiją ir karštą vandenį į pastatą, adresu ( - ) (toliau – ir Namas), kurio ( - ) butas, unikalus Nr. ( - ), (toliau – ir Butas) nuosavybės teise priklauso atsakovei K. K.. Nekilnojamojo turto registro duomenimis Buto šildymo būdas: centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.262 straipsnis, CPK 179 straipsnio 3 dalis, 182 straipsnio 4 punktas). Laikotarpiu nuo 2015 m. vasario 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. už į Butą atsakovei patiektą šilumos energiją ir karštą vandenį yra susidariusi 1 133,79 Eur skola. Atsakovės skolą ir palūkanų dydį pagrindžia ieškovo mokesčių ir palūkanų paskaičiavimo pažyma, mokesčių paskaičiavimo pažyma iš Vilniaus energijos pardavimų apskaitos ir kontrolės sistemos, Vilniaus energijos 2017 m. kovo 29 d. sąskaita Nr. G703/193192. Atsakovės 1 133,79 Eur skolą ieškovui sudaro 918,74 Eur skola (pagal Vilniaus energijos 2017 m. kovo 29 d. sąskaitą G703/193192 ir mokesčių paskaičiavimo pažymą iš Vilniaus energijos pardavimų apskaitos ir kontrolės sistemos), į kurią reikalavimo teises ieškovui perleido Vilniaus energija (už jos veiklos vykdymo laikotarpiu nuo 2015 m. vasario 1 d. iki 2017 m. kovo 29 d.) atsakovei suteiktas paslaugas / prekę), ir 215,05 Eur skola jau už ieškovo kaip šilumos ir karšto vandens tiekėjos nuo 2017 m. kovo 30 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. atsakovei suteiktas paslaugas / patiektą šilumos energiją ir karštą vandenį.

5Atsakovė teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu sutinka, tačiau prašo išdėstyti skolos mokėjimą trims mėnesiams.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti iš esmės ieškinyje nurodytais motyvais, su atsakovės pareikštu prašymu išdėstyti skolos mokėjimą trims mėnesiams sutiko.

7Teismo posėdžio metu atsakovė su ieškiniu sutiko ir prašė išdėstyti skolos mokėjimą trims mėnesiams.

8Ieškinys tenkintinas.

9Šalių paaiškinimais bei rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas, UAB „Vilniaus energija“, Vilniaus miesto savivaldybė ir bendrovė „Dalkia“ 2002 m. vasario 1 d. sudarė Vilniaus miesto šilumos ūkio nuomos sutartį, pagal kurią laikotarpiu nuo 2002 m. kovo 29 d. iki 2017 m. kovo 29 d. licencijuotą šilumos tiekimo veiklą Vilniaus mieste vykdė šilumos tiekimo licenciją turėjusi UAB „Vilniaus energija“. Nuomos sutartis 2017 m. kovo 29 d. baigė galioti, nuo 2017 m. kovo 30 d. šilumos energijos tiekimo Vilniuje funkcijas vykdo ieškovas. Ieškovui 2017 m. kovo 29 d. buvo perleisti UAB „Vilniaus energija“ reikalavimai į ankstesnio laikotarpio klientų skolas, įskaitant ir atsakovės įsiskolinimą. Apie reikalavimo teisių perėmimą atsakovė buvo informuota pranešimu.

10Bylos duomenimis, iki 2017 m. kovo 29 d. UAB „Vilniaus energija“, o nuo 2017 m. kovo 30 d. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ tiekė centralizuotą šilumos energiją ir karštą vandenį butui, esančiam adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso atsakovei. Tarp ieškovo ir atsakovės rašytinė šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta nebuvo, todėl vadovaujantis CK 6.384 straipsnio 1 dalimi, laikytina, kad ieškovas konkliudentiniais veiksmais sudarė su šilumos vartotoju neterminuotą energijos pirkimo-pardavimo sutartį nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų. Ieškovo teigimu, atsakovė savo įsipareigojimus vykdė netinkamai, už patiektą šilumos energiją tinkamai nemokėjo, dėl ko susidarė įsiskolinimas. Iš ieškovo į bylą pateiktų mokesčių paskaičiavimo pažymų matyti, jog už laikotarpį nuo 2015 m. vasario 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. atsakovės įsiskolinimas už patiektą šilumos energiją sudaro 1 133,79 Eur. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 28 d. ieškovas, vadovaudamasis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi ir 6.261 straipsniu, paskaičiavo atsakovei 72,20 Eur palūkanų. Duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškovu atsiskaitė, byloje nėra pateikta (CPK 178 straipsnis).

11Vadovaujantis CK 6.383 straipsnio 1 dalimi, pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo–pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

12Byloje konstatuotina, kad atsakovė, nevykdydama savo įsipareigojimų, pažeidė sutartinę prievolę. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovė savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, 6.189 straipsnio 1 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 1-2 dalimis, ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 1 133,79 Eur skolos ir 72,20 Eur palūkanų.

13Pagal CPK 284 straipsnio 1 dalį, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Iš to darytina išvada, kad sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimą būtina atsižvelgti ne tik į šalių turtinę padėti, bet ir kitas reikšmingas aplinkybes. Sprendžiant sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą turi būti atsižvelgta ir į ieškovo interesus, išdėstymu negali būti sumenkintas pats sprendimas arba pažeisti teisėti ieškovo interesai.

14Nagrinėjamu atveju, atsakovė K. K. nurodo, jog sumokėti visą skolą iš karto nepajėgs, jai ši suma yra didelė, todėl prašo išdėstyti skolos mokėjimą 3 mėnesiams. Ieškovo atstovė su atsakovės pasiūlytu skolos sumokėjimo terminu sutiko. Taigi, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, o taip pat įvertinus skolos dydį ir tai, kad tarp šalių nėra ginčo dėl termino, per kurį atsakovė sumokės skolą, teismas sprendžia, jog yra pagrįsta išdėstyti atsakovės skolos ieškovui mokėjimą 3 mėnesiams.

15Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1 205,99 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. spalio 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

16Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovui iš atsakovės priteistina 28,71 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 27,00 Eur žyminis mokestis ir 1,71 Eur išlaidos už duomenų patikrą valstybės registruose (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

17Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur, todėl iš šalių nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

18Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010; etc.). Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265 straipsniu, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį patenkinti.

21Priteisti iš atsakovės K. K., asmens kodas ( - ) ieškovo AB „Vilniaus šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas 124135580, naudai: 1 133,79 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą trisdešimt tris eurus, 79 ct) skolos, 72,20 Eur (septyniasdešimt du eurus, 20 ct) palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (1 205,99 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018 m. spalio 17 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 28,71 Eur (dvidešimt aštuonis eurus, 71 euro ct) bylinėjimosi išlaidų.

22Išdėstyti atsakovės K. K., asmens kodas ( - ) skolos – 1 234,70 Eur (1 133,79 Eur skola, 72,20 Eur palūkanos ir 28,71 Eur bylinėjimosi išlaidos) ieškovui AB „Vilniaus šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas 124135580, mokėjimą trims mėnesiams, įpareigojant atsakovę K. K. sumokėti ieškovui AB „Vilniaus šilumos tinklai“:

23iki 2019 m. vasario 11 d. – 411,57 Eur;

24iki 2019 m. kovo 11 d. – 411,57 Eur;

25iki 2019 m. balandžio 11 d. – 411,56 Eur.

26Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas akcinė bendrovė (toliau – AB) „Vilniaus šilumos tinklai“... 5. Atsakovė teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti iš esmės... 7. Teismo posėdžio metu atsakovė su ieškiniu sutiko ir prašė išdėstyti... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Šalių paaiškinimais bei rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas,... 10. Bylos duomenimis, iki 2017 m. kovo 29 d. UAB „Vilniaus energija“, o nuo... 11. Vadovaujantis CK 6.383 straipsnio 1 dalimi, pagal energijos (ar energijos... 12. Byloje konstatuotina, kad atsakovė, nevykdydama savo įsipareigojimų,... 13. Pagal CPK 284 straipsnio 1 dalį, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje... 14. Nagrinėjamu atveju, atsakovė K. K. nurodo, jog sumokėti visą skolą iš... 15. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui... 16. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovui iš atsakovės... 17. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur, todėl iš šalių... 18. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 20. ieškinį patenkinti.... 21. Priteisti iš atsakovės K. K., asmens kodas ( - ) ieškovo AB „Vilniaus... 22. Išdėstyti atsakovės K. K., asmens kodas ( - ) skolos – 1 234,70 Eur (1... 23. iki 2019 m. vasario 11 d. – 411,57 Eur;... 24. iki 2019 m. kovo 11 d. – 411,57 Eur;... 25. iki 2019 m. balandžio 11 d. – 411,56 Eur.... 26. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...